تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های (spacer fabrics) فضادار – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:158
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های (spacer fabrics) فضادار – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده …………………………. ۱
مقدمه ………………………….. ۳
فصل اول – روشهای تولید پارچه های سه بعدی …………. ۵
۱-۱- منسوجات فنی ….. ۶
۱- ۲- منسوجات سه بعدی………….. …………… ۷
۱- ۲-۱- روشهای تولید منسوجات سه بعدی ………………. ۹
۱- ۲-۱-۱- تولید پارچه سه بعدی با بافندگی تاری پودی …. ۹
۱- ۲-۱-۲- تولید پارچه سه بعدی با بافندگی حلقوی …. ۱۱
۱-۲-۱-۳- تولید پارچه سه بعدی با روش قیطان بافی . ۱۴
۲-۱-۴- سایر روشها . ۱۵
فصل دوم – کاربردها و ویژگی های پارچه های فضادار .. ۱۶
۲-۱- پارچه های فضادار …………………………… ۱۷
۲- روشهای تولید پارچه های فضادار ….. ۱۹
۲- ۲-۱- پارچه های فضادار تاری پودی …… ۱۹
۲- ۲- ۲- پارچه های فضادار حلقوی ……….. ۲۱
۲- ۲- ۲-۱- پارچه های فضادار حلقوی پودی ……………… ۲۱
۲- ۲- ۲-۲- پارچه های فضادار حلقوی تاری ………………. ۲۶
۲- ۳- ویژگی های پارچه های فضادار ………. ۳۰
۳-۱- مقایسه ویژگی پارچه های فضادار حلقوی تاری و حلقوی پودی و تخت باف….. ۳۲
۲-۴- کاربرد پارچه های فضادار ……………… ۳۴
۲-۴-۱-کاربرد پارچه های فضادار در بخش صنعت اتومبیل و کاربردهای عمومی………… ۳۷
۲-۴- ۲- ویژگی فشردگی در پارچه های فضادار ………….. ۴۲
۲-۴- ۲-۱- بررسی ویژگی فشردگی در منسوجات ………. ۴۸
۲-۴- ۲-۲- تئوری فشردگی منسوجات ……. ۴۹
فصل سوم – تجربیات …. ۵۳
۳-۱- تجربیات ……………. ۵۴
۳-۲- مشخصات پارچه های فضادارتولید شده وماشینهای راشل …………………………………… ۵۶
۳-۳- اندازه گیری تغییرات کشش در شانه های راهنما ۶۰
۳-۴- آزمایش نفوذپذیری هوا ………………….. ۶۱
۳-۵- آزمایشات ابتدایی ضخامت و فشردگی(نمودار ضخامت_ فشار)……………………………. ۶۳
۳-۵-۱- ارزیابی وبررسی آزمایشات ابتدایی ضخامت _ فشار …………………………………………. ۶۷
۳-۵-۲- آزمایشات تعیین ضخامت( بدون فشار) و چگالی سطحی و حجمی نمونه ها….. ۷۰
۳-۵-۳- آزمایش ضخامت وفشردگی ……….. ۷۱
۶- آزمایش سایش پارچه ها ………………… ۷۵
فصل چهارم – تجزیه و تحلیلهای آماری ….. ۷۸
۴-۱- بررسی نتایج نفوذ پذیری هوا …………. ۷۹
۴-۲- بررسی رابطه میزان تغذیه شانه های راهنما با وزن و حجم پارچه های فضادار…… ۸۲
۴-۳- بررسی آماری نتایج ………………………… ۸۶
۴- ۴- محاسبات آزمایش ضخامت و فشردگی ………………. ۹۱
۴- ۴-۱- نتایج آزمایشات ضخامت _فشار … ۹۲
۴- ۴-۲-گزارش پارامترهای فشردگی ……….. ۹۶
۴- ۴-۳- بررسی و ارزیابی نتایچ آزمایشات ضخامت _فشار و پارامترهای فشردگی ……….. ۹۷
۴- ۵- نتایج و ارزیابی آزمایش سایش پارچه …………………. ۱۰۳
فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات ……………… ۱۰۵
۵-۱- نتایج آزمایش نفوذپذیری هوا …………. ۱۰۶
۵-۲- نتایج آزمایش ضخامت،چگالی سطحی وحجمی … ۱۰۶
۵-۳- نتایج آزمایش فشردگی و پارامترهای فشردگی ….. ۱۰۷
۵- ۴- نتایج آزمایش سایش ………………………. ۱۰۹
۵- ۵- نتیجه نهایی و کلی پروژه ……………….. ۱۰۹
۵- ۶- پیشنهادات ………… ۱۱۰
پیوست ………………………… ۱۱۱
مراجع ………………………….. ۱۴۱

چکیده:
در سالهای گذشته منسوجات فنی شاهد رشد و پیشرفت زیادی بوده اند این منسوجات بواسطه خاصیت ویژه شان در سطوح کاربردی مختلف و خاص مورد استفاده قرار می گیرند.تولید منسوجات فنی شامل روشهای گوناگونی است و ساختارهای ابعادی متفاوتی نیز می توانند داشته باشند که ساختارهای سه بعدی یکی از زیر مجموعه های این منسوجات می باشد. ساختارهای سه بعدی توسط سیستمهای مختلف بافندگی اعم از تاری _ پودی ، حلقوی(پودی، تاری ، تخت) ، قیطان بافی تولید می گردند و روشهای رایج برای تولید این منسوجات تطبیق و بهبود یافته اند.
در این پروژه ، به بررسی یکی از انواع منسوجات سه بعدی یعنی پارچه های فضادار پرداخته شده است پارچه های فضادار شامل دو لایه بیرونی و یک لایه اتصال هستند که این دولایه بیرونی را بهم متصل می کند. ساختار این پارچه ها منجر به ایجاد شکاف یا فاصله در پارچه می گردد. بواسطه ساختار ویژه پارچه های فضادار ، خاصیت متفاوتی نیز از خود نشان داده بطوریکه این خاصیت در منسوجات رایج و متداول مشاهده نمی شود. بخاطر ساختار سه بعدی ، امکان استفاده از مواد گوناگون و همچنین انعطاف پذیری آنها سبب شده که ایده آل جهت کاربردهای اساسی بوده و بعنوان ساختارهایی چند کاره استفاده گردند. توصیف پارچه های فضادار شامل همه نوع از آنها نبوده و اکثریت تعاریف فقط شامل پارچه های فضادار حلقوی تاری است زیراکه سیستم بافندگی حلقوی تاری روشی رایج و مشهور و همینطور تکنولوژی کاربردی جهت تولید پارچه های فضادار می باشد بنابر این تولید این نوع منسوجات روی ماشینهای راشل با دو شانه سوزن صورت می گیرد.
هر چند تولید پارچه های فضادارروشی کاملاً جدید نبوده و از ۱۵ سال پیش تحقیقات و توسعه آنان انجام شده است ولی در چند سال اخیر این پارچه ها بعنوان محصولی جدید در میان منسوجات مطرح گشته اند ابداع و توسعه تجاری پارچه های فضادار در سال ۱۸۶۸ میلادی توسط ماتئو تانسند در شهر لستر انگلستان برای تشکها و لایه های بافندگی حلقوی انجام گرفته است.
در پروژه حاضر، از تحقیقات مکیت [۲] در ارتباط با کاربرد پارچه های فضادار در استحکام بتون ، بررسی های بروئر [۳] و آناند [۱] درباره پارچه های فضادار و نیز تحقیقات پاس [۱۰] ، تیلور و پولت [۸] در ارتباط با فشردگی پارچه های مختلف استفاده شده است.
هدف کلی این پروژه ،آزمایش بر روی پارچه های فضادار برای کسب شناخت بیشتری از این پارچه و ویژگی آنها بوده است تا سطوح کاربرد آنها تعیین و رفتارهای آنان پیش بینی گردد به ویژه آنکه در کشور ما تحقیقات و پژوهش برای شناخت هرچه بیشتر این پارچه ها انجام نگرفته و مراجع خارجی نیز تا به امروز ناچیز است .
در این راستا پروژه حاضر ، به بررسی تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار می پردازد با توجه به اینکه در ماشینهای تولید کننده پارچه های فضادار کنترل کشش توسط سیستم تغذیه انجام می گیرد بنابر این ۱۱ نمونه پارچه تمام پلی استر متفاوت از نظر تغذیه در شانه مونوفیلامنت و شانه های دیگر ، ضخامت ، تراکم ونوع طرح و نمره نخ مورد بررسی قرار گرفت تا در کنار بررسی آنها برخی خصوصیات مهم پارچه های فضادار همچون نفوذپذیری ، ضخامت وفشردگی و سایش مورد ارزیابی قرار گیرد.
برای بررسی قابلیت گذردهی هوا در پارچه های فضادار از دو قسمت هر پارچه نمونه ای تهیه گشت ودر مجموع ۵ مرتبه مورد آزمایش قرار گرفت در مورد فشردگی پارچه ها نیز نمودارهای ضخامت _ فشار برای هر نمونه بدست آورده شد و پارامترهای فشردگی از سیستم KES حاصل شد و برای درک بیشتر موضوع تئوری فشردگی نیز مورد بحث قرار گرفته است.آزمایش سایش پارچه نیز در دورهای مختلف سایش انجام گرفت و با تهیه عکس ، پارچه های فضادار از لحاظ میزان پرز و مقاومت سایشی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.
از نتایج بدست آمده از این پروژه می توان به تاثیر ضخامت ، نمره نخ ، میزان تغذیه ، نوع طرح بافت و عملیات تکمیل پارچه پارچه های فضادار بر قابلیت گذردهی هوا ،ویژگی فشردگی و پارامترهای وابسته به آن اشاره نمود بطوریکه ازدیاد تغذیه نخ مونوفیلامنت و ضخامت پارچه ، کاهش نفوذپذیری هوا و افزایش فشردگی را در پی دارد. طرحهای بسته بافت یا ساختارهای نیمه باز نسبت به ساختارهای باز ، نفوذپذیری هوا را در پارچه های فضادار کاهش می دهند. اما به نظر می رسد که طرح بافت تاثیر چندانی در فشردگی این پارچه ها نداشته و بیشتر متاثر از نخ فضادار (مونوفیلامنت) می باشد.
بر اساس نتایج آماری انجام شده ، با تغییر میزان تغذیه نخ در شانه های فضادار میزان نفوذپذیری هوا و ضخامت پارچه های فضادار تغییر می نماید و بین پارچه های فضادار از این لحاظ تفاوت آماری وجود دارد.
مقدمه:
پارچه های فضادار در سالهای اخیر بعنوان محصولی جدید در میان سایر منسوجات معرفی گشته اند هرچند این تکنولوژی ، روشی کاملاً جدید نبوده و از سالهای پیش وجود داشته است اما در چند سال اخیر توانستند بخش مهمی از تجارت منسوجات را کسب نمایند. پارچه های سه بعدی با روشهای بافندگی متفاوتی تولید می شوند با این حال بافندگی حلقوی تاری بزرگترین تکنولوژی رقابتی جهت تولید پارچه های فضادار می باشد. این پارچه ها ساختاری با دو سطح حلقوی تاری هستند که بوسیله نخهایی که به نخهای فضادار تعبیر می شوند به یکدیگر اتصال یافته اند، هر دو سطح پارچه می تواند ازلحاظ تراکم ، ساده یا طرح دار، مش(حفره های روی هر سطح ) همانند یا متفاوت باشد هر دو سطح پارچه یا فقط یکی از آنها می تواند ساختاری باز ، با اندازه های مختلف مش روی هر طرف باشد. ارتجاع این پارچه ها نیز با بکارگیری نخ الاستان کنترل می شود .
برای اتصال دو سطح پارچه بطور کلی از نخ مونوفیلامنت استفاده می شود پارچه های فضادار روی ماشینهای دو شانه سوزن بافته می شوند و با توجه به نوع تولید نیازمند حداقل ۴ شانه راهنما هستند فاصله بین شانه های سوزن در یک محدوده معین تنظیم می شود و برای انواع ماشینهای ساخته شده جهت تولید پارچه های فضادار فرق دارد عمدتاً این پارچه ها جهت کاربردهای خاص طراحی می شوند و می توانند شامل مواد گوناگونی وابسته به سطوح کاربردی مورد نظر باشند. انتقال رطوبت و هوا ، وزن سبک ، نرمی و سازگار با پوست بدن ، تولید تک مرحله ای ، مقاومت فشاری خوب و قابلیت انعطاف پذیری ، تعدادی از خواص ویژه پارچه های فضادار می باشد و بواسطه این محاسن عالی در مدت زمان کوتاهی توانستند جایگاه مناسبی در بازار منسوجات بدست آورند و جایگزینی برای چند لایه ها در ورزشها ، پوشاک ایمنی (محافظتی) ، بعنوان ساختمان اصلی کامپوزیتها و برای فیلترها و زمینه های پزشکی باشند.
با در نظر گرفتن مطالب گفته شده برای شناخت بیشتر این پارچه و روشهای تولید آن ، در فصل اول پروژه به بررسی روشهای تولید پارچه های فضادار برای تهیه منسوجات سه بعدی پرداخته شده است در ادامه و در فصل دوم ، به تولید پارچه های فضادار حلقوی تاری بوسیله ماشین راشل پرداخته شده ضمن اینکه در ارتباط با کاربردهای این پارچه ها بطور مفصل بحث می گردد با توجه به اینکه ویژگی فشردگی این پارچه ها یکی از رفتار های مهم آنان است در ابتدا خصوصیات مهم این منسوجات بیان
شده و سپس مطالبی راجع به ضخامت و فشردگی با توجه به مقالات و تحقیقات صورت گرفته ، خصوصاً تئوری فشردگی و روابط مربوطه بیان گشته است.
در فصل سوم ، به چگونگی تهیه و تولید پارچه های فضادار و مشخصات آنان در ابتدا پرداخته شده و سپس به روشهای انجام آزمایشات و شرح دستگاههای مورد استفاده همچون دستگاه ضخامت سنج و نفوذپذیری وسایش می پردازیم ضمن اینکه آزمایشات ابتدایی ضخامت _ فشار با نمودارهای مربوطه نشان داده می شود.
در فصل چهارم ، به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از هر آزمایش با استفاده از جداول گزارش شده و نمودارها پرداخته می شود و در پایان این فصل به بررسی جدول آماری ANOVA و آزمون دانکن پرداخته شده است.
در فصل انتهایی پروژه نتایج کلی آزمایشات برای پارچه های فضادار مورد بررسی قرار گرفته ، پیشنهادات پیرامون بحث ذکر شده و دورنمای کلی کار مشخص می گردد.
در پایان ، تصاویر پارچه های فضادار تولید شده، تصاویر حاصله از آزمایش سایش پارچه ونیز ساختارهای لایه رو وزیر پارچه فضادارو اطلاعات دیگر ضمیمه شده است.

نتیجه گیری نهایی و کلی پروژه:
با توجه به نتایج مقدماتی پروژه که در قسمتهای ۱ تا ۴ همین فصل بیان شد نتایج نهایی وکلی پروژه بدین شرح می باشد:
نمره ضخیمتر مونوفیلامنت و ازدیاد تغذیه در شانه مونوفیلامنت منجر به کاهش نفوذپذیری هوا در پارچه فضادار می گردد.ضمن اینکه نوع طرح بافت عاملی موثر در کنترل نفوذپذیری در پارچه های فضادار تشخیص داده شده است.ازدیاد تغذیه در شانه مونوفیلامنت و افزایش نمره نخ سبب افزایش وزن پارچه می شود.همچنین ازدیاد تغذیه در شانه مونوفیلامنت(نخ فضادار)بدون تغییر تراکم پارچه و فاصله دو شانه سوزن در ماشین راشل می تواند افزایش ضخامت پارچه را در پی داشته باشد زیرا که نخهای مونوفیلامنت با ازدیاد تغذیه مونوفیلامنت در بین دو شانه سوزن خمیدگی پیدا می کنند.
ازدیاد تغذیه نخ فضادار به حد موثر و کاهش نمره نخ مونوفیلامنت سبب افزایش فشردگی و کاهشمقاومت فشردگی در پارچه فضادار می شوند و در نتیجه پارچه ای نرمتر را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه پارچه ای که با فاصله دو شانه سوزن ۲ میلیمتر بافته شده است و کمترین ضخامت را دارد ، بیشترین جهندگی را دارا می باشد همچنین این پارچه بیشترین مقاومت فشردگی را در بین نمونه دارد و پارچه ای سختر می باشد.
از لحاظ مقاومت سایشی و میزان پرز ،پارچه فضادار با کمترین ضخامت دارای کمترین کاهش وزن در قبل و بعد از سایش بوده و بیشترین مقاومت سایشی را داشته است که به نظر می رسد ضخامت و نوع طرح بافت دو عامل مهم در سایش پارچه فضادار هستند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط