بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:105
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

مقدمه:

در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. نگاه عمیق‌تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشکار می شود که انسان موجودی است که دارای ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می‌شود که همه ابعاد معنوی، جسمی مورد توجه قرار‌گیرد. واضح است که آموزش و پرورش می‌خواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر از یادگیری، به بازسازی شخصیت و توانمندی های منابع انسانی بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود. برخی از صاحبنظران نقل می کنند که دانش بشری هر پنج سال یک بار دو برابر افزایش می یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می دهد . پس چگونه می توان منابع انسانی یک سازمان را با این تغییر و تحولات آشنا نکرد؟ بدیهی است در صورت بی توجهی  به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. به همین علت در کشورهای پیشرفته امروزی معمولا  نیروی انسانی حداقل هر سال یکبار به کلاس آموزش می روند. حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهیهای مختلف کارکنان دارد.( دولان، ۱۳۷۵ ) هر چه  این زمینه ها به موقع و بهتر باشد، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در جهت ایجاد دانش و مهارت ویژه کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که افراد در ارتقای سطح بهره وری و بهبود آن درسازمان سهیم،  و قادر شوند تا خود را با فشار های متغیر محیطی وفق دهند. از این رو بهبود بهره‌وری منابع انسانی سازمان، بستگی زیادی به کیفیت و شایستگی منابع انسانی آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخیص داده اند که منابع انسانی دارایی شماره یک آنان هستند و این در محیطهای آموزشی مانند دانشگاه بیشتر نمود واقعی پیدا می کند.بنابراین، برای اطمینان از افزایش دانش، مهارتها و شایستگی که استمرار داشته و قابل استفاده باشند،کارکنان بایستی به اندازه کافی آمــوزش ببینند. از طرف دیگر اهداف سازمان ایجاب می کند مهارتها و قابلیتهایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت باید تقویت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند تواناییهای بالقوه کارکنان را به فعل درآورد نه تنها، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتری می بیند بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسان است. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. اگر تواناییهای کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد. اما اگر چنین نباشد، لازم است سطح مهارت، توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه                      ۷

مسئله اصلی تحقیق                            ۸

تشریح و بیان موضوع                           ۸

ضرورت و اهمیت تحقیق                      ۹

پیشینه تحقیق                              ۱۰

فرضیه های تحقیق                 ۱۳

مدل مفهومی تحقیق                                   ۱۳

اهداف تحقیق                                          ۱۴

روش تحقیق                         ۱۴

روشهای گردآوری اطلاعات                             ۱۴

قلمرو زمانی تحقیق         ۱۴

مکان تحقیق             ۱۵

جامعه آماری           ۱۵

نمونه آماری             ۱۵

روشهای نمونه گیری                               ۱۵

روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۵

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح         ۱۵

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول       ۱۸

مقدمه      ۱۸

بهره وری چیست؟            ۱۹

تعاریف مختلف از بهره وری           ۱۹

تاریخچه مفهوم بهره وری                ۲۰

بهره وری کارکنان دانشی                ۲۱

کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری                          ۲۳

تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری                   ۲۵

بهره وری به عنوان یک موضوع استراتژیک                    ۲۵

بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت                 ۲۶

ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری          ۲۶

چرخه بهره وری              ۳۴

شاخصهای بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟                       ۳۷

چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟             ۳۹

چه عواملی بر بهره وری موثرند؟                    ۴۰

فرهنگ و بهره وری                         ۴۰

پارادوکس فناوری اطلاعات و بهره وری                         ۴۱

بهره وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی                        ۴۱

بخش دوم     ۴۲

مقدمه               ۴۳

اهمیت، لزوم و خواص آموزش منابع انسانی                   ۴۴

حلقه مفقوده                      ۴۵

فلسفه آموزش: سنتی ، مدرن ، پست مدرن                      ۴۷

مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی              ۴۸

رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها               ۴۹

توسعه منابع انسانی          ۴۹

آموزش؛ این جا- آن جا- همه جا                      ۵۰

همگام با توسعه جهانی                     ۵۰

انواع فنون آموزش:         ۵۱

گروه اول: روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است            ۵۱

گروه دوم : روشهای شبیه سازی                     ۵۲

گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت                      ۵۴

ارزشیابی آموزشی           ۵۶

فرایند ارزشیابی آموزش                                ۵۶

دلایل ارزشیابی آموزش                   ۵۷

آیا راه حل مسئله، آموزش است؟                     ۵۸

ستاده های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی                 ۵۸

رویکردهای ارزشیابی آموزش         ۵۹

مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی                    ۶۰

دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی               ۶۱

دامنه آموزش الکترونیک                ۶۱

دسته بندی ا نواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی          ۶۳

مزیت های آموزش الکترونیک                       ۶۴

چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد                     ۶۴

مدل مفهومی تحقیق          ۶۵

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه            ۶۷

روش تحقیق                 ۶۷

متغیرهای تحقیق         ۶۸

روشهای جمع‌آوری اطلاعات       ۶۹

روایی و پایایی پرسشنامه             ۶۹

جامعه و نمونه آماری                   ۷۱

قلمرو مکانی تحقیق      ۷۱

قلمرو زمانی تحقیق      ۷۱

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه                      ۷۲

روشهای نمونه‌گیری                     ۷۲

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات             ۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه         ۷۶

آمار توصیفی:            ۷۶

جنسیت      ۷۶

سطح تحصیلات            ۷۸

سن  ۷۹

میزان سابقه کار            ۸۰

آمار استنباطی:              ۸۱

آزمون همبستگی           ۸۲

T آزمون                    ۸۲

آزمون دو جمله‌ای         ۸۴

آزمون تحلیل واریانس فریدمن       ۸۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه          ۸۹

بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون              ۹۰

بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله‌ای              ۹۰

بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن                                                  ۹۱

بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به مدل روابط متقابل بین انواع فنون آموزش و بهبود بهره وری         ۹۱

ارائه پیشنهادات         ۹۳

پیشنهادات برای تحقیقات آتی     ۹۳

منابع و مآخذ            ۹۴

ضمائم        ۹۸

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط