اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:66
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول: ۶

مقدمه ای بر تولید پراکنده (DG) 6
چکیده: ۷
مقدمه: ۷
تعریف منابع تولید پراکنده ۸
سطح ولتاژ در اتصال شبکه(انتقال/توزیع) ۱۰
ظرفیت تولید( مگاوات) ۱۱
خدمات عرضه شده: ۱۱
تکنولوژی تولید: ۱۱
روش بهره برداری: ۱۲
منطقه توزیع توان: ۱۲
فن آوریهای مورد استفاده در منابع تولید پراکنده ۱۲
موتورهای رفت و برگشتی: ۱۳
میکروتوربین: ۱۴
پیل سوختی: ۱۴
فتوولتائیک: ۱۵
توربین های بادی کوچک: ۱۵
توربینهای آبی کوچک: ۱۵
سیستمهای هیبریدی: ۱۵
ارزیابی اقتصادی فن آور یهای تولید پراکنده ۱۶
دوره بازگشت سرمایه ۱۶
نرخ بازده داخلی ۱۷
دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری فن آوری ها ۱۷
تولید پراکنده در جهان ۱۹
۲۲ فصل دوم:

۲۲ مزایای استفاده از تولید پراکنده
کم کردن هزینه های مربوط به تجهیزات قدرت: ۲۳
تولید پراکنده باعث کاهش تلفات انتقال قدرت میشود: ۲۳
سهولت امکان بازیافت گرما در این نیروگاهها: ۲۴
زمان نصب و بهره برداری کوتاه این نیروگاهها: ۲۴
تحقق خصوصی سازی واقعی با تبدیل سرمایه گذاران بزرگ به کوچک در سیستمهای تجدید ساختار شده  ۲۵
کاهش آلودگی زیست محیطی و صوتی نیروگاههای بزرگ و کاهش صدمات انسانی به افراد: ۲۶
آزاد شدن تجهیزات و ظرفیت سیستمهای انتقال و توزیع اعم از خطوط و پستها و کاهش  هزینه ها ۲۷
استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید پراکنده: ۲۷
امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه : ۲۸
صرفه جویی در مصرف آب: ۲۸
اصلاح قله مصرف (پیک بار روزانه): ۲۸
محدود شدن میزان ریسک و همچنین جلوگیری از تهدیدات خارجی و داخلی: ۲۹
امکان احداث این نیروگاهها در هر مکانی: ۲۹
کاهش وابستگی صنعت برق کشور به شرکتها و کشورهای خارجی: ۳۰
افزایش بازدهی سرمایه گذاری: ۳۰
رفع پرشدگی خطوط انتقال قدرت: ۳۰
کمک کردن به سیستم در هنگام نگهداری و نیز عملیات بازیابی: ۳۱
تأثیر تولید پراکنده روی رگولاسیون ولتاژ و اصلاح ضریب قدرت شبکه توزیع: ۳۱
DG می تواند روی تغییرات ولتاژ به دو صورت اثر بگذارد. ۳۲
تأثیر DG روی کاهش تلفات شبکه توزیع: ۳۳
حالت بار اول: ۳۳
حالت بار دوم: ۳۴
حالت بار ۳: ۳۴
روشهای جایابی بهینه DG با توجه به کاهش تلفات و رگولاسیون ولتاژ: ۳۴
تأثیر DG بر روی قابلیت اطمینان: ۳۵
۳۷ فصل سوم

معایب DG ا ۳۷
افزایش اتصال کوتاه در شبکه و مشکلات حفاظتی: ۳۸
قیمت گران این واحدها به نسبت کیلووات تولیدی در مقایسه با نیروگاههای بزرگ: ۳۹
مشکلات پایداری دینامیکی: ۳۹
ایجاد ولتاژها و جریانهای گذرا در هنگام اتصال یا جداسازی از شبکه: ۳۹
نوسانات فرکانس سیستم: ۴۰
ایجاد هارمونیک در شبکه: ۴۰
پیچیدگی محاسبات و تنظیم دقیق تجیهزات: ۴۰
عوامل محدود کننده در بهره برداری و عدم کنترل پذیری: ۴۱
۴۲ فصل چهارم:

۴۲ لزوم استفاده از DG
راههای تشویق سرمایه گذاری در بخش تولید پراکنده: ۴۳
عوامل مرتبط در استفاده بهینه از DG ها: ۴۴
قواعد و استاندارد های تدوین یافته برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه : ۴۵

چکیده
در این نوشته به طور مفصل معایب و مزایای تولید پراکنده مورد بررسی قرار گرفته و
تکنولوژی های موجود در تولید پراکنده خصوصا تولید همزمان برق و گرما -Co
generationاشاره می گردد و در ادامه راه کارهایی برای استفاده درست و مفید DG
و بهره برداری بهینه بیان می شود. همچنین لزوم سرمایه گذاری در این بخش بیان شده
و استاندارد های موجود در این زمینه به طور مختصر معرفی گردیده است.
همچنین اثرات مختلف تولید پراکنده از جمله کم کردن هزینه مربوط به تجهیزات،
امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه ، کاهش وابستگی صنعت برق به کشورهای خارجی
، افزایش بازدهی سرمایه گذاری و اصلاح قله مصرف اشاره کرد

مقدمه
به طور خلاصه منابع تولید پراکنده ) (Dispersed-Generationرا می توان به عنوان
منابع تولید توان الکتریکی که به شبکه های فوق توزیع و یا توزیع و یا به مصرف کننده
های محلی متصل می شود تعریف کرد. این نیروگاهها عموماً ظرفیت تولید کمی به نسبت
به ژنراتورهای بزرگ متصل به شبکه دارند. ولی به دلیل مزایا و کاربردهای خاص خود مورد
توجه واقع شده است. در سالهای اخیر که تحولی در ساختار صنعت برق صورت گرفته و
باعث شده است که کم کم سیستم های قدرت از ساختار سنتی به ساختار جدید با مالکیت
خصوصی روی آورند اهمیت این گونه تولید به دلایل مختلفی از جمله زمان نصب و بهره
برداری کوتاه هزینه نصب کم و راندمان بالا و ….. بیشتر شده است.
تحقیقات انجام گرفته به وسیله مؤسسه EPRIنشان می دهد که تا سال ،۲۰۱۰نزدیک به
۲۵درصد از تولیدات برق، توسط نیروگاههای تولید پراکنده انجام خواهند گرفت که این
رقم طبق تحقیقات Natural Gas Faundationتا ۳۰درصد نیز پیش بینی شده است

نتیجه گیری :
عدم سرمایه گذاری دولتی برای تامین انرژی ، خصوصی سازی واقعی در صنعت بـرق ، کـاهش تلفـاتشبکه ، بهبود ولتاژ و فرکانس، پر بازده بودن این تولیدات مخصوصا در صورت تولیـد همزمـان بـرق و گرمـا، سازگاری با محیط زیست ، کاهش هزینه ها و قابلیت اطمینان مناسب ، از مزایای تولید پراکنده اسـت. و در مقابل افزایش اتصال کوتاه در شبکه ، ناپایداری گذرا و دینامیکی ، پیچیدگی محاسبات ، قیمت گران بر واحد تولید انرژی نسبت به نیروگاه های بزرگ و عوامل محدود کننده در بهره برداری مانند حفاظت و ایمنی افـرادجز ء معایب تولید پراکنده می باشند.
البته دستیابی به همه اثرات مثبت تولیدات پراکنده غیر واقع بینانه و از نظر فنی بسیار مشـکل اسـت.
ولی با توجه به استانداردهای موجود و با انجام محاسبات دقیـق در زمینـه جایـابی بهینـهDG و محاسـباتپخش بار ، پایداری دینامیکی و گذرا تغییرات ولتاژ و میزان تلفات و همچنین خارج کردن DG ها از مدار در زمان اتصالی ، به منظور حفاظت سیستم، می توان به حد قابل قبولی از مزایای DG دست یافت.
با توجه به این که یکی از مؤثرترین روشها برای پاسخگویی به رشد بار و نیز تأمین سطوح مشخصـی ازقابلیت اطمینان، استفاده از تولیدات پراکنده مباشد، در صورت ایجاد بستر لازم و همراهی و سـرمایه گـذاریدولت در این بخش ، استفاده از تولیدات پراکنده پیشنهاد میگردد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط