تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی در مجتمع پتروشیمی برزویه و طراحی هیدرولیکی برج T-2002 با استفاده از استاندارد های مربوطه – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:230
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی در مجتمع پتروشیمی برزویه و طراحی هیدرولیکی برج T-2002 با استفاده از استاندارد های مربوطه – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات ۳
° (۱-۱هدف ۴
° (۲-۱پیشینه تحقیق ۴
° (۳-۱روش کار و تحقیق ۴
فصل دوم : شرح پروژه ۵
° (۱-۲شرح پروژه ۶
° (۲-۲آشنایی عمومی با آروماتیک ها ۲۳
° (۳-۲دانشنامه آروماتیک ها ۲۸
° (۴-۲شرح کلی مجتمع پتروشیمی برزویه ۳۰
° (۵-۲واحد پیش تفکیک میعانات گازی ۳۴
فصل سوم : شبیه سازی واحد ۹۴
(۱-۳شبیه سازی استاتیک ۹۵
(۲-۳شبیه سازی دینامیک ۹۶
فصل چهارم : تحلیل تاثیر پارامترهای عملیاتی با شبیه سازی ۹۷
(۱-۴تاثیر بازده کلی سینی های برج روی کیفیت محصول ۹۸
(۲-۴دمای برج ۱۰۴
(۳-۴دبی جریان برگشتی به برج ۱۱۲
(۴-۴فشار برج ۱۲۴ز
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
فصل پنجم : طراحی ابعادی دستی و نرم افزاری تجهیزات اصلی واحد ۱۲۹
° (۱-۵طراحی ابعادی دستی برج T-2001و برج ۱۳۰ T-2002
° (۲-۵طراحی ابعادی نرم افزاری برج T-2001و برج ۱۴۹ T-2002
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات ۱۷۰
° نتیجهگیری ۱۷۱
° پیشنهادات ۱۷۱
پیوست ها ۱۷۲
منابع و ماخذ ۱۸۷
فهرست منابع فارسی ۱۸۷
فهرست منابع لاتین ۱۸۸
سایت های اطلاع رسانی ۱۸۸
چکیده انگلیسی

چکیده:
در مجتمع پتروشیمی برزویه، از خوراک میعانات گازی ) شامل هیدروکربن های + ( C3-C10برایتولید آروماتیک ها ) (BTXاستفاده میشود. لذا برای انجام این کار ابتدا در واحد Gas CondensatePrefractionationباید میعانات گازی به سه برش سبک، میانی و سنگین تفکیک گردد که این مهمتوسط دو برج تقطیر بدین ترتیب صورت می گیرد که در برج تقطیر اول ) (T-2001برش های – C6ازمیعانات گازی جدا شده و برش باقی مانده برای جداسازی برش C6-C9از برش + C10به برج تقطیر -T2002فرستاده می شود.
هدف این پروژه، ارائه محاسبات Sizingو Ratingبرج T-2002همراه با محاسبات دستی با اسـتفادهاز استاندارد های مربوطه، شرح فلسفه کنترل این برج، شبیه سازی استاتیک و دینامیک ایـن بـرج در بخـشفوق و همچنین تحلیل شرایط عملیاتی و فرآیندی می باشد.

مقدمه:
تکنولوژی تولید آروماتیک ها به عنوان یکی از حلقه های اصلی در تولیدات بالادستی صنعت پتروشیمیاز اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این منظور بدون توجه به نوع دانش فنی در فرآیند تولید قبل ازانجام هر عملیاتی خوراک خام که می تواند نفتا، بنزین پیرولیز و یا میعانات گازی باشد مورد تصفیه وتفکیک قرار می گیرد تا قلب خوراک مورد نظر عاری از ترکیبات نامطلوب برای تولید و جداسازی آروماتیکها مورد استفاده قرار گیرد.لذا با توجه به دانش منحصر به فرد و در اختیار شرکت های خارجی در صنایع بالادستی،لزومطراحی وتحلیل مجدد این لیسانس ها برای شناخت تکنولوژی های موجود و در نتیجه انتقال و تولید تکنولوژی بیشاز پیش احساس میگردد تا بدین ترتیب گام های موثرتری در این زمینه در کشور برداشته شود.همراهT-2002 Second Splitter Column برجRating وSizing هدف این پروژه، ارائه محاسباتبا محاسبات دستی با استفاده از استاندارد های مربوطه، شرح فلسفه کنترل این برج، شبیه سازی استاتیک ودینامیک این برج در بخش فوق و همچنین تحلیل شرایط عملیاتی و فرآیندی بخش Second splitter
واحد Gas Condensate Prefractionationدر مجتمع پتروشیمی برزویه میباشد

نتیجه گیری
پارامترهای عملیاتی
.۱تاثیر فشار عملیاتی : فشار عملیاتی معمولا یک پارامتر عملیاتی نمی باشد از این رو در طی مطالعات طراحی واحد ثابت در نظر گرفته میشود.باید به دقت نشانگرهای فشار را در برج تقطیر چک گردد تا از مصرف انرژی اضافی و نهایتا کاهش کیفیت محصولجلوگیری شود.
.۲تاثیر دمای عملیاتی :دمای عملیاتی یک پارامتر عملیاتی نمی باشد زیرا که به پروفایل های فشار و ترکیب درصد در ستون وابسته می باشد.باید توجه گردد که دمای محلی همان نقطه حباب محصول مایع در گردش در فشار غالب محلی می باشد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت