بررسی یکپارچه سیستمهای چندحاملی MC-CDMA ،MC-FH و سیستم جدید MC-FH-CDMA – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:181
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی یکپارچه سیستمهای چندحاملی MC-CDMA ،MC-FH و سیستم جدید MC-FH-CDMA – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده
مدولاسیون چند حاملی را می توان از جمله راههـای بـرون رفـت از مشـکلات پـیش روی نسـلهای آینـدهمخابرات بیسیم در ارائه هرچه بهتر امکانات و سرویسهای چند رسانه ایی با ریت بالا بـرای کـاربران نـام بـرد. از تلفیق سیستمهای DS-CDMA – OFDM و همینطور FH-CDMA – OFDM بترتیـب سیسـتمهایMC-CDMA و MC-FH بوجود آمدند. نگاه منتقدانه محققان و دانشمندان علم مخابرات به نقاط ضـعف وقوت دو سیستم فوق مرزهای دانش را در این حوزه ها دستخوش تغییرات وسیعی قرار داده و دیری نپائید تـا ازتلفیق ایـن دو سیسـتم جدیـد، سیسـتمی تحـت عنـوانMC-FH-CDMA بـرای کاربردهـای مختلـف درمحیطهای چند رسانه ایی طراحی گردد.
در سیستم جدید ارائه شده برای شناسایی کاربران مختلف، دو کد امضا در نظـر گرفتـه شـده اسـت. یکـیزیرحاملهای ارسالی را از زیرباندهای فرکانسی موجود انتخاب می کند و کد امضای دیگر نماد اطلاعاتی را مدوله می نماید. در این نوشتار ضمن معرفی سیستم جدید MC-FH-CDMA و سیستم هـایMC-CDMA و MC-FH، سعی شده تا عملکرد هرسـه سیسـتم در محیطهـای مختلـف بـدون فیـدینگ و فیـدینگ آهسـتههمبسته ریلی برای کانالهای فراسو و فروسو مورد بررسی و ارزیابی قرار گیـرد . BPSK مدولاسـیون انتخـابی وMRC گیرنده تک کاربره مورد استفاده در این بررسی بوده و امضای دوم در سیستم هـا از نـوع والـش و شـبهنویز منظور گردیده است.
واژه های کلیدی: فیدینگ آهسته همبسـته ریلـی، کـد امضـا، گیرنـدهMRC ، سرویسـهای چندرسـانه ای، مدولاسیونهای چندحاملی، کد شبه نویز، کد والش-هدمارد، سیستم شبه همزمان
Keywords: slow correlated Rayleigh fading, signature code, MRC detector, multimedia services, multi-carrier modulations, pseudo random code, WalshHadamard code, synchronous system,

مقدمه
در سال ۱۸۴۳ شبکه های مخابراتی با نصب سیستم مورس در مسیر خط راه آهن واشینگتن-بالتیمور پا به عرصه وجود گذاشتند. در واقع پیش از آن، اولین پیام تلگرافی با عنوان (اعلام به دنیا)، توسط اف بی مورس در سال ۱۸۳۸ از یک خط ۱۶ کیلومتری ارسال شده بود. سیستم های تلفنی باسیم نیز توسط الکساندر گراهام بل در سال ۱۸۷۶ ابداع و برای مسافتهای کم و افراد معدود جهت انتقال صدا بکار برده می شد. با معرفی امواج رادیویی توسط هرتز در سال ۱۸۸۸ امکان انتقال اطلاعات به محل هایی که از نظر اقتصادی برای نصب کابل مقرون به صرفه نبودند، ممکن شد و مارکونی در سال ۱۸۹۷ اقدام به مخابره اولین پیام بی سیم که آنرا رادیو نامید، نمود. سرانجام جهت نیل به هدف نهایی، سیستم های مخابراتی سیار مورد توجه واقع شدند. هرچند مخابرات رادیویی و سیار با هدف ارسال و دریافت تلگراف پا به عرصه وجود گذاشت ولی با آغاز جنگ جهانی اول برای ارتباط بین کشتی ها مورد استفاده فراوان قرار گرفت. در سال ۱۹۴۸ شانون قضیه ظرفیت را ارائه کرد تا تکنولوژی مخابرات پیشرفت های شگرفی یابد و وسایل مخابراتی پیچیده و پیشرفته هر روز در زندگی بشر بیش از پیش توسعه یابند.
علاقه به داشتن وسایل کوچک و سبک جهت کاربردهای مختلف مخابراتی نظیر انتقال صوت و تصویر با هدف دسترسی آسان به اطلاعات جهانی و بین المللی و ارتباط با دوستان و بستگان، حجم وسیعی از تحقیقات دهه های اخیر در حیطه مخابرات سیار را به خود اختصاص داده است. شاید این رویکرد اختصاصی به مخابرات سیار بدلیل حجم بالای نقدینگی و بازار بسیار مناسب درآمدزای آن که ناشی از تعداد زیاد مشتریان بوده، موجب پیشرفت چشمگیر علم مخابرات شده است.
از طرف دیگر با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و جایگزینی آن با دیگر وسایل ارتباط جمعی، درخواست کاربران را برای استفاده از دستگاه های مخابراتی کوچک، حجیم با قابلیت ارسال و دریافت دیتا علاوه بر صوت و تصویر را افزایش داده و امروزه یک کامپیوتر شخصی قابل حمل و یا یک تلفن همراه براحتی اطلاعات مورد نیاز(صوت، تصویر و دیتا) را دریافت و یا ارسال می دارد.
مزیتهایی نظیر تحرک پذیری۱، هزینه کم و نصب سریع تجهیزات، تعمیر و نگهداری آسان، توسعه و قابلیتانعطاف پذیری بیشتر آن در تعامل با استانداردها و پروتکل های مخابراتی، باعث افزایش بکار گیری سیستمهای مخابراتی بی سیم و علاقه به توسعه و پیشرفت چنین سیستم هایی در دنیای مخابرات امروز شده است. از آنجایی که هر مزیتی حتماً در مقابل محدودیت و معایبی بررسی می گردد سیستم های مخابراتی بیسیم نیز دارای محدودیتها و معایبی هستند که از مهمترین آن می توان به ظرفیت کانال های مخابراتی در دستیابی به سرعتهای بالا اشاره نمود. در واقع استفاده بهینه از پهنای باند فرکانسی در دسترس جهت سرعت بالای ارسال داده با درنظر گزفتن دو عامل قابلیت اعتماد۲ برای بازسازی دوباره آن در طرف گیرنده و امنیت۳ اطلاعات در کانال جهت جلوگیری از استفاده و دسترسی غیر مجاز، مبحثی تحت عنوان روشهای دسترسی چندگانه۴ را تعریف مینماید. دسترسی چندگانه با استفاده از تقسیم فرکانسی (۵FDMA)، تقسـیم زمانی (۶TDMA) و تقسـیم کد (۷CDMA)، از عمـده ترین تکنیک های دستـرسـی چندگانه هستند.
روش دسترسی FDMA به عنوان اولین تکنیک دسترسی چندگانه در ساختار شبکه های بیسیم مورد استفاده قرار گرفت. در این تکنیک باند فرکانسی مجاز به قسمت های کوچکتر تقسیم شده و هریک از زیرباندها به یک کاربر اختصاص داده می شود. در این تکنیک با توجه به میزان پهنای باند اختصاص داده شده به هریک از کاربران، ظرفیت شبکه تعیین می شود. این تکنیک دارای دو مشکل عمده می باشد. اولاً از پهنای باند به طرز

۱ mobility
۲ reliability
۳ security
۴ multiple access
۵ Frequency Division Multiple Access
۶ Time Division Multiple Access
۷ Code Division Multiple Access
مطلوبی استفاده نمی شود. ثانیاً در شرایط وجود فیدینگ در یک فرکانس خاص۱ احتمال از دست دادن یک کانال بطور کامل نیز وجود دارد. علیرغم سادگی سیستم های مبتنی بر FDMA، این نقاط ضعف باعث پائین بودن ظرفیت این تکنیک دسترسی چندگانه می گردد. اما از آنجا که در ابتدای ظهور شبکه های مخابراتی بیسیم، به علت اینکه این شبکه ها تنها قادر به تبادل صوت و یا حداکثر صوت و دیتا بودند ظرفیت های موجود قادر به سرویس دهی به کاربران بوده و آهنگ ورود کاربران جدید به علت محدودیت و سادگی سرویس های ارائه شده در شبکه های مخابرات سیار چندان سریع نبوده است. از طرف دیگر با توجه به محدود بودن سرویس های ارتباطی موجود، اضافه شدن کاربران جدید تغییر شدیدی در ظرفیت مورد نیاز شبکه ایجاد نمی نمود.
بنابراین روند افزایش تقاضا برای سرویس های مخابراتی با روند گسترش شبکه هماهنگ بود.
اما کم کم با توسعه و گسترش شبکه های بی سیم و ارائه سرویس هایی که نیازمند ظرفیت های بیشتری بودند، نیاز به تکنیک های دسترسی چندگانه ایی که قادر به ارائه ظرفیت بیشتری باشند، بشدت احساس شد.
با توجه به نقاط ضعف تکنیک FDMA، زمان زیادی از تولد این تکنیک نگذشته بود که بسیاری از شرکتهای مخابراتی به فکر استفاده از زمان ارسال در تفکیک سیگنال کاربران مختلف، افتادند. این تکنیک که به TDMA معروف شد به علت رفتار بهتری که در استفاده از پهنای باند و مقابله با فیدینگ در یک فرکانس خاص۲ از خود نشان می دهد، به عنوان جایگزین مناسب FDMA مطرح شد.
در این تکنیک با توجه به تعداد کاربران و حجم دیتای مورد ارسال، زمان به واحد هایی بنام time slot تقسیم شده و هر کاربر داده های خود را در بازه های زمانی مذکور ارسال می دارد. در این حالت علاوه بر اینکه استفاده مطلوبتری از پهنای باند فرکانسی به عمل می آید، اثرات نامطلوب فیدینگ تنها متوجه یک کانال مخصوص نبوده و هرچند ممکن است کیفیت سیستم به مقدار جزئی کاهش یابد، ولی برخلاف FDMA هیچ کانالی بطور کامل خراب نمی شود. لذا این تکنیک قادر به ارائه ظرفیتی بالاتر از FDMA می باشد. البته باید

۱ Frequency Selective Fading
۲ Frequency Selective Fading
گفت که این برتری باعث استفاده از تجهیزات پیچیده تری نسبت به FDMA است.
این تکنیکها تا مدتها در سیستم های مخابراتی مختلف از جمله شبکه های بی سیم استفاده می شد. ازآنجا که TDMA قادر به ارائه ظرفیت های بالائی می باشد، هم اکنون نیز از این تکنیک در نسلهای مختلفGSM استفاده می شود. البته روشهای بسیاری از قبیل پرش فرکانسی۱، تخصیص کانال و تعیین طول time slot ها بصورت پویا۲ ترکیب دو نوع تکنیک دسترسی چندگانه فوق و… را به منظور افزایش ظرفیت شبکه مطرح می نماید. اما با وجود تمام تلاشهایی که در زمینه افزایش ظرفیت و کیفیت شبکه های مبتنی بر TDMA و FDMA انجام شد، تکنیکهای دسترسی چندگانه فوق دارای یک مشکل اساسی و غیرقابل حل می باشند که آن ظرفیت نامی مشخص و ثابت آنهاست. به عبارت دیگر، در صورت افزایش تعداد کاربران از ظرفیت نامی شبکه، امکان سرویس دهی به کاربران جدید به هیچ وجه میسر نمی شود و سرویس دهی به کاربران جدید، نیازمند نصب تجهیزات جدیدی بوده که خود یکی از نقاط ضعف مهم چنین شبکه هایی است که زمینه ساز ارائه تکنیک جدیدی به نام دسترسی چندگانه کد(۳CDMA )گردیده است.[۱]
در تکنیک دسترسی چندگانه CDMA از خاصیت دنباله های تصادفی استفاده می شود. به عبارتی هر دنباله با سایر دنباله ها و همچنین نسخه های تأخیر یافته خود ناهمبسته می باشد. از این خاصیت دنباله های تصادفی می توان استفاده نمود و کدهایی به کاربران مختلف برای تفاوت بین سیگنالهای این کاربران و تفکیک آنها از همدیگر ارائه داد.

در تکنیکهای دسترسی چندگانه غیر از CDMA، عامل تأثیرگذار بر کیفیت سیگنال هر کاربر، نسبت توان سیگنال مطلوب به توان نویز است. اما در CDMA، از آنجا که کلیه کاربران از پهنای باند مشترکی جهت ارسال دیتای خود استفاده می نمایند، عامل تأثیرگذار بر کیفیت سیگنال کاربران مختلف، میزان تداخل ناشی از

۱ Frequency Hopping
۲ Dynamic
۳ Code Division Multiple Access
سایر کاربران می باشد. به عبارت دیگر، ار آنجا که سیگنال سایر کاربران برای هر کاربر به عنوان تداخل محسوب می گردد، افزایش تعداد کاربران تنها باعث افزایش سطح تداخل و کاهش میزان۱C/I و در نتیجه کاهش کیفیت دیتای دریافتی برای هر کاربر می گردد. بنابراین تنها محدودیت مطرح در این زمینه، کیفیت مورد انتظار کاربران می باشد.
در یک سیسـتم CDMA، کـاربران در زمـان و فرکــانسهای یکسـان بـه ارسـال مـی پردازنـد و تفکیـککاربران با استفاده از اختصاص جمله کدهای گسترش دهنده متعامد به آنها، صورت می پـذیرد . ایـن روش بـرپایه مخابرات طیف گسترده پایه گذاری شده که در اواخر دهه ۱۹۷۰، بکارگیری تکنیکهای طیف گسترده برای مخابرات سلولی کارآمد پیشنهاد شد.[۲] قـابلیت خوب این سیسـتم ها در مقـابله با فیدینــگ چنـد مسـیره۲، ایمنی در مقابل پارازیت و احتمال استراق سمع پایـین، از تـوانایـی های بسـیار مطلـوب ایـن سیسـتم هـا مـیباشد.[۳] دسترسی چندگانه با استفاده از تقسیم کد(CDMA)، بـه سـه روش عمـده۳TH-4،FH-CDMACDMA و۵DS-CDMA انجام می شود. البته ذکر این نکته الزامی است که تحقیقات جهت بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی مبتنی بر روشهای فوق با سرعت زیاد درحال انجام اسـت . در واقـع ایـن روش هـا بـرایتبدیل یک سیگنال باند باریک۶ به سیگنال طیف گسترده، با توجه به برتری های آن ارائه شده اند.[۴]
متداول ترین روشCDMA روش DS-CDMA می باشد که در آن هر بیت در دنباله ای شبه تصـادفیضرب می شود و با توجه به باریکتر بودن پهنای پالس ها در دنباله شبه تصادفی پهنـای بانـد-سـیگنال حاصـل افزایش می یابد. در این روش کاربرها در بعد زمان و فرکانس مشترک هستند و جداسازی آنهـا در بعـد فضـای

۱ Carrier to Interference Ratio
۲ Multipath Fading
۳ Frequency-Hopping CDMA
۴ Time-Hopping CDMA
۵ Direct-Sequence CDMA
۶ Narrow band
کد انجام می شود. در واقع میزان همبستگی۱ موجود بین دنباله های شـبه تصـادفی کـاربران مختلـف قابلیـتگیرنده در جداسازی اطلاعات مربوط به هرکدام از آنها را تعیین می کند. مشکل عمـده ایـن روش پدیـده دور-نزدیک است. هنگامی که فاصله فرستنده تداخل کننده تا گیرنده خیلی کمتر از فاصله فرستنده اصلی تا گیرندهباشد، توان سیگنال تداخل نسبت به توان سیگنال اصلی مقدار قابل ملاحظه ای خواهدبود. ایـن امـر مـی توانـدعملکرد سیستم را مختل نماید. بطور کلی مشـکل اساسـی روشDS-CDMA ایـن اسـت کـه پیـاده سـازیگیرنده بهینه برای این سیستم در حضور تداخل باند محدود مشکل است.[۵].

در روش FH-CDMA فرکانس حامل برای هـر کـاربر ثابـت نیسـت و مطـابق یـک الگـوی پـرش شـبهتصادفی۲ پس از هر بازه زمانی Th تغییر می کند. در واقع هر کاربر در طول بـازه های ز مـانی متـوالی که تحت عنوان چیپ ها شناخته می شوند، فرکانس حامل ارسال خود را عوض می کند. پهنای باندی که پرش فرکانسی روی آن انجام می شود بسیار بیشتر از پهنای باند سیگنال اصلی می باشد. در این روش هر کـاربر در هـر زمـانکل پهنای باند را اشغال نکرده است و در بخش کوچکی از آن، اطلّاعات خود را ارسال می کنـد . در روش FH-

۱ Correlation
۲ Pseudo code
CDMA نیازی به پیوستگی باند فرکانسی وجود ندارد و می توان از چند باند غیر مجـــــاور بـه عنـوان بانـدفرکــــانسی استفاده کرد. همچنین سیستـــم های مخابراتی FH-CDMA، کمتـر نسـبت بـه پدیـده دور– نزدیک حســـاس می باشند.
برخی از مزایای استفاده از تکنیک FH-CDMA در مقایسه با بقیه روش های طیف گسترده می توان به موارد سنکرون سازی ساده تر، عملکرد مناسب در برابر مشکل دوری- نزدیکی، قابلیت مقابله با تداخل باند باریک اشاره داشت و همچنین از مهمترین معایب آن نیز می توان به پیچیدگی در پیاده سازی سیستم سینتی سایزر فرکانسی، افزایش پهنای باند اشغال شده در نتیجه تغییر ناگهانی در سیگنال پیام هنگام تعویض فرکانس، دشواری دمدولاسیون همدوس۱ اشاره نمود.

سیستم های طیف گسترده مبتنی بر جهش فرکانس خود بر حسب نسبت نرخ پرش فرکانس به نرخ اطلاعات به دو دسته با پرش فرکانسی آهسته (۲SFH) و با پرش فرکانسی سریع (۳FFH) تقسیم می شوند. اگر نرخ پرش فرکانس هر کاربر کندتر از نرخ اطلاعات آن باشد به آن سیستم SFH و در غیر این صورت به آن FFH گفته می شود. از مزایای سیستم های SFH می توان به قابلیت استفاده از آشکارسازی همدوس در آنها اشاره کرد. از معایب آن نیز به مدولاسیون از دست رفتن یک یا چند بیت از اطلاعات کاربران، در صورت استفاده هم زمان بیش از یک کاربر از یک فرکانس معین برای ارسال اطلاعات، اشاره کرد. در مقابل سیستم های FFH تأمین دایورسیتی فرکانسی دارند که قابلیت مقابله سیستم با فیدینگ چندمسیره را افزایش می دهد. که به دلیل پرش سریع فرکانس در سیستم های FFH استفاده از گیرنده همدوس در آنها امکان پذیر نیست که این خود به کاهش بازدهی سیستم منجر می گردد.
در روش TH-CDMA دنباله شبه تصادفی، زمان ارسال را معین می کند. به این صورت که زمان ارسال

۱ Coherent
۲ Slow Frequency Hopping
۳ Fast Frequency Hopping
یک بیت به چیپ های کوچکی تقسیم می شود، سپس در هر فرستنده یک (یا تعدادی) پالس با دوره زمانی کمتر یا مساوی دوره زمانی یک چیپ، در چیپ (یا چیپ هایی) که توسط دنباله شبه تصادفیِ مخصوص به آن کاربر معین شدهاند، ارسال میشود. در اینجا هم چون دنباله های شبه تصادفی برای کاربران مختلف، متفاوت است، احتمال ارسال در زمان های مشابه برای کاربرهای تداخل کننده، کاهش مییابد. در این روش برخلاف روش قبل در صورت انتخاب مناسب الگوی پرش برای کاربران مختلف می توان آنها را در بعد زمان از هم جدا نمود. در واقع این سیستم طیف گسترده از نوع اجتناب تداخل۱ می باشد. تکنیکهای طیف گسترده اساساً جهت سامانه های مخابراتی و هدایت شونده نظامی توسعه یافتند. در طول جنگ جهانی دوم، مهندسین رادار از تکنیهای طیف گسترده برای کاستن از اختلالات عمدی دشمن جهت دستیابی به قدرت تفکیک بالا استفاده کردند. ولی امروزه جای خود را در مخابرات شخصی باز کرده است و در ردپای آنها را می توان در کـلیه عـرصه های مخابرات بی سـیم نظاره نمود. از جمله مزیتهای این سیسـتم ها می توان به مقـابله با فیدینـگ چند مسیره۲، ایمنی در مقابل پارازیت و احتمال استراق سمع پایـین آنها اشاره داشت.

نتیجه گیری
از دیگر نتایج حاصله از شکلهای ذکر شده در بالا می توان به بهبود عملکرد سیستم ها در اثر اسـتفاده ازدرهم نهی فرکانسی آنها برای استقلال ضرایب فیدینگ زیرحاملها اشاره نمود. که این بهبـود تنهـا درNu هـا وξهای کوچکتر مشهودتر است. پس بهتر است که درهم نهی فرکانسی بـرایNu هـا وξ هـای کـوچکتر مـورداستفاده قرار گیرد. همچنین MC-FH-CDMA با کد امضای دوم والش، کمترین بهبود را از این نظر نسـبتبه دیگر سیستم ها دارا می باشد. همچنین حساسیت عملکرد همه سیستمها بـه جـزءMC-FH-CDMA بـاکد امضای دوم والش، به تغییرات Nu در ξی ثابت در حالت استقلال ضـرایب فیـدینگ بسـیار چشـمگیرتر ازاین حساسیت در حالت همبستگی ضرایب میباشد.
شکلهای (۵٫۸)، (۵٫۹)، (۵٫۲۱)، (۵٫۲۲) و (۵٫۲۳) درست همانند شکلهای بالا بوده و فقط برحسب ξ در Nu ثابت ترسیم شده که تفاوت عملکرد هر یک از سیستم ها در دوحالت همبستگی و استقلال ضرایب فیدینگ برای ξهای کوچک محسوس می باشد. شکلهای (۵٫۱۰)، (۵٫۱۱)، (۵٫۲۴)، (۵٫۲۵) و (۵٫۲۶) نیز نتایجی مشابه شکلهای صفحه قبل ارائه می نمایند و تنها تفاوت آنها در نوع کانال فیدینگ فروسویشان است.
عملکرد سیستم های MC-CDMA و MC-FH تابع بار کل سیستم یعنی LD می باشد. در شکل (۵٫۱۲) عملکرد سیستم MC-FH-CDMA را در کانال فروسو بر حسب ξ و همبستگی و استقلال ضرایب فیدینگ نشان میدهد. برتری عملکرد سیستم با کدهای والش بر کارایی سیستم با کدهای شبه نویز در این شکل واضح است.
در محیط بدون فیدینگ نیز با توجه به شکلهای (۵٫۱۳) و (۵٫۱۴) در می یابیم که عملکرد سیستمMC-FH-CDMA با امضای دوم شبه نویز به ازای LD ی ثابت با افزایش Nu بهبود یافته و برعکس در سیستم های MC-FH-CDMA با کد امضای دوم والش این عملکرد کاهش می یابد. همچنین افت عملکرد سیستم ها در شکلهای (۵٫۱۶)، (۵٫۱۷)، (۵٫۲۹) و (۵٫۳۰) در اثر افزایش Nu یا ξ خطی نبوده و با افزایش Nu یا ξ میزان این افت به سمت اشباع می رود. و در سیستم MC-FH-CDMA طبق شکل (۵٫۱۷) با کدهای شبه نویز برای ۱>ξ، عملکرد دارای حساسیت بسیار کمتری نسبت به تغییرات Nu می باشد.

براساس آنچه تا اینجا ارائه شده است عملکرد سیستم های MC-CDMA با کدهای والش، بهتر از سایر سیستم ها بوده و پس از آن بترتیب می توان به عملکرد مناسب سستم های MC-FH-CDMA با کد امضای دوم والش، سیستم MC-CDMA با کد امضای شبه نویز، سیستم MC-FH-CDMA با کد امضای دوم شبه نویز و در نهایت سیستم MC-FH اشاره نمود. یعنی سیستم هایی که از کد والش استفاده می کنند کلاً بهتر از سیستم هایی هستند که از کد امضای دوم شبه نویز استفاده می نمایند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط