استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:110
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده…………………………………………………………………………………………………… 1

   در این تحقیق، در مرحله اول پتانسيل و امكانات بالقوه كشور در جذب پروازهاي ترانزيت كه خود بر اقسام مختلفي مي تواند مطرح باشد بررسي مي گردد. به اين شكل كه جايگاه و عملكرد فرودگاههاي بين المللي كشور در جذب پروازهاي ترانزيت شناسايي می شود و سپس با بررسي عملكرد كشورهايي از منطقه كه در جذب پروازهاي ترانزيت موفق عمل كرده اند و با تطبيق اقدامات انجام گرفته در آن كشورها با شرايط و اوضاع كشورمان، راهكارهاي جذب درصد بيشتري از پروازهاي ترانزيت به هوا، فضا و فرودگاههاي كشور شناسايي و ارزيابي مي گردد. جذب پروازهاي ترانزيت مي تواند بهره دهي اقتصادي مناسبي براي يك كشور داشته باشد چرا كه ضمن ايجاد اشتغال، عوارض و هزينه هاي متنوعي از هواپيماههاي مربوطه اخذ مي شود.

در هر بخش برای فهم بیشتر، ضمن مدلسازی مساله ،جداول و نمودارهایی ارائه شده است که در بخش مربوطه به تفصيل به آن پرداخته شده است.

در نهایت و در فصل آخر،نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت ارتقاء توان جذب پروازهای ترانزیتی، عبوری و توقفی، توسط کشورمان ارائه گردیده است.

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 2

ترانزيت هوايي از سه جهت مي تواند مورد بررسي قرار گيرد ، اول ترانزيت عبوري به اين معنا كه هواپيماهاي خطوط هوايي مختلف در قبال عبور از آسمان و فضاي يك كشور بدون آنكه توقفي را در فرودگاههاي آن كشور انجام دهند ، در قبال استفاده از كريدورها و مسيرهاي هوايي و برخورداري از  سيستم هاي ناوبري آن كشور مبالغي را به هواپيمايي كشوري آن كشور مي پردازند . بديهي است كه هر چه يك كشور بتواند به پروازهاي عبوري بيشتري از آسمان خود سرويس دهي نمايد، بهره بيشتري از نظر اقتصادي خواهد برد . معمولاً خطوط هوايي مختلف در بين مسيرهاي امن، كوتاهترين مسير را از نظر زماني انتخاب مي كنند كه البته تعرفه ها و عوارض عبور از آسمان هر كشور مي تواند در اين موضوع تأثيرگذار باشد.

دومين محور مطالعه پروازهاي ترانزيت همراه با توقف در فرودگاههاي يك كشور هستند. دراين نوع ترانزيت كه عمدتاً مربوط به پروازهاي دوربرد مي باشد ، هواپيماهاي خطوط هوايي مختلف بمنظور دريافت امكانات و سرويسهاي فرودگاهي نظير سوختگيري، غذا رساني، بازديدهاي فني و يا پياده و سواركردن تعدادي مسافر با اهداف افزايش ضريب پري پروازو يا گسترش شبكه پروازي در فرودگاههاي يك كشور توقف كوتاهي مي كنند و بعد از پياده و سوار كردن تعدادي مسافر و يا بعد از انجام توقف هاي عملياتي با پرداخت هزينه هايي نظير هزينه نشست، هزينه سوخت، هزينه روشنايي به مسير خود ادامه مي دهند. در سومين حالت در ارتباط با امور ترانزيت هوايي، مي توان مسئله تمايل مسافرين به استفاده از يك فرودگاه قطبي را بعنوان گره مياني پيش از رسيدن به مقصد نهايي مورد ارزيابي و بررسي قرار داد، به اين نوع ترانزيت، انتقال مسافرين گفته مي شود. در فصل دوم اين پژوهش فرودگاههاي رقيب منطقه و خطوط هوايي موفق و اصلي منطقه بررسي خواهند شد.

سپس در فصل سوم ناحيه بندي دقيقي بر مبناي عوامل اقتصـــــــادي و جغـــــــرافيايي صورت گرفته و خصوصيات هر منطقه از نظر توليد و جذب پروازهاي باري و مسافري بررسي گرديده است و درگام بعدي مبادلات بار و مسافرين نواحي مختلف شناسايي و استخراج شده است و در مرحله آخر كريدورها و مسيرهاي مصوب و مهم بين المللي كه پروازها براي عبور از كشور ايران از آنها استفاده مي كنند بررسي و شناسايي شده و ضمن تخصيص ترافيك ترانزيت هوايي عبوري به آنها ، مسيرهاي مهم كشور مشخص مي شوند بدين وسيله بستر مناسبي به منظور ادامه پژوهش در فصول پنجم تا هشتم  فراهم مي شود تا بتوان ضمن بررسی دقیق کلیات مسئله، به یک نتیجه گیری دقیق دست یافت و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم به حل مساله  کمک کرد.

فصل اول: كليات

1- کلیات………………………………………………………………………………………………… 4

1-1- اهمیت و هدف مساله…………………………………………………………………………….. 4

1-1-1- اهمیت مساله…………………………………………………………………………………… 4

 با توجه به اتكاي شديد اقتصاد ايران به منابع طبيعي و به ويژه نفت و از طرف ديگر نوسانات شديد بازار جهاني نفت و محدوديتهاي منابع طبيعي ، نياز به تفكر و مطالعه به منظور ايجاد جايگزينهاي مناسب تأمين بودجه به جاي تكيه بر درآمدهاي نفتي به شدت احساس مي شود.

  در اين راستا، صادرات كالاهاي صنعتي نظير ماشين آلات و صنايع دستي و كالاهاي غيرصنعتي نظير محصولات كشاورزي از يك سو و فروش خدمات مختلف نظير خدمات حمل و نقل از سوي ديگر از جمله راهكارهاي اجرايي و قابل اطمينان مي باشند.

لازم به توضيح است كه با توجه به اينكه دستيابي به حجم بالاي صادرات كالاهاي صنعتي و غيرصنعتي كه جايگزينهاي مناسبي براي تأمين بودجه بجاي تكيه بر درآمدهاي نفتي هستند ، مستلزم سرمايه گذاريهاي كلان ارزي و ريالي اوليه بوده و در بلندمدت امكان پذير مي باشند، لذا منابعي كه سريعتر و بدون ايجاد هزينه هاي سرمايه گذاري كلان اوليه به نتيجه برسند داراي اولويت مي باشند. در اين رابطه مي توان به فروش خدمات بالاخص فروش خدمات حمل و نقل ترانزيت در بخشهاي كالا و مسافر در چهار زيرمجموعه حمل و نقلي جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي اشاره نمود.

از جمله خدمات حمل و نقلي قابل فروش، خدمات حمل ونقل در بخش ترانزيت كالا و مسافر در چهار زيرمجموعه فوق مي باشد.

بنا به نظر صاحبنظران، پديده ترانزيت كالا و مسافر با توجه به موقعيت جغرافيايي خاص و مناسب كشور مي تواند يكي از جايگزينهاي مناسب بخشي از درآمدهاي ارزي كشور باشد. حال آنكه ميزان اهميت موقعيت جغرافيايي در كسب درآمدهاي ارزي چه مقدار مي باشد ، نياز به تحقيق دارد. لذا اين مطالعه از يك نگاه به دنبال شناسايي عوامل مكملي مي باشد كه در صورت حصول آنها ، با تكيه بر موقعيت جغرافيايي ايران بتوان به درآمدهاي ارزي بيشتري دست يافت.

لازم به توضيح است كه با اهميت بخشيدن به ترانزيت هوايي و تلاش براي بالابردن حجم تقاضاي ترانزيت هوايي از فضا و فرودگاههاي ارائه دهنده خدمات موجود در كشور، علاوه بر درآمد ارزي مي توان به صنعت حمل و نقل هوايي نيز اعتبار بخشيد .بنا بر اين تحليل و ارائه راهكارهاي بالفعل كردن پتانسيلهاي موجود همراه با بالابردن سطح خدمات رساني مهم و لازم به نظر مي رسد. با توجه به وسعت فراوان موضوعات مرتبط با ترانزيت هوايي، سعي شده است به مسائل و موضوعاتي پرداخته شود كه تأثير بيشتري در فرآيند ترانزيت هوايي دارند و ساختار پارامترهاي مهم مورد ارزيابي قرار گيرد.

1-1-2- هدف مساله……………………………………………………………………………………. 5

هدف از اين تحقيق، شناخت صحيحي از ميزان تقاضاي پروازهاي ترانزيت از كشور مي باشد كه اين امر مستلزم دسترسي به ابزارهاي پيش بيني مناسب و به عبارتي تهيه و پرداخت مدل تقاضاي پروازهاي ترانزيت از ايران مي باشد. كاربرد نتايج پروژه در برنامه ريزي در موارد زير بوضوح روشن است.

  1. گسترش كمي و كيفي تجهيزات ناوبري
  2. اصلاح قوانين مربوط به ترانزيت هوايي
  3. اصلاح و تكميل تجهيزات خدمات رساني فرودگاههاي كشور

راههاي بهره برداري بهينه از تسهيلات موجود هوايي و افقهاي سرمايه گذاري آتي همراه با اولويتــهاي اصلي آن از اهداف اصلي اين است.

در يك ارتباط متقابل ضروري است كه كشور ما به همان نسبتي كه به دليل استفاده از خدمات مختلف ارائه شده در مسيرهاي هوايي ساير كشورها متحمل هزينه مي گردد، با فراهم ساختن تجهيزات و امكانات مناسب و ارائه خدمات پروازي در مسير تردد ترافيك خارجي، درآمدهاي متعادلي را كسب نمايد، كه اين امر مستلزم بررسي امكانات و اقدامات كشورهاي رقيب در اين زمينه و شناسايي نرخ واقعي بار و مسافر عبوري از منطقه مي باشد. كه در نهايت به تعيين مدل مناسب و معقولي براي تقاضاي ترانزيت هوايي كشور چه در بخش عبوري از فراز كشور و چه در بخش همراه با توقف در فرودگاههاي كشور مي پردازد.

درواقع اين پژوهش در چارچوب پاسخگويي به سؤالات زير گام برمي دارد.

1- عوامل مؤثر در استفاده از مسيرهاي هوايي فراز يك كشور (بدون توقف) توسط خطوط هواپيمايي ساير كشورها به منظور تقرب و رسيدن به مقصد نهايي كدامها هستند

2- عوامل مؤثر در انتخاب فرودگاههاي يك كشور به عنوان گره مياني توسط هواپيماهاي يك شركت هواپيمايي به منظور دريافت خدمات فرودگاهي نظير سوخت گيري، غذارساني ، نظافت و پياده و سواركردن تعدادي مسافر و بار و … و نهايتاً ادامه سفر هواپيما به سمت مقصد نهايي توسط هواپيماهاي آن خط هوايي كدامها هستند؟

3- عوامل مؤثر بر جذب مسافرين انتقالي توسط فرودگاههاي كشور ثالث به منظور ادامه سفر مسافرين به سوي مقاصد نهايي از طريق آن فرودگاهها كدامها هستند؟

پس از پاسخگويي به سؤالات فوق، اين مطالعه قادر خواهد بود تا به سمت هدف خود و يا به عبارتي پاسخگويي به سؤالات زير نزديك شود.

1- چگونه از تسهيلات موجود براي بهبود وضعيت ترانزيت هوايي بهره برداري بهينه صورت پذيرد؟

2- سرمايه گذاري آتي در چه جهتي، با چه اولويتي و به چه ميزان انجام پذيرد؟

3- اثرات حاشيه اي ناشي از ايجاد تسهيلات جديد مرتبط و اعمال گزينه‌هاي مختلف در جذب پروازهاي ترانزيت به ايران چگونه مي باشد؟

1-2- پیشینه تحقیق- کـــــاوش در متون……………………………………………………………….. 6

1-3- روش تحقــــیق  …………………………………………………………………………………. 8

1-3-1- روش پژوهش در بخش«بررسي پروازهاي عبوري و ترانزيت هوايي بدون توقف در آسمان ايران»…. 8

1-3-2- روش پژوهش در بخش “تحليل و بررسي پتانسيل‌هاي بالقوه ترانزيت هوايي با توقف و ارائه راهكارهاي  جذب آن” ……….. 10

1-4-3- روش پژوهش در بخش “بررسي وضعيت ترانزيت مسافر درفرودگاههاي منطقه” …….. 11

فصل دوم: بررسی عملکرد فرودگاههای بین المللی منطقه وایران در جذب پروازهای ترانزیت

2- بررسی عملکرد فرودگاه های بین المللی منطقه وایران در جذب پروازهای ترانزیت………….. 15

2-1-  فرودگاههاي بين المللي داخلي …………………………………………………………………. 15

2-2- فرودگاههاي بين المللي منطقه اي ………………………………………………………………. 15

2-3- بررسي عملكرد فرودگاههاي بين المللي ايران و منطقه در ارتباط با پروازهاي برون‌مرزي شركتهاي هواپيمايي ….. 16

 2-3-1- تحليل و بررسي فرودگاههاي بين المللي ايران در ارتباط با عملكرد آنها در پروازهاي برون…………………….. 17

2-3-1-1- بررسي گستردگي وتواتر پروازهاي بين المللي خطوط هوايي ايراني در فرودگاههاي

 بين المللي كشور به منظور ارزيابي امكان جذب مسافرين ترانزيت از ساير كشورها…………….. 17

2-3-1-2- بررسي گستردگي و تواتر پروازهاي بين المللي خطوط هوايي خارجي در فرودگاههاي بين المللي ايران……. 18

2-3-1-3- تحليل و بررسي فرودگاههاي بين المللي ايران در ارتباط با پروازهاي ترانزيت باتوقف ………………………. 19

2-3-2- تحليل و بررسي فرودگاههاي بين المللي منطقه درارتباط با عملكرد آنها در پروازهاي  بين‌المللي ………………… 20

2-3-2-1- بررسي گستردگي و تواتر پروازهاي بين المللي توسط ناوگان هوايي امارات و گلف‌اير

 از پايگاههاي همان كشوها  ………………………………………………………………………….. 20

2-3-2-2- تحليل و بررسي فرودگاههاي بين المللي منطقه در ارتباط با پروازهاي ترانزيت باتوقف………………………. 21

2-3-2-3- مقايسه ارتباط كمي بين پروازهاي ترانزيت باتوقف و عملكرد خطوط هوايي خارجي در هر فرودگاه………. 28

2-4- بررسي تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در فرودگاههاي منطقه………………………………… 29

2-5-1- تعرفه‌هاي خدمات فرودگاهي در كشورهاي ارمنستان(Armenia) و آذربايجان(Azerbaijan) ………………. 29

2-5-2- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور بحرين (Bahrain)………………………………. 30

الف – هزينه پرداختي نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)………………………………. 30

ب – هزينه پرداختي پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)…………………………….. 30

ج – هزينه سرويسهاي مسافران………………………………………………………………………. 30

2-5-3- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور عراق (IRAQ )…………………………………. 30

الف – هزينه پرداختي نشست ( بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي )…………………………………… 30

ب – هزينه پرداختي روشنايي…………………………………………………………………………. 31

ج – هزينه پرداختي پاركينگ…………………………………………………………………………. 31

د – هزينه سرويسهاي مسافران……………………………………………………………………….. 31

ه – هزينه نگهداري …………………………………………………………………………………… 31

2-5-4- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور اردن (Jordan)………………………………….. 31

الف – هزينه پرداختي نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز )……………………………… 31

ب – هزينه سرويسهاي مسافران………………………………………………………………………. 31

ج – هزينه پرداختي پاركينگ (براساس ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)……………………………. 32

د – هزينه پرداختي آشيانه (برپايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)…………………………………… 32

ه – هزينه پل هوايي……………………………………………………………………………………. 32

2-5-5- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور قزاقستان (Kazakhstan )……………………… 32

الف – هزينه پرداختي نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستي)……………………………………. 32

ب – هزينه پرداختي پاركينگ………………………………………………………………………… 32

ج – هزينه پرداختي آشيانه…………………………………………………………………………….. 32

د – هزينه نگهداري……………………………………………………………………………………. 32

ه – هزينه سرويسهاي مسافران……………………………………………………………………….. 33

2-5-6- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور كويت (Kuwait )……………………………….. 33

الف – هزينه پرداختي نشست ( براساس ماكزيمم وزن برخاستي مجاز )…………………………… 33

ب – هزينه پرداختي روشنايي…………………………………………………………………………. 33

ج – هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)……………………………………….. 33

د – هزينه پل هوايي …………………………………………………………………………………… 33

ه – هزينه سرويسهاي مسافران……………………………………………………………………….. 33

2-5-7- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور عمان (Oman)…………………………………… 33

الف – هزينه پرداختي نشست (بر اساس ماكزيمم وزن برخاستي)…………………………………… 33

ب – هزينه پاركينگ…………………………………………………………………………………… 33

ج – هزينه سرويسهاي مسافران………………………………………………………………………. 34

2-5-8- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور پاكستان (Pakistan )……………………………. 34

الف – هزينه پرداختي نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستي)……………………………………. 34

ب – هزينه آشيانه و پاركينگ ( براساس ماكزيمم وزن برخاستي )………………………………… 34

ج – هزينه پل هوايي…………………………………………………………………………………… 35

د – هزينه سرويسهاي مسافرين……………………………………………………………………….. 35

ه – هزينه نگهداري (بر پايه ظرفيت هواپيما)………………………………………………………… 35

2-5-9- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي كشور در قطر (Qatar)…………………………………….. 35

الف – هزينه پرداختي نشست………………………………………………………………………….. 39

2-5-10) تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور عربستان سعودي (Saudi Arabia )…………. 39

الف – هزينه پرداختي نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي ناخالص)…………………………… 39

ب – هزينه پاركينگ (برپايه ماكزيمم وزن)…………………………………………………………. 39

ج – هزينه جابجايي مسافران………………………………………………………………………….. 40

2-5-11- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور تركيه (Turkey )………………………………. 40

الف – هزينه پرداختي نشست (برپايه ماكزيمم وزن برخاستي)……………………………………… 40

ب – هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)……………………………………………… 40

ج – هزينه روشنايي…………………………………………………………………………………… 41

د – هزينه اتومبيل راهنما (برحسب دلار آمريكا)…………………………………………………….. 41

ه – هزينه بارگيري هواپيما ( بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)……………………………………… 41

و – هزينه سرويسهاي مسافران……………………………………………………………………….. 41

ز – هزينه مراقبت و نگهداري………………………………………………………………………… 42

2-5-12- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور امارات متحده عربي (United Arab Emirates)

1– فرودگاه ابوظبي و العين…………………………………………………………………………… 42

الف – هزينه نشست ( بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)……………………………………………… 42

ب – هزينه پاركينگ ( برپايه سطح اشغالي )………………………………………………………… 42

2– فرودگاه دوبي………………………………………………………………………………………. 42

الف – هزينه نشست (برپايه ماكزيمم وزن برخاستي)……………………………………………….. 42

ب – هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغالي)…………………………………………………………. 43

3– فرودگاه شارجه…………………………………………………………………………………….. 43

الف – هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)………………………………………………. 43

ب – هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغال)………………………………………………………….. 43

فصل سوم: بررسي مسيرهاي هوايي و پروازهاي عبوري از آسمان ايران

3- بررسي مسيرهاي هوايي و پروازهاي عبوري از آسمان ايران………………………………….. 45

3-1- بررسي قوانين و ضوابط استفاده از مسيرهاي هوايي ………………………………………… 46

3-1-1- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور ايران ………………. 46

3-1-2- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور افغانستان …………… 47

3-1-3- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا و فضا و خدمات ناوبري در كشور ارمنستان ………… 47

3-1-4- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري دركشور آذربايجان…………….. 48

3-1-5- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري دركشور بحرين……………….. 48

3-1-6- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور عراق ……………….. 48

3-1-7- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور اردن ………………… 49

3-1-8- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور قزاقستان …………… 49

3-1-9- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري دركشور قرقيزستان …………… 50

3-1-10- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور عمان ……………… 50

3-1-11) بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور پاكستان …………… 50

3-1-12) بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور عربستان سعودي…. 51

3-1-13) بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور تركمنستان………… 52

3-1-14- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري دركشور ازبكستان ………….. 52

3-1-15- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور سوريه ……………. 52

3-1-16- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور تاجيكستان ………… 52

3-1-17- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور تركيه……………… 52

3-1-18) بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور امارات متحده عربي………………… 53

3-2- بررسي پروازهاي عبوري از آسمان ايران…………………………………………………….. 53

3-2-1- شناسايي عوامل مؤثر در ترانزيت عبوري………………………………………………….. 54

3-2-2- اطلاعات مربوط به پروازهاي ترانزيت عبوري از مسيرهاي هوايي ايران………………. 54

3-2-3- تحليل پروازهاي عبوري از فراز ايران…………………………………………………….. 55

3-3-1- بررسي تجهيزات هدايت و ناوبري مربوط به مسيرهاي هوايي……………………………. 56

3-3- بررسي مسيرهاي هوايي………………………………………………………………………… 56

3-3-2- بررسي مسيرهاي هوايي ايران و منطقه…………………………………………………….. 57

فصل چهارم بررسی گزينه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی  – بخش اول

4- بررسی گزينه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی  ………………………………….. 61

4-2- شناسايي كليه پروازهاي ترانزيت باتوقف در كشورهاي منطقه در دوره زماني مربوطه

(هفته آخر ماه می 2002)……………………………………………………………………………… 61

4-3- شناسايي پروازهاي ترانزيتي قابل جذب به فرودگاههاي ايران ………………………………. 64

4-4- بررسي پايگاه اطلاعاتي پروازهاي دسته (الف)………………………………………………. 65

4-4-1- بررسي عملكرد پروازي خطوط اصلي اروپايي و آسياي شرقي در فرودگاههاي اطراف ايران……………. 66

4-4-2- بررسي عملكرد پروازي خطوط هوايي حاشيه خليج فارس و آسياي غربي در منطقه اطراف ايران……………. 68

4-5- بررسي پايگاه اطلاعاتي پروازهاي دسته (ب)………………………………………………… 69

4-6- بررسی عملکرد پروازي ايران‎اير و ساير خطوط هوايي برترمنطقه‎اي در بازه زمانی مورد مطالعه……………… 70

4-7- بررسي مقايسه‎اي هزينه‎هاي فرودگاهي مرتبط با ترانزيت درفرودگاههاي برتر منطقه…….. 71

4-8- ارائه گزينه هاي كلي قابل بررسي……………………………………………………………… 75

4-8-1- ارائه گزينه ها در بخش مديريت و عرضه خدمات…………………………………………. 76

4-8-2) ارائه گزينه هاي عملي در بخش تقاضاي سفر و تبليغات…………………………………… 78

فصل پنجم بررسی گزينه‌های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی  – بخش دوم

5-1- بررسي و تجزيه و تحليل فرودگاههاي داراي قابليت منطقه‎اي در كشور براي جذب پروازهاي

 ترانزيت……………………………………………………………………………………………….. 81

5-2- بررسي و تجزيه و تحليل قوانين مربوط به رواديد در كشورهاي منطقه……………………… 82

5-3- تجزيه و تحليل پروازهاي ترانزيت در منطقه از نظر نوع رابطه بين مقاصد انتهايي و مياني……………………….. 87

5-4- جمع بندي تحليل هاي مختلف……………………………………………………………………. 91

پيرو بررسيهاي عميق و تجزيه و تحليلهايي كه از ديدگاههاي مختلف بر روي مقوله جذب پتانسيل هاي پروازهاي ترانزيت به فرودگاههاي كشور براي بالا بردن درآمدهاي فرودگاهي صورت گرفت ملاحظه گرديد كه: متأسفانه در شرايط كنوني فرودگاههاي كشورمان تا بخش زيادي خارج از بازار رقابتي حمل و نقل هوايي منطقه هستند. به دلايل مختلف در اصلي ترين فرودگاه كشور، سهم مسافرين پردازشي بين المللي از كل مسافرين فرودگاه بيش از 22 درصد نمي باشد. قابل توجه اين كه چنين سهمي در كل كشور حداكثر به 16 درصد مي رسد. مشكل ديگر اين است كه بخش عمده اي از اين سهم نه چندان قابل توجه نيز اختصاص به پردازش مسافرين ايراني دارد كه عمدتاً در حمل و نقل بين تهران و مقاصد اصلي نظير دوبي، جده، دمشق، لندن، استانبول، آمستردام، فرانكفورت و يا مقاصد آمريكائي نظير (لس آنجلس- تورنتو- نيويورك- واشنگتن- شيكاگو) هستند كه اين امر نظر به وجود جمعيت قابل ملاحظه اي از ايرانيان در كشورهاي مختلف و عمدتاً به منظور ديدار اقوام و خويشان و يا سفرهاي كاري و شغلي و مأموريتي توجيه مي پذيرد. ضمن اينكه مقاصد نزديك و واقع در كشورهاي همسايه عمدتاً جذب كننده مسافرين توريستي و زيارتي مي باشند كه با استفاده از تسهيلاتي نظير عدم نياز به اخذ رواديد و يا رواديد سهل الوصول و تورهاي زيارتي- سياحتي ارزان قيمت مبادرت به چنين سفرهايي مي نمايند. البته درصد كمي از مسافرين بين المللي كه در فرودگاههاي كشور پردازش مي شوند از اتباع كشورهاي ديگر بوده و با اهداف كاري و يا توريستي به ايران سفر نموده اند.

واقعيت امر اين است كه ادامه يافتن روند كنوني روز به روز فرودگاههاي ما كه به عنوان يكي از دروازه هاي ورود به فرهنگ و تمدن ايراني- اسلامي مطرح هستند را از رقباي اصلي منطقه ای نظير دوبي و استانبول عقب مي اندازد. البته هر روزه اخبار مربوط به سرمايه گذاريهايي كلان و برنامه ريزيهاي هدفمند از فرودگاههايي شنيده مي شود كه تا چندي  پيش اهميت چنداني نداشتند و هنوز نيز اگر  فعال گرديم مي توانيم آنها را در عرصه بازار حمل و نقل منطقه اي پشت سر بگذاريم و يا حداقل با آنان برابری نمائيم.

جذب پروازهاي ترانزيت با توقف كه پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهكارههايي در اين خصوص است، طبيعي است كه براي يك فرودگاه بين المللي آنهم در موقعيت جغرافيايي، استراتژيكي، فرهنگي، تاريخي ايران مزيتي بزرگ محسوب مي شود و در ضمن با بررسيهايي كه بر روي پايگاههاي اطلاعاتي ساخته شده صورت گرفت ملاحظه گرديد كه نسبتا پتانسيل بالقوه قابل توجهي نيز دارا مي باشد. اما نگاهي به وضعيت فرودگاههاي اطراف كه در اين امر موفق عمل كرده اند نتايجي را به همراه داشته است كه ذيلاً ارائه مي گردند:

1- در شرايط امروز، وضعيت هواپيماها به صورتي است كه كمتر پيش مي آيد صرفاً براي توقف هاي عملياتي در يك فرودگاه در ميانه راه خود، توقف ترانزيتي داشته باشند. بررسي پايگاههاي اطلاعاتي پروازهاي برنامه اي موجود در سطح جهان گوياي اين واقعيت است كه پروازهاي زيادي در طول هفته بدون توقف در فرودگاههاي منطقه به طور مستقيم بين شهرهاي اروپايي نظير لندن – فرانكفورت – پاريس و شهرهاي آسيايي شرقي نظير بانكوك – كوالالامپور – سنگاپور برقرار مي باشند. البته در خصوص خطوط هواپيمايي نه چندان مطرح كه تعداد زيادي نيز هستند وضع تا حدودي تفاوت مي كند.

2- لازم است تا بحث مربوط به خطوط هوايي برتر و مطرح نظير بريتيش ايرويز، ايرفرانس، لوفت هانزا،

ك. ال. ام و … از خطوط هوايي ضعيف تر در بحث جذب پروازهاي ترانزيتي كاملاً تفكيك گردد. به اين دليل كه رفتار اين دو دسته خطوط هوايي در مقوله پروازهاي توقف دار (ترانزيتي) كاملاً تفاوت مي كند.

3- از آنجا كه سهم قابل توجهي از درآمدهاي ترانزيتي مرتبط با مسافرين پردازشي در فرودگاهها مربوط به عملكرد ناوگان  هواپيمايی مادركشورها مي شود كه نمود آن براي خطوط هوايي لوفت هانزا و ك. ال. ام در ارتباط با فرودگاههاي فرانكفورت و آمستردام و نيز خطوط هوايي امارات، تركيش اير ايرلاينز وگلف اير براي فرودگاههاي دوبي، استانبول و بحرين كاملاً مشاهده و بررسي دقيق شده است و قابل چشم‌پوشي نمي باشد، لذا لازم است تا از تمامي امكانات براي تقويت اصلي ترين شركت هوايي كشور كه اصطلاحاً حامل پرچم كشور خواهد بود تلاش گردد و اين مسأله پذيرفته شود كه جذب درآمدهاي ترانزيتي در ارتباط تنگاتنگ با عملكرد پروازي ناوگان اصلي كشور مي باشد.

در فصل 7 اقداماتي كه در اين خصوص قابل پيگيري مي باشند، پيشنهاد خواهند شد.

4- مقايسه اي كه بر روي وضعيت دريافت ويزا در كشورهاي مختلف منطقه صورت گرفت. منجر به يك نتيجه گيري جالب توجه گرديد و آن اينكه نحوه صدور رويداد و تسهيلاتي كه در اين خصوص در فرودگاهها و مرزهاي ورودي براي اتباع برخي كشورها ارائه مي گردد، ارتباط كاملاً مستقيمي با تعداد پروازهاي ترانزيتي جذب شده در بازه زماني مورد مطالعه به فرودگاههاي منطقه دارد. ملاحظه گرديد كه فرودگاههايي نظير دوبي- بحرين و بيروت كه بيشترين پردازش پروازهاي ترانزيتي و مسافرين ترانزيتي را به خود اختصاص داده اند، بالاترين سطح تسهيلات را به منظور آسان نمودن نحوه اخذ رواديد ارائه كرده اند. در انتهاي بند (6-2) به طور تفضيلي در اين خصوص اظهار نظر گشته است.

5- تمركز اصلي و سرمايه گذاري براي جذب پروازهاي ترانزيت بايد بر فرودگاههاي تهران، شيراز و مشهد قرار گيرد كه ضمن اينكه موقعيتهاي منطقه اي متعدي در اين خصوص دارند، امكانات ناوبري و

فرودگاهي برتري داشته و سابقه جذب پروازهاي خارجي را در سطح بيشتري داشته اند.

6- در بررسي پايگاه اطلاعاتي مربوط به پروازهاي با توقف هاي ترانزيتي در منطقه ملاحظه گرديد كه از مجموع 417 پرواز در هفته مورد مطالعه در 14 فرودگاه منطقه، تعداد 275 پرواز مربوط به خطوط هواپيمايي مي شود كه در مسير خود به سمت يك فرودگاه عربي در يك فرودگاه عربي ديگر توقف مي نمايند، اين توقف ها عمدتاً در راستاي تأمين اهدافي نظير تخصيص بهينه ناوگان، و بازاريابي مناسب مسافري انجام شده و نظر به مسافرين قابل توجه بين شهرهاي عربي به دليل فرهنگ نزديك و روابط مستحكم  فی ما بين تمركز بر روي اين پروازها به منظور متقاعد ساختن آنها به تغيير مسير به فرودگاه تهران در برنامه ريزي كوتاه مدت چندان آسان و ممكن به نظر نمي رسد و نبايد در اولويت قرار بگيرند.

7- نگاهي به عملكرد كشورها در جذب پروازهاي ترانزيتي به دو نتيجه منجر شده است: اكثر كشورهاي عربي حداكثر امتياز انجام 32% از كل پروازهاي هفتگي في ما بين دو شهر عربي را از طريق اعطاي آزادي پنجم به شركتهاي هواپيمايي خارجي اعطا كرده اند حال آنكه در برخي مسيرها آنها و همچنين كشورهاي آسياي ميانه امتياز تمام پروازهاي مسير را به شركت خارجي اعطا كرده اند. اين امر در مورد آذربايجان بسيار مشهود است. اما براي ايران با توجه به نگرشهاي موجود منطقي به نظر نمي رسد.

8- پروازهاي زيادي بين آسياي ميانه، قفقاز و روسيه از يك طرف و كشورهاي حاشيه خليج فارس بر قرار نمي باشند. اما در هر صورت جذب پروازهاي بين دو ناحيه براي توقف ترانزيتي در يكي از فرودگاههاي اولويت دار كشور قابل بررسي است و مناسب مي باشد.

9- تمركز اصلي بايد بر روي جذب پروازهاي دسته (الف) گردد كه در فصل 6 از ديد تغيير مسافت هوايي مورد بررسي قرار گرفته اند، سهمي از اين پروازها كه در ارتباط با دو مقصد عربي نمي باشند و مسافت هاي هوايي طي شده كاهش مي يابند و يا افزايش چنداني ندارند در اولويت قرار دارند.

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………. 94

منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………… 95

چكيده……………………………………………………………………………………………………. 97

عنوان انگليسي………………………………………………………………………………………….. 98

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت