بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه از دیدگاه دبیران – مدیریت

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:133
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه از دیدگاه دبیران – مدیریت

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

مقدمه

نهاد تعلیم وتربیت یکی از قدیمی ترین و دیرآشناترین نهادهای زندگی است و قدمتی به اندازه حیات روی زمین دارد. به عبارت دیگر تداوم حیات بر بنیاد تعلیم وتربیت استوار بوده است و حتی درآن زمان که نهاد رسمی تعلیم و تربیت وجود نداشت . پیران قوم و بزرگترها عهده دار این امر بودهاند.

این نهاد کهنسال همیشه از چنان اهمیتی برخوردار بوده که بزرگترین اندیشمندان را به مبارزه و نقد خود فراخوانده و مانع آن گشته که با وجود قدمت زیاد، در حاشیه نظرهای نظریه پردازان بزرگ عالم بشریت قرار گیرد.

در گزارش گردهمایی بین المللی صاحب نظران در زمینه تحول محتوای آموزش و پرورش میخوانیم:

دراین که انسان باید به گونه ای تربیت شود که دگرگونی را پذیرا باشد، نکته ای است اساسی. دیگر کافی نیست که فقط با دگرگونیها سازگاری پیدا کنیم.

هر نوع تربیتی باید دگرگونی را پیش بینی کند تا بتواند هم آنها را جهت دهد و هم بر آنها تسلط داشته باشد. (گروه مشاوران یونسکو، ترجمه امیری ، ۱۳۶۹)

پیشرفت سریع علم و روابط نیازهای اقتصادی، سیاسی و نظامی در جهان امروز اهمیت آموزش ویادگیری زبانهای خارجی را بیش از پیش افزایش داده است.

امروزه ملت ها درجهت استقلال کشور خود بیشتر به آموختن زبانهای خارجی نیاز دارند.

« درعصری که ما زندگی می کنیم ارتباطات نقش اساسی ایفا میکند و ملتها برای اینکه بتوانند در این ارتباطات سهیم باشند احتیاج دارند زبانهای زنده دنیا را بیاموزند. آموختن و تسلط بر یک زبان خارجی دری از دنیای دیگر را به روی ما میگشاید و موجب میشود که ما بتوانیم از دستاوردهای ملل دیگر استفاده کنیم و دیگران را از آنچه یافته ایم آگاه سازیم» (صادقیان، ۱۳۸۱)

زبان مانند پلی است که بین ملل جهان ارتباط برقرار میکند و آنها را به هم نزدیک می سازد و ملتها می توانند از طریق آن به تفاهم  بین المللی دست یافته ودر کنار هم در یک جهان مسالمت آمیز به حیات خود ادامه دهنده انسانها از طریق زبان اهداف زندگی، ارزشها و آرمانهای همدیگر را می فهمند و کشورها از طریق زبان فرهنگ خود را گسترش داده و عرضه میکنند.

«درعصر حاضر اهمیت آموزش زبانهای خارجی در تمام دنیا پذیرفته شده است و در طی سالهای اخیر کوشش هایی برای بهبود این آموزش انجام گرفته است.» (رفیعی، ۱۳۷۹)

« زبان واسطه بین فکر وعمل ماست به بیان دیگر، رشد فعالیتهای عالی ذهنی که رشد زبان هم یکی از آنهاست از جمله هدفهای عمده تعلیم وتربیت است»(لطف آبادی، ۱۳۸۱)

آموزش وپرورش هر کشوری برای آموزش زبانهای خارجی روش خاصی دارد که با توجه به امکانات و نیازهای آن کشور برای آن برنامه ریزی میکند. ضمن پیدا کردن رهیافتهای تازه برای معضلات آموزشی و کمک به گشودن مرزهای نو در زمینه ی مسایل آموزشی در پاسخ به این پرسش مهم که همیشه پیش روی نهاد آموزش و پرورش بوده است.«شاگردان چه باید یاد بگیرند؟» (شریعتمداری، ۱۳۸۲)  تلاش کرده است. درکشور ما ایران دانش آموزان علیرغم گویشها و لهجه ها زبانهای مادری متفاوت، از ابتدای تحصیل، زبان فارسی را که زبان رسمی کشور است می آموزند و تقریبا از سال سوم ابتدایی آموزش عربی را که زبان قرآن و زبان مشترک مسلمانان است به صورت خیلی ساده همراه با درس قرآن شروع میکند و دیگر زبانهای خارجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه ، ازسال دوم راهنمای به بعد دربرنامه های درسی مدارس گنجانده شده است و آموزش زبان انگلیسی و فعلا بیشتر از دیگر زبانهای خارجی در مدارس کشورها مورد توجه است و بیشتر دانش آموزان و دانشجویان کشور، آن را به عنوان زبان خارجی انتخاب میکنند. آموزش زبان انگلیسی به این ترتیب از سال دوم راهنمایی شروع شده ودر دورههای  بعد ادامه پیدا میکند.

آنچه در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد. این است که برای آموزش این زبان، نیروهای انسانی زیادی فعالیت میکنند وهزینه های زیادی برای اجرای برنامه ی آن صرف میشود. از طرفی شاهد هستیم که امروزه هزاران دانش آموز و دانشجو پس از آن که صدها ساعت را زیر سقف کلاسهای زبان سپری میکند، باز هم در حوزه مهارتهای گوناگون زبانی «گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن» به سطح مطلوبی از توانایی دست نمی یابند» (بیلر، رابرت، ترجمه امیری، ۱۳۸۲)

از آنجایی که نظام آموزشی کشور ما متمرکز است و تاکید ویژه ای  بر کتابهای درسی مشاهده میشود، لذا پژوهش و بررسی در کتابهای درسی اهمیت ویژه ای دارد با توجه به عدم کارایی برنامه ی آموزشی زبان انگلیسی بررسی تنها ماده آموزشی در دسترس معلمان « یعنی کتاب» ضرورت ویژه ای دارد نکته مهم دراین باب، تصمیم گیری درباره ی آن است که:

اولا: چه مطالبی در کتاب درسی باید گنجانده شود؟

ثانیا: این مطالب تحت چه ضوابط و اصولی انتخاب و سازماندهی شوند که در نهایت بتوانند تغییرات مطلوب و متناسب با اهداف از پیش تعیین شده را دررفتار یادگیرنده بوجود آورند.

به منظور بررسی این نکته ی خطیر، محتوای کتابهای درسی مختلف تا چه میزان دارای شرایط ویژگی های لازم میباشد و تا بتوانند درکنار سایر عناصر، به اهداف آموزش و پرورش جامه ی عمل بپوشانند بازنگری محتوای کتاب که به دانش آموزان ارائه میشود بیش از پیش نمایان میگردد.

بحث و نتیجه گیری

دراین فصل یافته های پژوهش که در فصل چهارم توسط آمار و ارقام، رسم جدول ها و نمودارها ذکر گردید با نتایج بدست آمده در پژوهشهای پیشین مقایسه و مورد بحث قرار میگیرند. در ادامه محدودیتهای پژوهش بیان شده و پیشنهادهای لازم ارائه می گردد.

همانطور که قبلا اشاره گردید ، تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است . جامعه آماری نیز شامل کلیه دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی (۱۳۷ نفر) در شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ می باشد که به روش سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه درنظر گرفته شده است .

به منظور رسیدن به اهداف تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ ۳۲ سوالی چهار گزینهای با سطوح پاسخگویی (خیلی کم، کم، زیاد، خیلی زیاد) تهیه گردید. برای رسم جدولهای توزیع فراوانی و رسم نمودار از امار توصیفی و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی

] آزمون مجذور کای  [ استفاد شده است.هدف کلی و اصلی پژوهش، ارزشیابی محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه ازدیدگاه دبیران شهرستان اسلامشهر می باشد. دراینجا سوالات پژوهش مربوط به تحقیق مجددا بیان گردیده و نتایج بدست آمده در فصل چهارم با نتایج بدست آمده  در تحقیقات پیشین مورد مقایسه قرار می گیرند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط