بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:95
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان الشتر  بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان الشتر و نمونه آماری شامل ۴۰ نفر بود که به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه کارآفرینی و پرسشنامه مدیریت دانش بودند که در اختیار آزمودنی های پژوهش قرار گرفت. توضیحات لازم در مورد سوالات و نحوه پاسخ دهی به این پرسشنامه ها در هنگام توزیع آنها به آزمودنی ها ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری Spss 16 و آزمون  ضریب همبستگی پیرسون استفاده و سطح معنی داری (۰۵/۰>P) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نشان داد که بین ادراک منفی از مدیریت دانش و کارآفرینی رابطه معنی دار وجود دارد و رابطه بین این دو فاکتور منفی و معکوس بدست آمد. همچنین نشان داده شد که بین ادراک مثبت از مدیریت دانش و کارآفرینی رابطه معنی دار وجود دارد و این رابطه به صورت مستقیم و مثبت بود.

فهرست مطالب

چکیده      ۱

فصل اول کلیات پژوهش          ۲

مقدمه:      ۳

آموزشهای رسمی و آموزشهای غیر رسمی :          ۴

انواع آموزش های غیر رسمی دانشگاه ها               ۵

۱-آموزش از راه دور              ۵

۲-دانشگاه اینترنتی  ۵

۳-آموزش خصوصی               ۵

۴-آموزش آزاد         ۶

آموزش غیر رسمی در ایران   ۶

مدیریت دانش:         ۷

دانش        ۱۱

دانش صریح و آشکار در آموزش غیر رسمی دانشگاهها         ۱۲

فرآیند تبدیل دانش در در آموزش غیر رسمی دانشگاه ها         ۱۴

ضمنی به ضمنی) جامعه پذیری(            ۱۴

ضمنی به آشکار ) برون سازی (             ۱۵

آشکار به آشکار) ترکیب(         ۱۵

آشکار به ضمنی(درون سازی) ۱۶

راهبردهایی برای دانش‌آفرینی ۱۷

بیان مساله و اهمیت پژوهش    ۱۸

فرضیه های پژوهش ۲۰

فرضیه اصلی          ۲۰

فرضیه های فرعی   ۲۰

اهداف پژوهش         ۲۰

هدف اصلی              ۲۰

اهداف فرعی            ۲۰

متغیرهای پژوهش   ۲۰

متغیرهای پژوهش حاضر عبارتند از:     ۲۰

موانع ومحدودیت های تحقیق   ۲۱

موانع این تحقیق عبارتند از :   ۲۱

روش پژوهش          ۲۱

تعریف واژه ها و مفاهیم          ۲۱

تعریف مفهومی:      ۲۱

تعریف عملیاتی:      ۲۲

تعریف مفهومی        ۲۲

تعریف عملیاتی:      ۲۲

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۲۳

مقدمه:      ۲۴

بخش اول: کارآفرینی               ۲۴

واژه کارآفرین          ۲۵

تفاوت کارآفرین با مدیر           ۲۵

تاریخچه کارآفرینی  ۲۹

تعاریف و ویژگی های افراد کارآفرین     ۳۰

تعاریف کارآفرینی   ۳۰

کارآفرینی چیست؟   ۳۲

ویژگیهای عمده کارآفرینان:     ۳۳

۱-نیاز به موفقیت:   ۳۳

۲-برخورداری از مرکز کنترل درونی:   ۳۴

۳-مخاطره پذیری:   ۳۴

۴-استقلال طلبی:     ۳۴

۵-نیاز به خلاقیت:   ۳۴

۶-تحمل ابهام:          ۳۵

جمع بندی ویژگی های افراد کارآفرین     ۳۵

ویژگی های روانشناختی:        ۳۵

ویژگیهای فردی کارآفرینان:    ۳۶

نظریه بایگرو:         ۳۸

ویژگیهای جامعه شناختی ( اجتماعی)      ۳۹

مهارتهای مدیریتی   ۴۰

اهمیت کارآفرینی و وظایف کارآفرین      ۴۱

کارآفرینی پایه های شکل گیری اقتصاد نوین:          ۴۱

کارآفرینی و رشد اقتصادی:    ۴۲

کارآفرینی و اشتغال: ۴۲

کارآفرینی و رشد فن آوری:    ۴۲

چند نکته در مورد کارآفرینی: ۴۳

وظایف کارآفرین:    ۴۴

جدول مقایسه ای رویکردهای مختلف      ۴۵

موانع کارآفرینی:     ۴۶

راههای یافتن ایده برای کسب وکار:        ۴۷

چگونگی ساخت ایده توسط خود شخص: ۴۸

نقش کارآفرینان در توسعه جوامع            ۴۸

کارآفرینان و نقش آنها در توسعه جوامع  ۴۸

رویکردهای مهم به کارآفرینی: ۴۸

اقتصادی: ۴۸

روانشناختی:            ۴۹

اجتماعی فرهنگی:   ۴۹

استرس     ۵۱

استرس به عنوان پاسخ درونی :              ۵۵

مقابله با استرس:      ۵۶

انواع روشهای مقابله :             ۵۷

شیوه های مقابله :    ۵۸

اقدامات در جهت کنترل استرس :            ۵۸

تغییر در تفکر :       ۵۹

رژیم غذایی :           ۵۹

ورزش و تمرینات منظم روزانه :            ۵۹

تنفس، یوگا :            ۶۰

اوقات فراغت و تفریح :           ۶۱

سیستم حمایتی :        ۶۲

شوخی :   ۶۳

انحراف ذهن :         ۶۳

بیانات شخصی خود آفرین :     ۶۳

روشهای کنار آمدن با استرس :               ۶۳

روش مستقیم :         ۶۴

کنار آمدن دفاعی :   ۶۴

دیدگاه روانشناسی :  ۶۴

شخصیت نوع اول : ۶۵

دومین نوع شخصیت:              ۶۵

سومین نوع شخصیت :            ۶۵

مقابله با استرس از دیدگاه روانشناسی :   ۶۶

پیشینه پژوهش:        ۶۷

فصل سوم روش پژوهش         ۷۰

مقدمه       ۷۱

روش تحقیق            ۷۱

جامعه آماری            ۷۱

نمونه آماری و روش نمونه گیری           ۷۱

معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات   ۷۲

پرسشنامه کارآفرینی ۷۳

پایایی:      ۷۳

روایی:     ۷۳

تجزیه و تحلیل آماری:             ۷۴

خلاصه فصل           ۷۴

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها        ۷۵

۷۵

آزمون فرضیه ها     ۷۶

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۷۸

مقدمه       ۷۹

بحث و نتیجه گیری: ۸۰

موانع ومحدودیت های تحقیق   ۸۲

پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران:  ۸۳

منابع        ۸۴

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط