تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:78
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فصل اول : اثر انگشت
۱- ۱) هدف…………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱- ۲)تاریخچه……………………………………….. ……………………………………………………………… ۴
۱- ۳)چرا اثرانگشت…………………………………… …………………………………………………………… ۶
۱- ۴)تعریفات کلی اثرانگشت……………………… ……………………………………………………………. ۷
۱- ۵)پیمایشگرهای اثرانگشت……………………………………………………………………………………. ۸
۱- ۶)تصاویراثرانگشت……………………………………………………………………………………………… ۹
۱- ۷)تکنیک های پیمایش………………………………………………………………………………………….. ۹
۱- ۸)حسگرهای نوری………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱۰…………………………………………………………………………………………………..FTIR حسگر(۹ -۱
۱- ۰۱)FTIR ها با صفحه منشوری……………………………………………………………………………….۱۱
۱- ۱۱)فیبرهای نوری………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱- ۲۱)حسگرهای الکترونیکی-نوری………………………………………………………………………………۱۲
۱- ۳۱)حسگرهای نیمه هادی……………………………………………………………………………………….۱۲
۱- ۱۴) حسگرهای فراصوت………………………………………………………………………………………….۱۴
۱- ۵۱)حسگرهای سایشی در مقابل تماسی……………………………………………………………………..۱۵

فصل دوم :شبکه عصبی ARTMAP
۲- ۱) هدف…………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲- ۲ ) شبکه عصبی ۱-ART……………………………………….ا………………………………………………..۱۷
۲- ۳ )کنترل سیگنالهای شبکه……………………………………………………………………………………….۱۸
۲- ۴ )عملکرد شبکه عصبی ۱-ART………………………………………ا……………………………………….۱۹
۲- ۵ )الگوریتم ۱-ART ………………………………………..ا…………………………………………………….۲۰
۲- ۶ )شبکه عصبی ۲-ART ………………………………………….ا……………………………………………..۲۳
۲- ۷)آنالیز ۲-ART …………………………………………ا…………………………………………………………۲۳
۲- ۸)عملکرد میدان ۰F ……………………ا………………………………………………………………………..۲۴
۲- ۹ )عملکرد میدان ۱F …………………….ا………… …………………. ……………………………………..۲۴
۲- ۱۰ )عملکرد لایه ۲F ………………………………. …ا……………. …………………………………………۲۵
۲- ۱۱ )آموزش از ۲F1→F……………………………. ……ا…………………………………………………….۲۵
۲- ۱۲ )تطبیق و ریست…………………………………. …….. …………………………………………………..۲۶
۲- ۱۳ )شبکه عصبی ARTMAP ………………… ……….. ….ا……………………………………………..۲۸
۲- ۴۱)سازوکار کلی ARTMAP…………………… ………. ………ا…………………………………………۲۸
۲- ۱۵ )مراحل آموزش ARTMAP…………………. ……… …………ا……………………………………..۳۰
۲- ۱۶ )مرحله آزمون شبکه عصبی ARTMAP….. ……… ………………………..ا………………………۳۳

فصل سوم: سازو کار کلی شامل بهبود وطبقه بندی و تشخیص اثرانگشت
۳- ۱ )هدف ……… ……………………………………………………………………………………………………۳۵
۳- ۲ )سازوکار کلی……………………………………………………………………………………………………۳۵
۳- ۳ )مرحله طبقه بندی……………………………………………………………………………………………..۳۶
۳- ۳- ۱ )بهبود تصاویر………………………………………………………………………………………………۳۶
۳- ۳- ۲ ) بدست آوردن تصویر جهت دار……………………………………………………………………….۳۷
۳- ۳- ۳ )محاسبه نقطه مرکزی…………………………………………………………………………………….۳۹
۳- ۴ )استخراج ویژگی بر اساس زوایا…………………………………………………………………………..۴۰
۳- ۵ )زنجیره مارکف افقی…………………………………………………………………………………………..۴۰
۳- ۶ )زنجیره مارکف عمودی ………………………………………………………………………………………۴۳
۳- ۷ )نتایج و تجربیات………………………………………………………………………………………………۴۴
۳- ۸ ) نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………..۴۵

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………۴۷

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………..۴۷ سایتها…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

چکیده:
اثرانگشت یکی از معتبرترین روشهای زیست سنجی انسان میباشد. راحت بودن جمع آوری، عمومیت بالا` سنسورهای دقیق و کوچک که قابلیت دسترسی بالائی دارند باعث شده است تا این تصاویر نقش زیادی در تشخیص هویت انسانها در شرکتها بیمارستانها و مراکز امنیتی ایفا کنند. بنابراین تشخیص درست آثارانگشت یک پروسه بسیار مهمی است. بر اساس سیستم هنری آثارانگشت به کلاسهای راست حلقه ، چپ حلقه،کمانی، پیچشی، کمان فتیله دار دسته بندی می شوند . در بعضی موارداین طبقه بندی بر اساس تعداد دلتا ها۱ و نقطه مرکزی۲ انجام میشوند. ولی اگر یک یا دو دلتا به هر دلیلی حذف شوند طبقه بندی اشتباه صورت گرفته و در نهایت تشخیص نیز به درستی انجام نمی شود. درکار انجام شده برای تشخیص اثرانگشت دو مرحله کلی سپری می شود. مرحله اول طبقه بندی و مرحله دوم تشخیص که هر دو مرحله توسط شبکه عصبی ARTMAP انجام می شود. در مرحله اول روشی برای طبقه بندی آثار انگشت مستقل از تعداد دلتاها ونقطه مرکزی بیان خواهد شد. این دسته بندی بر اساس زوایای خطوط اثر انگشت انجام میشود که آثار انگشت را به چهار کلاس راست حلقه، چپ حلقه ، کمانی و پیچشی دسته بندی میکند. در مرحله بهبود با استفاده از تبدیل فوریه سریع۳ و بردن تصاویر به حوزه فرکانس، فیلتر جهتی۴را برای ایجاد بردارهای جهت دار ناشی از لبه ها۵ استفاده کرده و از همین بردارها نقطه مرکزی بدست می آید. این نقطه مستقل از انتقال میباشد. کلیه بلوکهای بریده شده چه عمودی وافقی نسبت به این نقطه بریده می شوند. زوایای ناشی از لبه هادر حوالی نقطه مرکزی استخراج شده و برای بالا بردن درستی در این مرحله زنجیره مارکف ناشی از تغییرات زوایا در چهار بلوک اطراف نقطه مرکزی استخراج میشود که درصد تعداد این زوایا ویژگیهای استخراج شده برای طبقه بندی است. این ویژگیها به شبکه عصبی۶ARTMAP آموزش داده شده و دسته بندی انجام می شود. برای تشخیص گاهی از نقاط جزئی۷ استفاده شده که این فرآیند در بانکهای تصاویر بزرگ بسیار وقت گیر وحساس است. حساسیت به این دلیل است که اگر کیفیت تصویر پایین آمده یا بخشی از تصویر دچار خردگی یا انسداد شود این نقاط از بین می روند و مرحله تشخیص دچار مشکل می شود. بنابراین برای فرآیند تشخیص ویژگی ها ئی استخراج می شوند که حتی اگر تصویر دچار مشکلات گفته شده شود، این مرحله به درستی صورت گیرد. در مرحله تشخیص ، بعد از طی مراحلی که برای پیدا کردن نقطه مرکزی لازم است، از هر تصویر دو زنجیره مارکف عمودی و افقی ناشی ازتغییرات زوایای بلوک های حوالی نقطه مرکزی استخراج شده، که این ویژگی ها برای تشخیص پایانی به شبکه عصبی ARTMAP آموزش داده می شوند.در شرایط کلی به دلیل اینکه تعداد آثارانگشت زیاد بوده و امکان اضافه شدن تصویر جدید وجود دارد، تشخیص دهنده ای باید استفاده شود که علاوه بر سرعت بالا و قابلت تعمیم خوب، باید این توانائی را داشته باشددر زمان اضافه شدن کلاس جدید ضمن حفظ کلاسهای قبلی ، کلاس جدید را نیز پوشش دهد.شبکه عصبی ARTMAP به دلیل رفع مشکل پایداری٨-انعطاف پذیری٩ تشخیص دهنده مناسبی برای این مورد است. برای مراحل شبیه سازی از MATLAB استفاده شده است. بانک تصاویر مورد استفاده ۲۰۰۴FVC است که شامل هشتصد تصویر مربوط به صد نفر می باشد[۱۵].

مقدمه:
تشخیص اثر انگشت یکی از مهم ترین امور در شناسائی هویت انسانها است. روشهای گوناگونی برای دسته بندی وتشخیص این تصاویر بیان شده است. از جمله روشهای تشخیص، استفاده از نقاط جزئی هر اثر انگشت می باشد. ولی به دلیل وجود مشکلاتی مانند نویز، انسدادو خوردگی امکان از بین رفتن این نقاط وجود دارد. علاوه بر این، استخراج این نقاط و تطبیقشان راهی بسیار وقت گیر و مشکل است. بنابراین علاوه بر اینکه تصاویر باید بهبود داده شوند، ویژگیهائی از هر تصویر باید استخراج شود تا مستقل از نقاط مذکور باشند. در فصل اول ابتدا سعی شده است تا تعاریف کلی و نحوه پیمایش کردن تصاویر اثرانگشت به طور کلی بیان شود.
فصل دوم به معرفی کامل شبکه عصبی ARTMAP پرداخته شده است. البته خود این شبکه از دو شبکه ۱-ART و ۲-ART تشکیل شده،که هر دو شبکه به طور کامل بیان شده است. فصل سوم به نحوه اجرای سازوکار کلی و استخراج ویژگیهای ناشی از بردارهای زاویه دار هر تصویر، اختصاص داده شده است. در استخراج این ویژگیها از زنجیره مارکف نیز استفاده شده است.ویژگیهای استخراج شده در نهایت به شبکه عصبی مورد نظر آموزش داده شده تا در نهایت تشخیص درستی داده شود.در شبیه سازی سازوکار گفته شده از نرم افزار MATLAB استفاده شده است.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به نقش آثار انگشت در تشخیص هویت انسانها در کارهای مختلف پرداختن به این موضوع از اهمیت بالائی برخوردار است.در این میان کیفیت تصاویر نقش بسیار مهمی را بازی می کنند.بنابراین پرداختن به بالا بردن کیفیت تصاویر چه در مرحله پیمایش و چه در مرحله پیش پردازش بسیار مهم است. برای تشخیص بهتر است فرآیندی مستقل از نقاط جزئی طی شود.استفاده از شبکه عصبی و مدل مخفی مارکوف در مراحل طبقه بندی و تشخیص پیشنهاد می شود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت