بهبود کنترل وضعیت ماهواره در مدار هنگام عبور از سایه زمین – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:117
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بهبود کنترل وضعیت ماهواره در مدار هنگام عبور از سایه زمین – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده………………………..۱

مقدمه…………………….۲
فصل اول : کلیات
۱- ۱) مروری بر روش های پیشین کنترل ماهواره ………………۴٫
۲- ۱) مروری بر روشهای پیشین طراحی سیستم فازی ……………..۱۱
فصل دوم : معرفی معادلات ماهواره و بررسی مشکلات روش های پیشین
۱- ۲) معرفی زوایای مداری و اویلر ………………………………۱۷
۲- ۲) معادلات دینامیکی ماهواره ……………….۲۱
۳- ۲) معادلات میدان مغناطیسی زمین ………………………..۲۵
۴۵- – ۲۲) ) کنترلر معادلات قدیمیامواج خورشید …………………………………۲۷
۶- ۲) بررسی عملکرد کنترلر قدیمی و نتیجه گیری ……………………….۳۳
فصل سوم : کنترلر فازی تطبیقی
۱- ۳) تعریف مسئله ……………………………..۳۹
۲- ۳) طراحی کنترلر فازی تطبیقی به روش مستقیم …………………………..۴۰
۴۳- – ۳۳) ) نتیج الگوریتم شبیه خود سازی تنظیم ……………………………..۴۶
۱- ۴- ۳) پاندول معکوس …………………….۴۹
۲- ۴- ۳) سیستم مغناطیسی ………………………………….۵۵
فصل چهارم : کنترل ماهواره در سه محور
۱- ۴) بررسی تاثیر تداخلات داخلی ماهواره ………………..۶۱
۲۱- – ۱۱- – ۴۴) ) مدل ماتریس میدان میدان مغمغناطیسی ناطیسی ……………………….۶۲
۲- ۴) بررسی شرایط سیستم برای طراحی کنترلر …………………………..۶۹
۳- ۴) طراحی کنترلر ……………………………………………۷۳
۴- ۴) مرحله اول: شبیه سازی سیستم با کنترلر پیشنهادی ………………………..۷۵
۱- ۴- ۴) مدار کروی با ارتفاعkm.450 ……..ا……………..۷۵
۲- ۴- ۴) مدار کروی با ارتفاع km1000..ا…………۷۹
۳- ۴- ۴) مدار بیضوی ………………………………….۸۱
۵- ۴) مرحله دوم: مقایسه کنترلر خورشیدی و پیشنهادی ………………………..۸۳
۱- ۵- ۴) مدار با شعاع km42000 ………..ا…………..۸۳
۲- ۵- ۴) مدار با شعاع km9000……………………..ا………۸۶
۶- ۴) مرحله سوم: استفاده از دو سیستم به صورت ترکیبی …………………………۸۹

نتیجهگیری و پیشنهادات ……………………۹۲

نتیجهگیری……………………………….۹۳

پیشنهادات…………………………………….۹۴
منابع و ماخذ………………………۹۵

منابع لاتین ……………………………………….۹۶

سایتهای اطلاع رسانی………………………………………………..۹۹
چکیده انگلیسی ………………………………………۱۰۰

چکیده:

در این پروژه، کنترل فازی تطبیقی به روش مستقیم با الگوریتم خود تنظیم برای سیستمهای تک ورودی تک خروجی، ارائه شده است. سیگنال کنترل بوسیله یک سیستم فازی با تعداد قانون ثابت و تابع عضویت قابل تنظیم تولید میشود. برای تنظیم توابع عضویت، از سیگنال مرجع و خطای حالت استفاده میشود. برای اثبات پایداری حلقه بسته از متد لیاپانوف استفاده شده و کنترلر طراحی شده بر روی دو سیستم، پاندول معکوس و سیستم مغناطیسی بکار گرفته شده است.
نتیجه شبیه سازی، عملکرد مناسب سیستم را نشان می دهد، از این رو، از این سیستم برای کنترل سیستم ماهواره در سه محور استفاده کردهایم. شبیه سازی نشان میدهد که سیستم در هر مدار کروی یا بیضوی با ارتفاع متفاوت عملکرد مناسبی دارد. همچنین با استفاده از این کنترلر و محرکهای جدید ما توانستیم مشکل عبور از سایه که سبب ناپایداری در روشهای خورشیدی میشود به خوبی برطرف شده و سیستم چه بصورت مجزا و چه به صورت ترکیبی با سیستم خورشیدی به خوبی عمل میکند.

مقدمه:

پایداری ماهواره برای موفقیت موشکها، فضاپیماها مورد توجه زیادی قرار گرفته است. گشتاورهای محیطی ماهواره از جمله ، گشتاور جاذبه، فشار امواج خورشید، آیرودینامیک، میدان مغناطیسی و نیروی عکس العمل ملکولهای آزاد سبب ناپایداری و اغتشاش در مسیر حرکت ماهواره میشوند. بسیاری از ماهوارههایی که در زمینه بررسی وضعیت زمین مورد استفاده قرار گرفتهاند، در مدارات کروی قرار دارند.
بدلیل وجود تاثیرات اغتشاشی بیشتر در مدارات بیضوی، بدلیل تغییر شعاع مدار، سرعت و درنتیجه ایجاد شتاب در ماهواره، کنترل ماهواره در مدارات بیضوی اهمیت بیشتری نسبت به مدارات کروی دارد. اما به دلیل اینکه سیستم های نظامی، تلویزیونی، مخابراتی و هماشناسی و… ملزم به قرارگیری در یک نقطه زمین و چرخش در مدار کروی میباشند، بسیاری از تحقیقات گرایش به سمت مدارات کروی دارد.

یکی از مقالاتی که در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است، در زمینه کنترل ماهواره در مدارات کروی و بیضوی با استفاده از امواج خورشیدی میباشد. برای طراحی کنترلر از روش کلاسیک PD کنترلر استفاده شده است. این کنترلر بر اساس مدل خطی سیستم طراحی شده، از این رو، هنگامیکه انحراف اولیه ماهواره زیاد میشود سیستم دچار ناپایداری میشود.

همچنین استفاده از امواج خورشید سبب میشود تا عملکرد کنترلر وابسته به نور خورشید بوده و هنگامیکه ماهواره از سایه زمین عبور میکند کنترلر عملا غیر استفاده میشود. برای حل این مشکل، ما روش جدیدی را ارائه دادهایم که در آن مشکلات بیان شده مرتفع شده است. سیستم پیشنهادی هم در مدارات کروی و هم در مدارات بیضوی پاسخ مناسب را داده است.

نتیجهگیری
در این پروژه ما به بررسی سیستم ماهواره در مدارات بیضوی و کروی پرداختیم. برای کنترل ماهواره سیستم فازی تطبیقی را طراحی کردهایم. در روش فازی تطبیقی از الکوریتم تنظیم خاصی ارائه کردهایم که دو اصل زیر را در خود دارد:

• تمامی نقاط توابع عضویت در هر لحظه با تغییر مرجع، تغییر می کند.

• در هر لحظه بازه توابع عضویت با توجه به مقدار خطای حالت تنظیم می شوند.

با توجه به دو اصل بالا سیستم فازی طراحی شده و برای بررسی عملکرد آن، کنترلر را بر روی دو سیستم پاندول معکوس و سیستم مغناطیسی تست می کنیم. نتایج علکرد سیستم نسبت به نتایج مختلف در مقالات معتبر بسیار مطلوبتر بوده و در سیستم فازی از تعداد قوانین محدودی استفاده شده است.
سپس این سیستم را بر روی سیستم ماهواره پیاده سازی کردهایم. برای پیاده سازی، سیستم ماهواره را به ۳ سیستم مرتبه دو تقسیم کرده و سپس کنترلر را برای هر محور بطور مجزا طراحی کردهایم.

تمامی نتایج بالا نسبت به موارد ارائه شده در مقالات معتبر بسیار مطلوب تر بوده، در نتیجه این نتایج بعنوان مقاله به مجلات معتبر ارائه شده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط