بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:193
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده

 روند رو به گسترش جمعیت در دنیا و لزوم استفاده بهیـنه از اراضی ساحلی در سالـهای اخیر موجب گردیده است که تحقـیقات بیشتری در زمینه طراحی و اجـرای دایـکهای ساحلی و احیای اراضی ساحلی انجام گردد.
مدلـهای مختلف کامپیوتری جهـت طراحی سازه ای دایـکها توسعه یافته است. در دهه اخیر کشور هلند به عنوان یکی از پیشگامان اجرای دایکهای ساحلی اقدام به توسـعه دو
مدل پیشرفته plaxis وDiana نموده است.
 در این تحقیق ضـرورت تاثیر تغیرات شیب وجه رو به ساحل در میزان متغیرهایی چون تغییرمکان وضریب اطمینان تحت شرایط مختلفی همچون End of construction
Steady seepage,,Rapid draw downEarthquake, باعث استفاده از Plaxis به عـنوان یک نرم افزار المان محدود گردید.
  همچنین اثر متقابل تغـییرات شیب رو به دریا با Stress در مواجه با نیروی موج که یک نیروی دینامیکی و اتـفاقی است , استفـاده از نرم افزار Ansys را به عنوان یکی از قابـلترین نرم افـزارهای تحلیلی مبتنی بر المان محدود قوت بخشید. در نهایت شـیب بهینه با در نظر گرفتن شـرایط فوق استخراج گردید.
فهرست مطالب
 چكيده
1-
2- انواع سازه‌هاي ساحلي                                                                          
     2-1- تنوع سازه‌‌هاي ساحلي
     2-2- سازه‌هاي ساحلي
     2-3- اهداف كلي در حفاظت از سواحل
     2-3-1- ديوارهاي ساحلي
     2-3-2- ديوار‌ه‌ها
     2-3-3- پوششهاي ساحلي
     2-3-4- تپه‌هاي ماسه‌اي
     2-3-5- آب‌شكنها
     2-3-6- دايكها
3- مكانيك حركت موج و تئوري امواج
     3-1- مقدمه
     3-2- تعاريف
  3-3- طبقه‌بندي امواج آب
   3-3-1- طبقه‌بندي براساس دوره تناوب
   3-3-2- طبقه‌بندي فيزيكي
   3-3-3- طبقه بندي رياضي
   3-3-4- طبقه‌بندي براساس ارتفاع موج
   3-4- تئوريهاي موج
   3-4-1- معادلات اساسي حركت موج
   3-4-2- تئوري موج دامنه كوتاه
   3-4-3- امواج استوكس
   3-4-4- امواج كنويدال
   3-4-5- نظريه موج تنها
   3-5- محدوديتهاي كاربرد نظريه‌هاي امواج
   3-6- نتيجه‌گيري
4- دايكهاي ساحلي
 4-1- مقدمه‌اي بر استفاده از دايكهاي ساحلي
 4-2- كليات
 4-2-1- تعاريف
 4-2-2-هدف از بكار بردن دايكهاي ساحلي
 4-2-3- انواع دايكهاي ساحلي
4-2-3-1- دايكهاي تيپ يك
4-2-3-2- دايكهاي تيپ دو
4-2-3-3- دايكهاي تيپ سه
4-2-4- مناطق و محدوده‌هاي بارگذاري
4-2-5- نيروهاي وارده بر دايكهاي ساحلي
4-2-6- نقاط و عوامل شكست دايكهاي ساحلي
4-2-6-1- روگذري آب يا سرريز شدن آب از روي تاج
4-2-6-2- فرسايش درشيب بيروني
4-2-6-3- گوه لغزش در شيب دروني
4-2-6-4- كمبود پايداري در خاكريز
4-2-6-5- روگذري
4-2-6-6- پايپينگ
4-2-6-7- اثرات برخورد مواد خارجي بر دايك
4-2-6-8- اثرات نيروي يخ بر دايك
4-2-6-9- روانگرايي
4-2-7- آناليز دايك
4-2-7-1- انتهاي ساخت
4-2-7-2- فروافتادن ناگهاني آب
4-2-7-3- تراوش پايدار
4-2-7-4- زلزله
4-2-8- حداقل فاكتورهاي اطمينان
4-3- طراحي اوليه دايكهاي ساحلي
4-3-1- پارامترهاي حاكم در طراحي
4-3-1-1- پارامترهاي محيطي مربوط به موج
4-3-1-2- پارامترهاي سازه‌اي
4-3-1-3- پارامترهاي هيدروليكي
4-3-2- روابط پايداري
4-3-2-1- هادسن
4-3-2-2- روش فن در مير
4-3-2-3- اثرات شكل آرمور و دانه‌بندي
4-3-2-4- لايه‌هاي آرمور متشكل از قطعات بتني
4-3-3- خزش موج
4-3-3-1- كلياتي مربوط به خزش
4-3-3-2- روابط متداول براي محاسبه خزش نسبي موج
4-3-3-3- شيب متوسط
4-3-3-4- تاثير آبهاي كم‌عمق در خزش موج
4-3-3-5- اثر زاويه حمله موج
4-3-3-6- اثر برم
   4-3-3-6-1- اثر عرض برم (rB)
   4-3-3-6-2- اثر عمق برم (rdh)
   4-3-3-7- اثر زبري المانها
   4-3-4- پايين روي موج
   4-3-5- دبي سرريزي موج
   4-3-6- عبور موج
   4-3-6-1- استفاده از
   4-3-6-2- روش تفكيك Rc و Hs از يكديگر
   4-3-7- انعكاس موج
   4-3-8- محاسبه ضخامت لايه آرمور اوليه
   4-3-9- لايه آرمور ثانويه
   4-3-10- لايه فيلتر
   4-3-11- سكوي پنجه
   4-3-12- هسته
   4-3-13- محاسبه عرض تاج
5- آناليز‌هاي انجام شده توسط Plaxis
  5-1- معرفي برنامه Plaxis
   5-2- آناليز حساسيت در تعيين تاثير مش‌بندي
   5-3- روند انجام آناليز
    5-4- آناليز انتهاي ساخت
    5-5- مرحله نشت پايدار
    5-6- مرحله فروافتادگي ناگهاني
    5-7- آناليز شبه استاتيكي
    5-8- آناليز مربوط به مسلح كردن دايك
    5-9- آناليزهاي مربوط به نشت آب
6- آناليز دايك توسط ansys
   6-1- يادآوري خروجي Plaxis
   6-2- هدف از انجام آناليزتوسط ansys
   6-3- معرفي مدل
 6-3-1- مدلسازي
 6-3-2- مش‌بندي
 6-3-3- بارگذاري
 6-3-4- انجام آناليز
 6-4- اهميت ماكرو در پروژه مذكور
 6-5- بررسي خروجي‌هاي برنامه
 6-5-1- تفسير نتايج نوع اول
 6-5-1-1- Sx
 6-5-1-2- Sy6-5-1-3- Von mises
6-5-2- تفسير نتايج نوع دوم
6-6- نتيجه
7- نتيجه‌گيري و پيشنهادات
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع غيرفارسي
چكيده انگليسي

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت