توسعه مدل تعیین زمان عبوری وسایل نقلیه تقاطع های هم سطح با چراغ راهنمایی در شهر تهران – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:372
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

توسعه مدل تعیین زمان عبوری وسایل نقلیه تقاطع های هم سطح با چراغ راهنمایی در شهر تهران – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده …………………۱

پیشگفتار………………..۲
فصل اول-تعریف مساله
۱-۱تعریف مساله………..۴
۲-۱نیاز به مطالعه در مورد مساله……………..۵
۳-۱اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن……………۷
۴-۱اهداف و فرضیات…………۹
۵-۱دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع……..۹
۶-۱محدودیت ها و چهار چوب پروژه…………….۱۰

فصل دوم-کاوش در متون
۱-۲تاریخچه و طبقه بندی و اظهار بکر بودن متون………۱۱
۲-۲بررسی مقالات……………۲۱
۳-۲بررسی تزها و پروژه ها…………۲۲
۴-۲بررسی کتاب ها…………۲۳
۵-۲بررسی کنفرانس ها…………….۲۳
۶-۲سوالات مطرح شده و نقد و بررسی متون……………۲۵

فصل سوم-روش تحقیق
۱-۳روش بکار گرفته شده و دلایل آن……………۲۵
۲-۳دستور العمل جمع آوری اطلاعات و روش های بکار رفته.………….…..۲۵
۳-۳تعاریف،اختصارات و نشانه های ریاضی…….۲۵
۴-۳ارائه مباحث ضروری علمی……….۲۶
۵-۳کاربرد آمار در مهندسی ترافیک……….۲۶

الف)متغیرهای تصادفی و معیارهای معین آماری………….۲۶

ب)بعضی از مفاهیم اساسی احتمالات………۳۲

ج)معرفی چند توزیع مهم در متغیرهای گسسته……………۳۵

د) معرفی چند توزیع مهم در متغیرهای پیوسته…….۴۵

ه)آزمون فرضیه………..۵۰

و)رگرسیون…………….۵۶

۶-۳متغیرهای جریان ترافیک……….۶۰
۱-۶-۳تعاریف………..۶۰
۷-۳ارتباط متغیرها و چگونگی محاسبات آنها…….۶۲
۸-۳کاربرد سر فاصله زمانی………….۶۲
۹-۳عوامل موثر در سر فاصله زمانی…………۶۲
۳-۱۰فاصله زمانی وسایل نقلیه ورودی به یک تقاطع با چراغ راهنمایی .. …. ۶۴
۳-۱۱خصوصیات جریان منقطع……….۶۵

فصل چهارم-برداشتها و جمع آوری داده ها
۱-۴مقدمه………………..۶۸

فصل پنجم-تحلیل و پردازش اطلاعات
۱-۵نمودار خطوط رگرسیون شده بر داده های تقاطعات….…………..۷۲
فصل ششم-نتایج و پیشنهادات
۱-۶مقدمه………………۱۰۷
۲-۶نتیجه گیری در مورد کل تحقیق……….۱۰۷
۳-۶پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده………۱۰۸
۴-۶کاربرد های عملی و تئوری……………..۱۰۹

منابع و ماخذ
منابع فارسی…………۱۱۰

منابع لاتین…………..۱۱۱
پیوست ها……………۱۲۸
اطلاعات برداشت شده از تقاطعها………………. ۱۲۹
چکیده انگلیسی…………۲۷۳

چکیده:
هدف ازاین تحقیق بدست آوردن ضرایب معادله گرینشیلدز برای شهر تهران می باشد.این معادله زمان عبوری شروع حرکت خودروها را پس از رویت چراغ سبز،معین می کند.برای این کار هشت تقاطع از  تقاطعهای شهر تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.تعداد خودروهای ایستاده در صف پشت چراغ  قرمز شمرده می شود و به کمک یک کرونومتر زمان تخلیه آنها پس از زمان سبز اندازه گیری خواهد شد.به  روش مینیمم مجذور فواصل یک خط به داده های بدست آمده برازنده می شود؛که ضرایب معادله این خط  همان ضرایب معادله گرینشیلدز خواهد بود.  اینکار برای هر تقاطع جداگانه و سپس برای تمام تقاطعات انجام شده است.همین روش برای خطوط گردش  به چپ بکار بسته می شود تا معادله گرینشیلدز برای گردش به چپ نیز حاصل شود.  ضرایب معادله گرینشیلدز در حقیقت سر فاصله متوسط زمانی بین خودروها و متوسط زمان حرکت و عبور  خودروی اول از خط توقف هستند.از این جهت از اعداد بدست آمده می توان برای محاسبه ظرفیت و سایر  مولفه های ترافیکی نیز استفاده کرد.

مقدمه
در آغاز قرن بیست و یکم شاهد رشد و توسعه شهری خصوصا شهرهایی با مرکزیت  تجاری،اداری،سیاسی،اقتصادی و …می باشیم.که ابر شهری مثل تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با  سرعت غیر قابل باوری در حال گسترش می باشد.این گسترش سریع و به تبع آن افزایش وسایل نقلیه و  استفاده کنندگان از راهها برای جابجایی انسان و کالا محتاج به برنامه ریزی دقیق،علمی و به روز می باشد. و  به نظر می رسد دیگر روشهای سنتی کنترل ترافیک پاسخگوی تقاضای موجود در شهر تهران نیست.  فعالیتها و آمد و شدهای شهری عموما در دو بخش معابر و تقاطعات صورت می پذیرد.با توجه به شکل گیری  اسکلت معابر و تقاطعات در شهری مثل تهران به نظر می رسد یکی از بهترین روشها برای گشودن گره کور  ترافیک در این شهر بهینه سازی معابر و تقاطعات و استفاده از روشهای نوین در کنترل ترافیک می باشد.در  این مورد چون معمولا معابر دارای طراحی یکنواخت می باشند،تقاطعات-خصوصا تقاطعات هم سطح-از  حساسیت ویژه ای برخوردار هستند.در تقاطعات همسطح آنچه که بیش از اصلاح هندسی تقاطع می تواند به  بهینه سازی جریان ترافیک بیانجامد روشهای کنترل و نظارت بر جریان ترافیک است که بطور معمول این  نظارتها و کنترلها توسط چراغ راهنمایی صورت می پذیرد.  طراحی چراغهای راهنمایی با ملاحظه حجم ترافیک عبوری و عوامل متعدد دیگری صورت می گیرد.یکی از
این عوامل تاخیر وارد بر خودروها در تقاطع می باشد.
این زمان تاخیر به دو قسمت تقسیم می شود:
۱)تاخیر وارد بر خودرو هنگام توقف در پشت چراغ قرمز
۲)تاخیر شروع حرکت بعد از مشاهده چراغ سبز
که در این تحقیق قسمت دوم مورد مطالعه و مداقه قرار داده شده است.  دست آخر تمامی عوامل در یک تقاطع روی کارایی آن موثر هستند که هریک از این عوامل می توانند در  تحقیقات مجزا و مختلفی مورد بررسی قرار گیرند این عوامل می توانند عرض خطوط ترافیکی،پارکینگها،سر  فاصله زمانی،زمان تلف شده،سطح خدمت(LOF)،نسبت ترافیک،نسبت حجم به ظرفیت،خصوصیات راننده  ها و عابرین و هزینه اجرا باشند.  نکته ای که در اینگونه تحقیقات بسیار حایز اهمیت است توجه به این نکته می باشد که در ابر شهری مثل  تهران عملا با خطوط ترافیکی و صفهای منظم روبرو نیستیم و درصد بالایی از خودروها کاملا نامنظم از  خطوط ترافیکی استفاده نموده و بعضا از یک مسیر دو خطه به عنوان سه یا حتی چهار خط عبوری استفاده  می نمایند،لذا ظرفیت عملی معابر همواره بیشتر از ظرفیت تئوریک آنها می باشدو این واقعیت که عموما از  عدم وجود فرهنگ صحیح رانندگی نشات می گیرد علاوه بر اینکه بر مشکلات ترافیکی می افزاید باعث  صعوبت برداشتها و تحقیقات و نهایتا خدشه در نتیجه گیری ها می شود.اما ما اجبارا فرض می کنیم که  رانندگان در صفوف منظم و در بین خطوط رانندگی می کنند.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اعداد بدست آمده برای رابطه گرینشیلدز در تهران تقریبا همان اعداد  رابطه اولیه گرینشیلدز است.  با توجه به اینکه جعبه دنده خودروها در تهران اکثرا غیر اتوماتیک هستند،این اعداد منطقی به نظر می رسد.اما عبور  بی قانون عابران پیاده،رعایت نکردن حق تقدم توسط راننده ها و استفاده بیش از حد ظرفیت خیابانها باعث شده  است که مقدار متوسط تاخیرها در شهر تهران زیاد باشد.  هماهنگ سازی چراغهای راهنمایی و سیستم کنترل کامپیوتری چراغهای راهنمایی می تواند کمک شایانی به جریان  ترافیک و کاهش تاخیری نماید.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت