تعیین الگوی تصادفات عابر پیاده در تهران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:192
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده

عابرین یکی از کاربران اصلی راهها هستند و هر فرد در یک زمانی در سفر خود عابر پیاده است در نتیجه تامین ایمنی عابرین در سفر های آن ها امری ضروری است .طرح تامین ایمنی یا بهسازی ایمنی در یک محل یا مکان نیازمند بررسی تصادفات ، از جمله تصادفات  عابر در آن مکان است که با توجه به نوع ، تعداد ، شدت ودیگر فاکتورهای درگیر در تصادفات عابر، بهسازی مناسب ایمنی برای مکان های مختلف در نظر گرفته می شود.

مقدمه

انجام مطالعات تصادف به منظور بر طرف کردن مشکلات ایمنی یا بهساری ها امری ضروری است .

مهندسین ترافیک ،محققان و مسئولان قبل از انجام هر گونه بهسازی در رابطه با ایمنی نیازمند دانستن این نکته هستند که آیا این بهسازی  باعث برطرف شدن مشکل ایمنی یا تصادف می شود و یا این بهسازی فقط باعث کاهش یافتن تصادفات می شود و آن را از بین نمی برد. حال باید بررسی کرد که میزان کاهش تصادفات به سبب انجام این عمل قابل توجه است یا اصلا این بهسازی فقط اثر کمی دارد به همین دلیل انجام مطالعات تصادف قبل از انجام هر گونه بهسازی به مهندسین و مسئولین این کمک را میکند که نسبت به میزان اثر بخشی طرح خود اطلاع و اطمینان داشته باشند و طرح بهسازی مناسب را با توجه به نوع ، مکان و زمان و دیگر فاکتورهای مطالعاتی در تصادفات انتخاب کنند.

تقاطع ها وتاثیر آنها بر ایمنی عابرین

معمولاً هنگام طراحی تقاطع ها به ترافیک موتوری توجه بیشتری می شود. در مناطقی که شبکه ای از تسهیلات عابرین پیاده فراهم باشد، در صورتیکه در تقاطع ها مانعی بر سر راه عابرین وجود داشته باشد، میزان استفاده عابرین از این تسهیلات به لحاظ کمبودهایی که در تقاطع وجود دارد، کاهش پیدا می کند.[ ٥]

اجرای طرح های ساماندهی تقاطع ها از قبیل بهبود گذرگاهها، کاهش طول مسیرهای پیاده روی، کاهش احتمال تصادف وسایل نقلیه و عابرین پیاده و غیره می تواند باعث افزایش ایمنی عابرین در تقاطع ها گردد.

تأثیر اصلاح تقاطع ها بر حجم وسایل نقلیه

نیازهای عابرین پیاده باید به اندازه نیازهای رانندگان وسایل نقلیه موتوری و سایر گروههای استفاده کننده از تقاطع ها مورد توجه قرار گیرد. سابق بر این عابرین پیاده در طراحی تسهیلات حمل و نقل ، جایگاه ویژه ای نداشتند ولی امروزه در برنامه ریزی حمل و نقل از طرح هایی حمایت می شود که شرایط عابرین پیاده را بهبود بخشیده و عابر پیاده را جزیی از سیستم حمل و نقل محسوب کند.[ ٥]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………….١

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..٢

فصل ١- تعریف مساله ………………………………………………………………………………………………………٣

١-١) تعریف کلی مساله :………………………………………………………………………………………………………………………٤

١-٢) اثرات مهم مطالعه بر مساله …………………………………………………………………………………………………………..٥

١-٣) نیاز به مطالعه درباره مساله …………………………………………………………………………………………………………..٦

١-٤) اهداف وفرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………..٩

١-٥)چهارچوب و محدودیتها …………………………………………………………………………………………………………… ١٠

فصل ٢- کاوش در متون ……………………………………………………………………………………………………١٢

٢-١) مقدمه و طبقه بندی………………………………………………………………………………………………………………….. ١٣

٢-٢) بررسی مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………… ١٤

٢-٢-١)تاثیر عوامل پیرامونی بر تصادفات عابر با وسیله نقلیه در بالتیمور ……………………..١٤

٢-٢-٢)تخمین تاثیر اقدامات مختلف بر روی ایمنی عابرین در لاس وگاس ………………….١٤

٢-٢-٣)مدلسازی تصادفات عابر پیاده در مناطق شهری (آرلینگتون )……………………………..١٥

٢-٣) بررسی کتب وآیین نامه ها……………………………………………………………………………………………………….. ١٦

٢-٣-١) بررسیهای انجام گرفته درمورد مکان ، زمان ، نحوه  وقوع و نوع تصادفات …………١٧

٢-٣-٢)طراحی هندسی واثرات آن بر روی ایمنی عابرین ……………………………………………٢٧

٢-٣-٣)تسهیلات عابرین پیاده …………………………………………………………………………………٣٩

٢-٣-٤)برنامه های  تامین ایمنی عابرین ……………………………………………………………………٤٣

٢-٣-٥)نحوه بررسی های آماری  و رفتاری عابرین ……………………………………………………٤٩

٢-٣-٦)بررسی کتب در مورد اطلاعات تصادفات عابر ……………………………………………….٥٧

فصل ٣- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….٦٠

٣-١)  روش بکار گرفته شده ودلایل آن …………………………………………………………………………………………….. ٦١

٣-٢) دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروشهای بکار گرفته شده ……………………………………………………. ٦١

٣-٢-١) مدلهای خطی ……………………………………………………………………………………………٦٢

٣-٢-٢)مدلهای غیر خطی……………………………………………………………………………………….٦٣

٣-٢-٣)آزمون معنی دار بودن مدلها ومتغیرهای بکار رفته در آنها…………………………………٦٦

٣-٢-٤)بررسی فرض نرمال بودن مانده ها ………………………………………………………………..٦٦

٣-٢-٥) نحوه ورود اطلاعات به منظور ساخت مدل …………………………………………………..٦٨

٣-٢-٦) اطلاعات ورودی……………………………………………………………………………………….٦٩

٣-٣) تعاریف ، اختصارات ونشانه های ریاضی…………………………………………………………………………………… ٧٠

٣-٣-١)روش تحلیل آمار تصادفات ………………………………………………………………………….٧١

٣-٣-٢) نرخ تصادفات و کاربرد آن ………………………………………………………………………….٧٢

فصل ٤- جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………٧٦

٤-١) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ٧٧

٤-٢) جمع آوری اطلاعات تصادفات عابر…………………………………………………………………………………………. ٧٧

٤-٢-١) اطلاعات ثبت شده کامپیوتری تصادفات عابر………………………………………………..٧٧

٤-٢-٢)کروکی تصادفات عابر بایگانی شده در راهنمایی و رانندگی …………………………….٧٩

٤-٢-٣) گزارش راننده و شاهدان عینی تصادف …………………………………………………………٧٩

٤-٣) دسته بندی و گروه بندی اطلاعات موجود در کروکی ها…………………………………………………………… ٨٠

٤-٣-١)گروه اطلاعات مربوط به نوع راه یا خیابان …………………………………………………….٨٠

٤-٣-٢) گروه اطلاعات مربوط به نوع وسیله نقلیه ……………………………………………………..٨٠

٤-٣-٣) اطلاعات مربوط به نوع محل ………………………………………………………………………٨١

٤-٣-٤) اطلاعات مربوط به وضعیت حرکتی عابر هنگام تصادف …………………………………٨١

٤-٣-٥) اطلاعات مربوط به محل عبور عرضی عابر …………………………………………………..٨١

٤-٤) جمع آوری اطلاعات مربوط به مشخصات منطقه ای به منظور مدلسازی تصادفات …………………….. ٨٢

فصل ٥- تحلیل اطلاعات وارائه نتایج ………………………………………………………………………………….٨٣

٥-١)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٨٤

٥-٢)تعیین مدل تصادفات عابر………………………………………………………………………………………………………….. ٨٤

٥-٢-١)مدل رگرسیون خطی چندگانه ………………………………………………………………………٨٧

٥-٢-٢)مدل رگرسیون ضربی………………………………………………………………………………….٨٩

٥-٢-٣)مدل رگرسیون نمایی…………………………………………………………………………………..٩١

٥-٢-٤)مدل رگرسیون لگاریتمی ……………………………………………………………………………..٩٢

٥-٢-٥)مدل رگرسیون به صورت معادله درجه دوم ……………………………………………………٩٤

٥-٢-٦)مدل بهینه تصادفات عابر ……………………………………………………………………………..٩٥

٥-٣) بررسی آمار تصادفات عابر……………………………………………………………………………………………………….. ٩٦

٥-٣-١)بررسی آمار منطقه ای تصادفات عابر …………………………………………………………….٩٦

٥-٣-٢)آمار تصادفات عابر به تفکیک زمان وقوع …………………………………………………… ١٠٠

٥-٣-٤) سن رانندگان وعابرین درگیردر تصادفات عابر…………………………………………… ١٠٩

٥-٣-٥) وضعیت حرکتی عابر در هنگام  تصادفات عابر………………………………………….. ١١٠

٥-٣-٦) نوع وسیله نقلیه مقصر در تصادف با عابر………………………………………………….. ١١٢

٥-٣-٧) نوع کاربری محل وقوع تصادف عابر………………………………………………………… ١١٣

٥-٣-٨) نوع خیابان محل وقوع تصادف عابر …………………………………………………………. ١١٤

٥-٣-٩) تصادفات عابر در نقاط خاص …………………………………………………………………. ١١٥

فصل ٦- نتیجه گیری وپیشنهادات ………………………………………………………………………………………..١٢٠

٦-١)نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..١٢١

٦-٢)پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………….١٢٣

٦-٢-١)ضرورت نگاه ویژه در مورد ایمنی گروههای سنی آسیب پذیر عابر……………….. ١٢٣

٦-٢-٢)لزوم آموزش هماهنگ افسران پلیس برای پر کردن  فرم های کروکی…………….. ١٢٣

٦-٢-٣) لزوم ایجاد سیستم بانک اطلاعات تصادف ………………………………………………… ١٢٣

٦-٢-٤)ضرورت مناسب سازی پلهای عابر و آموزش در مورد استفاده ازآنها …………….. ١٢٤

پیوست ١- جدول اطلاعات کروکی تصادفات عابر………………………………………………………………..١٢٦

پیوست ٢- جداول خروجی نرم افزار SPSS16…………………………………………………………………….144

جداول مربوط به مدل خطی چندگانه ……………………………………………………………………………………………….١٤٥

جداول مربوط به مدل غیر خطی ضربی…………………………………………………………………………………………….١٥٠

جداول مربوط به مدل غیر خطی نمایی …………………………………………………………………………………………….١٥٥

جداول مربوط به مدل غیر خطی لگاریتمی ……………………………………………………………………………………….١٦٠

جداول مربوط به مدل غیر خطی درجه دوم ………………………………………………………………………………………١٦٤

جداول مربوط به مدل غیر خطی درجه دوم ………………………………………………………………………………………١٧٣

فهرست منابع فارسی : ………………………………………………………………………………………………………..١٧٥

فهرست منابع  انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………..١٧٧

 چکیده انگلیسی:………………………………………………………………………………………………………………١٧٩

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت