استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی – مکانیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:97
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی – مکانیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول : کلیاتی در مورد درگ
° ۱-۱) نیروی پسا ( دراگ ) و برآ ( لیفت ) ۵
° ۱-۲) درگ ۵
° ۱-۳ ) نیروی دراگ ۷
۱-۳-۱ ) نیروی دراگ پوسته ای یا اصطکاکی ۷
۱-۳-۲ ) نیروی دراگ شکلی یا فشاری ۷
۱-۴ ) تاثیر زبری بر روی ضریب درگ ۸
۱-۵ ) تاثیر شکل جسم بر روی ضریب درگ ۹
فصل دوم : بررسی و بیان اهمیت کاهش درگ ۱۱
۲-۱ ) بررسی و بیان اهمیت موضوع ۱۲
۲-۲ ) کاربرد ۱۴
فصل سوم : نانو تکنولوژی ۱۵
۳-۱ ) آغاز نانوتکنولوژی ۱۶
° ۳-۲ ) اهمیت و ضرورت نانوتکنولوژی ۱۸
° ۳-۳ ) نانو مواد ۲۰
۳-۳-۱ ) روش های تولید نانو مواد ۲۱
۳-۴ ) تکنولوژی نانو ذرات ۲۲
فصل چهارم : کاربرد نانو در صنایع دریایی ۲۴
۴-۱ ) کاربرد نانو در صنایع دریایی ۲۵
۴-۲ ) پوشش ها ۲۸
۴-۳ ) رنگ های دریایی ۲۸
۴-۴ ) گرافیت و سرامیک ۲۹
۴-۵ ) پوشش های نانو ساختاری ۲۹
۴-۶ ) پوششهای دریایی ضدخزه ۳۰
۴-۶-۱ ) محیط دریا ۳۳
۴-۶-۲ ) تاثیر ارگانیزم های زنده ۳۴
۴-۶-۳ ) کاربرد نانو فناوری در پوششهای دریایی ضد خزه ۳۶
۴-۶-۴ ) پوشش های ضد خزه و ضرورت فناوری های جدید ۳۷
۴-۶-۵ ) پوششهای ضد خزه و فناوری نانو ۳۸
۴-۶-۶ ) ایجاد خزه ، فرآیندی در مقیاس نانو ۳۸
۴-۶-۷ ) راه حل نانو فناوری برای مسئله خزه ۳۹
۴-۷ ) کاربرد نانو ذرات اکسید روی در مقاوم سازی پوشش شناورها و
تجهیزات زیر دریایی ۴۰
۴-۸ ) پوششهای کاهش دهنده نیروی اصطکاک ( Drag ) جهت استفاده در شناورها  ۴۳

۴-۹ ) پوششهای کاهش دهندهDragص ۴۴
۴-۱۰ ) بهبود سطح خراش سطوح پوشش ها توسط نانو مواد توسط نانو ذرات اکسید روی  ۴۷
۵۲ ۴-۱۱-۱ ) نتایج حاصل از افزودن نانو ذرات اکسید روی در رنگ
۵۴ ۴-۱۲ ) نانوروکش های بسیار مقاوم در برابر خوردگی
۵۵ ۴-۱۳ ) تولید روکش های جدید با استفاده از فناوری نانو
۵۶ ۴-۱۴ ) نانو پوشش های هوشمند
۵۶ ۴-۱۴-۱ ) نانو پوشش های هوشمند ضدخوردگی
۵۸ ۴-۱۵ ) نانو کامپوزیت ها
۵۸ ۴-۱۶ ) نانوسیلور
۵۹ فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۶۰ نتیجه گیری
۶۱ پیشنهاد
۶۲ منابع و ماخذ
۶۵ چکیده انگلیسی

چکیده :
یکی از روش های مهم کاهش درگ اصطکاکی ، که از جمله نوین تـرین و کـاربردی تـرینروش ها نیز محسوب می شود به کارگیری نانو تکنولـوژی در ایـن زمینـه مـی باشـد. کـه تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظری در خصوص نانو مواد با خصوصیات ویژه ، چگونگی تولید ، چگونگی کاربری آن ، شناخت مکـانیزم عملکـرد ، عوامـل مـوثر ، همچنـین نحـوه استفاده بهینه، به ویژه در کاربردهای دریایی و هوا فضا انجام شده است . امروزه این زمینه تحقیقاتی که در کاهش سوخت ، افزایش سرعت متحرک و پاکیزگی محیط زیـست مـوثر است ، رو به گسترش می باشد از جمله کاربرد ها و زمینه هایی که نانو تکنولوژی باعث ایجاد تحولی شگرف در کاهش درگاصطکاکی خصوصا در صنایع دریا یی شده است می توان به طـور کلـی از نـانو پوشـش هـایمختلف با کاربرد های متنوع ، استفاده از نانو مـواد در پوشـش هـای ضـد خـزه ، در کـاهشاصطکاک بدنه شناور ها و زیردریایی ها ، در افـزایش مقاومـت بـه ضـربه ، خـراش ، تـرک وهمچنین دوام بیشتر رنگ های مورد استفاده و مقاومت بیـشتر آنهـا در مقابـل محـیط هـایاسیدی و به طور کلی محیط دریا و بسیاری از کاربرد های مهم دیگر اشاره کرد که می توانگفت که تحولی عظیم در این صنعت رخ داده است .
این مقاله به معرفی و شناخت این موارد اختصاص یافته ، تحقیقات مختلف و نظریه هـای مطرح ، به صورت دسته بندی شده جمع بندی تدوین و ارایه شده است.
کلمات کلیدی :
ضریب درگ ، کاهش نیروی پسا ، صنایع دریایی ، زیردریـایی ، شـناورها ، نـانوتکنولوژی ، نانومواد ، پوشش های دریایی ، رنگ های دریایی ، پوشش های ضد خـوردگی ، پوشـشهای ضد اصطکاک ، ضدخزه

مقدمه :
از جمله مواردی که از دیر باز در مورد حرکت اجسام داخل یک سیال مورد توجه بوده ، مساله کاهش نیروی مقاوم در برابر حرکت می باشد که در دوره های مختلف تحقیقات ، مورد توجه بسیاری از دانشمندان و محققین قرار گرفته است و مقالات و پروژه های زیادی در این مورد نگاشته شده است .
با کاهش نیروی مقاوم یا درگ ، امکان دستیابی به سرعت های بالاتر و کاهش مصرف سوخت و یا منابع دیگر انرژی برای حرکت ، امکان طی مسافت های بیشتر به ازای دفعات سوخت گیری کمتر ، آلودگی کمتر محیط ، و در نهایت افزایش عمر کارکرد تجهیزات و کارایی بهتر آنها را به دنبال خواهد داشت .
در حال حاضر روش و تکنیک های نوینی برای کاهش درگ وجود دارد و هنوز هم روند تحقیقات برای کمتر کردن درگ و بهبود عملکرد وسایل ساخته شده به دست بشر ادامه دارد و روش های کاراتر با عوارض کمتری در حال پیگیری و عرضه می باشد .
از جمله این روش ها می توان به کاهش درگ به کمک پوشاندن سطح به وسیله پلیمرهای حل شونده ،پوشش های حل شونده ، شامل پوشش های آنیونی ، کاتیونی و غیر یونی ، استفاده از میکرو حباب در کاهش درگ و همچنین پیوند چند روش اشاره کرد .  از جمله روش ها و تکنیک های نوین کاهش درگ ، روش کاهش درگ به وسیله علم نانو یا به عبارتی نانو تکنولوژی می باشد .  که از جمله علوم کاربردی و جدیدی می باشد که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان انقلابی در علم بشر نام می برند .  که در سمینار حاضر بیشتر توجه خود را به طریقه استفاده از نانو تکنولوژی و مواد در سایز نانو برای کاهش درگ در زیردریایی معطوف می کنیم .   البته باید به این نکته نیز توجه داشت که به علت شکل خاص زیردریایی که به موجب این ویژگی ، جدایی و اختلاف فشار در آن ایجاد نمی شود در تحقیقات مربوط به کاهش درگ در زیردریایی ها ، درگ پوسته ای یا اصطکاکی مورد توجه بیشتری قرار دارد .  از این رو تاثیر نانو درکاهش درگ اصطکاکی زیردریایی مورد بررسی قرار گرفته است .

نتیجه گیری :
با توجه به کاربردهایی که از نانو تکنولوژی در زمینه کاهش نیروی درگ بیان شد مـی تـوانبه اهمیت این علم نوین در صنایع دریایی پی برد .
افزایش عمر بدنه شناور ها و زیردریایی ها از طریـق نـانو ذرات افـزایش دهنـده مقاومـت درمقابل ضربه و همچنین افزایش مقاومت در برابر خوردگی در محیط های دریایی و اسـتحکامبیشتر بدنه و کاهش احتمال ایجاد ترک در بدنه شناور ها و زیردریایی ها همه جـز کارهـاییاست که از طریق نانو تکنولوژی به آن دست یافته و تشریح داده شد .
همچنین به کاربردهایی که تاثیر مستقیمی بر کاهش درگ داش ته اند ( علاوه بر کارهای ذکر شده در فوق که می توان از آنها به عنوان عوامل موثر غیر مستقیم بر کاهش درگ نام بـرد.) شامل نانو پوشش های کاهنده درگ و نانو مواد ضد خزه و آنتی باکتریال به کار برده شده درپوشش های زیردریایی ها و شناور ها و همچنین نانو مواد کاهش دهنده زبری بدنـه و… کـهبه تشریح آنها پرداختیم .
با تمام این کارها و تلاش های صورت گرفته برای کشف کارایی ها و چگونگی استفاده بهتر وکاراتر از نانو تکنولوژی باز هم زمینه برای تحقیقات بیشتر برای عملکرد های بهتر وجود داردو به واقع می توان گفت که نانو تکنولوژی نه تنها در صنایع دریایی و عملکرد پوشـش هـا دردریا بلکه به طور قاطع در تمامی علوم دنیا ، انقلابی عظیم را به وجود آورده و روحی تـازه درکالبد علم دمیده است که بسیاری از دانشمندان را شیفته کاربرد هـای معجـزه آسـای خـودنموده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط