بهبود کنترل وضعیت ماهواره در مدار هنگام عبور از سایه زمین – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:117
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بهبود کنترل وضعیت ماهواره در مدار هنگام عبور از سایه زمین – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده………………………..1

مقدمه…………………….2
فصل اول : كليات
1- 1) مروري بر روش هاي پيشين كنترل ماهواره ………………4.
2- 1) مروري بر روشهاي پيشين طراحي سيستم فازي ……………..11
فصل دوم : معرفي معادلات ماهواره و بررسي مشكلات روش هاي پيشين
1- 2) معرفي زواياي مداري و اويلر ………………………………17
2- 2) معادلات ديناميكي ماهواره ……………….21
3- 2) معادلات ميدان مغناطيسي زمين ………………………..25
45- – 22) ) كنترلر معادلات قديميامواج خورشيد …………………………………27
6- 2) بررسي عملكرد كنترلر قديمي و نتيجه گيري ……………………….33
فصل سوم : كنترلر فازي تطبيقي
1- 3) تعريف مسئله ……………………………..39
2- 3) طراحي كنترلر فازي تطبيقي به روش مستقيم …………………………..40
43- – 33) ) نتيج الگوريتم شبيه خود سازي تنظيم ……………………………..46
1- 4- 3) پاندول معكوس …………………….49
2- 4- 3) سيستم مغناطيسي ………………………………….55
فصل چهارم : كنترل ماهواره در سه محور
1- 4) بررسي تاثير تداخلات داخلي ماهواره ………………..61
21- – 11- – 44) ) مدل ماتريس ميدان ميدان مغمغناطيسي ناطيسي ……………………….62
2- 4) بررسي شرايط سيستم براي طراحي كنترلر …………………………..69
3- 4) طراحي كنترلر ……………………………………………73
4- 4) مرحله اول: شبيه سازي سيستم با كنترلر پيشنهادي ………………………..75
1- 4- 4) مدار كروي با ارتفاعkm.450 ……..ا……………..75
2- 4- 4) مدار كروي با ارتفاع km1000..ا…………79
3- 4- 4) مدار بيضوي ………………………………….81
5- 4) مرحله دوم: مقايسه كنترلر خورشيدي و پيشنهادي ………………………..83
1- 5- 4) مدار با شعاع km42000 ………..ا…………..83
2- 5- 4) مدار با شعاع km9000……………………..ا………86
6- 4) مرحله سوم: استفاده از دو سيستم به صورت تركيبي …………………………89

نتيجهگيري و پيشنهادات ……………………92

نتيجهگيري……………………………….93

پيشنهادات…………………………………….94
منابع و ماخذ………………………95

منابع لاتين ……………………………………….96

سايتهاي اطلاع رساني………………………………………………..99
چكيده انگليسي ………………………………………100

چكيده:

در اين پروژه، كنترل فازي تطبيقي به روش مستقيم با الگوريتم خود تنظيم براي سيستمهاي تك ورودي تك خروجي، ارائه شده است. سيگنال كنترل بوسيله يك سيستم فازي با تعداد قانون ثابت و تابع عضويت قابل تنظيم توليد ميشود. براي تنظيم توابع عضويت، از سيگنال مرجع و خطاي حالت استفاده ميشود. براي اثبات پايداري حلقه بسته از متد لياپانوف استفاده شده و كنترلر طراحي شده بر روي دو سيستم، پاندول معكوس و سيستم مغناطيسي بكار گرفته شده است.
نتيجه شبيه سازي، عملكرد مناسب سيستم را نشان مي دهد، از اين رو، از اين سيستم براي كنترل سيستم ماهواره در سه محور استفاده كردهايم. شبيه سازي نشان ميدهد كه سيستم در هر مدار كروي يا بيضوي با ارتفاع متفاوت عملكرد مناسبي دارد. همچنين با استفاده از اين كنترلر و محركهاي جديد ما توانستيم مشكل عبور از سايه كه سبب ناپايداري در روشهاي خورشيدي ميشود به خوبي برطرف شده و سيستم چه بصورت مجزا و چه به صورت تركيبي با سيستم خورشيدي به خوبي عمل ميكند.

مقدمه:

پايداري ماهواره براي موفقيت موشكها، فضاپيماها مورد توجه زيادي قرار گرفته است. گشتاورهاي محيطي ماهواره از جمله ، گشتاور جاذبه، فشار امواج خورشيد، آيروديناميك، ميدان مغناطيسي و نيروي عكس العمل ملكولهاي آزاد سبب ناپايداري و اغتشاش در مسير حركت ماهواره ميشوند. بسياري از ماهوارههايي كه در زمينه بررسي وضعيت زمين مورد استفاده قرار گرفتهاند، در مدارات كروي قرار دارند.
بدليل وجود تاثيرات اغتشاشي بيشتر در مدارات بيضوي، بدليل تغيير شعاع مدار، سرعت و درنتيجه ايجاد شتاب در ماهواره، كنترل ماهواره در مدارات بيضوي اهميت بيشتري نسبت به مدارات كروي دارد. اما به دليل اينكه سيستم هاي نظامي، تلويزيوني، مخابراتي و هماشناسي و… ملزم به قرارگيري در يك نقطه زمين و چرخش در مدار كروي ميباشند، بسياري از تحقيقات گرايش به سمت مدارات كروي دارد.

يكي از مقالاتي كه در سال 2008 منتشر شده است، در زمينه كنترل ماهواره در مدارات كروي و بيضوي با استفاده از امواج خورشيدي ميباشد. براي طراحي كنترلر از روش كلاسيك PD كنترلر استفاده شده است. اين كنترلر بر اساس مدل خطي سيستم طراحي شده، از اين رو، هنگاميكه انحراف اوليه ماهواره زياد ميشود سيستم دچار ناپايداري ميشود.

همچنين استفاده از امواج خورشيد سبب ميشود تا عملكرد كنترلر وابسته به نور خورشيد بوده و هنگاميكه ماهواره از سايه زمين عبور ميكند كنترلر عملا غير استفاده ميشود. براي حل اين مشكل، ما روش جديدي را ارائه دادهايم كه در آن مشكلات بيان شده مرتفع شده است. سيستم پيشنهادي هم در مدارات كروي و هم در مدارات بيضوي پاسخ مناسب را داده است.

نتيجهگيري
در اين پروژه ما به بررسي سيستم ماهواره در مدارات بيضوي و كروي پرداختيم. براي كنترل ماهواره سيستم فازي تطبيقي را طراحي كردهايم. در روش فازي تطبيقي از الكوريتم تنظيم خاصي ارائه كردهايم كه دو اصل زير را در خود دارد:

• تمامي نقاط توابع عضويت در هر لحظه با تغيير مرجع، تغيير مي كند.

• در هر لحظه بازه توابع عضويت با توجه به مقدار خطاي حالت تنظيم مي شوند.

با توجه به دو اصل بالا سيستم فازي طراحي شده و براي بررسي عملكرد آن، كنترلر را بر روي دو سيستم پاندول معكوس و سيستم مغناطيسي تست مي كنيم. نتايج علكرد سيستم نسبت به نتايج مختلف در مقالات معتبر بسيار مطلوبتر بوده و در سيستم فازي از تعداد قوانين محدودي استفاده شده است.
سپس اين سيستم را بر روي سيستم ماهواره پياده سازي كردهايم. براي پياده سازي، سيستم ماهواره را به 3 سيستم مرتبه دو تقسيم كرده و سپس كنترلر را براي هر محور بطور مجزا طراحي كردهايم.

تمامي نتايج بالا نسبت به موارد ارائه شده در مقالات معتبر بسيار مطلوب تر بوده، در نتيجه اين نتايج بعنوان مقاله به مجلات معتبر ارائه شده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت