بررسی و مقایسه میزان سلامت روان کارکنان ثابت و شیفتی شهرداری شهر خرم آباد

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:56
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی و مقایسه میزان سلامت روان کارکنان ثابت و شیفتی شهرداری شهر خرم آباد

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان شهرداری شهر خرم آباد انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان شیفتی و ثابت شهر خرم آباد با حجم ۴۰ نفر تشکیل می دهنداین تحقیق از انواع علی – مقایسه ای و با هدف بررسی هفت فرضیه و هفت سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و باآزمون t وبا درجه آزادی۳۸%و درسطح آلفای ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در کارمندان شیفتی بیشتر از کارمندان ثابت است و با توجه به اطلاعات به دست آمده ملاحظه می شود بین نشانه های جسمانی در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد، بین میزان اضطراب در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد، بین میزان افسردگی در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین بین میزان نارسایی کنش وری اجتماعی در افراد دارای نوبت کاری ثابت وشیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان شهرداری رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات       ۱

۱-۱ مقدمه               ۲

۱-۲ بیان مسئله        ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳

۱-۴ اهداف تحقیق   ۴

۱-۴-۱ اهداف فرعی               ۴

۱-۵ سوالات تحقیق ۴

فرضیه تحقیق          ۵

۱-۶ تعاریف عملیاتی و مفهومی              ۵

فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های نظری               ۶

۲-۱ پیشینه نظری تحقیق        ۷

۲-۱-۱ مفهوم سلامت روان     ۷

۲-۱-۲ تاریخچه سلامت روان در جهان  ۸

۳-۱-۳ تاریخچه سلامت روان در ایران  ۱۰

۲-۱-۴ سلامت روان از دیدگاههای مختلف             ۱۲

۲-۱-۵ سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف:         ۱۳

۲-۱-۶ اصول سلامت روانی   ۱۴

۲-۱-۷ هدف ایجاد سلامت روان              ۱۶

۲-۱-۸ مکانیزم های روانی و نقش آنها در سلامت روان         ۱۸

۲-۱-۹ جمع بندی    ۲۰

۲-۲ پیشینه عملی تحقیق          ۲۱

۲-۲-۱ همه گیر شناسی در ایران            ۲۱

۲-۲-۲ بررسی همه گیر شناسی در جهان               ۲۲

۲-۳- تحقیقات انجام شده با موضوع فوق ۲۴

فصل سوم روش اجرای تحقیق ۲۶

۳-۱ روش تحقیق     ۲۷

۳-۲ جامعه آماری    ۲۷

۳-۳ نمونه تحقیق     ۲۷

۳-۴ ابزار تحقیق     ۲۷

۳-۴-۱ مقیاس های چهارگانه آزمون GHQ             ۲۸

۳-۴-۲ موارد کاربرد و محدودیت ها GHQ            ۲۹

۳-۴-۳ نمره برش آزمون         ۳۰

۳-۵-۳ پایایی آزمون                ۳۰

۳-۶ اعتبار پرسشنامه              ۳۰

۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و اجراء ۳۰

۳-۸ تجزیه و تحلیل داده ها      ۳۱

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها         ۳۲

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۴۱

۵-۱ بحث و نتیجه گیری         ۴۲

تبیین فرضیه ها       ۴۲

۵-۲ نتیجه گیری کلی              ۴۴

۵-۳ محدودیتهای تحقیق          ۴۵

۵-۴ پیشنهادات        ۴۵

منابع و مآخذ            ۴۶

ضمائم و پیوست ها  ۴۷

لطفاً این قسمت را مطالعه کنید ۴۷

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط