تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) کف قیری – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:167
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) کف قیری – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده

مقدمه ……………. ۲

فصل اول : تعریف مساله
۱-۱- تعریف کلی مساله …………….. ۴
۱-۲- نیاز به مطالعه در مورد مساله ………………… ۵
۱-۳- اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن………. ۵
۱-۴- فرضیات تحقیق …………………. ۶
۱-۵- اهداف تحقیق …………….. ۷
۱-۶- دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع…………… ۷
۱-۷- محدودیت ها و چارچوب پروژه ……………… ۸
فصل دوم: کاوش در متون
۲-۱- طبقه بندی و مقدمه ………………… ۱۰
۲-۲- بررسی مقالات …………… ۱۱
۲-۲-۱- معرفی اجمالی انواع مخلوط های آسفالتی …………….. ۱۱
۲-۲-۱-۱- مخلوط آسفالت داغ ……………….. ۱۱
۲-۲-۱-۲- مخلوط آسفالت گرم ………………. ۱۱
۲-۲-۱-۳- مخلوط آسفالت نیمه گرم ……………… ۱۲
۲-۲-۱-۴- مخلوط آسفالت سرد ………………. ۱۲
۲-۲-۲- جایگاه مخلوط های WMA در صنعت تولید آسفالت …………. ۱۳
۲-۲-۲-۱- تبدیل قیر به کف ……………. ۱۴
۲-۲-۲-۲- افزودنی های شیمیایی …………… ۱۴
۲-۲-۲-۳- قیرهای امولسیونی ………….. ۱۴
۲-۲-۳- تاریخچه پیدایش مخلوط های WMA…..ا……….. ۱۴
۲-۲-۴- مزایای استفاده از آسفالت های گرم نسبت به آسفالت های داغ ….. ۱۶
۲-۲-۴-۱- کاهش مصرف انرژی ………………. ۱۶
۲-۲-۴-۲- کاهش تولید آلاینده ها …………. ۱۷
۲-۲-۴-۳- کاهش کند روانی ……………. ۱۸
۲-۲-۴-۴- کاهش شدت اکسید شدن قیر ……………… ۱۸
۲-۲-۵- انواع آسفالت های گرم ……………….. ۱۹
۲-۲-۵-۱- آسفالت های گرم حاوی افزودنی های شیمیایی ……….. ۱۹
۲-۲-۵-۲- آسفالت گرم امولسیونی …………. ۲۰
۲-۲-۵-۳- آسفالت های گرم ساخته شده با روش تبدیل قیر به صورت کف ….. ۲۱
۲-۲-۵-۳-۱- آسفالت گرم ساخته شده با استفاده از افزودنی های کف زا ………. ۲۱
۲-۲-۵-۳-۲- آسفالت با انرژی تولید کم ……….. ۲۲
۲-۲-۵-۳-۳- آسفالت گرم کف قیری ( WMA-Foam ) ……ا…… ۲۳
۲-۲-۶- مخلوط های آسفالتی گرم کف قیری ……….. ۲۳
۲-۲-۶-۱- ویژگی های قیرهای مورد استفاده در مخلوط گرم کف قیری ………… ۲۴
۲-۲-۶-۱-۱- قیر شل ………………… ۲۵
۲-۲-۶-۱-۲- قیر سفت …………….. ۲۵
۲-۲-۶-۱-۲-۱- کف قیر …………… ۲۶
۲-۲-۶-۲- تولید مخلوط های گرم کف قیری ……….. ۲۹
۲-۲-۶-۳- مزایا و معایب مخلوط های گرم کف قیری …………. ۳۱
۲-۲-۶-۴- آزمایشات رفتاری مخلوط های گرم کف قیری ………….. ۳۲
۲-۳- بررسی تزها و پروژه ها …………….. ۳۲
۲-۳-۱- کلیاتی در مورد پدیده عریان شدگی ………… ۳۲
۲-۳-۲- اثرات نامطلوب آب در آسفالت ………….. ۳۴
۲-۳-۳- مکانیزم های پدیده عریان شدگی …………….. ۳۵
۲-۳-۳-۱- مکانیزم های اصلی در خرابی رطوبتی ………… ۳۷
۲-۳-۳-۱-۱- افت پیوستگی …………….. ۳۷
۲-۳-۳-۱-۲- افت چسبندگی ………….. ۳۸
۲-۳-۴- آزمایشات ارزیابی میزان عریان شدگی …………….. ۳۹
۲-۳-۴-۱- آزمایشات کیفی و بصری تعیین میزان عریان شدگی ………. ۳۹
۲-۳-۴-۲- آزمایش های مقاومتی جهت ارزیابی عریان شدگی مصالح سنگی …. ۴۰
۴۰ …………. [NCHRP 246] Lottman آزمایش استاندارد -۱-۲-۴-۳-۲
۴۰ ….[NCHRP 274] Tunnicliff and Root آزمایش استاندارد -۲-۲-۴-۳-۲
۲-۳-۴-۲-۳- آزمایش استاندارد Lottman اصلاح شده [AASHTO T283] …..ا… ۴۰
۲-۳-۴-۲-۴- آزمایش استاندارد تراکم ـ غوطه وری [AASHTO T165] …ا…. ۴۱
۲-۳-۴-۲-۵- آزمایش مسیر چرخ هامبورگ …………. ۴۱
۲-۳-۴-۳- قیاس روش های مختلف آزمایشگاهی ………… ۴۲
۲-۳-۵- حساسیت رطوبتی در مخلوط های گرم …………. ۴۴
۲-۳-۶- بررسی کاربرد مواد افزودنی ضد عریان شدگی ……….. ۴۵
۲-۳-۶-۱- افزودنی آهک هیدراته ……………. ۴۷
۲-۳-۶-۱-۱- نحوه تهیه ……………. ۴۷
۲-۳-۶-۱-۲- خصوصیات فیزیکی آهک هیدراته ………….. ۴۸
۲-۳-۶-۱-۳- خصوصیات شیمیایی آهک هیدراته ………… ۴۸
۲-۳-۶-۱-۴- مزایای استفاده از آهک در آسفالت ………… ۴۹
۲-۳-۶-۱-۴-۱- مکانیزم واکنشی آهک ـ قیر ……….. ۴۹
۲-۴- بررسی کتاب ها ………………… ۵۲
۲-۵- بررسی کنفرانس ها ………….. ۵۲
۲-۵-۱- مواد افزودنی ضد عریان شدگی مایع ……….. ۵۲
۲-۵-۲- مواد پلیمری و پودر لاستیک …………….. ۵۵
۲-۶- سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر ………. ۵۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- روش بکار گرفته شده و دلایل آن …………. ۵۸
۳-۲- دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های بکار رفته ………….. ۵۸
۳-۲-۱- مصالح سنگی ……………….. ۵۸
۳-۲-۱-۱- انتخاب معدن و جنس سنگدانه های طبیعی …….. ۵۸
۳-۲-۱-۲- دانه بندی …………………. ۶۰
۳-۲-۱-۳- آزمایش های تعیین مرغوبیت مصالح سنگی ……… ۶۱
۳-۲-۱-۴- وزن مخصوص مصالح سنگی ………… ۶۲
۳-۲-۲- قیر …………………. ۶۲
۳-۲-۲-۱- قیر های ترکیبی …………….. ۶۴
۳-۲-۳- مواد افزودنی ضد عریان شدگی ………… ۶۵
۳-۲-۳-۱- افزودنی جامد ………….. ۶۵
۳-۲-۳-۲- افزودنی مایع شیمیایی …………… ۶۵
۳-۲-۴- آب ………………….. ۶۶
۳-۲-۵- طرح اختلاط آسفالت داغ (HMA) …..ا…….. ۶۶
۳-۲-۶- کف قیر ………………….. ۶۸
۳-۲-۶-۱- تنظیم دبی قیر خروجی و تعیین زمان تزریق کف قیر …….. ۶۹
۳-۲-۶-۲- بررسی خصوصیات کف قیر …………… ۷۰
فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات
۴-۱- مقدمه …………………. ۷۵
۴-۲- موضوعات مورد نظر …………………. ۷۵
۴-۲-۱- تهیه نمونه ها ……………….. ۷۵
۴-۲-۱-۱- مواد …………………… ۷۵
۴-۲-۱-۱-۱- قیر ……………….. ۷۵
۴-۲-۱-۱-۲- مصالح سنگی ……………… ۷۶
۴-۲-۱-۱-۳- مواد افزودنی ضد عریان شدگی ………. ۷۶
۴-۲-۱-۱-۴- آب ……………….. ۷۶
۴-۲-۱-۲- نحوه اختلاط مصالح ……………….. ۷۷
۴-۲-۱-۲-۱- روش اختلاط آسفالت داغ ………… ۷۷
۴-۲-۱-۲-۲- روش اختلاط آسفالت گرم کف قیری با استفاده از کف قیر ۷۰-۶۰ … ۷۸
۴-۲-۱-۲-۳- روش اختلاط آسفالت گرم کف قیری با کف قیر ۵۰-۴۰ و قیر V.B. …ا…. ۷۹
۴-۲-۲- آزمایشات ………………. ۸۰
۴-۲-۲-۱- آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم (ITS) ……..ا…….. ۸۰
۴-۲-۲-۲- آزمایش مارشال ………………. ۸۵
۴-۳- اطلاعات لازم ……………… ۸۵
۴-۳-۱- دما …………………. ۸۵
۴-۳-۱-۱- تعیین گستره دمایی دماهای اختلاط و تراکم آسفالت نوع دوم ……… ۸۶
۴-۳-۱-۲- تعیین گستره دمایی دماهای اختلاط و تراکم آسفالت نوع سوم …….. ۸۷
۴-۳-۲- تعیین درصدهای بهینه مواد افزودنی ……………… ۸۸
۴-۳-۲-۱- ماده افزودنی ضد عریان شدگی مایع (WETFIX) …..ا…….. ۸۸
۴-۳-۲-۲- ماده افزودنی ضد عریان شدگی جامد (آهک شکفته) ………. ۸۸
۴-۳-۳- نتایج آزمایش ITS طرح های تحقیق ……………… ۹۱
۴-۳-۳-۱- نتایج آزمون کششی مخلوط های آسفالتی نوع اول …………. ۹۱
۴-۳-۳-۲- نتایج آزمون کششی مخلوط های آسفالتی نوع دوم …………. ۹۲
۴-۳-۳-۳- نتایج آزمون کششی مخلوط های آسفالتی نوع سوم ………… ۹۴
۴-۴- مشکلات در جمع آوری اطلاعات …………… ۹۶
فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارایه نتایج
۵-۱- تحلیل اطلاعات …………………. ۹۸
۵-۱-۱- مقدمه ……………. ۹۸
۵-۱-۲- تاثیر دمای اختلاط و تراکم بر حساسیت رطوبتی مخلوط های کف قیری ……….. ۹۸
۵-۱-۲-۱- مخلوط های نوع دوم (کف قیری)………… ۹۸
۵-۱-۲-۱- الف – مخلوط های نوع دوم (کف قیری) بدون افزودنی ……….. ۹۹
۵-۱-۲-۱- ب – مخلوط های نوع دوم (کف قیری) حاوی پودر آهک شکفته …….. ۱۰۰
۵-۱-۲-۱- ج – مخلوط های نوع دوم (کف قیری) حاوی افزودنی مایع ضدعریان شدگی ….. ۱۰۲
۵-۱-۲-۲- مخلوط های نوع سوم (حاوی دو نوع قیر)………… ۱۰۳
۵-۱-۲-۲- الف – مخلوط های نوع سوم (دو نوع قیری) بدون افزودنی ………… ۱۰۳
۵-۱-۲-۲- ب – مخلوط های نوع سوم (دو نوع قیری) حاوی پودر آهک شکفته …. ۱۰۵
۵-۱-۲-۲- ج – مخلوط های نوع سوم (دو نوع قیری) حاوی افزودنی مایع ضدعریان شدگی ……. ۱۰۷
۵-۱-۳- تاثیر نوع افزودنی ………………. ۱۰۹
۵-۱-۳-۱- مخلوط های نوع دوم (کف قیری) …………….. ۱۰۹
۵-۱-۳-۲- مخلوط های نوع سوم (دو نوع قیری) ………. ۱۱۰
۵-۱-۴- مقایسه دو نوع مخلوط گرم کف قیری با یکدیگر ………… ۱۱۱
۵-۱-۴-۱- مخلوط های بدون افزودنی ………… ۱۱۱
۵-۱-۴-۲- مخلوط های حاوی پودر آهک شکفته ……… ۱۱۳
۵-۱-۴-۳- مخلوط های حاوی افزودنی مایع ضدعریان شدگی ……….. ۱۱۴
۵-۲- نتیجه گیری در مورد کل تحقیق ……….. ۱۱۶
۵-۳- کاربردهای عملی و تئوری ……………. ۱۱۸
۵-۴- پیشنهادات تحقیقاتی برای آینده ………… ۱۱۹
منابع و مأخذ …………. ۱۲۱

فهرست منابع فارسی ……………… ۱۲۲

فهرست منابع لاتین ……………….. ۱۲۳
چکیده انگلیسی …………….. ۱۳۰

چکیده:
آسفالت های گرم گروه جدیدی از مخلوط های آسفالتی هستند که در آنها کاهش کندروانی قیر با بکـارگیری روش هایی همچون استفاده از افزودنی های کف زا ، امولسیون های ویژه ، موم های شیمیایی و تبدیل قیر بهکف قیر، امکان اختلاط قیر با مصالح را در دمایی کمتر از آسفالت های داغ فراهم می آورند.
در این میان آسفالت گرم کف قیری بدون نیاز به هیچگونه افزودنی تولید می شود و در تولیـد آن بـه منظـورکاهش کندروانی قیر از تغییر حالت فیزیکی قیر خالص و تبدیل آن به کف قیر استفاده می شود. این محصولاز تزریق آب سرد و هوای فشرده به درون قیر داغ حاصل می شود که نتیجه آن تولید کف ناپایدار است.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهند که حساسیت مخلوط های گرم (از جملـه نـوع کـف قیـری) نـسبت بـهرطوبت به دلیل کاهش دمای تولید و تراکم ، زیاد اسـت. معمـولاً جهـت رفـع ایـن معـضل از افزودنـی هـایضدعریان شدگی استفاده می شود ، ولیکن انجام تحقیقات در زمینه چگونگی تاثیر ایـن افزودنـی هـا بـر رویکاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های گرم با توجه به نوین بودن ایـن مخلـوط هـا هنـوز از موضـوعات قابـلبررسی است.
در این تحقیق ، سه نوع مخلوط آسفالتی در دستور کار قرار گرفت که مخلوط نوع اول یک نـوع آسـفالت داغمتداول به عنوان نمونه شاهد به منظور کنترل مشخصات مخلوط های گرم ؛ مخلـوط نـوع دوم آسـفالت گـرم کف قیری با تبدیل قیر به صورت کف قیر و مخلوط نوع سوم آسفالت گرم کف قیـری مرکـب از دو نـوع قیـر
( کف قیر و قیر خالص) بود. تولید و تراکم مخلوط هـای نـوع دوم و سـوم در دماهـای پـایین تـر از مخلـوطآسفالتی داغ صورت پذیرفت. افزودنی های ضد عریان شدگی شامل پودر آهک شـکفته و یـک افزودنـی مـایعتجاری معتبر نیز بود که به منظور کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط ها انتخاب و به آنها افزوده شد.
آزمایش های مقاومت کششی غیرمستقیم در شرایط خشک و اشباع ( AASHTO T283 ) بر روی نمونه هـاانجام و بررسی حساسیت رطوبتی نمونه ها بر مبنای شاخصTSR انج ام پذیرفت . بر اساس نتایج آزمایـشات ،افزودن مواد ضدعریان شدگی تا حد قابل توجهی مقاومت هر سه نوع مخلوط را در برابر رطوبت بهبود بخشید.
در مورد مخلوط های نوع دوم ، تفاوت قابل ملاحظه ای بین استفاده از دو افزودنی مزبور مشاهده نـشد و هـردو در جهت کاهش حساسیت رطوبتی ، عملکرد مناسبی داشتند اما در دماهای اختلاط و تراکم کمتر ، به نظر می رسد که افزودنی مایع عملکرد بهتری داشته است. در مورد مخلوط های نوع سوم ، استفاده از پودر آهـکشکفته در تمام موارد نتایج بهتری به دنبال داشت. مخلوط های نوع دوم نسبت به نوع سوم از نظر مقاومت دربرابر عریان شدگی شباهت بیشتری به آسفالت داغ مشابه دارند. از دیدگاه مقاومت در برابر عریان شـدگی نیـزاین مخلوط ها ، در دماهای کمتری (در مقایسه با مخلوط های نوع سوم) قابل اختلاط و تراکم بودند.
واژگان کلیدی : مخلوط های گرم ، کف قیر ، کندروانی، کشش غیرمستقیم ،TSR ، عریان شدگی ، پودر آهک شـکفته، افزودنی مایع.

مقدمه:
مسئله حمل و نقل و احداث راه ها و بزرگراه ها با توجه به توسعه اقتصادی کشور، بسیار حایز اهمیت بوده کهنیازمند صرف میلیاردها ریال هزینه برای دستیابی به این مهم، جهت حصول سطحی ایمن و هموار می باشـد.
از آن جا که اکثر روسازی های آسفالتی در معرض عوامل جـوی مخـصوصاً رطوبـت و بارهـای ترافیکـی قـرار می گیرند، بروز خرابی در آن ها تقریبـاً اجتنـاب ناپـذیر مـی شـود. انـسجام مخلـوط هـای آسـفالتی در اثـرچسبندگی مصالح و قیر معنا پیدا می کند و لذا مهم ترین عملکرد قیر در راهسازی، چسبندگی آن می باشـد .
در مواردی که نکات فنی مصرف قیر، مصالح سنگی یا مخلوط آسفالتی رعایت نشود، نه تنها چسبندگی قیـر ومصالح سنگی از بین می رود بلکه ایمنی و خدمت دهی راه به مخاطره افتاده و سرمایه هنگفـت هزینـه شـده،بجای سود دهی به سمت زیان پیش می رود. عریان شدگی نه تنها خود به عنوان یک خرابی مستقل محـسوبمی شود بلکه می تواند مقدمه ای جهت ایجاد خرابی ها از جمله ترک خوردگی، شیار افتادگی، ایجاد چاله هـا و … باشد . یکی از پارامترهای اساسی در جلوگیری از چسبندگی بین قیر و مـصالح سـنگی و در نتیجـه وقـوععریان شدگی ، رطوبت می باشد، چون با ورود آب به درون روسازی آسفالتی ، حایلی بین سنگدانه ها و قیر به وجود آمده و باعث اضمحلال روسازی می شود. در ساخت راه ها دسترسی به مصالح مرغوب و مقاوم در برابـرعریان شدگی اغلب امکان پذیر نمی باشد ، بنابراین باید به رفع این معضل توجه نمود. بدین منظور، برخـی ازمواد افزودنی از جمله آهک هیدراته، افزودنی های مایع و مواد پلیمری می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
پدیده عریان شدگی در مخلوط های گرم که در درجه حرارت های کمتری تولید و متراکم می شوند بیشتر بهوقوع می پیوندد چرا که در این نوع مخلوط ها رطوبت سنگدانه ها به سبب دمـای اخـتلاط و تـراکم کمتـر ازآسفالت داغ متداول، کاملاً تبخیر نشده و موجب افزایش حساسیت این نـوع مخلـوط هـا نـسبت بـه رطوبـت می شود که افزودن افزودنی های ضدعریان شدگی جامد و مایع در ابتدای تولید مخلوط ها می توانـد راهکـارمناسبی جهت کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های گرم بالاخص از نوع کف قیری، افزایش مقاومـت عریـانشدگی آسفالت، افزایش کیفیت روسازی، کاهش هزینه های هنگفت تعمیر و نگهداری روسازی بـا اسـتناد بـهتوجیهات فنی -اقتصادی مطلوب و همچنین امکان سنجی کاربرد مخلـوط هـای گـرم کـف قیـری بـه عنـوانجایگزین آسفالت داغ متداول همراه با برطرف نمودن نقیصه حساسیت رطوبتی باشد.

نتیجه گیری
نتایج این تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
۱) مصالح سنگی مصرفی در تحقیق از معدنی واقع در منطقه شهریار تهران انتخـاب شـد. ایـننوع سنگدانه دارای خواص سیلیسی بودند که مستعد عریان شدگی آسفالت می باشند . ایـنانتخاب به دلیل گستردگی کاربرد این نـوع مـصالح در سـطح کـشور و ضـرورت بـه ارتقـایآسفالت تهیه شده با آن با استفاده از مواد افزودنی صورت گرفت.
۲) بر اساس نتایج آزمایشات ، حساسیت رطوبتی مخلوط داغ از حد مورد نظر بیـشتر تـشخیصداده شد . بدین لحاظ استفاده از افزودنی های ضدعریان شدگی در دستور کار قرار گرفت. دراین راستا دو ماده ضدعریان شدگی پودر آهک شکفته و افزودنی مایع شـیمیایی قلیـایی بـهعنوان مواد شاخص و متداول ضدعریان شدگی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند کـهاثرات آن ها با افزایش شاخص TSR به تایید رسید.
۳) درصدهای هر کدام از قیرهای سفت و شل در مخلوط آسفالتWMA بر اساس نیل به قیرحاصل با درجه نفوذ مشابه با درجه نفوذ قیر مورد کاربرد سـاخت مخلـوط هـای گـرم کـفقیری و نیز بر مبنای پوشش کامل مصالح درشت دانه با قیر شل به صورت ۱۵% قیـر شـل و۸۵% قیر سفت تعیین شدند.
۴) به منظور بررسی حساسیت رطوبتی مخلـوط هـای داغ( HMA ) و دو نـوع مخلـوط گـرم
( WMA ) این تحقیق از آزمایش کـشش غیرمـستقیم( AASHTO T283 ) در شـرایطخشک و اشباع و تعیین نسبت مقاومت کششی( TSR ) استفاده شد. همچنین در کنار آن، آزمایش مارشال جهت انتخاب دماهای اختلاط و تراکم مطلوب طرح ها انجام پذیرفت کـه
طبـق ال زام ۱±۴ درص دی ف ضای خ الی نمون ه ه ای مارش ال ، س ه دم ای اخ تلاط ( C o130~110 ) و شش دمای تراکم تعیین شد. این دماها محدوده های لازم بـرای تهیـهمخلوط های WMA را پوشش می دهند.
۵) به منظور انتخاب درصدهای بهینه مصرف افزودنی های ضـدعریان شـدگی ، سـاخت نمونـهمخلوط های آسفالت داغ حاوی درصدهای مختلف افزودنی( پودر آهک شـکفته و افزودنـیمایع) با انجام آزمایشITS در شرایط خشک و اشباع انجام شـد کـه در نهایـت بـر اسـاسرسیدن به حداقل شـاخص ۸۰ درصـدیTSR و توجیهـات فنـی – اقتـصادی ، درصـدهایافزودنی پودر آهک شکفته و افزودنی مایع به ترتیب ۲ و ۵/۰ % انتخاب شدند . این درصـدها
برای تولید مخلوط های گرم حاوی افزودنی های ضدعریان شـدگی مناسـب تـشخیص دادهشدند.
۶) مقایسه نتایجTSR مخلوط های گرم بدون افزودنـی بـا آسـفالت داغ مـشابه نـشان دهنـدهشباهت زیاد حساسیت رطوبتی مخلوط های نوع دوم ( WMA کف قیری ) با آسـفالت داغ مشابه و بیشتر بودن حساسیت رطوبتی مخلوط های نوع سوم ( حـاوی دو نـوع قیـر ) از دومخلوط قبل بود.
۷) در تمامی موارد با کاهش دمای اختلاط و تراکم ، مقاومت های کشـشی خـشک و اشـباع وTSR کاهش یافت. این امر می تواند ناشی از کاهش شدت اکسیداسیون قیر در اثـر کـاهشدمای تولید در حین اختلاط و نیز امکان عدم پخش یکنواخت قیر درون مخلـوط و پوشـشکامل مصالح سنگی باشد.
۸) در تمامی مخلوط هایWMA ، مقاومت های کششی خشک و اشباع هـر دو نـوع مخلـوطگرم کف قیری از مقاومت آسفالت داغ مـشابه کمتـر بـود . ایـن امـر مـی توانـد هنـوز گـواهمرغوبیت آسفالت های داغ به این نوع آسفالت ها باشد.
۹) افزودن پودر آهک شکفته به مخلوط های نوع دوم و مقایسه مقـادیرTSR بـا آسـفالت داغ مشابه نشان داد که با کاهش دمای اخـتلاط بـه میـزانC o 25 و دمـای تـراکم بـه میـزان Co 45 نسبت به آسفالت داغ مشابه ، حساسیت رطوبتی یکسان حاصل شده است. حال آن که کاهش دمای اختلاط و تراکم به میزان Co 35 نیز نتایج قابل قبولی در بر داشت.
۱۰) افزودن مایع ضدعریان شدگی WETFIX به مخلوط های نوع دوم و مقایسه مقـادیرTSR با آسفالت داغ مشابه نشان داد که با کاهش دمای اختلاط به میزانC o 25 و دمـای تـراکمبه میزانC o 45 نسبت به آسفالت داغ مـشابه ، حـساسیت رطـوبتی یکـسان حاصـل شـد.
کاهش دمای اختلاط و تراکم به میزان Co 35 نیز نتایج قابل قبولی در بر داشت.
۱۱) افزودن پودر آهک شکفته به مخلوط های نوع سوم و مقایسه مقـادیرTSR بـا آسـفالت داغ مشابه نشان داد که با کاهش دمای اخـتلاط بـه میـزانC o 25 و دمـای تـراکم بـه میـزان Co 30 نسبت به آسفالت داغ مشابه ، حـساسیت رطـوبتی یکـسان بـا آسـفالت داغ مـشابهحاصل شد . کاهش دمای اختلاط و تراکم به میـزانC o 35 نیـز نتـایج قابـل قبـولی در بـرداشت.
۱۲) افزودن مایع ضدعریان شدگی WETFIX به مخلوط های نوع سوم و مقایسه مقـادیرTSR با آسفالت داغ مشابه نشان داد که این نوع مخلوط ها ، با وجود کاهش قابل توجه حساسیترطوبتی نسبت به حالـت عـدم اسـتفاده از افزودنـی مـایع ، همـواره از حـساسیت رطـوبتیبیشتری در مقایسه با آسفالت داغ مشابه برخوردار بودند.
۱۳) در مورد مخلوط های نوع دوم ، استفاده از افزودنی مایع و پودر آهـک هـردو جهـت کـاهشحساسیت رطوبتی مناسب بوده و تفاوت چندانی بین ایـن دو نـوع افزودنـی مـشاهده نـشد.
ولیکن در دماهای تولید و تراکم کمتر ممکن است استفاده از افزودنی مایع مفیدتر باشد.
۱۴) در مورد مخلوط های نوع سوم ، استفاده از پودر آهک نتیجه بهتری داشته و اسـتفاده از آندر این نوع مخلوط ها نسبت به افزودنی مایع توصیه می شود.
۱۵) به طور کلی ، مخلوط های نوع دوم نسبت به مخلوط های نـوع سـوم بـه لحـاظ حـساسیترطوبتی شباهت بیشتری به مخلوط های آسفالت داغ مشابه داشته و در دامنه وسیع تری ازتغییرات درجه حرارت اختلاط و تراکم قابل استفاده می باشند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط