تاثیر رنگهای راکتیو Bifunctional روی پارچه های تکمیل شده با Cyclodextrin – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:107
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تاثیر رنگهای راکتیو Bifunctional روی پارچه های تکمیل شده با Cyclodextrin – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات
۱-۱-هدف ۴
۱-۲-۱-پیشینه تحقیق ۴
۱-۲-۲-استفاده از سایکلودکسترین ها به عنوان دتر جنت ۷
۱-۲-۳-نقش سایکلودکسترین ها در پروسه رنگرزی ۸
۱-۲-۴-تاثیر سیکلودکسترین هادر رنگرزی کالای پنبه ای ۸
۱-۲-۵-استفاده از سایکلودکسترین در عملیات شستشویی بعد از رنگرزی پنبه ۱۱
۱-۲-۶-سیکلودکسترین و رنگرزی پلی استر ۱۴
۱-۲-۷-کاربرد سیکودکسترین در منسوجات معطر ۱۴
۱-۲-۸-کاربرد سیکلودکسترین در منسوجات پزشکی ۱۸
۱-۲-۹-سایکلودکسترین و کاربرد آن در استحکام نخ تایر ۱۸
۱-۳-روش کار و تحقیق ۱۹
فصل دوم: سایکلودکسترین
۲-۱- سایکلودکسترین ۲۱
۲-۱ -۱- سیر پیشرفت سایکلودکسترین ۲۱
۲-۱-۲- بررسی مقدار سمی بودن سیکلودکسترین ها ۲۳
۲-۱-۳- خواص ظاهری سایکلودکسترین ها ۲۳
۲-۱-۴- مشتقات سایکلودکسترین ۲۷
۲-۱-۵- هدفهای کلی مشتق سازی ۲۸
۲-۱-۶- بررسی حلالیت بتا سایکلودکسترین بامشتقات سایکلودکسترین ۲۸
۲-۱- ۷-کمپلکس های حاوی سایکلودکسترین ۳۰
۲-۱-۸- سایکلودکسترین ها وداروسازی ۳۱
۲-۱-۹- کاربردسایکلودکسترین در موادغذایی ۳۳
۲-۱-۱۰- کاربردسایکلودکسترین در صنعت کشاورزی ۳۳
۲-۱-۱۱- کاربردسایکلودکسترین در لوازم آرایشی رنگهای راکتیو دو عاملی ۳۳
۳۵ ( Bifunctional Reactive Dyes )رنگهای راکتیو دو عاملی -۱-۲-۲
۲-۲- ۲-تاریخچه رنگهای دوعاملی ۳۵
۲-۲-۳- گسترش رنگهای راکتیو دوعاملی ۳۵
۲-۲-۴- خصوصیات مواد رنگزای راکتیو دوعاملی ۳۶
۲-۲-۵- تفاوت اصلی بین مواد رنگزای دوعاملی cibacron , sumifix supra ۳۷
۳۷ Cibacron c خواص رنگزا-۶ -۲-۲
۲-۲- ۷-ویژگیهای مخصوص گروههای راکتیو عبارتند از ۳۷
۲-۲-۸- رنگهای راکتیو دو عاملی با دو سیستم وینیل سولفون و منو کلروتری آزین ۳۹
۲-۲-۹- رنگرزی یکنواخت روی سلولز با رنگهای راکتیو ۴۰
۲-۲-۱۰- عوامل موثر در رنگرزی یکنواخت ۴۱
۲-۲-۱۱-فرآیندرنگرزی با بکار گیری رنگهای راکتیو دو عاملی ۴۴
۲-۲-۱۲-شیدهای کم رنگ ۴۴
۲-۲-۱۳-شیدهای متوسط ۴۴
۲-۲-۱۴-شیدهای پر رنگ ۴۵
فصل سوم : مواد و روشها
۳-۱-مواد بکار برده شده در این آزمایش ۴۸
۳-۲-طرز تهیه محلول شناسایی ۴۹
۳-۳-روش ها ۵۰
۳-۴-طرز تهیه محلول بندیکت ۵۲
فصل چهارم : نتایج
۴-۱- نمونه های مورد آزمایش ۵۴
۴-۲-عملیات رنگرزی بر روی کالای سلولزی ۵۴
۴-۳-محاسبه مقدار بتا سایکلودکسترین بر روی کالای سلولزی ۵۵
۴-۴-منحنی های اسیکتروفتومتری و تحلیل آنها ۵۶
۴-۵-بررسی و آنالیز نتایج و نمودارها بدست آمده ازاسپکتروفتومتری انعکاسی ۵۶
۴-۶-بررسی مقایسه نتایج بدست آمده از نمونه های رنگرزی در شرایط مختلف ۵۹
۴-۷-مقایسه نتایج بدست آمده در ۵ بار شستشو برای نمونـه هـای رنگـرزی شـده در شرایط مختلف ۶۰
۴-۸-بررسی وآنالیز ضریب k/s نمونه های رنگرزی شده در شرایط مختلف ۶۵
۴-۹-درمقایسه نتایج ضریبk/s در ۵بار شستشو برای نمونه رنگرزی شده در شـرایط مختلف ۶۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۶۹
پیوست ۷۲
۸۹منابع فارسی ۸۹
منابع لاتین ۹۰
سایت اطلاع رسانی ۹۲
چکیده انگلیسی ۹۳

چکیده :
درپروژه به بررسی نقش وجایگاه بتاسایکلودکسترین در رنگرزی با رنگزا راکتیو دو عاملی برروی کالای سلولزی پرداخته، واهمیت استفاده ازبتاسایکلودکسترین رانشان می دهد.سایکلودکسترین ها الیگوساکاریدها ی حلقوی بوده ،که تعداد واحدهای گلوکز تعیین کننده نوع سایکلودکسترین می باشد.باتوجه به شکل فضایی سایکلودکسترین ، این ماده به عنوان میزبان عمل نموده ومی تواند مولکولها را در داخل خود به صورت مهمان حبس نماید . ساختار مخروطی شکل آن به گونه ای است که در بخش داخلی آن حاوی هیدروکسیل نوع اول وبخش خارجی آن حاوی هیدروکسیل نوع دوم می باشد که باعث می شود بخش داخلی چربی دوست وبخش خارجی آن آبدوست شود. ساختار ویژه سایکلودکسترین امکان کاربرد این ماده را درصنایع نساجی، کشاورزی، دارویی، آرایشی ،…فراهم نموده است .
خواص سایکلودکسترین ها آنها را قادر می سازد که دارای تنوع گسترده ای از کاربرد های مختلف باشند ، این ماده می تواند به عنوان مواد کمکی عمل کند ویا در پروسه شستشو ورنگرزی ویا در نگهداری عطر در فضا خالی خود ، باعث رهایش عطر به مرور زمان شود.وهمچنین به واسطه قابلیت کمپلکس شدن سایکلودکسترین ها با منسوجات ، خواص ووظایف جدیدی بدست آید.
هدف از این پروژه برسی میزان جذب سایکلودکسترین بر روی کالا سلولزی با استفاده از یک رنگزا راکتیو دو عاملی بوده که میزان جذب رنگزا ومقدار سایکلودکسترین برروی کالا سلولزی توسط روشهای تیتراسیون واسپکتر فتومتری مورد بررسی قرار می گیرند. که بهترین نتایج بدست آمده در این آزمایشات برای نمونه تکمیل شده در محیط قلیایی همراه با بتا سایکلودکسترین که رنگرزی شده است می باشد.

مقدمه :
ساختار ویژه سایکلودکسترین و وجود حفره در ساختار آنها سبب شده تا این ترکیبات توانایی قرار دادن مولکولهای مختلف در داخل حفره داخلی خود را داشته باشد . در سایکلودکسترین ها گروههای هیدروکسیل با عملکرد متفاوت وجود داشته که فعالیتهای متفاوتی از قبیل چربی دوستی وآبدوستی از خود نشان می دهند. از هزاران مشتق سایکلودکسترین که در صدها مقاله علمی عنوان شده است تنها تعداد کمی از آنها در بررسی معیار صنعتی به کار گرفته می شوند .به دلیل مشکلاتی چون گران بودن، سمی بودن وآلودگی محیط زیست تنها در حدود ۱۲ مشتق سایکلودکسترین معمولا” در آزمایشات مورد بررسی قرار می گیرند.
سه محصول اصلی از سایکلودکسترین که از ۶تا۸ واحد D – گلوکز با نامهای آلفا ، بتا ، گاما سایکلودکسترین نامیده شده اند .در آلفا سایکلودکسترین ۱۸ گروه هیدروکسیل ودر بتا سایکلودکسترین ۲۱ گروه هیدروکسیل ودر گاما سایکلودکسترین ۲۴ گروه هیدروکسیل وجود داشته که گروههای مختلفی می تواند جایگزین آنها گردنند. سایکلودکسترین توانایی تشکیل کمپلکس مهمان – میزبان را دارا می باشد که میتواند مولکول را داخل حفره میزبان که سایکلودکسترین می باشد نگه دارد .که این موضوع باعث کاربرد بیشتر سایکلودکسترین در صنایع گردیده وهمچنین جهت برطرف نمودن سطح فعالها از منسوجات شسته شده می تواند جانشین سطح فعال گردد.وتکمیل منسوجات در فرآیند های آنتی باکتریال ودفع حشرات وفرآیندهای معطر سازی ودر تهیه منسوجات پزشکی قابل استفاده بود ودر فرآیند رنگرزی باعث افزایش میزان جذب رنگزا می گردد.
در این پروژه به بررسی نقش سایکلودکسترین در رنگرزی کالای سلولزی یا رنگزا راکتیو دو عاملی پرداخته ومیزان جذب رنگ توسط کالا مورد بررسی قرار می گیرد وهمچنین مقدار سایکلودکسترین توسط روشهای آزمایشگاهی تعیین می گردد.

نتیجه گیری:
کالای سلولزی توسط بتا سایکلو دکسترین پد وسپس تحت عملیات رنگرزی با رنگـزا راکتیـو دو عـاملیقرار می گیرد وبه تحلیل وآنالیز آن پرداخته می شود.
در این آزمایش ۶ نمونه مورد یررسی قرار می گیرند .که حمام حاوی بتا سایکلو دکسترین دارای ۲گـرمبرلیتر بتا سایکلو دکسترین می باشند که دو نمونـه در محـیط قلیـایی ۱۱PH= همـراه بـا بتـا سـایکلودکسترین پد می گردد ودو نمونه دیگر در محیط خنثی۷ PH= همراه با بتا سایکلو دکسترین پد گردیدهویک نمونه در محیط قلیایی۱۱=PH بدون سایکلو دکسترین ویک نمونه خام سلولزی می باشد .
که دو نمونه پد شده حاوی بتا سایکلو دکسترین در محیط قلیایی وخنثی پس از خشک کردن همراه با دو نمونه خام ونمونه عمل شده در محیط قلیایی بدون بتـا سـایکلو دکـسترین تحـت عملیـات رنگـرزی بـارنگزای راکتیو دو عاملی قرار می گیرند.
پس از عملیات رنگرزی ۴ نمونه پس از عملیات رنگرزی همراه با دو نمونـه پـد شـده در محـیط قلیـاییوخنثی تحت عملیات شستشو در ۵ و۱۰و ۲۰ قرار می گیرند .
حال تمامی پساب های حاصل از حمام پد ورنگرزی وشستشو را جهت بدست آوردن مقادیر بتـا سـایکلودکسترین در پساب از روش یدومتری استفاده نموده که در این روش ید می تواند در یک واکنش مهمان–میزبان نقش مهمان را ایفا نماید ، در حفره داخلی بتا سایکلو دکسترین قرار گرفته ودر نتیجه با صورتگرفتن این عمل رنگ محلول حاوی بتا سایکلو دکسترین وید به سمت بی رنگ شدن تغییـر مـی کنـدواین عمل تا زمانی که محلول از ید اشباع نشده باشد ادامه می یابد نقطه اشباع محلول مرز تعیین مقـداربتا سایکلو دکسترین موجود در محلول می باشد.
که از این روش کمترین مقدار بتا سایکلو دکسترین د رپـسابهای نمونـه عمـل شـده در محـیط قلیـایی۱۱PH= بوده که پس از آن نمونه عمل شده در محیط خنثی ۷ PH= می باشد .واز میان دو نمونه پد شده حاوی بتا سایکلو دکسترین در محیط قلیایی وخنثی که تحت عملیات شستشو قرار گرفته اند پـسابنمونه عمل شده در محیط قلیایی دارای کمترین مقدار بتا سایکلو دکسترین می باشد وپـس از آن نمونـهعمل شده در محیط خنثی می باشد.
پس از بررسی و آنالیز مقدار بتا سایکلو دکسترین برروی کالا میزان جذب رنگزا راکتیو دو عاملی بررویکالای سلولزی توسط اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار می گیرد.
در اسپکتروفتومتری انعکاسی ۱۶ نمونه (حاصل از نمونه رنگرزی شده که در ۵ و۱۰و۲۰ بار تحت عملیات شستشو قرار گرفته اند) بوده که مورد بررسی وآنالیز قرار می گیرند. همانگونـه کـه در نمونـه انعکاسـی(%R ) نمونه مشاهده می گردد میزان جذب رنگزا توسط کالا در هر مرحله از شستشو کاهش می یابـدکه این کاهش در نمونه های همراه با بتا سایکلو دکسترین در محـیط قلیـایی وخنثـی وبـرای نمونـه درمحیط قلیایی بدون بتا سایکلو دکسترین پس از هر مرحله شستشو دیده می شود که می تـوان کـاهشمیزان جذب رنگزا را بر طرف شدن رنگزاهای هیدرولیز شده از روی سطح پـس از هـر مرحلـه شستـشوعنوان نمود.
سپس به بررسی ومقایسه نتایج بدست آمده از نمونه ها در شرایط مختلـف پـس از هـر مرحلـه شستـشوپرداخته که بیشترین مقدار جذب رنگ مربوط به نمونه حاوی بتا سـایکلو دکـسترین در محـیط قلیـایی۱۱PH= بوده. پس از آن برای نمونه حاوی بتا سایکلو دکسترین در محیط خنثی۷PH= بـوده وپـسآز آن برای نمونه عمل شده در محیط قلیایی بدون حضور بتا سایکلو دکسترین ودر انتها برای نمونه خام می باشد که می توان به ترتیب زیر گزارش نمود.
نمونه خام PH=11+cyclodextrin> PH=7+cyclodextrin> PH=11-cyclodextrin> وبیشترین میزان جذب رنگ در پروسه اول شستشو یعنی ۵بار شستشو دیده می شود وبرای پروسه هـایبعدی این میزان کاهش می یابد که نتیجه ای منطقی می باشد. در بررسی وآنالیز نتایج بدسـت آمـده ازضریب k/s برای نمونه ها در شرایط مختلف مشاهده می گردد جذب رنگزا در تمامی نمونه ها در شرایط مختلف با هر بار شستشو کاهش می یابد که می توان علت آن را بر طرف شدن رنگهای هیدرولیز شـدهدر سطح کالا دانست نتایج بدست آمده برای میزان رنگزا نمونه ها را می توان به ترتیب زیر گزارش نمود نمونه پس از ۲۰ با رشستشو> نمونه پس از ۱۰ با رشستشو> نمونه پس از ۵ با رشستشو> نمونه رنگرزی شده
در بررسی ومقایسه نتا یج بدست آمده برای نمونه ها ی رنگـرزی شـده در مراحـل شستـشو در شـرایطمختلف می گردد بیشترین میزان جذب رنگزا وk/s مربوط بـه نمونـه حـاوی بتـا سـایکلو دکـسترین در ۱۱pH= بوده است و نتایج بدست آمده برای میزان جذب رنگزا وضریب k/s به ترتیب عبارتست از نمونه خام PH=11+cyclodextrin> PH=7+cyclodextrin> PH=11-cyclodextrin>
در نهایت با توجه به آزمایشات انجام شده بتا سایکلو دکسترین در میزان جذب رنگـزا مـوثر بـوده و مـیتوان باعث افزایش جذب رنگزا توسط کالا گردیده وهمچنین می توان از بتا سایکلو دکسترین موجـود درکالا در صنعت نساجی برای کاربردهای خاص مورد استفاده قرا گیرد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت