تغییر شدت روشنایی با صوت به روش (plc(power line carrier – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:103
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تغییر شدت روشنایی با صوت به روش (plc(power line carrier – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکيده 1
بخش 1 : 57
1-1 ارتباط PLC , مشکلات , تکنيکهاي مدرن 57
1-2 مصارف PLC 57
1-3 مشکلات ارتباط از طريق خط برق 58
1-3-1 امپدانس و تضعيف کانال خط برق 58
1-4 مدلهاي کانال خط برق 60
1-5 پهناي باند 61
1-5-1 استانداردها براي ارتباط از طريق خط برق 62
1-6 نتيجه گيري 62
بخش 2 : نکات عملي 64
2-1 خلاصه 64
2-2 روشهاي مدولاسيون 64
Frequency Shift keying 64
Phase shift keying 67
2-3 شبکه کوپلينگ 70
2-4 روشهاي کنترل خطا 74
2-4-1 روش رديابي خطا 74
2-4-2 روشها اصلاح خطا 75
2-5 توصيه هايي براي کنترل خطا در PLC 76
2-6 نتيجه گيري 76
بخش 3 : تحقيق عملي سيستم 77
3-1 خلاصه 77
3-2 اهداف 77
3-3 از تئوري به عملي 77
3-3-1 سيستم مدولاسيون Spread – Spectrum 77
3-3-2 شبکه کوپلينگ 81
3-4 اجراي سيستم 2 لايه اي 82
3-4-1 طرح FSK 83
3-4-2 شبکه کوپلينگ 85
3-5 تست کردن لايه اول 86
3-6 اجراي لايه دوم و ارتقاء عملکرد لايه اول 88
3-6-1 طرح Spread – Spectrum 88
3-6-2 اجراي پرشهاي فرکانسي 90
3-6-3 چک کردن خطا و اصلاح آن 91
3-7 92
بخش 4 : مدار طراحي شده در اين پروژه 94
4-1 خلاصه 94
4-2 شرحي جامع بر نحوه عملکرد سيستم 94
4-3 شرح کاملي بر تک تک قسمتهاي مدار 95
فهرست مطالب بخش PLC
چکيده:
مقدمه:
فصل اول
مروري بر بازشناسي گفتار
1-1) پردازش بر روي گفتار به دو دسته کلي تقسيم مي شود:
1-2) مقدمه اي بر بازشناسي گفتار:
1-3) پارامترهايي که در کارايي يک سيستم بازشناسي گفتار موثرند و تعيين کننده ميزان پيچيدگي سيستم مي باشند عبارتند از:
1-3-1) بازشناسي وابسته به گوينده و مستقل از گوينده:
1-3-2) باز شناسي لغات مجزا و گفتار پيوسته:
1-3-3) اندازه دايره لغات:
1-3-4) تشخيص حدود کلام:
1-3-5) نويز محيط:
1-3-6) محدوديتهاي زباني:
1-4) روش هاي متداول بازشناسي :
1-5) فرايند توليد گفتار:
1-6) انواع نواحي پايدار:
1-7) Spectrogram
1-8) ساختار فايلهاي Wave
فصل دوم
تئوريDTW
2-1)مقدمه:
2-2) اصول روش DTW
2-3) محاسبه فاصله محلي
2-4) محاسبه فاصله عمومي(فاصله کلي)
2-5)ناحيه محدود شده
3-5)الگوريتم DTW
فصل سوم
استخراج بردار ويژگيها
3-1)مقدمه:
3-2) روشهاي استخراج بردار ويژگيها
3-3) LPC
3-3-1) روابط تحليلLPC
3-4)ضرايب Cepstral:
3-5) وزن دهي ضرايب
فصل 4 :
4-1 استخراج مشخصات و پردازش سيگنال :
4-2 pre – emphasis
4-3 Frameblocking windowing
4-4 autocorrelation
4-5 فرمول Lpc
4-6 Parameter weighting
فصل 5
ايجاد الگوي اوليه :
5-1 کوانتيزه کردن برداري : (VQ)
5-2 ايجاد پايگاه اطلاعاتي
5-3 ايجاد پايگاه اطلاعاتي
5-4 ايجاد پايگاه اطلاعاتي
5-3 الگوريتم K – means فلوچا

چکيده
امروزه با پيشرفت علوم کامپيوتر و استفاده از کامپيوترهاي شخصي و ذخيره کردن اطلاعات شخصي وجود سيستمي که تنها به آن شخص اجازه دسترسي به اطلاعات را بدهد لازم به نظر مي رسد. علاوه بر اين استفاده از پردازش سيگنال صوت در پزشکي و تشخيص از طريق سيگنال صوت مي تواند بسيار مفيد باشد. روش هاي بسياري براي تشخيص صوت به کار مي روند و مراحل زيادي براي تشخيص، تجزيه و تحليل صوت وجود دارد. تشخيص صوت ها معمولاً با ايجاد نمونه هاي ديجيتال از صوت انجام مي گيرد که اين روش هاي ايجاد طيف مي تواند
M FCC (MCL frequency cepstral coefficients)
LPC (linear predictive coding)
و يا روشي coch lea باشد و در مرحله بعد نمونه هاي صوت کوانتيزه مي شوند و در دسته بندي هاي مشخص قرار مي گيرند و بعد هم سيگنال هاي آماده شده مقايسه مي شوند تا کمترين فاصله بين آنها به عنوان نمونه مورد قبول انتخاب شود و سيگنال ورودي تشخيص داده شود. اين مرحله تشخيص نيز مي تواند با استفاده از روش هاي گوناگون از جمله:
DTW (Dynamic time warping )
HMM (Hidden Markov Models)
NNS (Neural Network )
به طور جداگانه يا مجموعه اي از اين روش ها انجام شود که در اين پروژه علاوه بر همه روش ها از DTW به عنوان روش مقايسه اي استفاده مي کنيم و با کمک نرم افزار C برنامه اي را براي انجام مقايسه و انجام کليه مراحل پردازش سيگنال در اختيار خوانندگان قرار مي دهيم. البته در اين پروژه هدف از تشخيص صوت دريافت دستور و پردازش و تشخيص آن صوت براي تغير شدت روشنايي ميباشد.

مقدمه:
گفتار راه طبيعي و مفيد براي رد و بدل کردن اطلاعات بين انسان هاست. براي ساختن يک کامپيوتر هوشمند اين مسأله مهم است که ماشين مي تواند “بفهمد” و به اطلاعات داده شده “عمل کند” و همچنين براي تکميل اطلاعات صحبت کند.
بنابراين تشخيص صوت براي يک کامپيوتر جهت دستيابي به هدف ارتباط کامپيوترها با انسان لازم است. با بيش از چهل سال تحقيق و الگوريتم هاي زيادي براي تشخيص صوت اتوماتيک ايجاد شد. روش ” مقايسه نمونه” يکي از بهترين دستاوردها مي باشد. در اين روش سيستم يک يا چند نسخه اصلي براي هر واژه ذخيره مي کند و سيگنال صوت وارد شده را با هر کدام از آنها براي پيدا کردن نزديکترين گزينه مقايسه مي کند. اين فرايند شامل دو مرحله است:
1. آماده کردن نمونه هاي اوليه
2. تشخيص سيگنال ورودي از طريق روش هاي مقايسه نمونه
ابتدا فرايند پردازش اين الگو را براي هر حرف در واژه ايجاد مي کند. سيگنال صوت در قسمت پردازش به فرم هايي با طول مساوي تقسيم مي شود سپس واحد acoustic front – end هرفريم را به يک نمودار مشخصه تبديل مي کند که تمام خصوصيات سيگنال آن فريم خاص را در بر دارد. اين نمودارهاي مشخصه به گروه هايي توسط بلوک طبقه بندي نمونه) تقسيم مي شوند تا مدل هايي از يک کلمه را ايجاد کنند. اين فرايند براي تمام حروف در يک واژه تکرار مي شوند. تصور کلي چنين است که اگر از يک نمونه اندازه کافي نسخه داشته باشيم مرحله پردازش بايد بتواند مشخصات صوتي نمونه را به اندازه کافي بيان کند. فرايند تشخيص ابتدا سيگنال ناشناس را به کمک همان acoustic front – end که در فرايند سيگنال اوليه استفاده شد به نمودار مشخصه تبديل مي کند. سپس اين نمودار مشخصه با هر کدام از نمونه هاي آماده شده سيگنال اوليه مقايسه مي شوند که اين مقايسه در بلوک pattern – matching انجام مي شود.
يک فرايند تشخيصي بر پايه بهترين مقايسه است که اين مقايسه بر اساس يک عملکرد فاصله بين دو نقطه از نمودار مشخصه تعريف مي شود که يکي از اين نقاط روي نمودار مشخصه سيگنال ورودي و ديگري روي نمودار سيگنال ذخيره شده است.
هدف اين پروژه اين است که با معرفي يک تصوير کلي از تشخيص صوت براي دانشجويان مهندسي که بتوانند يک برنامه تشخيص C بنويسند که از روش DTW استفاده کنند. يکي از مشکلات اساسي در پردازش سيگنال ها به عينيت در آوردن مسائل تئوري و ديدگاههاي کلي است. اين پروژه به توانايي مهم زير دست خواهد يافت:
1. گزينش DTW : يک سيگنال ورودي و يک الگو را مي دهد. اين واحد بايد بتواند بهترين مسير گزينشي را پيدا کند و همچنين بايد بتواند سيگنال را تشخيص بدهد و بهترين گزينه را ارائه دهد.
به طور کلي در بخش هاي مختلف به مطالب زير مي رسيم:
1. به بحث Lpc مي پردازد که يک نمودار مشخصه را براي سيگنال ها ايجاد مي کند.
روش هاي مختلف محاسبه DF:
2. روش هايي را نشان مي دهد که سيگنال اوليه تا پردازش مي کند و الگو را ايجاد مي کند و اين سيگنال را ذخيره مي کند.
3. معرفي الگوريتم (DP) و کاربرد آن در تشخيص صوت (DTW) که آن يک الگوريتم است براي محاسبه فاصله بين دو نمودار مشخصه.
4. خلاصه و نتيجه گيري و در نهايت هم مراجع و منابع معرفي شده اند.

نتيجه گيري
در انتها به منظور جمع بندي نکاتي که ارائه شد مي توان اشاره کرد که در ارتباط PLC با انتخاب صحيح دامنه و فرکانس موجچ انتقالي مي توان به برد نسبتاً خوبي رسيد. اما در کل مي توان اشاره کرد که از اين سيستم به دليل تداخل و نويز شديد، تضعيف شديد کانال، خصوصيات غير قابل پيشبيني از قبيل: امپدانس و تضعيف خط و تضعيف شديد کابل ها نمي توان در مصارف صنعتي استفاده کرد و عمده استفاده از اين سيستم در لوازم خانگي مي باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت