اعمال مهندسی ارزش در سد مخزنی کزنار

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:133
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده

مهندسی ارزش روشی ساختارمند و خلاق جهت استفاده از توان تصمیم گیری گروهی با حضور تمام عوامل درگیر در پروژه مانند سرمایه گذاران، مجریان، طراحان، پیمانکاران، بهر برداران، مصرف کنندگان و دیگر عوامل مرتبط برای بهبود تصمیمات متخذه و خلق و ارزیابی گزینه های جدید برای بهبود ارزش پروژه می باشد. تا از این رهگذر تمامی جزئیات مربوط لحاظ شده و در جهت بهینه سازی هزینه، زمان و کیفیت پروژه بکار گرفته شود .

مقدمه

هر ساله بخش بزرگی از اعتبارات و منابع مالی کشور، صرف سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی می شود. در حالی که بطور متوسط، این پروژه ها چه در بخش ملی و چه در بخش های استانی و منطقه ای، با بیش از ۵۰ درصد تاخیر در پیشرفت کار مواجه هستند. تاخیر در پیشرفت کار، علاوه بر آنکه موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه های از دست رفته بر بخش های اقتصادی بهره برداری و نیز توجیه ناپذیری طرح ها در مراحل بعد نیز، منجر می گردد.

به عبارت دیگر ، گذشت زمان و تحولات فن آوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، ممکن است طرح هایی را که در یک مقطع زمانی دارای توجیه فنی و اقت۲۳صادی بوده اند، در شرایط جدید توجیه ناپذیر سازد.

از سوی دیگر، به کارگیری توان علمی و تجربی کافی در مراحل اولیه بررسی و طراحی نیز موجب تحمیل هزینه های سنگین بر پروژه ها می شود و در نتیجه، تکمیل پروژه ها را با مشکلات جدی مواجه می سازد.

در دهه های اخیر، کشورهای صنعتی و در حال توسعه و حتی کشورهای همسایه ایران، ضرورت استفاده از روش ها و تکنیک های کارآمد را به منظور صرفه جویی در هزینه ها، درک کرده اند و با جدیت به دنبال کاهش هزینه های غیر ضروری بوده اند؛ هزینه هایی که هیچ تاثیری در کارکرد، کیفیت، زیبایی، قابلیت اطمینان، و سایر ویژگیهای مهم پروژه ها نداشته در عین حال، در بررسی های اولیه و طراحی ها نامشهود هستند و یا نادیده گرفته می شوند. این گونه هزینه ها، اغلب درصد عمده ای از هزینه ها را برخود اختصاص می دهند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول :  کلیات 

۱-۱ هدف

۲-۱ پیشینه تاریخی مهندسی ارزش

۳-۱ روش کار و تحقیق

فصل دوم :  سدها و تاسیسات وابسته آن 

-۱-۲ طبقه بندی سدها بر اساس مورد استفاده

-۱-۱-۲   سدهای ذخیره ای

      -۱-۱-۱-۲  سدهای بتنی

      ۲-۱-۱-۲- سدهای خاکی

      ۳-۱-۱-۲- سدهای سنگریزه ای

   ۲-۱-۲- سدهای انحرافی

۳-۱-۲   – سدهای تاخیری

-۲-۲ سدهای خاکی

   ۱-۲-۲- کلیات

۲-۲-۲   – سد ناهمگن

   ۳-۲-۲- اهمیت ناحیه های مختلف در سدهای غیر همگن

   ۴-۲-۲- فاکتورهای مهم در طراحی سدهای خاکی

      ۱-۴-۲-۲- حفاظت سطوح شیب دار بالا دست و پایین دست

      ۲-۴-۲-۲- دیوار آببند

      ۳-۴-۲-۲- پایین آمدن ناگهای سطح آب

      ۴-۴-۲-۲- سرریز شدن

      ۵-۴-۲-۲- پایداری سطوح شیب دار

      ۶-۴-۲-۲- آب شکستگی داخلی

      ۷-۴-۲-۲-  امواج

      ۸-۴-۲-۲- خط آزاد سطح آب

      ۹-۴-۲-۲- تنش وارده به فونداسیون

      ۱۰-۴-۲-۲- زلزله

۳-۲- علل خرابی سد خاکی

۴-۲- انواع سدهای خاکی

   ۱-۴-۲- سدهای خاکی همگن

   ۲-۴-۲- سدهای خاکی غیر همگن

۵-۲- آبگیرهای سدهای مخزنی

   ۱-۵-۲- کلیات

   ۲-۵-۲- آبگیر تونلی

   ۳-۵-۲- آبگیر مجرایی

   ۴-۵-۲- سازه ورودی

   ۵-۵-۲- وسایل کنترل جریان

   ۶-۵-۲- شیرها

      ۱-۶-۵-۲- شیرهای سوزنی

      ۲-۶-۵-۲- شیرهای با مخروط ثابت

      ۳-۶-۵-۲- شیرهای پروانه ای

۶-۲- سرریزها

   ۱-۶-۲- مقدمه

   ۲-۶-۲- محل سرریز

   ۳-۶-۲- سرریز اضطراری

   ۴-۶-۲- سرریز روگذر

   ۵-۶-۲- سرریز شوت

   ۶-۶-۲- مستهلک کننده های انرژی

   ۷-۶-۲- حوضچه آرامش

فصل سوم – پروژه های عمرانی و کاربرد مهندسی ارزش در آنها 

   ۱-۳-آشنایی با نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور

   ۲-۳- وضعیت طرح های عمرانی کشور، با نگرش کاربرد مهندسی ارزش

   ۳-۳- دلایل افزایش هزینه و طول عمر در پروژه ها

   ۴-۳- دستاوردهای بکارگیری مهندسی ارزش

   ۵-۳- جایگاه مهندسی ارزش در فرآیند مدیریت پروژه

   ۶-۳- ضرورت طرح مطالعه مهندسی ارزش در سدهای خاکی

   ۷-۳- زمینه های پر پتانسیل در سدهای خاکی

   ۸-۳- نکات موثر در مهندسی ارزش

فصل چهارم – مهندسی ارزش و مفاهیم مرتبط با آن  

 ۱-۴- مفاهیم مرتبط

   ۱-۱-۴- تحلیل ارزش

   ۲-۱-۴- مهندسی ارزش

   ۳-۱-۴- مدیریت ارزش

      ۱-۳-۱-۴- ارزش کاربرد

      ۲-۳-۱-۴- ارزش هزینه

      ۳-۳-۱-۴- ارزش مبادله

      ۴-۳-۱-۴- ارزش اعتبار

   ۴-۱-۴- بها

   ۵-۱-۴- کیفیت

   ۶-۱-۴- هزینه

   ۷-۱-۴- کارکرد

   ۸-۱-۴- ارزش

      ۱-۸-۱-۴- دیدگاه مشتری

      ۲-۸-۱-۴- دیدگاه تجاری

      ۳-۸-۱-۴- دیدگاه تولید

      ۴-۸-۱-۴- دیدگاه ایده آل

۲-۴- هدف های ارزش

   ۱-۲-۴- هدف هزینه

   ۲-۲-۴- هدف اهمیت

   ۳-۲-۴- هدف ارزش

۳-۴- اهمیت هزینه در طرح ها

   ۱-۳-۴- هزینه هدف

   ۲-۳-۴- خزش هزینه

   ۳-۳-۴- نقصان ساز و کار

   ۴-۳-۴- نیاز به روش

۴-۴- پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش

۵-۴- نحوه ارایه و گردش کار پیشنهاد تغییر، به روش مهندسی ارزش

۶-۴- واژه نامه مهندسی ارزش

فصل پنجم – اعمال مهندسی ارزش در سد خاکی کزنار 

۱-۵- اجزای بدنه سد کزنار و قسمت های تشکیل دهنده سد و خلاصه ای از سد کزنار

  ۱-۱-۵- کلیات

  ۲-۱-۵-  اجزای سد مخزنی کزنار

  ۳-۱-۵- موقعیت جغرافیایی سد کزنار

  ۴-۱-۵- راههای دسترسی به محل سد

  ۵-۱-۵- خلاصه مشخصات اجزای سد مخزنی کزنار

    ۱-۵-۱-۵- بدنه و پی سد

    ۲-۵-۱-۵- سرریز تخلیه سیلاب

    ۳-۵-۱-۵- تخلیه کننده تحتانی

    ۴-۵-۱-۵- سیستم انتقال آب به پایین دست

    ۵-۵-۱-۵- اتاق کنترل انتهایی

    ۶-۵-۱-۵- دسترسی به محل سد

۲-۵- مدت زمان پیش بینی شده جهت اجرای پروژه

۳-۵- احجام عملیات اجرایی پروژه

۴-۵- نحوه واگذاری پروژه به شرکت جهاد نصر حمزه

۵-۵- مشکلات تهیه مصالح بدنه سد

۶-۵- یافتن معدن جدید مصالح پوسته

۷-۵- هورنفلس

۸-۵- نتایج آزمایشگاهی مصالح راکفیل

۹-۵- پیشنهاد تغییر مصالح پوسته و شکل مقطع بدنه سد

۱۰-۵- مزایای استفاده از راکفیل به جای سندی گراول در پروژه سد کزنار

۱۱-۵- تغییر مقطع بدنه سد با توجه به پیدایش معدن جدید

۱۲-۵- هزینه صرفه جویی شده در پروژه توسط کاهش احجام خاکریزی

۱۳-۵- هزینه صرفه جویی شده در پروژه توسط کاهش فواصل حمل

۱۴-۵- کاهش زمان اجرای پروژه

۱۵-۵- هزینه صرفه جویی شده در پروژه بدلیل اتمام به موقع عملیات خاکریزی سد

۱۶-۵- کل هزینه های صرفه جویی شده توسط اعمال مهندسی ارزش در پروژه

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت