بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:193
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده

 روند رو به گسترش جمعیت در دنیا و لزوم استفاده بهیـنه از اراضی ساحلی در سالـهای اخیر موجب گردیده است که تحقـیقات بیشتری در زمینه طراحی و اجـرای دایـکهای ساحلی و احیای اراضی ساحلی انجام گردد.
مدلـهای مختلف کامپیوتری جهـت طراحی سازه ای دایـکها توسعه یافته است. در دهه اخیر کشور هلند به عنوان یکی از پیشگامان اجرای دایکهای ساحلی اقدام به توسـعه دو
مدل پیشرفته plaxis وDiana نموده است.
 در این تحقیق ضـرورت تاثیر تغیرات شیب وجه رو به ساحل در میزان متغیرهایی چون تغییرمکان وضریب اطمینان تحت شرایط مختلفی همچون End of construction
Steady seepage,,Rapid draw downEarthquake, باعث استفاده از Plaxis به عـنوان یک نرم افزار المان محدود گردید.
  همچنین اثر متقابل تغـییرات شیب رو به دریا با Stress در مواجه با نیروی موج که یک نیروی دینامیکی و اتـفاقی است , استفـاده از نرم افزار Ansys را به عنوان یکی از قابـلترین نرم افـزارهای تحلیلی مبتنی بر المان محدود قوت بخشید. در نهایت شـیب بهینه با در نظر گرفتن شـرایط فوق استخراج گردید.
فهرست مطالب
 چکیده
۱-
۲- انواع سازه‌های ساحلی                                                                          
     ۲-۱- تنوع سازه‌‌های ساحلی
     ۲-۲- سازه‌های ساحلی
     ۲-۳- اهداف کلی در حفاظت از سواحل
     ۲-۳-۱- دیوارهای ساحلی
     ۲-۳-۲- دیوار‌ه‌ها
     ۲-۳-۳- پوششهای ساحلی
     ۲-۳-۴- تپه‌های ماسه‌ای
     ۲-۳-۵- آب‌شکنها
     ۲-۳-۶- دایکها
۳- مکانیک حرکت موج و تئوری امواج
     ۳-۱- مقدمه
     ۳-۲- تعاریف
  ۳-۳- طبقه‌بندی امواج آب
   ۳-۳-۱- طبقه‌بندی براساس دوره تناوب
   ۳-۳-۲- طبقه‌بندی فیزیکی
   ۳-۳-۳- طبقه بندی ریاضی
   ۳-۳-۴- طبقه‌بندی براساس ارتفاع موج
   ۳-۴- تئوریهای موج
   ۳-۴-۱- معادلات اساسی حرکت موج
   ۳-۴-۲- تئوری موج دامنه کوتاه
   ۳-۴-۳- امواج استوکس
   ۳-۴-۴- امواج کنویدال
   ۳-۴-۵- نظریه موج تنها
   ۳-۵- محدودیتهای کاربرد نظریه‌های امواج
   ۳-۶- نتیجه‌گیری
۴- دایکهای ساحلی
 ۴-۱- مقدمه‌ای بر استفاده از دایکهای ساحلی
 ۴-۲- کلیات
 ۴-۲-۱- تعاریف
 ۴-۲-۲-هدف از بکار بردن دایکهای ساحلی
 ۴-۲-۳- انواع دایکهای ساحلی
۴-۲-۳-۱- دایکهای تیپ یک
۴-۲-۳-۲- دایکهای تیپ دو
۴-۲-۳-۳- دایکهای تیپ سه
۴-۲-۴- مناطق و محدوده‌های بارگذاری
۴-۲-۵- نیروهای وارده بر دایکهای ساحلی
۴-۲-۶- نقاط و عوامل شکست دایکهای ساحلی
۴-۲-۶-۱- روگذری آب یا سرریز شدن آب از روی تاج
۴-۲-۶-۲- فرسایش درشیب بیرونی
۴-۲-۶-۳- گوه لغزش در شیب درونی
۴-۲-۶-۴- کمبود پایداری در خاکریز
۴-۲-۶-۵- روگذری
۴-۲-۶-۶- پایپینگ
۴-۲-۶-۷- اثرات برخورد مواد خارجی بر دایک
۴-۲-۶-۸- اثرات نیروی یخ بر دایک
۴-۲-۶-۹- روانگرایی
۴-۲-۷- آنالیز دایک
۴-۲-۷-۱- انتهای ساخت
۴-۲-۷-۲- فروافتادن ناگهانی آب
۴-۲-۷-۳- تراوش پایدار
۴-۲-۷-۴- زلزله
۴-۲-۸- حداقل فاکتورهای اطمینان
۴-۳- طراحی اولیه دایکهای ساحلی
۴-۳-۱- پارامترهای حاکم در طراحی
۴-۳-۱-۱- پارامترهای محیطی مربوط به موج
۴-۳-۱-۲- پارامترهای سازه‌ای
۴-۳-۱-۳- پارامترهای هیدرولیکی
۴-۳-۲- روابط پایداری
۴-۳-۲-۱- هادسن
۴-۳-۲-۲- روش فن در میر
۴-۳-۲-۳- اثرات شکل آرمور و دانه‌بندی
۴-۳-۲-۴- لایه‌های آرمور متشکل از قطعات بتنی
۴-۳-۳- خزش موج
۴-۳-۳-۱- کلیاتی مربوط به خزش
۴-۳-۳-۲- روابط متداول برای محاسبه خزش نسبی موج
۴-۳-۳-۳- شیب متوسط
۴-۳-۳-۴- تاثیر آبهای کم‌عمق در خزش موج
۴-۳-۳-۵- اثر زاویه حمله موج
۴-۳-۳-۶- اثر برم
   ۴-۳-۳-۶-۱- اثر عرض برم (rB)
   ۴-۳-۳-۶-۲- اثر عمق برم (rdh)
   ۴-۳-۳-۷- اثر زبری المانها
   ۴-۳-۴- پایین روی موج
   ۴-۳-۵- دبی سرریزی موج
   ۴-۳-۶- عبور موج
   ۴-۳-۶-۱- استفاده از
   ۴-۳-۶-۲- روش تفکیک Rc و Hs از یکدیگر
   ۴-۳-۷- انعکاس موج
   ۴-۳-۸- محاسبه ضخامت لایه آرمور اولیه
   ۴-۳-۹- لایه آرمور ثانویه
   ۴-۳-۱۰- لایه فیلتر
   ۴-۳-۱۱- سکوی پنجه
   ۴-۳-۱۲- هسته
   ۴-۳-۱۳- محاسبه عرض تاج
۵- آنالیز‌های انجام شده توسط Plaxis
  ۵-۱- معرفی برنامه Plaxis
   ۵-۲- آنالیز حساسیت در تعیین تاثیر مش‌بندی
   ۵-۳- روند انجام آنالیز
    ۵-۴- آنالیز انتهای ساخت
    ۵-۵- مرحله نشت پایدار
    ۵-۶- مرحله فروافتادگی ناگهانی
    ۵-۷- آنالیز شبه استاتیکی
    ۵-۸- آنالیز مربوط به مسلح کردن دایک
    ۵-۹- آنالیزهای مربوط به نشت آب
۶- آنالیز دایک توسط ansys
   ۶-۱- یادآوری خروجی Plaxis
   ۶-۲- هدف از انجام آنالیزتوسط ansys
   ۶-۳- معرفی مدل
 ۶-۳-۱- مدلسازی
 ۶-۳-۲- مش‌بندی
 ۶-۳-۳- بارگذاری
 ۶-۳-۴- انجام آنالیز
 ۶-۴- اهمیت ماکرو در پروژه مذکور
 ۶-۵- بررسی خروجی‌های برنامه
 ۶-۵-۱- تفسیر نتایج نوع اول
 ۶-۵-۱-۱- Sx
 ۶-۵-۱-۲- Sy6-5-1-3- Von mises
۶-۵-۲- تفسیر نتایج نوع دوم
۶-۶- نتیجه
۷- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع غیرفارسی
چکیده انگلیسی

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت