بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوب گذاری و فرسایش آن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:133
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوب گذاری و فرسایش آن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده:

براساس گزارشات سازمان ملل از کل آب موجود در نقاط مختلف جهان فقط هفت هزارم درصد آن به سادگی در دسترس انسانها است. این در حالی است که بسیاری از مردم، دنیا را مانند یک کره آب تصور میکنند، زیرا حدود %۷۰ آن را آب پوشانده است. واقعیت این است که  %۹۷/۵از آبهای کره زمین شور و فقط  ۲/۵درصد آن را آب شیرین تشکیل میدهد. همچنین، حدود  %۷۰از این آب شیرین به صورت یخ در ارتفاعات ، قطبها و گرینلند متمرکز است. قسمت اعظم باقیمانده این آب نیز در قسمتهای عمیق زمین قرار دارد که در حال حاضر استفاده از آنها مقرون به صرفه نمیباشد. با توجه به اطلاعات موجود ، کمتر از یک درصد آب شیرین زمین بصورت چشمه، رودخانه و منابع زیرزمینی با هزینه مناسب قابل دسترس میباشد که تأمین این منابع از طریق فرآیند بارش در سیکل هیدرولوژیکی صورت میگیرد. رشد روزافزون جمعیت و همچنین پیشرفت تکنولوژی عاملی در کمبود و آلودگی آب در جهان میباشد و باعث گردیده که حدود یک سوم از جمعیت جهان با نگرانیهای حاصل از بحران کمآبی و آلودگی آن زندگی کنند. این بحران منجر به رکود اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان شده است. امروزه گسترش حوزههای صنعتی و کشاورزی و همچنین رشد روزافزون جمعیت در شهرها، نگهداری و حفاظت از منابع موجود و محدود آبهای سطحی و زیرزمینی را الزامی و امری اساسی و اجتنابناپذیر مینماید. اگر به مسائل فوق، گرم شدن تدریجی هوا در کره زمین که نهایتاً منجر به کمبود بارندگی در نقاط خشک و نیمه خشک میگردد را بیافزائیم، درمییابیم که ایجاد طرحهای جدید جهت استحصال و نگهداری آبهای موجود امری حیاتی و مهم است.

فهرست مطالب

فصل اول : جریان پایدار در رودخانه ها ۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱جریان پایدار رودخانه …………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱-۱هندسه هیدرولیکی در یک ایستگاه ……………………………………………………………………………..۶

۱-۱-۲جریان پایدار یکنواخت رودخانه …………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۲جریان پایدار غیر یکنواخت رودخانه …………………………………………………………………………………۲۳

۱-۲-۱معادلات مومنتوم برای جریان پایدار ……………………………………………………………………………۲۳

۱-۲-۲جریان همگرای متغیر سریع رودخانه …………………………………………………………………………..۳۰

۱ -۲-۳جریان متغیر تدریجی رودخانه …………………………………………………………………………………..۳۲

۱-۳انتقال رسوب در رودخانهها …………………………………………………………………………………………….۳۸

۱-۳-۱تعادل انتقال رسوب ……………………………………………………………………………………………………۳۸

۱-۳-۲رسوبگذاری و فرسایش بستر رودخانه …………………………………………………………………………..۴۴

فصل دوم : جریان غیریکنواخت در رودخانهها ………………………………………………………………………………۴۷

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۱معادله پیوستگی رودخانه …………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۱-۱فرمولبندی عمومی پیوستگی ………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۱-۲پیوستگی دو بعدی برای رودخانهها ……………………………………………………………………………..۴۹

۲-۱-۳پیوستگی یک بعدی برای رودخانهها …………………………………………………………………………….۵۲

۲-۲معادلات مومنتوم رودخانه ……………………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۲-۱مومنتوم دو بعدی برای رودخانهها ………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۲-۲مومنتوم یک بعدی برای رودخانهها ……………………………………………………………………………..۵۶

۲-۳امواج سیل رودخانه …………………………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۴منحنیهای حلقوی نرخ …………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۵مسیریابی سیل رودخانه ……………………………………………………………………………………………………۶۹

۲-۶جریان رودخانه و منحنیهای رسوب- تداوم ……………………………………………………………………….۷۱

۲-۶-۱ارزیابی پارامتر ………………………………………………………………………………………………….۷۴

-۲-۶-۲بررسیهای تجربی ………………………………………………………………………………………………………۷۷

فصل سوم : تعادل رودخانه ۸۳

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۳-۱پایداری ذره ………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۲پایداری کانال …………………………………………………………………………………………………..۹۰

۳ -۳روابط رژیم ………………………………………………………………………………………………….۹۱

۳-۴تعادل در خمهای رودخانه …………………………………………………………………….۹۳

۳-۵هندسه هیدرولیکی پایین دست جریان ……………………………………………………………………………..۹۹

۳-۶بند ها در رود خانه آبرفتی ……………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۳-۷پیچ و خم رودخانه ……………………………………………………………………………….۱۰۹

منابع و ماخذ: …………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط