استراتژی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:123
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

استراتژی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

از مطالعات تاریخی میتوان دریافت که استراتژی های سیاسی و نظامی از دوران پیش از تاریخ نیز وجود داشته اند . با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن و نیز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات وامیران ، سیاستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت که به مطالعه مفاهیم استراتژیک نیاز پیدا شد نا آنکه مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته که چکیده ای از آن را در سخنان بزرگانی چون سانتسو ، ماکیاولی ، ناپلئون و …. می بینیم

همچنین بنیادی ترین اصول استراتژی ( نظامی و سیاسی ) در دوران پیش از مسیحیت در جوامع مهم آن روز ازقبیل ایران ، یونان و روم نیز وجود داشت و سازمانهای امروزی در اولین مرحله این اصول را با محیط و موقعیت خاص خود منطبق کرده اند ..

فهرست مطالب

پیشگفتار :   ۱

– هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :   ۱

تاریخچه :   ۳

تعریف استراتژی و پیدایش آن :   ۵

تعاریف مفهومی استراتژی :   ۶

الف – الگوهای متفاوت استراتژی :   ۷

تعاریف مدیریتی استراتژیک :   ۱۰

مقدمه :   ۱۱

تاریخچه :   ۱۱

تعریف مشارکت :   ۱۶

۵-۱-۱ : موانع در سر راه مشارکت :   ۱۸

۱- ماهیت زندگی در جامعه پیشرفته :   ۱۸

۵- ۱- ج : راههای غلبه بر موانع مشارکت :   ۱۹

۵-۲- مشارکت در سازمانها :   ۱۹

الف : تاریخچه تئوریک مشارکت :   ۱۹

ب : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی :   ۲۰

ج : نگرشها و برخوردهای مختلف سازمانها با مشارکت :   ۲۲

۵-۳ : عوامل کارآیی مشارکت :   ۲۳

الف : پشتیبانی ودرگیر شدن مدیریت مالی سازمان و جامعه کارکنان در امر مشارکت :   ۲۴

ب : احساس نیاز به مشارکت برای بهتر کردن اوضاع کاری :   ۲۴

ج : پشتیبانی کارکنان :   ۲۴

د : مشاوران شایسته وکاردان :   ۲۵

ه : برقرار بودن نگرش منظومه ای :   ۲۶

۵- ۴ : نحوه مشارکت کارکنان در سازمان :   ۲۶

۱) حق اظهار :   ۳۰

((۲- درجه مشارکت :   ۳۰

الف : نظام اولیه صندوق پیشنهادها :   ۳۰

ب : مشاوره :   ۳۰

ج : پیشنهادهای مشترک :   ۳۰

۳- دامنه مشارکت :   ۳۰

۵-۵ : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی :   ۳۱

الف : برنامه ریزی مدیریت مشارکتی :   ۳۱

ب : بکارگیری ساختار نظام پیشنهادها :   ۳۱

ساختارهای نظام پیشنهادها :   ۳۲

خلاصــــه :   ۳۴

تدوین استراتژی و انتخاب آن :   ۳۶

الف : عوامل موثر بر انتخاب استراتژی :   ۳۶

۱-نقش استراتژی گذشته :   ۳۷

۲- میزان و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی :   ۳۷

۳ – میزان ریسک پذیری و نحوه آن در استراتژی از طرف موسسه :   ۳۸

۴- ملاحظات و پیش بینی های سیاسی داخل موسسه :   ۳۹

۵- ملاحظات زمانی و موقعیتی :   ۴۰

۶- واکنشهای رقابتی در یک رشته صنعت :   ۴۰

۷- رویکرد اقتضایی در انتخاب استراتژی :   ۴۱

ب : تجزیه و تحلیلهای موثر درانتخاب استراتژی   ۴۱

۱ : تجزیه و تحلیل سبدی در انتخاب استراتژی :   ۴۱

۱- الف : تعریف هدف و فرآیند تجزیه تحلیل سبدی :   ۴۱

تعریف :   ۴۱

۱-ب : فرآیند تجزیه تحلیل سبدی :   ۴۲

۱-ب -۱ : تعریف واحد استراتژیک :   ۴۲

۱-ب – ۲ : تهیه ماتریس سبدی با توجه به نوع فعالیت :   ۴۳

الف : جاذبه بازار :   ۴۳

۱-ب – ۳ : در مرحله سوم و آخر ، فرآیند تجزیه تحلیل سبدی ماتریس تعبیر میشود :   ۴۴

انتخاب استراتژی ها باید همپوشانی و خاصیت تقویت کنندگی داشته باشد .   ۴۵

۲- فنون سرآمد مدیریت استراتژیک در تدوین استراتژی سازمانی :   ۴۶

۲-الف : فنون مورد استفاده در توسعه سهم بازار ومیزان رشد آن   ۴۶

۲-الف-۱- گروه مشاوره بستن و ماتریس سهم بازار و رشد آن : ۲   ۴۶

۲-الف-۲- تجزیه تحلیل مجموعه ای از استراتژی ها :   ۴۹

۳-۱-۲-۱-۳- سبد جنرال الکتریک :   ۵۱

۲-الف – ۴: تجزیه تحلیل هافروماتریس ارزشیابی کالا / بازار :   ۵۲

۲-ب : فنون استفاده درتوسعه استراتژی های موسسه وواحداستراتژیک بازرگانی :   ۵۳

۲- ب -۱ : منحنی عمر کالا و تابلو رقابت :   ۵۳

۲-ب-۳ : وکتور شد انسف : ۲   ۵۵

۲-ب-۴ : فنون دیگری برای تجزیه و تحلیل :   ۵۶

۲-ب-۴-۱: تجزیه تحلیل پایمز :   ۵۶

۲-ب-۴-۲- : تجزیه و تحلیل جاذبه بازار و نمودار راهبردی :   ۵۸

۳-الف- ۱ : سلسله مراتب استراتژی های مورد استفاده در سازمانها و محتوای آنها :   ۶۰

۳-الف – ۱-۱: استراتژی های موسسه ای یا اصلی :   ۶۰

د ) استراتژی های واکنش دار : ۱   ۶۲

۳-الف-۱-۲: استراتژی های موسسه ای رقابتی :   ۶۲

۳-الف -۱-۳: تصمیمات تاکتیکی و یا استراتژی های کمکی :   ۶۳

۳-الف- ۳: استراتژیهای رشد و توسعه :   ۶۴

موسسات برای موفقیت خود و پیشرفت درحیطه کاری به دو فرآیند فعالیتی نیاز دارند :   ۶۴

۳-الف-۳-۱: استراتژی های رشد داخلی :   ۶۵

الف : استراتژی های یکپارچگی :   ۶۵

ج : استراتژی های تنوع سازی :   ۶۷

۳-۲-۳-۲: استراتژی های رشد خارج از موسسه :   ۷۰

اجرا و کنترل استراتژی :   ۷۴

۱- اجرای استراتژی ها :   ۷۵

۳-۱-۱- فرآیند اجرای استراتژی ها :   ۷۶

ب : همآهنگی در انجام یک استراتژی در بین بخشهای زیرمجموعه یک واحد استراتژیک :   ۷۹

۳-۲-: ایجاد همآهنگی استراتژیک :   ۸۰

۳-۲-۱: انتخاب استراتژی و پیاده کردن آن :   ۸۱

الف :دستورالعمل کلی است برای یک موقعیت خاص یا اتخاذ یک تصمیم :   ۸۱

ب : معیارهای نتیجه گیری از فعالیتها را معین میکند :   ۸۱

ج : فرآیند کنترلی بر روی رفتارهای موسسه ایجاد میکند :   ۸۱

۳-ب-۳ : استراتژی ها و سیاستهای مربوط به بازاریابی :   ۸۳

۴-ب-۴ : استراتژی های سیاستهای تحقیق و توسعه R&D  :   ۸۷

۳-ج-۱ : تنظیم ساختار سازمانی با استراتژی های انتخاب شده :   ۸۸

پ) ساختار سازمانی مختلف :   ۹۱

ت ) ساختار سازمانی ضمیمه ای :   ۹۱

۴-ج-۳: سبک رهبری استراتژیک در سازمان :   ۹۷

۴-د-۲ : برنامه های یکباره ای :   ۱۰۱

۴-د-۳: تخصیص منابع و بودجه بندی :   ۱۰۱

۲-۴: کنترل استراتژی ها و برنامه های عملیاتی :   ۱۰۲

۴-۳-۱: کنترل استراتژیک و فرآیند آن :   ۱۰۲

پ : مقایسه نتایج تحقق یافته استانداردها :   ۱۰۴

ت : حل مشکلات و اتخاذ تدابیر اصلاحی :   ۱۰۴

۴-۲-۲: موارد مهم در فرآیند کنترل استراتژیک :   ۱۰۴

پ : بازخورد :   ۱۰۶

فرآیند کنترل وارزشیابی استراتژی ها بصورت یکسری فنون سیستمی بکار رود بعنوان مثال :   ۱۰۷

۱- مقدمه :   ۱۱۰

۲- دولت :   ۱۱۳

۳- گروههای فشار :   ۱۱۳

۴- محیط موسسه :   ۱۱۴

۱- آیا مباحثات علیه این مورد از سوی عامه مردم قابل جذب است ؟ ۲   ۱۱۶

منابع:   ۱۲۱

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط