اتوماسیون سیستم های قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمنیار
تعداد صفحات:93
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

اتوماسیون سیستم های قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فـهرست مطـالب

چکیده ……….. ۱۱

مقدمه ……………… ۱۲
۱ – فصل اول : کلیات ……. ۱۳
۱ – ۱ ) مقدمه ………………. ۱۴
۱ – ۲ ) وظایف اصلی اتوماسیون ………… ۱۵
۱ – ۳ ) ضرورت انجام اتوماسیون ………….. ۱۵
۱ – ۴ ) سطوح اجرای اتومـاسیون …… ۱۷
۱ – ۵ ) مراحل انجام کار اتوماسیون …………… ۱۷
۱ – ۶ ) بررسی اهداف مرتبط با اتو ماسیون توزیع ………… ۱۸
۱ – ۷ ) اهداف مرتبط با اتوماسیون پست ………….. ۱۸
۱ – ۸ ) مراحل انجام اتوماسیون پست ………… ۱۹
۱ – ۹ ) تجهیزات مورد نیاز اتوماسیون پست ……….. ۲۰
۱- ۱۰ ) اهداف مرتبط با اتوماسیون فیدر …………… ۲۱
۱ – ۱۱ ) مراحل انجام اتوماسیون فیدر ….. ۲۲
۱ – ۱۲ ) تجهیزات اتوماسیون فیدر …………….. ۲۲
۱ – ۱۳ ) اهداف مرتبط با اتوماسیون سطح مشترکین ……….. ۳۲
۱ – ۱۴ ) نیازمندیهای اتوماسیون سطح مشترکین ……….. ۲۴
۱ – ۱۵ ) تجهیزات اتوماسیون سطح مشترکین …………. ۲۴
۱ – ۱۶ ) اهداف مشترکین اتوماسیون توزیع …………. ۲۵
۱ – ۱۷ ) امکانات مشترک در کلیه سطوح …………. ۲۵
۲ – فصل دوم : فعالیتهای جانبی اتوماسیون ……… ۲۷
۲ – ۱ ) مقدمه ………… ۲۸
۲- ۲ ) بازیابی سرویس …………… ۲۸
۲- ۳ ) تجدید ساختار و اصلاح وضع موجود ……………… ۲۹
۲- ۴ ) کنترل و ممیزی بار ، مدیریت مصرف و جسابرسی انرژی ……….. ۳۰
۲- ۵ ) تجربیات کشورهای دیگر در زمینه اتوماسیون ………………… ۳۱
فصل سوم : طرح شبکه های مخابراتی ……………… ۳۳
۳ – ۱ ) مقدمه ……………… ۳۴
۳ – ۲ ) راه حل های موجود ……………… ۳۵
۳ – ۳ ) بررسی محیطهای مخابراتی گوناگون ……… ۴۲
فصل چهارم : بررسی اتوماسیون فیدرهای توزیع …….. ۴۴
۴ – ۱ ) مقدمه ………………………. ۴۵
۴ – ۲ ) شمای کلی اتوماسیون شبکه توزیع ………… ۴۵
۴ – ۳ ) بررسی شبکه نمونه ……………. ۴۷
۴- ۴ ) کلیدهای بازبست و تأثیر آنها بر روی دقایق خاموشی …………..۴۸
۴- ۵ ) سکشنالایزر و تأثیر آنها بر کاهش دقایق توقف …………. ۵۰
۴- ۶ ) استفاده از کلیدهای در وضعیت N.O. ….ا……… ۵۲
۴- ۷ ) سیستمهای ارتباطی لازم برای اتوماسیون فیدر ………………. ۵۵
۴- ۸ ) پروتکل ارتباطات ……………… ۵۶
۴- ۹ ) استراتژی اتوماسیون و واسطه ارتباطی ………………………… ۵۶
فصل پنجم : بررسی نتایج و مقایسه عملکرد …………….. ۵۹
۵ – ۱ ) مقدمه ……………….. ۶۰
۵ – ۲ ) تجهیزات سایر کشورها در زمینه انتقال داده …………… ۶۰
۵ – ۳ ) ارزیابی اقتصادی اتوماسیون توزیع ……….. ۶۱
۵ – ۴ ) تجربیات کشورها در زمینه ارزیابی اقتصادی اتوماسیون توزیع …….. ۶۲
فصـــل ششم :جمعبندی و نتیجه گیری ………. ۶۷
۶ – ۱ ) نتیجه گیری ………….. ۶۸
۶ – ۲ ) پیش بینی …………….. ۶۸
مراجع و مأخذ ……………. ۶۹
۷۱ …………………… Abstract

چکیـــده :
با ورود کامپیوترها و دیگر تجهیزات الکترونیکی به عرصه سیستم های قدرت انتظارات مصرف  کنندگان برق روز به روز در حال افزایش است . با توجه به چنین توقعاتی راه حل هایی همچون  اتوماسیون فیدرهای توزیع برای داشتن انرژی برق بی وقفه وکاهش زمان خاموشی م شـتریان  اجتناب نا پذیر است . شرکتهای توزیع کشورمان نیز با اجـرای طـرح مکانیزاسـیون سیـستم  توزیع گامهای نخستین را برای اتوماسیون شبکه های توزیع برداشته و اجرای اتوماسـیون در  برخی قسمتهای آن به مورد اجرا گذاشته شده است .در این سمینار با بررسـی امکانـات لازم  برای اتوماسیو ن فیدر، تاثیر اتوماسیون را در کاهش زمان خاموشی مـصرف و پروتکـل هـای  استاندارد در این زمینه را جهت اتوماسیون فیدر تشریحSCADA کننـدگان و سیـستمهای  ارتباطی و مخابراتی می کند.

مقـــدمه :
گسترش روز افزون شبکه های توزیع موجب شده تا دیگر امکان استفاده از روشـهای سـنتی  بهره برداری ، نگهداری و حفاظت شبکه میسرنباشد . به همین دلیل برداشت اطلاعات شـبکه  های توزیع ، مدون سازی آنها ونیز بهره گیری از سیستم اتوماسیون امری بـدیهی و اجتنـاب  ناپذیرمی باشد . طبق تعریف ارائه شده از سوی موسسه IEEE سیستم اتوماسیون توزیـع ، DAS سیستمی است که قادر به نظارت ، هماهنگ نمـودن و اعمـال فرمـان روی تجهیـزات  بصورت بلادرنگ و از راه دور درکل سیستم اعم از پست ، فیدر و در محل مصرف میباشد.  معمولاً میتواند بصورت فاز به فاز اجرا شود . ضرورت اجرایDAS سیستم اتوماسیون در ایران  با توجه به شرایط نامطلوب اکثرشبکه های توزیع ، بیشتر احساس می شود . در حال حاضر از  دغدغه های مهم صنعت برق کشور که توجه تمامی مسئولین و کارشناسان بهره بـردار را بـه  خود جلب نموده ، مشکلات و معضلات موجود درسطح شبکه های توزیع می باشـد . از جملـه  مشکلات موجود در شبکه های توزیع ، بالا بودن تلفات ، افت ولتاژ غیرمجاز ، خاموشی هـای  طولانی مدت برق می باشد که با توجه به حجم زیاد سرمایه گذاری انجام گرفته در ایـن نـوع  شبکه ها و لزوم بهره برداری مناسب ، ایجاد مراکز اتوماسیون توزیع بعنوان یک راه حل اساسی  مطرح میگردد. پیاده سازی سیستم اتوماسیون در شبکه توزیع به اقتصادی کردن بهره برداری  منجر خواهد شد . مسئله اقتصادی آنقدر اساسی و مهم است که در یکایک اهداف اتوماسیون  بخوبی قابل لمس می باشد . بطوریکه ازعوامل اصل روی آوری و استفاده از آن در شبکه های  توزیع می باشد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط