بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:90
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

مساله در پژوهش حاضر عبارت است از بررسی جایگاه تربیتی دختران دردین اسلام ،که در این رابطه باید گفت تربیت دختران دارای نکات لطیفی می باشد . روش استفاده شده در این تحقیق بصورت کتابخانه ای ،توصیفی،تحلیلی می باشد که برقرآن کریم وسنت نبوی (ص) مبتنی است . سوالات عنوان شده در این تحقیق عبارت است از :۱- جایگاه دختران در دین اسلام چگونه است ؟ که نتیجه می گیریم جایگاه دختران به صورت عام و خاص و اخص تعریف شده است. ۲- بین منظری که اسلام برای دختران ترسیم نموده و شرایط کنونی چه تفاوتهایی احساس  می گردد؟ آزادی در تصمیم گیری ، اعطای حقوق دختران ، مقام و مرتبت درصحنه سیاسی  و حکومت ، تمایز تربیت دختران  با پسران ،آزادی شکوفایی استعدادهای دختران نتایجی است که  از این سوال بدست می آید . ۳- چه راه کارهایی در جهت وصول دختران به شرایط  ایده آلی که اسلام ترسیم نموده وجوددارد ؟ پرورش عاطفی ،فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ،دینی و اخلاقی دختران راه کارهای موثر می باشد . ۴-ادله تفاوت قوانین حقوقی و فقهی بین دختران و پسران چه می باشد؟ تفاوت ازنظر جسمی و عقلی و روانی و فزونی جنبه ی عاطفی زن برمردو همچنین عدم تشابه حقوق دختران با پسران دلایل این تمایز می باشد . ۵- والدین از دختران خود چه توقعاتی باید داشته باشند ؟ معاشرت درست و پسندیده ، حس مسئولیت پذیری ایمان به خدا و احترام به والدین وتلاش و کوشش برای تحصیل علم رامی توان از توقعات والدین برشمرد .  ۶- ارزش شخصیت و کمال رشد دختران در چه چیزی است ؟ اعتقاد به حقایق و تعالیم الهی و معرفت به حق و عادت دادن دختران به پایبندی فضائل و مقاومت در مقابل خواسته های نا مشروع از جمله مواردی است که موجب کمال و رشد دختران می شود

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه       ۲

بیان مسئله                ۴

ضرورت و اهمیت تحقیق        ۶

اهداف تحقیق           ۶

سوالات تحقیق         ۷

تعریف واژه ها و اصطلاحات ۷

تعریف جایگاه          ۷

مفهوم تربیت            ۷

تعریف دین اسلام     ۸

تعریف قانون            ۹

مفهوم فقهی              ۹

مفهوم حقوقی           ۹

تعریف دختران        ۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه       ۱۱

منزلت دختران در اسلام          ۱۳

سیمای دختران در قرآن           ۱۳

فضیلت دختران در آینه ی روایات           ۱۷

وجود دختر برکت می آورد     ۱۷

دختر نشانه ی سعادت خانواده  ۱۷

ثواب تربیت دختر    ۱۷

ثواب سرپرستی دختران          ۱۸

ثواب شاد کردن دختر              ۱۸

پاداش تربیت دختر   ۱۸

دختران حسنات اند   ۱۸

خداوند به دختران مهربان تر است          ۱۹

۱- برای زدودن جهل ذاتی       ۱۹

۲- برای تداوم حیات ۱۹

۳- برای رعایت بینش اسلام    ۱۹

۴- برای ادای حقوق ۱۹

۵- برای حیات اجتماعی          ۱۹

۶- برای زندگی خانوادگی        ۱۹

۷- برای تربیت نسل ۱۹

۸- برای حیات سیاسی             ۲۰

دختران بهترین فرزندان          ۲۰

دختر سپر آتش جهنم ۲۱

بهترین دختران        ۲۱

تقدم دختران در هدیه دادن       ۲۱

مقام دختر در نگاه امام خمینی (ره)         ۲۱

ارزش دختر از دیدگاه اسلام    ۲۲

اسلام و فرزند دختر ۲۲

طرز تفکر اسلام درباره ی دختران         ۲۳

عدم نقص ۲۳

عدم ضعف              ۲۳

عدم مذمت               ۲۴

وجود خیر واحسان   ۲۴

عنایات اسلام درباره ی دختران               ۲۴

نجات او از قهر پدران             ۲۴

احترام به دختر        ۲۴

توجه به تربیت دختر               ۲۵

اعطای امنیت اقتصادی            ۲۵

استقلال دختران       ۲۵

تشویق به حمایت از دختران    ۲۶

اهمیت دختران         ۲۶

توصیه های اسلامی درباره دختران         ۲۶

کفه عنایت                ۲۷

درتربیت دختران     ۲۷

دو جنسی بودن تربیت             ۲۷

دلایل دو جنسی بودن تربیت    ۲۷

اسلام و دو گونگی تربیت        ۲۹

دختر و حق تربیت   ۳۰

ضرورت و اهمیت تربیت دختران           ۳۱

۱- از لحاظ ادای حق               ۳۱

۲- از لحاظ خود فرد ۳۱

۳- از لحاظ عضویت جامعه    ۳۲

۴- از جهت پرورش نسل         ۳۲

۵- در جنبه اصلاح جامعه       ۳۲

۶- از لحاظ فرهنگی ۳۳

زیان عدم توجه به تربیت دختران            ۳۳

اصولی در تربیت دختران       ۳۴

در جنبه پذیرش        ۳۴

در جنبه پرورش      ۳۵

رعایت شوون           ۳۵

توجه به اخلاق و عاطفه          ۳۶

اعطای اطلاعات لازم              ۳۶

در جنبه شرعی        ۳۷

در سازندگی و هدایت              ۳۷

مساله روابط و ارتباطات دختران            ۳۷

حد و مرز آن           ۳۸

ضرورت آگاهی برای دختران ۳۹

به گفته«لومبروزو» ۴۰

ضوابطی برای روابط             ۴۰

۱- مراقبت در محیط اجتماعی ۴۱

۲- مراقبت در آمد و شد و خلوتها            ۴۱

۳- در معاشرتها       ۴۱

معاشرتها در سنین بلوغ           ۴۲

عوارض بی قیدی در روابط و مراقبت    ۴۳

تربیت و سازندگی دختران       ۴۴

غرض ما در سازندگی            ۴۴

۱- در آموزش وظایف خاص زن             ۴۵

۲- وظیفه در برابر جنس او     ۴۶

۳- در رشد و عزت نفس او     ۴۷

۴- در آموزش موضعگیری ها ۴۷

۵- در مطالعات و سرگرمی ها ۴۸

تربیت و بازسازی دختران       ۴۸

امکان باز سازی      ۴۹

شناخت علل             ۴۹

طریق درمان و اصلاح دختران               ۵۰

۱- آگاهی ۵۰

۲- ایمان و عقیده      ۵۰

۳- استفاده از پند و اندرز         ۵۰

۴- استفاده از ملاحظات           ۵۱

۵- قهر و ملامت      ۵۱

۶-تهدید و اخطار     ۵۲

۷- تنبیه   ۵۲

۸- طرق دیگر         ۵۲

تداوم بازسازی         ۵۳

هشدارها   ۵۳

اهمیت روابط در تربیت دختران              ۵۴

رابطه با پدر            ۵۵

تربیت و مصالح فرزندان         ۵۵

کار پدر در تربیت   ۵۶

حرمت گذاری پدر   ۵۶

رعایت عدالت          ۵۷

جنبه الگوئی پدر      ۵۷

در رابطه با همسر   ۵۸

در ابراز عاطفه       ۵۹

در اجرای انضباط   ۵۹

پدران مستعفی         ۶۰

لغزش های پدر        ۶۰

نکته ها    ۶۱

رابطه مادر با دختر ۶۲

نقش و نفوذ مادر      ۶۲

نقش اخلاقی او         ۶۳

نقش معنوی مادر     ۶۳

رفتار و اخلاق مادر ۶۴

روابطش با همسر    ۶۴

مادر و موضع گیری ها           ۶۵

در آموزش ها          ۶۶

در محبت و نوازش  ۶۶

مادر و اسرار دختر ۶۷

چند نکته  ۶۷

فصل سوم: روش پژوهش

روش شناسی تحقیق ۷۰

مقدمه       ۷۰

جامعه و نمونه پژوهش            ۷۰

روش اجرای پژوهش               ۷۱

ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن       ۷۱

طرح پژوهش           ۷۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه       ۷۴

الف) تحلیل توصیفی                ۷۴

ب) تحلیل استنباطی ۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مسأله، روش و یافته ها به صورت خلاصه             ۸۸

پیشنهادات محقق      ۹۰

الف) برای پژوهش گران آتی  ۹۰

ب) برای دست اندرکاران امر تربیت      ۹۰

محدودیت ها در تحقیق            ۹۲

الف) محدودیت های در اختیار پژوهش گر             ۹۲

ب) محدودیت های خارج از اختیار پژوهش گر      ۹۲

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط