تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:91
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
1 چكيده
2 مقدمه
3 فصل اول: كليات
4 1-1) هدف
4 1-2) پيشينه تحقيق
4 1-3) روش كار و تحقيق
5 1-4) دستگاه گويش انسان ومدل توليد گفتار
8 1-5) آواهاي زبان فارسي
9 1-5-1) آواهاي واكدار و آواهاي بيواك
9 1-5-2) همخوان و واكه
11 1-5-3) واج و واجگونه
11 1-5-4) هجا در زبان فارسي
12 1-6) مشخصه هاي نواي گفتاري
12 1-6-1) زير و بمي
13 1-6-2)كشش
13 1-6-3) شدت
14 فصل دوم : تقطيع سيگنال گفتار در سطوح مختلف جمله
15 2- 1) مقدمه
15 2- 2) تشخيص قطعات سكوت، واكدار و بيواك
20 2- 3) تعيين فركانس فرمنت و گام
22 2- 4) قطعه بندي رويدادها
23 2- 4-1) قطعه بندي بر اساس تغييرات وابستگي طيفي
24 2-4- 2) قطعه بندي بر اساس تغييرات آكوستيكي
34 2- 4- 3) قطعه بندي بر اساس تغييرات دامنه و فركانس فرمنت ها
2– 5) تعيين مرزهاي اصوات انفجاري غير واكدار 35
فصل سوم: شبكه عصبي 37
3-1) مقدمه 38
3-2) ساختار مغز انسان 38
3-3) شبكه عصبي چيست؟ 39
3-4) نحوه يادگيري در مغز 40
3-5) معرفي مدل رياضي نرون ساده خطي 40
3-6) انواع شبكه هاي عصبي مصنوعي از نظر برگشت پذيري 43
3-6-1) شبكه هاي پيش خور 43
3-6-2) شبكه هاي پسخور برگشتي 44
3-7) يادگيري در نرون 45
3-7-1) يادگيري نظارت شده 45
3-7-2) يادگيري نظارت نشده 45
3-7-3) يادگيري تقويتي 46
3-8) شبكه هاي پرسپترون چند لايه 46
3-9) گره ها و لايه هاي مورد نياز 48
3-10) پس انتشار 48
3-11) شبكه عصبيART 50
54 Fuzzy ARTmap شبكه عصبي (12-3
فصل چهارم: پياده سازي روش 58
4-1) مقدمه 59
4-2) بررسي روش هاي ارائه شده 59
4-3) روش كار 60
63 فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
64 نتيجه گيري
65 پيشنهادات
منابع و ماخذ 66

فهرست منابع فارسي 66

فهرست منابع لاتين 67

چكيده:
به طور كلي امروزه سيستمهاي شناسايي اجزاء جمله به دليل كاربردهاي فراواني كه دارند، بسيار مورد توجه قرار گرفته اند و تعداد زيادي از محققين در اين زمينه مشغول به فعاليت مي باشند. از جمله اين كاربردها مي توان كمك به نابينايان، كمك به ناشنوايان، سيستمهاي شناسايي اشخاص، آموزش زبان و… را اشاره نمود. حال ممكن است اين سئوال مطرح شود كه چرا هدف ما در اين پروژه شناسايي واكه هاست. در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه از نظر انرژي و دامنه بخش اعظم يك هجا را واكه ها تشكيل داده اند، بنابراين شناسايي واكه ها مهمترين مرحله شناسايي اجزاء جمله مي باشد و حصول به اين مقصود، راه را بسيار هموار مي سازد.
اين پايان نامه بر روي آشكارسازي محل واكه ها تاكيد دارد و روشي براي قطعه بندي سيگنال ورودي بر اساس تعيين محل رخدادها ارائه ميكند. براي تعيين مرز اين رويدادها از سه روش تعيين كردن تغييرات وابستگي طيفي سيگنال در دوره هاي كوتاه زماني، تغييرات مشخصات آكوستيكي و تغييرات دامنه و فركانس فرمنتها بطور همزمان استفاده شده است و تمامي مكانهاي تعيين شده توسط هر يك، مبين وقوع يك رويداد ميباشد سپس براي هر قطعه نرخ عبور از صفر، نسبت مجموع ضرايب فوريه براي هر بانك ايجاد شده در طيف فوريه و نسبت انرژي هر قطعه به قطعه قبل و بعد آن قطعه را بدست مي آوريم و با اعمال آنها به شبكه عصبي FUZZY ARTmapمرز واكه ها تعيين ميگردد.
مقدمه:
از قديم كه انسان زبانهايي را براي گفتار اختراع كرد گفتار مستقيم ترين راه براي انسان براي رساندن اطلاعات به ديگري بوده است. تاكنون ارتباط با استفاده از گفتار معمول ترين روش در شبكه هاي ارتباطي بوده است. سيگنال گفتار هم اكنون در بين تكنولوژي هاي واسط همانند تلفن، فيلم راديو، تلويزيون و اينترنت گسترش يافته است. از اينرو نوشته هاي بسياري در زمينه پردازش سيگنال گفتار پيشنهاد شده است و الگوريتمهاي زيادي مربوط به آنها ارائه شده است. بهرحال با توجه به طبيعت متغير با زمان سيستم توليد گفتار انسان، صحت و توانايي سيستم همچنان به عنوان مشكلي در زمينه پردازش سيگنال گفتار باقي مانده است. با توجه به كاربردهاي فراوان قطعه بندي گفتار و تعيين محل واكه و همخوان، روشهاي گوناني براي اين منظور ارا ئه شده است. هدف از اين تحقيق ارائه روشي با استفاده از نتايج و تجربيات صورت گرفته در تحقيقات گذشته براي معرفي مدلي با دقت و سرعت بالا در تعيين محل واكه ها ميباشد.
در فصل اول كلياتي راجع به اين هدف مشاهده ميكنيد، در فصل دوم با مفاهيم اوليه اين بحث آشنايي پيدا ميكنيم سپس در فصل سوم شبكه عصبي و روابط آن مورد بررسي قرار ميگيرد، در فصل چهارم در مورد مراحل كار توضيح داده ميشود و در نهايت در فصل پنجم نتايج بدست آمده مورد بررسي قرار مي گيرد.

نتيجه گيري
پس از قطعه بندي گفتار بر اساس تعيين محل رخدادها، ميزان دقت اين كار مورد بررسي قرار گرفت كه نشاندهنده خطاي كمتر از msec5 براي مرز هر رخداد مي باشد. سپس 5 ورودي بدست آمده براي هر قطعه به شبكه عصبي اعمال شد.
پس از آموزش شبكه و جملات استفاده شده جهت آموزش مجدداً به ورودي داده شدند تا صحيح بودن آموزش امتحان شود كه شبكه عصبي بطور 100% صحيح بودن آن را نشان داد. سپس پس از اطمينان از درستي آموزش، تعداد 30 جمله خارج از جملات انتخاب شده براي آموزش، جهت ارزش گذاري بركارآمد بودن سيستم انتخاب گرديد. نتايج بدست آمده حاكي از درست بودن 49/86% از مرزهاي تعيين شده با توجه به تلورانس msec10 براي واكه ها مي باشد. واكه هاي تعيين شده براي جمله پرسشي ( “زيپ چه شد؟”) در شكل 5-1 قابل مشاهده مي باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت