بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:74
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه می‌باشد.  روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا ۲۰۰ نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش‌آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند ۳۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند.  جهت اندازه‌گیری داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاری سینها و سینگ (۱۹۹۳) که شامل ۶۰ سؤال که حوزه‌های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان دبیرستانی را می‌سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یک ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و کنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و کواریانس) استفاده شد.  نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری کل شرکت‌کنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش‌آموزان پایه اول و دوم می‌باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

چکیده       ۲

مقدمه       ۳

بیان مسئله                ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش     ۶

اهداف پژوهش         ۸

هدف اصلی              ۸

اهداف فرعی            ۸

فرضیه های پژوهش ۸

فرضیه اصلی          ۸

فرضیه‌های فرعی    ۹

متغیرهای پژوهشی  ۹

تعریف متغیرها        ۹

تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل ۹

تعریف عملیاتی:      ۱۰

سازگاری ۱۱

تعریف نظری :        ۱۱

تعریف عملیاتی :     ۱۱

فصل دوم ۱۳

مقدمه       ۱۳

الف) زمینه نظری پژوهش      ۱۳

سازگاری ۱۳

۱- تعریف سازگاری ۱۳

۲- عوامل مؤثر بر سازگاری   ۱۵

الف) خانواده            ۱۶

ب) مدرسه               ۱۷

ج) گروه همسالان    ۱۷

ویژگیهای افراد سازگار            ۲۶

نظریه تحلیل رفتار متقابل        ۲۷

مبانی نظری نظریه تحلیل رفتار متقابل   ۲۹

الگوی حالات نفسانی               ۲۹

موقعیتهای روانی و طرحهای زندگی       ۳۲

آسیب‌شناسی روانی از دید تحلیل رفتار متقابل:        ۳۴

هدف درمان در تحلیل رفتار    ۳۵

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل         ۳۶

مشاوره و درمان :   ۳۷

ارزشهای مشاوره گروهی        ۴۰

– تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور          ۴۱

تحقیقات خارجی       ۴۴

سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل    ۴۶

جمع‌بندی مطالب      ۴۹

فصل سوم ۵۰

مقدمه       ۵۰

روش تحقیق (طرح پژوهش)   ۵۰

جامعه آماری تحقیق ۵۰

نمونه و روش نمونه‌گیری       ۵۰

ابزار اندازه‌گیری و روایی و پایانی آن    ۵۱

پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ         ۵۱

شکل‌گیری پرسشنامه ۵۱

تجزیه و تحلیل سؤال‌ها            ۵۲

پایائی پرسشنامه       ۵۳

جدول ۱-۳  ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ              ۵۴

روائی (اعتبار) پرسشنامه        ۵۴

جدول ۲-۳  ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ           ۵۴

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها     ۵۵

شیوۀ اجرا و مراحل انجام پژوهش           ۵۵

گزارش جلسات مشاورگروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل  ۵۶

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط