تهیه فیلم پروتئینی از موی بز – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:84
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تهیه فیلم پروتئینی از موی بز – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده الف
فصل اول: کلیات
1 مقدمه
1-1 – الیاف پروتئــینی ( پشم و مـو و…) 6
1-2 تقسیم بندی بزهای ایران از نظر تولید مو 6
1-2-1– بزهای فاقد موی قابل استحصال 6
1-2-2– بزهای دارای الیاف بلند قابل استحصال 6
1-3- کاربرد موی بـــــــز 7
1-3-1- مصارف سنتی موی بز در ایران (موهای بلند و ضخیم بز) 7
1-4- 2-کاربردهای صنعتی 7
1-5- ساختمان پشم و مو 8
1-5-1- ساختمــــان شیمیــــایی پشم 8
1-6- مـــــــــرفـولـوژی پشــم 12
1-6-1- کوتیکول 13
1-6-2- مــدولا 15
1-5- 3-کورتکس 16
1-6- استخراج پروتئین 20
فصل دوم: روش آزمایش
2-1- مواد اولیه 21
2-1-1-موی بز 21
2-1-2- مواد شیمیایی 22
2-1-3- لوازم مصرفی 22
2-2 – روش کلی آزمایش 23
2-2-1-آزمایــــش 1 23
2-2-2-آزمایــــش قرارگیری در زمانهای متفاوت در محلولهای مختلف 24
2-2-3-آزمایــــش در زمان یکسان قرارگیری در محلولهای متفاوت و تحت فشار در زمان متفاوت 26
2-2-4-آزمایــــش با الکلهای متفاوت در دمای 60 درجه 27
2-2-5-آزمایــــش با متانل در زمان 24 ساعت 27
2-3- روشهای تشخیص پروتئــین 28
فصل سوم:نتیجه گیری و پیشنهادات
3-1- مدت زمان احیا(قرارگیری در محلول) متفاوت 29
3-2- مدت زمان تحت فشار زیر پرس 30
3-3- پیشنهادات 31

چکیده:

با توجه به کنار گذاشتن استفاده از پوست حیوانات توسط بشر الیاف پشمی بـرای تهیـه لبـاستوسط بشر بکار گرفته شد و این پیدایش صنعت نساجی بود که در مناطق مختلف دنیا بوجـود آمـد وکم کم این حرفه خانگی به یک صنعت تبدیل شد.
الیاف پروتئینی (پشم و مو) از عناصری مانند کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، سولفور و…
تشکیل شده است که طی یک واکنش شیمیایی به ماکرومولکولهایی بنام پروتئین تبدیل می شـود.ایـنماکرومولکولها از ترکیبات ساده ای بنام آمینواسید حاصل می شود.ساختمان آمینواسیدها به شکل زیراست بدین ترتیب که یک گروه آمین در یک طرف و یک گروه اسیدی [COOH-]در طرف دیگرمولکول قرار دارد.
وقتی دو مولکول یا بیشتر از این آمینواسیدها کنار یکدیگر قرار می گیرند با یکدیگر ترکیـبشده و آب آزاد می کنند. ماکرومولکول پشم، پروتئینی است که از ترکیب 18 اسید آمینه مختلـف بـاپیوندهای هیدروژنی و اتصالات نمکی و آمیدی و سیستینی تشکیل شده و آنرا کراتین می نامند.
لذا با توجه به مصرف الیاف مویین و نیز استفاده جامعه مـدرن امـروزی از فیلمهـای مـصنوعیبرای بسته بندی وتهدید محیط زیست توسط این فیلمها، بشر به فکر تهیه فیلمهای طبیعی تجزیه پذیر ازهیدروکربنها افتاده است.
لذا با توجه به این مسئله از کراتین به عنوان یک مـاده اصـلی بـا منـشا طبیعـی کـه در شـرایطعادی قابلیت شکل پذیری و حلالیت ندارد استفاده شده است :
بدین ترتیب که ابتدا پشم ویا مو را در الکل خیسانده تا پیوندهای دی سولفیدی آن تـا حـدیسست شود سپس آنـرا در محلـول احیـا الکـل_آبـی بـا یـک احیاکننـده نظیـر 3Na2SO در زمانهـا ومولاریته های مختلف قرار می دهیم ، سپس آنرا در زمانهای متفـاوت پـرس کـرده و در آخـر پـس ازشستشو نمونه را وزن کرده و با آب مقطر می جوشانیم و محلول شستـشو شـده را بـا معـرف تـشخیصکراتین مورد آزمایش قرار می دهیم و بدین ترتیب درصد کراتین خروجی را بدست می آوریم.
بهترین نتیجه بدست آمده در زمان احیا 30 دقیقه و در محلول 6 مولار می باشد.

مقدمه :

بدرستی مشخص نیست که بشر از چه زمانی کشف کرد که می تواند از پشم گوسفندان برای تهیه لباس گرم استفاده کند . اما تخمین زده می شود که بین دو دوره عصر حجر قدیم و جدید ، بشر در زمینه چوپانی و تهیه غذا از گله های گوسفند وبز و همچنین اهلی کردن آنها پیشرفت کرده است .
در آن زمان ، بشر استفاده از پوست حیوانات را کنار گذاشت و بجای آن از الیاف پشم برای تهیه لباس استفاده کرد که این منشا صنعت نساجی شد . پشم شاید از قدیمیترین الیافی است که بشر شناخته و از آن استفاده کرده است . این لیف در کل آسیا بخـصوص در مزوپوتامیا(1) و قفقاز توسعــه پیدا کرد . تاریخ نشــان می دهد که مزوپوتامیا در حقیقت محل تولد پشم بوده است و با بوجود آمدن تمدن ، قبیله های آن محدوده بواسطه گله هایشان مشهور و تولید پارچه پشمی مهمترین صنعت آن منطقه گشت .
اندک اندک این دانش به مناطق مجاور منتشر شد ومصریان باستان، یونانیان، بابِلیان(2) وعِبریان(3) ریسندگی با دست وبافندگی را در خانه پیشه کردند و بدین ترتیب این حرفه خانگی به یک صنعت تبدیل شد .[1]

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت