ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:110
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲
۳ فصل اول : کلیات° ۱-۱) هدف ۴
۴ ° ۱-۲)پیشینه تحقیق
۵ ° ۱-۳)روش کار و تحقیق
فصل دوم : بررسی سیستمهای آزادسازی کنترل شده دارو ۷

۲-۱) انواع سیستمهای آزادسازی دارو ۸
۲-۲) سیستمهای دارویی آهسته رهش ۲۱
۲-۳) پلیمر در داروسازی ۱۹
۲-۴) دسته بندی سیستمهای رهایش کنترل شده ۶۲
۲-۵) ایبوپروفن ۸۲
فصل سوم : مدل سازی مکانیزمهای کنترل کننده رهایش ایبوپروفن ۵۳
۳-۱) سیستمهای تحت کنترل نفوذ ۶۳
۳-۲) سیستمهای تحت کنترل تخریب ۶۴
۳-۳) سیستمهای تحت کنترل تورم ۷۴
۳-۴) سیستمهای تحت کنترل پدیده اسمز ۹۴
۳-۵) سیستمهای عکس العملی ۰۵
۳-۶) سیستمهای تعویض یونی ۲۵
۳-۷) مدلسازی ریاضی داروی ایبوپروفن ۴۵
۳-۸) شرایط مرزی ۰۶
۳-۹) بررسی زمان رهایش و میزان رهایش داروی ایبوپروفن ۰۶
۳-۰۱) تعیین میزان تابعیت پروفایل آزاد سازی ۳۶
۳-۱۱) بررسی اثر غلظت اولیه دارو در زمان رهایش ۳۶

فصل چهارم : مدل سازی مکانیزمهای کنترل کننده رهایش ایبوپروفن ۵۶

۴-۱) بررسی زمان رهایش و میزان رهایش بر اساس اندازه ذرات ۶۶
۴-۲) تعیین میزان تابعیت پروفایل آزاد سازی هر یک از ذرات ۱۷
۴-۳) بررسی اثر غلظت اولیه دارو در زمان رهایش ۳۷
۴-۴) بحث و نتیجه گیری ۴۷
۷۷ منابع و ماخذ
۷۹ فهرست منابع لاتین
۸۴ سایت های اطلاع رسانی
۸۵ سایت های اطلاع رسانی

چکیده:
با پیشرفت دانشها و علوم مختلف, مرزهای دانش به هم رسیده و در برخی از زمینهها ما شاهد آمیختگی علوم مختلف هستیم. یکی از این زمینههای مهم و بسیار کاربردی و گسترده ” مهندسی سیستم های رهایش دارو ” است که مرز مشترکی با بسیاری از علوم از جمله: داروسازی, بیولوژی, بافت شناسی, آنالیز ریاضی, مهندسی پلیمر, مهندسی بیومتریال و . . . دارد. این زمینه یکی از جوان ترین موضوعات مطرح در علوم روز دنیا است که پیشرفت های چشمگیری را به همراه داشته و امروزه سهم عمده از تحقیقات مهندسان (به خصوص مهندسان بیومتریال) را به خود اختصاص داده است.
در این پروژه سعی بر آن شده تا مدل ریاضی برای آزادسازی داروی ایبوپروفن ارائه شود. در این مدل می توان انواع سنیتیک فیزیکی دارو را بر حسب تعقییرات غلظت دارو، اندازه نانو ذرات و زمان رهایش برای داروی کروی محاسبه کرد.برای انجام این مدل فرضیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: (۱) نفوذ دارو ثابت وتنها در یک بعد می باشد(۲) غلظت اولیه دارو در ماتریکس از حلالیت دارو بالاتر است.(۳) نانو ذرات دارو از ضخامت سیستم کوچکتر هستند.(۴) از حلالیت ماتریکس صرفنظر می شود.(۵)سیستم در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد (دمای نرمال بدن انسان) مدل شده است.
مدل سازی با توجه به داده های تجربی رهش داروی کمپلکس کلسترامین-ایبو پروفن روکش داده شده با مخلوط پلیمرهای اتیل سلولوز و پلی گلیکول ۴۰۰۰ می باشد بر اساس دو مدل ریاضی و تحت شرایط غیر غوطهوری کامل انجام شده است، مدل نفوذ که از قانون دوم فیک پیروی می کند و مدل حلالیت که از موازنه جرمی ایبوپروفن حاصل می گردد. سپس اثر تغییرات غلظت اولیه دارو برروی میزان و زمان رهایش بررسی گردیده است.
کلمات کلیدی: سیستم های دارویی آهسته رهش، رهایش کنترل شده، نانوذرات ماتریسی، ایبوپروفن ،نفوذ، حلالیت

مقدمه:
انچه از شنیدن نام دارو برای اولین بار به ذهن خطور میکند شاید چیزی فراتر از قرص، کپسول و یا آمپول نباشد! در حالیکه دنیای دارو وروشهای انتقال آن به بدن به همینها خلاصه نمیگردد. معمولاً داروها به دو طریق گوارشی (ورود ازطریق دهان و جذب به سمت خون در طول لوله گوارشی) و غیر گوارشی (تزریق, قطره های چشمی و . . .) وارد بدن میشوند. ورود دارو از این روشها مشکلات و محدودیت هایی را به دنبال دارد و به همین دلیل محققان در پی راه هایی بودند که بتواند مشکلات فوق را تا حد زیادی حل کند. به دنبال این تلاش ها سیستم های رهایش کنترل شده دارو مطرح شد که دارای مزایای زیادی است. مهمترین این مزایا شامل توانایی حفظ غلظت دارو در حدی نسبتاً ثابت برای مدتی مشخص، قابلیت تنظیم سرعت آزاد شدن دارو وابسته به محل دارورسانی، امکان رساندن دارو به یک عضو یا بافت خاص، توانایی رساندن چندین ماده دارویی با یک فرمولاسیون، امکان دارورسانی در ابعاد نانومتری و . . .. این سیستمها انقلابی را در زمینه درمان بسیاری از بیماریها ایجاد نموده و در حال پیشرفت روز افزون است. رهایش کنترل شده دارو فرآیندی است که در آن یک ماده حامل پلیمری یا سرامیکی به طور حساب شدهای با دارو یا عامل فعال ترکیب شود تا عامل فعال در بدن به شکلی از پیش تعیین شده و دلخواه از این ماده رها شود.
امروزه رهایش دارو یکی از زمینههای کاری و تحقیقاتی بسیار وسیع در رشته مهندسی بیومتریال م یباشد و حضور و پیشرفت دانشهایی همچون: ژنتیک, نانو تکنولوژی و . . . نیز در کنار مهندسی بیومتریال زمینههای تحقیقاتی را گسترش داده به طوری که شاهد پیشرفتهای چشمگیری نیز بوده ایم .
تکنولوژی های رهایش آهسته و کنترل شده دارو با هدف کنترل نرخ رهایش دارو و هدفمند شدن رهایش دارو به سمت یک بافت یا محل خاص مطرح گردیده است. البته استفاده از این سیستم ها محدودیت هایی نیز ایجاد میکند که ممکن است شامل پیدایش مسمومیتهای جدید در اثر بکار بردن مواد تازه در بدن همراه با داروها، تأخیر در پراکنده شدن دارو و نیاز به آزمایشهای جدید برای بررسی حامل دارویی است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام این پروژه دستیابی به مدلی قابل پیش بینی جهت رهایش کنتـرل شـده داروی ایبـوپروفنمی باشد،به این ترتیب که این مدل پاسخگوی میزان رهایش داروی ایبـوپروفن در هـر زمـان باشـد.ایـنمحاسبات بمنظور انجام دارورسانی بهینه در بدن برای سنین مختلف جهت رسیدن به حالت ماگزیموم درتاثیر گذاری دارو است..
لذا در ابتدا اندازه های مختلفی از دارو را در مقیاس نانو طبـق داده هـای آزمایـشگاهی انتخـاب کـرده وامکان تاثیر گذاری هر دو مدل پیشنهادی نفوذ و حلالیت بر روی این ذرات بررسی شده است .با توجه بهنمودارهای رسم شده حاصل از آزاد سازی دار و. (شکلهای (۴-۱) تا۵-۴( )) در مـی یـابیم کـه بـا بزرگتـرشدن ذرات در این داروی غیر استروئیدی مکانیزم حاکم بر انجام آزادسازی رفته رفته از حلالیت به سمت نفوذ می رود.در توضیح بیشتر می توان گفت که هر چقدر اندازه نانو ذره ما کـوچکتر باشـد اثـر مکـانیزمحلالیت بر روی ذره کوچک غالب است و نفوذ در مقیاس بسیار کمی انجام مـی گیرد،لـذا مکـانیزم نفـوذکنترل کننده انجام سرعت واکنش می باشد و برای نانو ذرات بزرگتر قضیه بصورت عکس اتفاق می افتـدومکانیزم حلالیت کنترل کننده سرعت واکنش می باشد. میزان داروی رهش یافته و آزاد شده برای ذراتبزرگتر نشان از آن دارد که در ۴۵ دقیقه اول مقدار زیادی از جهش انجام می گیـرد و هـر چقـدر انـدازهذرات بزرگتر شود این مقدار کمتر می شود و پروفایل آزادسازی یکنواخت تر می شود.
رابطه ۳-۷۲ برای محاسبه مقدار سهم نتایج آزمایشگاهی برای نـانو ذرات مختلـف از مکانیزمهـای نفـوذوحلالیت پیشنهاد شده است و به همین ترتیب فاکتور (α ) نیز محاسـبه شـده اسـت.α نـشان دهنـدهدرصد سهم مکانیزم نفوذ می باشد وبا بزرگتر شدن اندازه ذرات میزان(α−۱)که نشان دهنده درصد سهم مکانیزم حلالیت است افزایش می یابد.
در پایان نیز اثر تعقییر غلظت اولیه برروی میزان آزاد سازی دارو و زمان آن بررسی شده است. با توجـه بـهشکل(۴-۷) در می یابیم که با تعقییر غلظت اولیه زمان رهایش ثابت می ماند و فقط میـزان آزاد سـازی داروتعقییر می کند. لذا غلظت اولیه نیز یکی از عوامل تعیین کننده در میزان رهش دارو می باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط