بررسی انواع سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:130
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده۱

حمل و نقل ریلی در میان انواع سیست مهای حمل و نقل عمومی درو نشهری، به علت دارا بودن ویژگی هایی مانند: ظرفیت بالای جابجایی مسافر، ایمنی مناسب، صرفه جویی در مصرف سوخت، زمان بندی دقیق و قابلیت اعتماد به آن، جایگاه مناسبی در نظر برنامه ریزان حمل و نقل پیدا کرده است. با پیشرفت تکنولوژی، انواع سیستم های ریلی طراحی شده و در کشورهای مختلف جهان، بر اساس میزان تقاضای سفرهای درونشهری، یک یا چند نوع از آنها در کریدورهای مناسب مورد استفاده قرار می گیرند؛ که البته این موضوع با توجه به مطالعات و برنامه ریزی های حمل و نقل هر یک از شهرها صورت می پذیرد. در این سمینار – که در ۶ فصل تهیه شده است – به بررسی سیستم های مختلف حمل و نقل ریلی درون شهری می پردازیم.

مقدمه۲

رشد سریع جمعیت، وسعت شهرها و افزایش سفرهای شهری، لزوم برنام هریزی بهتر برای سیستم های حمل و نقل درون شهری را ضروری ساخته است. بر این اساس مباحثی از قبیل حمل و نقل انبوه با تکیه بر شیوه های اقتصادی، جایگاه خاصی پیدا کرده است. در اغلب شهرهای بزرگ دنیا، تاکید بر استفاده از حمل و نقل عمومی به عنوان سیستم غالب ترددهای شهری، اصلی پذیرفته شده است که در این میان، استفاده از سیستم های ریلی مانند: تراموا، قطار سبک شهری، مترو و مونوریل، نقش وی ژهای یافته اند و عوامل موثر کمی و کیفی بهره برداری از جمله ظرفیت، سرعت، ایمنی، راحتی، میزان هزی نهها، کاهش تولید آلاینده ها و… در انتخاب آنها مؤثر  میباشد.

در کشور ما نیز اقدامات بسیاری از جانب مسئولین برای ارتقاء سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای روزمره شهری انجام شده است که از جمله می توان به تدوین سیاستگذاری های کلان در مباحثی نظیر الگوی حمل و نقل اشاره نمود (ماده ۳۰ قانون چهارم برنامه توسعه کشور) که صراحتاً گرایش به سمت حمل و نقل عمومی و افزایش امکانات پاسخگویی به تقاضای سفرها با این شیوه، به میزان حداقل ۷۵ درصد، را مطرح  میسازد. در میان سیستم های حمل و نقل عمومی سیستم اتوبوسرانی طی سالیان گذشته، به صورت سنتی، در شهرهای کشورمان فعال بوده اند ولی اکنون نمی توانند پاسخگوی حجم بالای تقاضا برای سفرهای درون شهری باشند. لذا بکارگیری سیستم های مختلف حمل و نقل ریلی درو نشهری در کشور بخصوص برای کلانشهرها ضروری می باشد. به منظور انتخاب صحیح هر یک از انواع مختلف سیستم های حمل و نقل ریلی که نیاز به سرمای هگذاری های کلان و ایجاد زیرساخت های اساسی در این زمینه دارند، لازم است هر یک از این سیستم ها را به دقت مورد مطالعه قرار دهیم تا با شناخت نکات فنی و محدودیت های اجرایی هر یک از آنها، و بر اساس تقاضای سفر و شرایط خاص هر شهر سیستم مورد نیاز انتخاب گردد.

این سمینار در شش فصل تنظیم شده است که شماره منابع فارسی به صورت () و شماره منابع لاتین و سایت های اینترنتی به صورت [] نمایش داده شده است. در فصل دوم این مطالعه، با کاوش در متون، تاریخچه و مباحث مرتبط با موضوع سیستم حمل و نقل ریلی درو نشهری بررسی گردیده و در فصل سوم و چهارم با مشخصات کلی این نوع سیستم ها و دسته بندی آنها آشنا می شویم. در فصل پنجم برنام هریزی حمل و نقل همگانی برای اجرای خطوط قطار شهری را بیان نموده و در فصل ششم  نتیجهگیری سمینار آمده است.

فصل اول: کلیات ۳

۱-۱- تعریف مسأله۴
۱-۲- اهداف ۷

فصل دوم: کاوش در متون ۸

۲-۱- بررسی کتب و مقالات ۹
۲-۲- تاریخچه استفاده از سیستم های ریلی درون شهری۱۰

فصل سوم: شناخت مشخصات کلی قطارهای شهری۱۵

۳-۱- ویژگیهای قطار شهری۱۶
۳-۱-۱- هدایت خارجی۱۶
۳-۱-۲- تکنولوژی ریلی۱۷
۳-۱-۳- نیروی محرکه الکتریکی۱۷
۳-۱-۴- تفکیک حق تقدم عبور۱۸
۳-۲- تسهیلات و اجزای اصلی ۲۰
۳-۳- شاخص بهره برداری و سرویس دهی۲۱
۳-۳-۱- عملکرد سیستم۲۱
۳-۳-۲- سطح سرویس (LOS 22
۳-۳-۳- نتایج بهره برداری ۲۲
۳-۳-۴- هزینه ها۲۲

فصل چهارم: دسته بندی انواع سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری۲۳

۴-۱- تراموا ۲۴
۴-۱-۱- ابعاد تراموا ۲۵
۴-۱-۲- زیر ساخت های سیستم تراموا ۲۷
۴-۱-۲-۱- مسیر تراموا ۲۷
۴-۱-۲-۲- ایستگاه های تراموا ۲۸
۴-۱-۲-۳- سیستم های تامین انرژی ۲۹
۴-۱-۲-۴- نصب چراغ و علایم ۲۹
۴-۱-۲-۵- محل نگهداری تراموا ۳۰
۴-۱-۳- ترتیب عملیات طراحی ۳۰
۴-۱-۴- هزینه ها ۳۱
۴-۱-۵- نرخ گذاری کرایه در سیستم ۳۱
۴-۱-۶- مزایا و معایب سیستم تراموا ۳۲
۴-۲- قطار سبک شهری ۳۳
۴-۲-۱- انعطاف پذیری قطارهای سبک شهری ۳۴
۴-۲-۲- بررسی انواع سطوح عملکردی و بهره برداری از قطارهای سبک شهری ۳۶
۴-۲-۳- هزینه سرمایه گذاری قطار سبک شهری ۴۱
۴-۲-۴- عوامل مؤثر در موفقیت سیستم های LRT 42
۴-۳- مونوریل ۴۲
۴-۳-۱- اجزای سیستم مونوریل ۴۶
۴-۳-۲- مشخصات فنی ۴۷
۴-۳-۳- مزایا و معایب مونوریل ۴۷
۴-۴- مترو ۴۸
۴-۴-۱- مزایا و معایب مترو ۴۹
۴-۴-۲- مشخصات فنی ۵۰
۴-۴-۳- قطارهای مترو ۵۱
۴-۴-۴- نیروی محرکه ۵۱
۴-۴-۵- چراغ های ایمنی مسیر ۵۱
۴-۴-۶- شبکه خطوط مترو ۵۱
۴-۵- سیستم های حمل و نقل ریلی حومه ای ۵۲
۴-۶- سیستم حمل و نقل هدایت شده خودکار ۵۲
۴-۷- سیستم واگن اتوماتیک ۵۴

فصل پنجم: برنامه ریزی حمل و نقل همگانی برای اجرای خطوط قطار شهری ۵۶

۵-۱- شناسایی کریدورهای مناسب برای ایجاد سامانه ریلی ۵۷
۵-۲- انتخاب موقعیت فضایی استقرار خطوط ۵۸
۵-۲-۱- روش همسطح ۶۰
۵-۲-۲- روش هوایی ۶۴
۵-۲-۳- روش کند و پوش ۶۶
۵-۲-۴- روش حفر تونل با ماشین تونل زنی ۶۹
۵-۳- نتایج ارزیابی روش های مختلف استقرار خطوط ۷۲
۵-۴- انتخاب سیستم مناسب ۷۲
۵-۴-۱- خصوصیات عملکردی ۷۲
۵-۴-۲- انطباق با شرایط جغرافیایی و بافت شهری ۷۴
۵-۴-۲-۱- فاصله ایستگاه ها ۷۵
۵-۴-۲-۲- حداکثر شیب طولی ۷۶
۵-۴-۲-۳- حداقل شعاع قوس ۷۶
۵-۴-۳- ظرفیت سیستم های ریلی ۷۸
۵-۴-۳-۱- مشخصات موثر در تعیین ظرفیت ناوگان سیستم های حمل و نقل انبوه ۷۸
۵-۴-۳-۲- چیدمان داخلی واگن ها در سیستم های حمل و نقل همگانی انبوه ۸۱
۵-۴-۳-۳- تعیین گنجایش ناوگان انواع مختلف سیستم های حمل و نقل ریلی شهری ۸۲
۵-۴-۳-۴- ظرفیت انواع سیستمهای حمل و نقل ریلی و نحوه محاسبه آن ۸۵
۵-۴-۴- هزینه های ساخت و بهره برداری ۸۷
۵-۴-۵- اثرات زیست محیطی ۸۸
۵-۴-۵-۱- آلودگی صوتی ۸۸
۵-۴-۵-۲- آلودگی دیداری ۹۰
۵-۴-۵-۳- تأثیر برمیزان آلودگی هوا ۹۰
۵-۴-۶- فضای اسمی مورد نیاز (فضای اشغال شده از سطح زمین ۹۱
۵-۴-۷- مصرف انرژی ۹۱
۵-۴-۸- مدت زمان اجرا ۹۲
۵-۴-۹- اختلال در جریان ترافیک ۹۲
۵-۴-۱۰- ایمنی ۹۳
۵-۴-۱۱- سهولت دسترسی ۹۴
۵-۵- ایستگاه ها ۹۶
۵-۵-۱- معرفی اجزاء و معیارهای طراحی ایستگاه ها ۹۷
۵-۵-۲- سکوی ایستگاه ۹۸
۵-۵-۳- موقعیت ایستگاه ها در طول مسیر ۱۰۲
۵-۵-۴- انواع ایستگاه ها بر اساس نحوه استقرار ارتفاعی خط در طول مسیر ۱۰۳
۵-۶- توقفگاه و تعمیرگاه مرکزی (دپو ۱۰۷
۵-۶-۱- انواع توقفگاه (دپو ۱۰۷
۵-۶-۲- موقعیت توقفگاه ها ۱۰۹
۵-۷- تعیین تعداد ناوگان ۱۱۱

فصل ششم: نتیجه گیری ۱۱۲

نتیجه گیری ۱۱۳
فهرست منابع۱۱۵
فهرست منابع فارسی۱۱۶
فهرست منابع لاتین۱۱۷
۱۱۸Abstract

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت