ایمنی در برق – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:تحقیق
تعداد صفحات:100
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ایمنی در برق – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب:
مقدمه.
. تأ ثیر فرکا نس در برق گرفتگی1
. تأ ثیر برق گرفتگی بر روی قلب از نظر فیزیولوژی2
. اتصال زمین و مقاومت آن3
. انواع الکترود های زمین 4
. روش های حفا ظت در مقا بل برق گرفتگی 5
. رفع خطر برق گرفتگی 6
.تدابیر ایمنی هنگام کار با برق فشار ضعیف و قوی 7
8.تدابیر ایمنی هنگام کار با جر ثقیل ها ، برجهای با لا بر و نردبان های سیّار
.تدابیر ایمنی کار با دستگاه های برقی در بلندی 9
.حریق های الکتریکی10
.کمک های اولیه در مقابل برق گرفتگی 11
.زمین کردن و صفر کردن در تأ سیسات الکتریکی 12
. ایمنی در صنعت13
.ایمنی در صنعت ساخت و ساز 14
. اصول حفاظت از صاعقه 15
. برق گیر یا رسانای آذرخش 16
. انواع برقگیر ها17
.تست برقگیرها 18
19.آتش سنت المو
.نکات مهم در مورد برقگیرها 20
.بر ق گیر در خطوط انتقال 21
22.ایمنی در برق – قسمت دوم : عایق بندی قسمتهای برق دار ، ایجاد حسار و مانع
.کار بردهای ایمنی در سوییچ گیر های برق 23
.برخی احتیاطات در رابطه با برق و ایمنی در منزل24
.ایمنی در مورد لوازم اندازه گیری ( کنتور)25
.کمکهای اولیه 26
. رعایت نکات ایمنی در زمینه ی برق27
.سیستم ارت وسایل برقی28
.دستور العمل ایمنی کار با تأسیسات برقی 29
. ایمنی وسایل قطع کننده جریان 30
GFCI . دستگاه 31
GFCI . کاربرد 32

 

مقدمه:
ایمنی در برق
تعریف ایمنی:مجموعه کارهایی را که یک فرد یا یک گروه اجرایی درارتباط با شبکه ها و دیگرتأ سیسات توزیع نیرو انجام میدهد و از حوادث برای افراد و تأسیسات جلوگیری نما ید و حد ا کثر راندمان را در پی داشته باشد ایمنی در برق گویند.
برای جلو گیری از حوادث افراد باید به نکات زیرتوجه کنند:
1 . توجه دقیق به اجرای آموخته های مر بوط به اصول و مقررات ایمنی در واحد های اجرایی و احیای فرهنگ ایمنی در بین کار گران
2 . توجه به ضرورت اطاعت محض از کلیه مقررات ایمنی
3 . توجه به لزوم استفاده از وسایل ایمنی سالم و کامل به طور مستمر

شوک الکتریکی:
زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از بدن شخص بخشی از مدارهای الکتریکی شود و از آن جریان برق کافی عبور کند.
عبور جریان الکتریکی از بدن انسان بستگی به وضعیت فیزیکی آن دارد. ممکن است شوک الکتریکی به سوختن بدن منجر شود و این در شرایطی است که فرکانس الکتریکی زیاد باشد. که متأسفانه فرکانس 50 حد اکثر تأثیرات فیزیکی را در شخص ایجاد می کند.

5<I<12<FONT> همراه با ناراحتی شدید
I=16 آستانه ازدست رفتن
I=10,5 عدم کنترل عضلات و قدرت رها کردن سیم
I>30 اختلال در سیستم تنفسی
I>75 توقف کامل قلب یا هلاکت

به طور خلاصه جریان برق به سه طریق به انسان ضربه میزند:

1 . در اثر عبور جریان از بدن و تأثیر روی دستگاه عصبی
2 .در اثر عبور جریان از بدن و تأثیر روی قلب
3 .در اثر جرقه و قوس الکتریکی و سوزاندن سطحی و عمقی پوست یا داخل بدن

تأثیر فرکانس در برق گرفتگی:

که از بدن عبور می کند بیش از 50 میلی آمپر باشد برای غالب افرادDCالف)جریان مستقیم: اگر جریان
خطر ناک است.جریان برق بر روی سیستم عصبی اثر فوری گذاشته و موجب انقباض شدید عضلات می شود. اگر مدت عبور جریان خیلی
کم باشد انسان فقط دچار ضربه ی عصبی شک می شود.ولی اگر زمان
عبور جریان طولانی شود قلب فلج شده و از کار می افتد و تنفس به
علت انقباض ریه ها و حنجره از بدن باعث تجزیه خون و مواد
شیمیایی بافتها و عضلات DCغیر ممکن و انسان دچار خفگی می شود. ادامه عبور جریان شده وآنها را فاسد نموده و خطر مرگ حتمی است.
خیلی کمتر است و به علت تغییر مداوم جهت ضربانACب) جریان متناوب: مقاومت بدن در برابر عبور جریان میلی آمپر جریان متناوب برای انسان25 ،درد و تأثیر آن بر سلسله ی اعصاب شدیدتر است. به این جهت عبور
خطر ناک است.
برای انسان خطر بیشتری دارند،زیرا مقاومت بدن در برابر15-75HZ جریان های متناوب با فرکانس های عبور جریان به شدت کم می شود. فرکانس های زیاد باعث مرگ نمیشوند. بلکه موجب سوختگی محل اتصال
هرگز باعث مرگ نشده و فقط سوختگی ایجاد می کند. 10000HZتا3000مثلاً فرکانس
پایین می باشد، زیرا در فرکانسها_ی بالا به علت شتاب زیاد الکترون ها، الکترون ها سعی میکنند بیشتر به سطح جانبی جسم حرکت کنند.مثلا در اغلب سیم های حامل جریان های فرکانس بالا به جای سیم از لوله های هادی استفاده می شود.
روی این اصل وقتی انسان دفعتاً ئستش با این نوع سیمها تماس پیدا کند فقط محل تماس می سوزدو بعضی اوقات شدت سوختگی زیاد می شود . در صورت برق گرفتگی با جریانهای فرکانس بالا ، این جریان از سطح بدنً عبور می کند.

تأ ثیر برق گرفتگی بر روی قلب از نظر فیزیو لوژی:
ضربان قلب بستگی به فیزیک بدنی انسان دارد. هر چه انسان بزرگتر باشد ضربان قلب کمتر خواهد بود.
همچنین ضربان قلب بستگی به سن افراد نیز دارد. هر چه سن افراد کمتر باشد ضربان بیشتر می باشد و بر ساله شست بار در دقیقه می زند. 40عکس. به عنوان مثال قلب یک نوزاد هشتاد بار در دقیقه و یک شخص
ضربان قلب در حالتهای استراحت و عادی کار و تلاش تعریف می شود. درحالت استراحت به صورت درازکش بار در دقیقه تعریف می شود. ، قابل تعریف می باشدو در حالت سوم70 تا 65 در حالت عادی ، حالتی شبیه نشستن یا راه رفتن ، ضربان بین زمانی که بدن در حالت کار و فعالیت باشد، ضربان بیش از هفتاد بار تعریف می شود.
توجه داشته باشید که ضربان قلب با حساسیت بدن در برابر الکتریسیته رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه ضربان قلب بیشتر باشد، خطر برق گرفتگی بیشتر است.
وقتی برق در معرض عبور جریان قرار می گیرد ، ابتدا ضربان های خارج از موقع پیدا می شود و بعد ضربان برابر حالت عادی نیز می رسد سپس قلب به رعشه می افتد.8 تا 4مضاعف می شود .

اتصال زمین و مقاومت آن:
به طور کلی به دو دلیل اصلی از سیستم اتصال زمین استفاده می کنیم:
) فنی و اقتصادی 1
) حفاظت و ایمنی مو جودات زنده و اموال آنها2
همچنین سه شرطی که استفاده از سیستم اتصال زمین را ضروری می کند عبارتند از:
الف) خواص ذاتی برق
ب) خواص ذاتی محیط زیست
ج) خواص ذاتی موجودات زنده بخصوص انسان
خاصیت ذاتی برق با توجه به عبور جریان برق از هادی ها و در اثر وجود اختلاف سطح و اختلاف پتانسیل ناشی میشود.
خاصیت ذاتی محیط زیست هادی بودن نسبی زمین و مصالح و لوازم و دستگاه هاییی است که بطور روزمره در دسترس می باشد. علاوه بر آن از دیگر خواص ذاتی محیط زیست وجود پدیده هایی نظیر رعد و برق می باشد که در سیستم های الکتریکی اثر مخرب داشته و لازم است به نحوی آنها را حفظ و حراست کنیم.
د یگر اینکه در سیستم های الکتریکی به علت وجود زمین و خواص محیط و سیستم بر روی هم ، جریان های خازنی به وجود می آید. همچنین یکی دیگر از خواص ذاتی محیط زیست وجود مواد قابل اشتعال طبیعی و مصنوعی است.
و بالاخره خاصیت ذاتی موجود ات زنده این است که عبور جریان برق از بدن آنها در اغلب غریب به اتفاق ، ناخوشایند،مضر و کشنده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت