اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه های با قاب خمشی فولادی – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:174
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه های با قاب خمشی فولادی – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده

فصل اول ——— ۲
۲ کلیات واهداف تحقیق

۱- ۱- مقدمه ———- ۳
۱- ۲ – انگیزه تحقیق ——- ۴
۱- ۳ – اهداف وسؤالات تحقیق ————– ۵
۱- ۴-نحوه ارائه مطالب —– ۵

فصل دوم ——- ۷
معرفی سیستم ومدل های مورد مطالعه ———— ۷

۲ -۱- شکل پذیری فولاد ——— ۸
۲- ۳- طراحی براساس عملکرد —— ۹
۲- ۳-۶- سطوح عملکرد ——— ۱۵
۲- ۴- هندسه مدل های مورد مطالعه ——- ۲۰

مدل شماره (۱) —— ۲۰

مدل شماره (۲) ———– ۲۱

مدل شماره( ۳) ———— ۲۲

فصل سوم ——– ۲۳

طراحی مدل های ————— ۲۳
مورد بررسی ——— ۲۳

۳ – ۱- مقدمه ——— ۲۴
۳ – ۲- هدف طراحی ——— ۲۴
۳- ۳- تحلیل استاتیکی غیر خطی —— ۲۵

فصل چهارم —– ۴۷
بررسی اثر تخریب اتصال تیر به ستون در ظرفیت بار بری ——- ۴۷

۴- ۱- مدل شماره ۱ ساختمان ۴ طبقه ——— ۴۸

فصل پنجم ———— ۸۷
تحلیل نتایج وپاسخ به سؤالات تحقیق ————- ۸۷

۵- ۱- مقدمه ———— ۸۸
۵- ۲- تحلیل نتایج ساختمان ۴ طبقه ——- ۸۸
۵- ۲-۱- کاهش سختی —— ۸۸
۵- ۲-۲- کاهش ظرفیت باربری—- ۹۰
۵ -۲- ۳- تشکیل مفصل پلاستیک ———— ۹۱
۵ -۳ – تحلیل نتایج ساختمان ۶ طبقه ——– ۹۴
۵- ۳-۱- اثر احتمال خرابی اتصالات تیر به ستون بر مقدار عددی تغییر مکان هدف —– ۹۵
۵- ۳-۱- ۱- مقایسه اثر احتمال خرابی اتصالات تیر به ستون در قاب های کناری ومیانی وطبقات برمقدار عددی تغییر مکان هدف ———- ۹۶

۵- ۳-۱- ۲- مقایسه اثر احتمال خرابی ۳% اتصالات هر طبقه برمقدار عددی تغییر مکان هدف —– ۹۷
۵- ۳-۱- ۳- مقایسه اثر احتمال خرابی ۵% اتصالات هر طبقه برمقدار عددی تغییر مکان هدف —– ۹۷
۵- ۳-۲- اثر تخریب اتصال بر مد خرابی ( چگونگی تشکیل مفاصل ) ——— ۹۸
۵- ۳-۲- ۱- – سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه (O) —ا—– ۹۸
۵- ۳-۲- ۲- – سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه (IO)—ا—- ۱۰۰
۵- ۳-۲- ۳- – سطح عملکرد ایمنی نجا ی (LS) —ا– ۱۰۲
۵ -۳- ۳- نتایج کلی در خصوص اثرات خرابی در مدل شماره ۲——– ۱۰۴
۵ -۳- ۴- اثر خرابی بر خروج از مرکزیت در مدل شماره ۲ ——– ۱۰۵
۵ -۴ – تحلیل نتایج ساختمان ۸ طبقه —— ۱۰۷
۵- ۴-۱- اثر احتمال خرابی اتصالات بر تغییر مکان هدف ————– ۱۰۷
۵- ۴-۱- ۱- مقایسه اثر احتمال خرابی اتصالات تیر به ستون در قاب های کناری ومیانی وطبقات برمقدار عددی تغییر مکان هدف ————- ۱۰۸

۵- ۴-۱- ۲- اثر احتمال خرابی ۳% اتصالات در هر طبقه —– ۱۰۸
۵- ۴-۲- اثر تخریب اتصال بر مد خرابی ( چگونگی تشکیل مفاصل ) ———— ۱۱۰

فصل ششم ——— ۱۲۵
نتیجه گیری وپیشنهادات ———- ۱۲۵

۶- ۱- کلیات ———- ۱۲۶
۶- ۲- نتیجه گیری ———– ۱۲۶
۶- ۳- پیشنهادات —– ۱۲۷
فهرست منابع ———– ۱۲۸
فهرست منابع فارسی ——— ۱۲۸
فهرست منابع لاتین ———- ۱۲۸

چکیده
قابهای خمشی مقاوم (MRF) یک سیستم مقاوم بار جانبی را فراهم می آورند در این سیستم اجازه تغییر مکان کافی به سازه داده می شود تا اعضا وارد محدوده غیر خطی شوند. مقاومت افزون ناشی از غیر خطی شدن مصالح برآورد می گردد.
مدلهای سازه ای مورد استفاده در این تحقیق بصورت سه بعدی متشکل از سه قاب در هر جهت ودر سه مدل ۴ ، ۶ و ۸ طبقه با اتصالات خمشی با کاربری اداری برای سطوح عملکرد ایمنی جانی (LS) به روش طراحی بر اساس عملکرد با آنالیز غیر خطی استاتیکی طرح میگردد. در مرحله بعد با فرض خرابی اتصالات تیر به ستون در قاب ها به تفکیک قابهای کناری ومیانی در طبقات ودرصدی از اتصالات در هر طبقه ، نسبت به آزاد سازی یک یا چند اتصال به صورت اتفاقی اقدام میگردد.فرض بر این است که اتصال تیر به ستون منحصراً تحمل برش های تکیه گاهی را داشته وعملکرد خمشی آن در باربری سازه مشارکت ندارد به عبارت دیگر فرض براین است که ورق های اتصال ، پرچ ویا پیچ ویا جوش مستقیم تیر به ستون تحمل نیروهای ناشی از عملکرد قاب خمشی را ندارد.. سازه آسیب دیده تحت آنالیز استاتیکی غیر خطی قرار میگیرد ، تغییر مکان هدف ، مشخصات نقطه عملکرد وتغییر مکان های متناظر با سطوح عملکرد همراه نیروی جانبی اعمال شده در روش الگوی بارجانبی استخراج وثبت می گردد.در مدل های ۲و۳ برای بررسی رفتار سیستم سازه ای آسیب دیده بافرض خرابی در تعدادی از اتصالات (۳%الی ۵%) تحلیل استاتیکی غیرخطی برای گزینه های مختلف در طبقات انجام می گردد.تغییر مکانی که مدل های آسیب دیده در آن درمد خرابی قرار میگیرد با ۱۵۰% تغییر مکان هدف برای کنترل خدمت رسانی در سطح خطر ۲ مقایسه وتفسیر می گردد.
کلید واژه ها : قاب خمشی فولادی ، طراحی بر اساس عملکرد – آنالیز فزاینده استاتیکی غیر خطی – نقطه عملکرد- مفصل پلاستیک

مقدمه
کشور ایران بر روی کمربند زلزله آلپ-هیمالیا قرار دارد و در طی سالیان گذشته همواره در معرض زلزله های ویران کننده قرار داشته است.
سهم ایران از زلزله های دنیا ۶,۷۱ درصد می باشد ۱[ ]، که به علت عدم رعایت ساخت و سازی ایمن و با کیفیت ، تلفات و خسارات جانی و مالی فراوانی داشته ایم که می توان به زلزله های اخیر در استان کرمان از جمله منطقه بم در دی ماه ۲۸ و منطقه زرند در اسفند ماه ۳۸ اشاره کرد.
گشودگی دریای سرخ و در نتیجه حرکت پهنه عربستان بسوی ایران و جابجایی بستر اقیانوس هند در نواحی عمان و حرکت به سمت شمال -شمال خاوری و حرکت دیگر صفحات لیتوسفری پیرامون ایران موجب آزاد شدن انرژی ناشی از تمرکز تنشها در راستای گسلهای فعال شده و شاهد زمین لرزه های ویرانگر در کشورمان ایران می باشیم .
با توجه به وقوع زلزله های گذشته درمی یابیم که هیچ نقطه ای از ایران مصون از امواج زمین لرزه نبوده است ، علاوه بر آثار تخریبی زلزله خطرات القایی متعدد دیگری مانند روانگرایی ، رانش و زمین لغزه سرزمین ما را تهدید می کند. شرایط طبیعی ایران و نحوه احداث بناهای کشور ایجاب می کند مسئله مصون سازی جامعه از هر لحاظ در مقابل آثار زلزله به طور جدی در دستور کار قرار گیرد .نابودی سرمایه های ملی و انسانی بر اثر زلزله های مخرب لزوم توجه به مقاوم سازی ) یا به عبارتی صحیح تر بهسازی ( سازه های موجود در برابر زلزله اجتناب نا پذیر است. بسیاری از ساختمانهای اسکلت فلزی در ایران به علت بدی مصالح ، کیفیت بد جوشهای کارگاهی، نداشتن سیستم باربر جانبی مناسب و بدی کیفیت اجرا، مقاومت کافی در برابر تکانهای شدید زلزله را ندارند به همین خاطر خطر بروز خسارت مالی و جانی بسیار زیاد است. با برنامه ریزی دقیق و کار مهندسی خوب می توان عملکرد ساختمانهای معمولی ایران در مقابل زلزله به مقدار قابل توجهی بهبود بخشید و این کار با بهسازی ساختمانها امکانپذیر است، حتی اقدام ساده ای همچون اصلاح جوش و افزایش ابعاد آن در اتصالات ممکن است باعث تقویت قابل ملاحظه ساختمان شود.

نتیجه گیری
۱- هر گونه تخریب در اتصالات موجب می گردد که بخشی از قاب از حالت خمشی خارج شده وبا فرض تحمل برش بصورت مفصلی عمل کند
۲- هرگونه تخریب در اتصالات به علت افزایش زمان تناوب وکاهش سختی به استثنای طبقه فوقانی موجب افزایش تغییر مکان هدف می گردد.
۳- تخریب اتصالات درقاب های طبقات فوقانی برافزایش مقدارعددی dt تأثیر کمتری دارد.
۴- – افزایش تغییر مکان هدف در تمامی حالات با کاهش ظرفیت باربری همراه است به عبارت دیگرمدل مورد بررسی برای رسیدن به تغییر مکان هدف جدید(با وجود افزایش مقدار آن ) بعلت کاهش سختی به نیروی کمتری صرفنظر از چگونگی توزیع الگوی بار جانبی ،نیاز دارد.
۵- در حالتی که بخشی از سیستم مقاوم جانبی به دلیل خرابی اتصال در یک قاب یا چند اتصال در یک طبقه از ظرفیت باربری نیروی جانبی خارج می گردد تشکیل تعداد مفاصل پلاستیک در سطوح عملکرد تغییر یافته ودر بعضی حالات به قاب یا طبقات مجاور انتقال می یابد.
۶- تأثیر خرابی در قابهای کناری و میانی در سطوح عملکرد رفتار متفاوتی دارند .
۷- در تعدادی از مدل های آسیب دیده که در آنها خرابی اتصالات در بیش از یک قاب اتفاق می افتد در تغییر مکانی مساوی ۱٫۵ برابر تغییر مکان هدف سطح عملکرد آستانه فروریزش را ارضاء ننموده ومنهدم می گردند .
۸- تغییر سطح عملکرد یا انهدام مدل آسیب دیده به چگونگی توزیع خرابی در اتصالات تیر به ستونهای یک سقف در قاب ها بستگی دارد .این وابستگی به تعداد خرابی ها کمتر بوده به عبارت دیگر هرگونه خرابی که بیشترین اختلاف سختی بین قاب ها را موجب گردد احتمال انهدام کلی مدل را در سطح خطر ۲ افزایش میدهد.
۹- در تمامی حالات بررسی شده میزان خروج از مرکزیت کمتر از ۵% بعد ساختمان است . مقدار خروج از مرکزیت زمانی اثر گذار است که خرابی اتصالات در یک قاب به صورتی باشد که کل قاب از سیستم مقاوم جانبی خارج گردد.
۱۰- بیشینه مقدار خروج از مرکزیت در صورت خرابی در اتصال گوشه تیر به ستون در قاب جانبی اتفاق می افتد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط