تاثیر ژئومورفولوژی در توسعه شهر خرم آباد

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی
رشته تحصیلی:متفرقه
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:107
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده ۱

فصل اول کلیات ۲

مقدمه ۳
۱-۱- بیان مساله ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۳- سوال های اصلی تحقیق: ۶
۱-۴- فرضیه های تحقیق ۶
۱-۵- اهداف تحقیق ۶
۱-۵-۱- هدف اصلی ۶
۱-۵-۲- اهداف فرعی ۶
۱-۶- محدوده مورد مطالعه ۶
۱-۷- تعریف واژگان ۶
۱-۷-۱- ژئومورفولوژی ۶
۱-۷-۲- توسعه شهری ۷

فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری ۸

۲-۱-تاریخچه شهرستان خرم آباد ۹
۲-۱-۱- خایدالو ۹
۲-۱-۲- شاپورخواست(دژ شاپوری هسته شهر امروزی) ۹
۲-۱-۳- پس از اسلام ۹
۲-۱-۳-۱- آرامگاه باباطاهر خرم‌آباد ۱۰
۲-۱-۴- پایتخت اتابکان لر ۱۰
۲-۱-۵- دوره صفویان ۱۱
۲-۱-۶- دوره قاجار ۱۱
۲-۱-۷- دوره پهلوی ۱۲
۲-۲- گویش خرم‌آبادی ۱۲
۲-۳- اقلیت‌های مذهبی ۱۳
۲-۳-۱- یهودیان ۱۳
۲-۳-۲- دراویش گنابادی ۱۳
۲-۴- محله‌ها ۱۴
۲-۵- فرهنگ ۱۴
۲-۵-۱- سینماها ۱۴
۲-۵-۲- مطبوعات ۱۵
۲-۵-۳- کتابخانه‌ها ۱۵
۲-۶- هتل‌ها ۱۵
۲-۷- تعاریف نظری متغیر ها ۱۶
۲-۷-۱- کالبد شهر: ۱۶
۲-۷-۲- توسعه شهری ۱۶
۲-۷-۳- انواع توسعه کالبدی- فضایی ۱۸
۲-۷-۴- رشد شهر مطابق جهت ۱۸
۲-۷-۵- مفاهیم وتعاریف شهر ۱۹
۲-۷-۵-۱- تعریف شهر: ۱۹
۲-۷-۵-۲-توسعه شهر: ۲۰
۲-۷-۵-۳-ساخت شهر: ۲۰
۲-۷-۵-۴-فضای شهر: ۲۱
۲-۷-۵-۵-سیمای شهر: ۲۱
۲-۷-۵-۶-بافت شهر: ۲۱
۲-۷-۵-۷-محدوده شهر، محدوده خدماتی و قانونی، حریم شهر: ۲۲
۲-۷-۵-۸-مورفولوژی شهر: ۲۳
۲-۷-۵-۹-طرح های توسعه شهری: ۲۴
۲-۷-۵-۹-۱- طرح هادی: ۲۴
۲-۷-۵-۹-۲-طرح جامع : ۲۴
۲-۷-۵-۹-۳-طرح تفصیلی: ۲۵
۲-۷-۵-۹-۴-طرح آمایش سرزمین: ۲۵
۲-۸- نقش واحد های ژئومورفیک در طراحی و برنامه ریزی شهری: ۲۵
۲-۹- واحد های ناهمواری و انواع شهر: ۲۷
۲-۱۰- شهرهای کوهستانی: ۲۷
۲-۱۱- شهرهای پایکوهی: ۲۷
۲-۱۲- شهرهای دره ای: ۲۸
۲-۱۳- شهرهای مستقر در فرورفتگی ها: ۲۹
۲-۱۴- پدیده های ژئومورفیک موثر بر شکل گیری شهرها: ۲۹
۲-۱۴-۱- ارتفاعات و تپه ها: ۲۹
۲-۱۴-۲-دامنه ها: ۳۰
۲-۱۵- پیشینه وسابقه تحقیق : ۳۱
۲-۱۶- توصیف الگوها و دیدگاه ها: ۳۲
۲-۱۷- دیدگاه برنامه ریزی: ۳۲
۲-۱۸- دیدگاه عملکردی: ۳۳
۲-۱۹- دیدگاه هنجاری: ۳۳
۲-۲۰- دیدگاه ژئومورفولوژیکی: ۳۳
۲-۲۱- دیدگاه آشفتگی: ۳۳
۲-۲۲- دیدگاه ارگانیک: ۳۴

فصل سوم ویژگی های محدوده مورد مطالعه ۳۵

مقدمه ۳۶
۳-۱- روش جمع آوری اطلاعات ۳۶
۳-۲- جغرافیای طبیعی شهر خرم آباد ۳۷
۳-۳- lمنطقه۱ : ۳۹
۳-۴- منطقه۲ : ۳۹
۳-۵- منطقه۳ : ۴۰
۳-۶- منطقه۴ : ۴۰
۳-۷- منطقه۵ : ۴۱
۳-۸- منطقه۶ : ۴۱
۳-۹- مسائل کلی زمین شناسی، خاکشناسی و آب شناسی: ۴۲
۳-۹-۱- زمین شناسی: ۴۲
۳-۹-۲- چینه شناسی: ( stratigraphic-GOP ) 42
۳-۹-۳- تشکیلات مربوط به کرتاسه بالائی: formation cretaceous upper 43
۳-۹-۴- تشکیلات گورپی formation Gurpi : 43
۳-۹-۵- تشکیلات دوران سوم formation Era cenazoic 43
۳-۹-۵-۱- سازند امیران: formation Amiran 43
۳-۹-۵-۲-سازند تله زنگ : Talonzang formation 44
۳-۹-۵-۳-سازند کشگان formation kashkan : 44
۳-۹-۵-۴-سازند شهبازان formation shahbazan : 44
۳-۹-۵-۵-سازند آسماری formation Asmari : 44
۳-۹-۵-۶-سازند گچساران formation Gachsaran : 45
۳-۹-۵-۷-سازند آغاجاری formation Aghaiari : 45
۳-۹-۵-۸-سازند بختیاری formation Bakhtyari : 45
۳-۹-۵-۹-رسوبات آبرفتی : ۴۵
۳-۱۰- خاکشناسی : ۴۶
۳-۱۰-۱- شمال شهر : ۴۶
۳-۱۰-۲- شمال شرقی : ۴۶
۳-۱۰-۳- شرق : ۴۷
۳-۱۰-۴ – جنوب شرقی و جنوب : ۴۷
۳-۱۰-۵- جنوب غربی و غرب: ۴۷
۳-۱۰-۶- شمال غربی : ۴۷
۳-۱۱- آبهای زیر زمینی : ۴۸
۳-۱۱-۱- میزان بارندگی : ۴۸
۳-۱۲- ساختمان زمین شناسی : ۴۸
۳-۱۳- تشکیلات کرتاسه : ۴۸
۳-۱۴- زلزله خیزی : ۴۹
۳-۱۵- نحوه دفع آبهای باران در شهر: ۵۰
۳-۱۶- منابع و نحوه تامین آب شهر: ۵۳
۳-۱۶-۱- چشمه گلستان : ۵۳
۳-۱۶-۲-چشمه شاه آباد : ۵۳
۳-۱۶-۳-چشمه سراب کیو: ۵۳
۳-۱۷- سیستم حرکت آبهای سطحی در شهر: ۵۳
۳-۱۸- فشار : ۵۷
۳-۱۹- رطوبت نسبی : ۵۷
۳-۲۰- روزهای همراه با باد ۵۷
۳-۲۱- ساعات آفتابی : ۵۷
۳-۲۲- بارش : ۵۷
۳-۲۳- طوفان : ۵۷
۳-۲۴- موقعیت جغرافیا و آب‌وهوا ۵۸
۳-۲۴-۱- کوه‌ها ۵۸
۳-۲۴-۲- رودخانه ۵۹
۳-۲۴-۳-تغییرات دما ۶۰
۳-۲۴-۴-مردم شناسی ۶۰
۳-۲۴-۵-ترابری ۶۱
۳-۲۴-۶-خسارت به طبیعت ۶۱
۳-۲۴-۷-فرودگاه ۶۱
۳-۲۴-۸- راه‌آهن ۶۱
۳-۲۴-۹- جاده‌ها ۶۲
۳-۲۴-۱۰- پایانه مسافربری ۶۲

فصل چهارم ژئومورفولوژی منطقه ۶۸

۴-۱- ژئومورفولوژی و شهر ۶۹
۴-۲- ژئومورفولوژی شهری و فرآیندهای آبراهه‌ای ۷۰
۴-۳- بررسی سازندهای مختلف منطقه از نظر فرسایش ۷۲
۴-۴- سازندهای کربناته (ایلام، سروک، آسماری) : ۷۴
۴-۵- سازندهای شیلی – مارنی (گورپی، امیران) : ۷۴
۴-۶- رسوبات آبرفت : ۷۴
۴-۷- منابع آب ۷۵
۴-۸- بررسی زمین شناسی اقتصادی محل مورد بررسی ۷۷
۴-۸-۱- جایگاه و اهمیت معدن در توسعه اقتصادی کشور : ۷۷
۴-۹- سازندهای کربناته ۷۹
۴-۱۰- سازندهای شیلی ۷۹
۴-۱۱- سازند کنگلومرایی : ۸۰
۴-۱۲- سازندهای تبخیری : ۸۰
۴-۱۳- رسوبات کواترنری : ۸۰
۴-۱۴- مدل حد اختلاف طبقه ای: ۸۳
۴-۱۵- الگوی آرتور اسمایلز: ۸۵
۴-۱۶- مدل هلدرن ۸۷

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸

مقدمه ۸۹
۵-۱- نتیجه گیری و پیشنهادات : ۹۲
۵-۲- آینده نگری جمعیت شهر خرم آباد: ۹۲
منابع ۹۷

چکیده

یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در تکوین پایداری شهرها،  ماندگاری بیشتری دارد به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکلهای متعدد سطح زمین بر می گردد. از نظر مفهومی ژئومورفولوژی شهری به عنوان شاخه ای از مطالعات ژئومورفولوژی و علوم زمین، در چارچوب درک ارتباط متقابل آثار فرم ها و فرآیندهای ژئومورفولوژی و مسائل متعدد شهری قرار دارد و هدف اصلی آن افزایش امنیت از نظر مخاطرات ژئومورفولوژیک برای ساکنین، برنامه ریزان و مدیران شهرهاست و ایجاد رفاه برای  آنهاست. به این ترتیب این شاخه علمی، تبیین کننده راهکارهایی به منظور  استاندارد سازی برای شهرسازها، سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری به شمار می آید. در نتیجه حدود مورد بررسی در ژئومورفولوژی شهری در برنامه ریزی و مدیریت شهری پایدار،  در چارچوب شناخت زمین و مکان های پایدار  برای استقرار و توسعه سکونتگاه های شهری، بررسی و تحلیل مشکلات مربوط به انتخاب مکان مناسب برای کاربری های متعدد شهری، تفسیر چگونگی استقرار ساختمان ها در داخل شهر در ارتباط با فرم ها و فرایندهای غالب ژئومورفولوژیکی و در نهایت ارزیابی آثار توسعه‌ی شهرها بر روی خصوصیات فرم ها و فرایندها. قرار می گیرد. بنابراین نتایج نهایی تحقیق تبیین کننده این موضوع اساسی است که ژئومورفولوژی شهری زمینه سازی موثر در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری است. که در این برنامه ها می بایست توجه بیشتری را به خود جلب کند .

واژه های کلیدی: شهر، برنامه ریزی، مدیریت شهری، ژئومورفولوژی شهری،  توسعه شهرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

اصولا درک ارتباط متقابل میان مسائل مربوط به شهر و پدیده های مختلف انسانی و طبیعی در تکوین پایداری شهرها،  به عنوان پیچیده ترین تجمع انسانی ماندگاری بیشتری دارد. یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در این زمینه، به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکلهای متعدد سطح زمین بر می گردد. هدف مقاله حاضر تبیین مفهوم و جایگاه ژئومورفولوژی شهری و فراهم نمودن چارچوبی مناسب برای مطالعه ی اهمیت و جایگاه ژئومورفولوژی در مطالعات و تحلیل مسائل شهری و نقش آن در توسعه مدیریت شهری است. از نظر روش شناسی و با توجه اهداف و ماهیت این مقاله، شیوه تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد ژئومورفولوژی با تحلیلی جغرافیایی از فرم ها و فرایندهای ژئومورفولوژیکی در سطح زمین، از نظر مفهوم و جایگاه نقش موثری را در تکوین ارتباط متقابل آثار فرآیندهای ژئومورفولوژی و مسائل شهری و راهکارهای موثر در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری بر عهده دارد. به طور کلی سه بخش اصلی جایگاه ژئومورفولوژی شهری در زمینه برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری شامل شناخت، تشخیص و پیش بینی در زمینه ارتباط متقابل فرم و فرایندهای ژئومورفولوژی و مسائل شهری را بر عهده دارد. در نتیجه راهگشای بسیاری از مسائل برنامه ریزی شهری به ویژه توسعه فیزیکی شهرها خواهد بود. از این رو در این مقاله شکلگیری فضاهای شهری تحت تاثیر تفکرات ژئومورفولوژیکی و عوامل مختلف مربوط به آن زمینه ساز دست یابی به شکل پایدار شهری خواهد بود.

ویژگی های ژئومورفیک و توپوگرافیک یکی از عوامل موثر در شکل و سیمای فیزیکی و ساختارهای  فضایی شهرها به شمار می آیند و برنامه ریزی های زیربنایی شهرها به دور از تاثیرات و شرایط توپوگرافی نمی باشد. در این فصل سعی خواهیم کرد نقش واحدهای ژئومورفیک را در رابطه با توسعه فیزیکی و برنامه ریزی های آتی شهر پلدختر مورد بررسی قرار دهیم.

واحدهای ژئومورفیک و عناصر توپوگرافیک غالب با پویایی و دینامیسم محیط طبیعی در ارتباط هستند. بنابراین هرگونه اقدام در راستای توسعه و عمران شهرها، به نحوی با پدیده ها و اشکال ژئومورفیک، و در نتیجه با پویایی و دینامیسم مذکور مواجه می گردد. در این برخورد اگر برخی از اصول و نکات ضروری رعایت نشود، پایداری و تعادل مورفودینامیک محیط بر هم می خورد و خطرات بزرگی، مستحدثات و تاسیسات شهری و حتی شهروندان را مورد تهدید قرار می دهد. دینامیسم محیط طبیعی به طور کلی متاثر از دخالت فرآیندها یا نیروهای درونی و بیرونی زمین است .فرایندهای ژئومورفیک نیز همانند واحدهای ژئومورفیک گاهی اثرات مثبت از خود به جای می گذارند (مثل آتشفشان در غنی ساختن خاک و…) و زمانی دارای آثار و پیامدهای منفی و زیانبار هستند. نتایج منفی این فرایندها خود در برخی موارد صرفاً بصورت عوامل بازدارنده در برابر برنامه ریزی های شهری به ایفای نقش می پردازند (مثلاً وجود یک قله آتشفشان مانع از مکان گزینی یا توسعه یک شهر در مجاورت آن می شود) و در بعضی مواقع به عنوان یک عامل خطرساز و مخرب (فوران آتشفشان، زلزله، سیل و…) ظاهر می گردند. بنابراین ژئومورفولوژیست ها و به تبع آنها طراحان و برنامه ریزان شهری لازم است هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی فرایندها و دینامیک های محیطی را در طرح ها و پروژه ها مورد توجه قرار دهند (زمردیان، ۱۳۷۸: ۳۰ ،۳۱).

فرآیندهای ژئومورفیک بیرونی در برنامه ریزی شهرها:

‫ﺍﺻﻮﻻً ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎه تر ﻭ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ­ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺗﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻢ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺮﺏ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺫﻳﻼً ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮﺩ:

 

۱-۱- بیان مساله

شهرها علی رغم سیمای دائمی بافت فیزیکی ، از نظر تاریخی تحولی عمیق در عدم استمرار فضای ساختمان شده و تغییرات داخلی خود نشان می دهد (شالین، ۱۳۷۲،). گسترش فضایی شهر با ساختمان سازی مرتفع بدون هیچ تردیدی چشمگیرترین نمود رشد شهری کنونی است، بیشتر شهرها طی قرون متمادی گسترش کند داشته اند، در حالی که امروزه کلیه فضاهای شهری کم و بیش به سرعت گسترش می یابند ( باستیه و درز، ۱۳۷۷، ). در شهرهای از پیش شکل رفته، افزایش جمعیت شهری در دوره های اخیر روند شتابان توسعه شهری را بدنبال داشته است. طی دهه ۱۹۹۰—۲۰۰۰ افزایش شدیدی در حجم نوشته ها و مقالات در مورد اندازه گیری الگوهای رشد شهری رخ داد. این حجم گسترده مباحث در مورد توسعه شهری غالبا به دلیل پراکنش شهری بود، که جوانب مختلف الگوهای توسعه شهری را در بر می گرفت(Shen And et al,,). در ادبیات برنامه ریزی شهری توسعه شهری غالبا از نگرش کالبدی-فضایی مورد بررسی قرار گرفته و الگوها و راهکارهای متعددی در این رابطه ارائه شده است. لی ودیگران معتقد اند که در شهرهای امروزی از نگرش پایدرای، از بعد محیط فیزیکی، ما نیازمند راهبردهای اجرایی برای حل انبوهی از مشکلات چون: ترافیک شدید، آلودگیهای محیطی، کاهش فضاهای عمومی، کمبود مسکن مقرون به صرفه ، تباهی حاشیه های قدیمی و پراکنش شهری هستیم(Lee ,et all,,).

ژئومورفولوژی علمی است که راجع به شکل و عوارض سطح زمین وفرایندهایی که موجب پیدایش آنها می شوند به بحث می پردازند. واژه ژئومورفولوژی از زبان یونانی گرفته شده است ، واز سه جز ژئو به معنی زمین مورف به معنی شکل و لوژی به معنی شناسایی ترکیب یافته است. و یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی واز پایه های اساسی علوم جغرافیایی است که با ایجاد پل وگذرگاهی با سایر رشته های علوم طبیعی و زمین پیوند خورده است.

محدوده مطالعات ژئومورفولوژی،سطح تماس بین لیتوسفر(سنگ کره) و اتمسفر است که از یک طرف تحت تاثیر نیروهای درونی زمین قرار داشته واز طرف دیگر ، نیروهای بیرونی یعنی فرسایش (که منشا آن در هیدروسفر و اتمسفر است) اثرات خود را بر آن اعمال می دارد.

کاربردهای متعددی برای ژئومورفولوژی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به کاربرد در برنامه ریزی محیطی ، استفاده در راه سازی ، توسعه وعمران روستایی ، جلوگیری از حوادث وبلایای طبیعی مانند سیلاب وزمین لغزه ، مکان یابی سدها ، شهرها ومواردی دیگر اشاره کرد. ژئومورفولوژی باید با رشته های دیگری مانند اقلیم شناسی ، زمین شناسی ، گیاه شناسی ، اکولوژی ، خاک شناسی ، هیدروژئولوژی درارتباط باشد تا بتواند تمام مسائل در یک اکوسیستم را در نظر گرفته وبا هماهنگی با سایر رشته های علمی در طرحهای جامع زمین شناسی ، مرتع داری ، آبخیز داری ، بیابان زدایی ، جنگل داری ، محیط زیست و به طور کلی آمایش سرزمین نقش خود را ایفا کند.

در این تحقیق مسئله اصلی تاثیر ژئومورفولوژی برتوسعه شهرستان خرم آباد چگونه است ؟ می باشد.

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولاً پیدایش یک شهر بیش از هر چیزی تابع شرایط محیطی (نقش واحدهای ژئومورفولوژی) و موقعیت جغرافیایی می باشد. زیرا عوارض پدیده های طبیعی، در توسعه شهر، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی، مورفولوژی شهری… آن اثر مهمی دارند و گاهی به عنوان یک عامل مثبت و یا یک عامل منفی و بازدارنده در توسعه شهر عمل می نمایند، در هنگام احداث و رشد و توسعه شهرها بایستی به دینامیسم محیط طبیعی از قبیل سیل، زلزله، گسل، باد، دامنه ها، تپه ها و … توجه کافی مبذول داشت زیرا  عدم توجه به آنها باعث  بروز مشکلات در رشد و توسعه شهرها می گردد. لذا بایستی دست اندرکاران و مسئو لین در امر برنامه ریزی شهری هنگام تهیه طرحهای توسعه شهری (هادی جامع  تفصیلی) به پیش بینی و بررسی عوامل ژئومورفیک توجه کافی و دغدغه لازم داشته باشند، در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که عوامل، پدیده­ها، فرآیندهای ژئومورفیکی و ثاثیر و سهم هر یک از آنها در توسعه شهر خرم آباد  مورد تحلیل و  بررسی قرار گیرد

۱-۳- سوال های اصلی تحقیق:

۱-آیا واحدهای ژئومورفیک درتوسعه شهر خرم آبا دتاثیر دارند؟

۲- آیا تاثیرعوامل وفرآیندهای ژئومورفیک در توسعهشهر خرم آباد  به یک میزان است؟

۱-۴- فرضیه های تحقیق

  • واحدهای ژئومورفیک درتوسعه شهر خرم آبادتاثیر دارند.
  • تاثیر عوامل و فرآیند های ژئومورفیک در توسعه شهر خرم آباد  به یک میزان است.

۱-۵-  اهداف تحقیق

۱-۵-۱- هدف اصلی :

بررسی تاثیر ژئومورفولوژی در توسعه شهر خرم آباد

۱-۵-۲- اهداف فرعی:

۱- بررسی عوامل موثردر توسعه فیزیکی شهر

۲-بررسی وشناخت عوامل محدود کننده برتوسعه شهر

۱-۶- محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه شهر خرم آباد مرکز استان لرستان می باشد.

۱-۷- تعریف واژگان

۱-۷-۱- ژئومورفولوژی[۱]

ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین است ، این واژه از زبان یونانی گرفته شده و از سه جز Geo به معنی زمین ، Morphe به معنی شکل و Logos به معنی شناسایی ترکیب یافته است.

شهر(City): کلمه «شهر» یا «مدینه» در بسیاری از کشورهای جهان از کلمات یونانی و رومی اتخاذ گردد که معنی آن کلمات «تمدن» یا «مقررات» بوده است.( کامیار، غلامرضا، ۱۳۷۹، ص۲۶-۲۷)

۱-۷-۲- توسعه شهری

درک فرایند توسعه شهری در برنامه ریزی توسعه شهری و مدیریت توسعه شهری پایدار نقش تعیین کننده ای دارد(Cheng & masser, 2004,). تاریخ شهرسازی و روند شهرنشینی نیز نشان از آن دارد که گسترش شهر در ابعاد کالبدی و سایر مواردِ وابسته به توسعه شهری به واسطه ضرورت های علمی باعث بروز روش ها و ابتکارات عمدتا مبتنی بر ازمون و خطا شده اند، که حاصل نوعی ابهام و تناقض نظری و عملی در تصمیم سازی و تصمیم گیری برای شهرها بوده است (بمانیان و محمودی نژاد،۱۳۸۷،).

[۱] Geomorfelogos

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت