تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی در مجتمع پتروشیمی برزویه و طراحی هیدرولیکی برج T-2002 با استفاده از استاندارد های مربوطه – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:230
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی در مجتمع پتروشیمی برزویه و طراحی هیدرولیکی برج T-2002 با استفاده از استاندارد های مربوطه – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : كليات 3
° (1-1هدف 4
° (2-1پيشينه تحقيق 4
° (3-1روش كار و تحقيق 4
فصل دوم : شرح پروژه 5
° (1-2شرح پروژه 6
° (2-2آشنايي عمومي با آروماتيك ها 23
° (3-2دانشنامه آروماتيك ها 28
° (4-2شرح كلي مجتمع پتروشيمي برزويه 30
° (5-2واحد پيش تفكيك ميعانات گازي 34
فصل سوم : شبيه سازي واحد 94
(1-3شبيه سازي استاتيك 95
(2-3شبيه سازي ديناميك 96
فصل چهارم : تحليل تاثير پارامترهاي عملياتي با شبيه سازي 97
(1-4تاثير بازده كلي سيني هاي برج روي كيفيت محصول 98
(2-4دماي برج 104
(3-4دبي جريان برگشتي به برج 112
(4-4فشار برج 124ز
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
فصل پنجم : طراحي ابعادي دستي و نرم افزاري تجهيزات اصلي واحد 129
° (1-5طراحي ابعادي دستي برج T-2001و برج 130 T-2002
° (2-5طراحي ابعادي نرم افزاري برج T-2001و برج 149 T-2002
فصل پنجم : نتيجهگيري و پيشنهادات 170
° نتيجهگيري 171
° پيشنهادات 171
پيوست ها 172
منابع و ماخذ 187
فهرست منابع فارسي 187
فهرست منابع لاتين 188
سايت هاي اطلاع رساني 188
چكيده انگليسي

چكيده:
در مجتمع پتروشيمي برزويه، از خوراك ميعانات گازي ) شامل هيدروكربن هاي + ( C3-C10برايتوليد آروماتيك ها ) (BTXاستفاده ميشود. لذا براي انجام اين كار ابتدا در واحد Gas CondensatePrefractionationبايد ميعانات گازي به سه برش سبك، مياني و سنگين تفكيك گردد كه اين مهمتوسط دو برج تقطير بدين ترتيب صورت مي گيرد كه در برج تقطير اول ) (T-2001برش هاي – C6ازميعانات گازي جدا شده و برش باقي مانده براي جداسازي برش C6-C9از برش + C10به برج تقطير -T2002فرستاده مي شود.
هدف اين پروژه، ارائه محاسبات Sizingو Ratingبرج T-2002همراه با محاسبات دستي با اسـتفادهاز استاندارد هاي مربوطه، شرح فلسفه كنترل اين برج، شبيه سازي استاتيك و ديناميك ايـن بـرج در بخـشفوق و همچنين تحليل شرايط عملياتي و فرآيندي مي باشد.

مقدمه:
تكنولوژي توليد آروماتيك ها به عنوان يكي از حلقه هاي اصلي در توليدات بالادستي صنعت پتروشيمياز اهميت ويژه اي برخوردار است. براي اين منظور بدون توجه به نوع دانش فني در فرآيند توليد قبل ازانجام هر عملياتي خوراك خام كه مي تواند نفتا، بنزين پيروليز و يا ميعانات گازي باشد مورد تصفيه وتفكيك قرار مي گيرد تا قلب خوراك مورد نظر عاري از تركيبات نامطلوب براي توليد و جداسازي آروماتيكها مورد استفاده قرار گيرد.لذا با توجه به دانش منحصر به فرد و در اختيار شركت هاي خارجي در صنايع بالادستي،لزومطراحي وتحليل مجدد اين ليسانس ها براي شناخت تكنولوژي هاي موجود و در نتيجه انتقال و توليد تكنولوژي بيشاز پيش احساس ميگردد تا بدين ترتيب گام هاي موثرتري در اين زمينه در كشور برداشته شود.همراهT-2002 Second Splitter Column برجRating وSizing هدف اين پروژه، ارائه محاسباتبا محاسبات دستي با استفاده از استاندارد هاي مربوطه، شرح فلسفه كنترل اين برج، شبيه سازي استاتيك وديناميك اين برج در بخش فوق و همچنين تحليل شرايط عملياتي و فرآيندي بخش Second splitter
واحد Gas Condensate Prefractionationدر مجتمع پتروشيمي برزويه ميباشد

نتيجه گيري
پارامترهاي عملياتي
.1تاثير فشار عملياتي : فشار عملياتي معمولا يك پارامتر عملياتي نمي باشد از اين رو در طي مطالعات طراحي واحد ثابت در نظر گرفته ميشود.بايد به دقت نشانگرهاي فشار را در برج تقطير چك گردد تا از مصرف انرژي اضافي و نهايتا كاهش كيفيت محصولجلوگيري شود.
.2تاثير دماي عملياتي :دماي عملياتي يك پارامتر عملياتي نمي باشد زيرا كه به پروفايل هاي فشار و تركيب درصد در ستون وابسته مي باشد.بايد توجه گردد كه دماي محلي همان نقطه حباب محصول مايع در گردش در فشار غالب محلي مي باشد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت