بررسی ایزوترم جذب رنگزاهای طبیعی حنا و پوست گردو بر روی کالای پشمی – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:82
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی ایزوترم جذب رنگزاهای طبیعی حنا و پوست گردو بر روی کالای پشمی – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات ۴
۱-۱) هدف ۵
۱-۲)پیشینه تحقیق ۵
۱-۳)روش کار و تحقیق ۵
فصل دوم : رنگزاهای طبیعی ۶
۲-۱) تاریخچه رنگرزی در ایران ۷
۲-۲) اهمیت رنگهای گیاهی ۹
۲-۳) مناطق مهم رنگرزی در ایران ۱۰
۲-۴) رنگزاهای طبیعی ۱۰
۲-۵) دندانه ها ۱۱
۲-۶) گردو ۱۳
۲-۷) حنا ۱۸
۲-۸) بررسی روشهای استخراج ۲۳
۲-۹) بررسی روش های شناسای رنگزاهای طبیعی ۲۵
۲-۱۰) بررسی رفتار ترم دینامیکی رنگززی کالاهای نساجی ۲۶
۲-۱-۱۰) فعالیت و پناسیل شیمیای یک رنگزا ۲۶
۲-۲-۱۰) تجمع مولکول ۲۸
۲-۳-۱۰) گرمای رنگرزی ۲۸
۲-۴-۱۰) انتروپی ۳۰
۲-۵-۱۰) انجام رنگرزی در تعادل ۳۱
۲-۶-۱۰) ایزوترم های جذب ۳۱
۲-۱۱) بررسی رفتار ترمودینامیکی و شیمی فیزیکی
کالاهای نساجی رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی ۳۳
فصل سوم : مواد و روش ها ۳۵
۳-۱) مواد مورد نیاز ۳۶
۳-۲) شرح آزمایش ۳۶
۳-۳) استخراج رنگزاهای طبیعی ۳۸
۳-۴) شرایط رنگرزی ۳۸
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۱
۴-۱) جذب محلول های استخراج شده ۴۲
نتیجه گیری ۴۴
پیشنهادات ۴۵
منابع و ماخذ ۷۰
فهرست منابع فارسی ۷۰
فهرست منابع لاتین ۷۰
چکیده انگلیسی۷۱

 

چکیده :
اهمیت استفاده از رنگزاهای طبیعی با توجه به مسائل زیست محیطی بر کسی پوشیده نیست. لذا در این پروژه به دو رنگزای طبیعی پوست گردو و حنا توجه و تلاش شده است تا ایزوترم جذب این رنگزاها بر روی کالای پشمی به دست آید. به هر حال در صورت داشتن ایزوتـرم هـای جـذب مـیتوان در فرایند رنگرزی از آن استفاده کرد .
در این پروژه کالای پشمی ایرانی به وسیله زاج سفید در شرایط ثابت دندانه دار و سپس توسـط مقادیر مختلف رنگزای حنا و پوست گردو رنگرزی شده و پسـاب رنگـرزی مـورد آزمـایش جـذب قرار گرفته است.با توجه به مقادیرجذب رنگ باقی مانده در حمام و مقـادیر آن در پسـابهای شستشـومی تواند رمق کشی را محاسبه و سپس ایزوترم جذب را به دست آورد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایزوترم جذب رنگـزا ی حنـا و پوسـت گـردو مشـابه بـوده وهردو از ایزوترم جذب لانگ میور پیروی می کند.

مقدمه :
تاریخچه رنگهای طبیعی به زمان باستان بـر مـی گـردد. در آن دوران از گیاهـان رنگی به جهت خود آرائی و رنگرزی وسایل استفاده می شد. با توجه بـه سـوابق ایـن رنگ ها برآن شدیم که به بررسی خواص رفتاری این رنگها بپردازیم. البته در این پروژه هدف کلی بر روی دو رنگزای حنا و پوست گردو متمرکز شده و نتایج رنگرزی بررسـی و حدود نقطه تعادل این دو رنگزا به دست آورده شده است. در برگ درخت گـردو مـواد مختلفی از جمله ایندوزیت ، اسید آلاژیک ، اسید گالیک و مقـداری پـارافین و اسـید موسیتانیک و تانن و غیره وجود دارد. پوست گردو نیز دارای رنگینه به نام جاگلون می باشد که متعلق به خانواده نفتاکینون هاست. حنا نیز دارای ترکیبات شیمیائی هماننـد تانن، اسید گالیک، ازت ، مواد چرب و اسانس می باشد. ماده رنگی حنا به نام لاوسون ازخانواده نفتاکینون هاست که علاوه بر خاصیت ضد میکروبی و خواص دارویی نیز دارد . دندانه در اصطلاح به معنی اضافه کردن موادی برای تثبیت و رنگ پـذیری بیشـتر الیاف است . اسانس مواد از نظر شیمیائی باید قابلیت حل شدن به ماده رنگی را داشـته باشد. طرز عمل این املاح این گونه است که با به وجود آوردن فرج با خـراش بـر روی سطح الیاف باعث نفوذ بیشتر رنگ به داخل الیاف می شود. رنگهای طبیعی به دو گونـه بر روی الیاف بدون دندانه عمل می کند. برخی کاملاً جذب لیف نمی شوند و برخـی بـه صورت سطحی جذب می شوند که از ثبات کمتری برخوردارنـد. بـه همـین جهـت در رنگرزی با رنگزاهای حتماً باید دندانه دادن را اعمال نمایند. در این پروژه از دندانه زاج سفید به دلیل بی رنگ بودن استفاده شده و در نهایت کالا با رنگزای حنا و پوست گردو رنگرزی شده است .جهت به دست آوردن ایزوترمهای جذب ازپسابهای رنگرزی کـه دردستگاه اسپکتروفتومتری قرار داده و اعداد ضبط شده و نمودارهایDS بر حسـبDF رسم شده است سپس ایزوترم جذب به دست آمده بـا ایزوتـرم هـای جـذب معمـولمقایسه و مطابق آنها با یکی از ایزوترم های جذب بررسی شده است.

نتیجه گیری :
از جداول این گونه می توان نتیجه گرفت که :
جدول ۳- سرعت رمق کشی کاهش یافته ، در ما بقی جداول در زمان های ۳۰ الی۶۰ بهترین سرعت رمق کشی را داشته است. بر اساس این نتـایج نمودارهـای ایزوتـرم
جذب را با توجه به معادله ارائه شده در رابطه با غلظت وجذب حنا و پوست گردو رسـم کرده و با نمودارهای متداول مقایسه و نتیجه گرفته شد که ایزوتـرم جـذب رنگزاهـایحنا و پوست گردو هر دو ازایزوترم جذب لانگ میور پیروی می کنند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط