تولید الیاف از سلولز باکتریایی – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:105
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تولید الیاف از سلولز باکتریایی – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده ……………………………۱
مقدمه ……………………………..۲
فصل اول ………………………..۳
سلولز باکتریایی و خصوصیات آن ……………….۴
روش های تولید سلولز ……………………………………………………۵
معرفی استوباکتر گزیلینیوم ……………………………………………۶
بیوسنتز توسط استو باکتر گزیلینیوم ……………………………۸
ساختمان سلولز باکتریایی………………………………………………۱۱
خصوصیات سلولز باکتریایی……………………………………………۱۶
خصوصیات مکانیکی سلولز باکتریایی ……………………………۱۹
اندازه گیری مدول یانگ …………………………………………………۱۹
آنالیز شیمیایی و آشکار سازی ……………………………………….۱۹
تفاوت سلولز باکتریایی با دیگر الیاف سلولزی ……………..۲۰
تفاوت سلولز باکتریایی با سلولز گیاهی…………………………۲۰
سلولز باکتریایی در مقایسه با پلیمرهای مشتق شده حیوانی ………۲۰
مقایسه سلولز باکتریایی با کولاژن …………………………………۲۲
الیاف ویسکوز ریون …………………………………………………………۲۲
تهیه ماده اولیه …………………………………………………………………۲۳
تشکیل سلولز قلیایی……………………………………………………….۲۳
تشکیل گزانتات سدیم…………………………………………………….۲۴
خصوصیات الیاف ویسکوز ریون ……………………………………..۲۴
الیاف لایوسل ……………………………………………………………………۲۶
مواد خام………………..۲۷
خصوصیات ظاهری الیاف ……………………………………………….۲۷
خصوصیات الیاف ……………………………………………………………..۲۷
کاربردهای سلولز باکتریایی ……………………………………………۲۸
کاربرد سلولز باکتریایی در درمان و سلامتی ………………..۳۰
حلال های سلولز ……………………………………………………………..۳۴
سیستم های حلال سلولز ……………………………………………….۳۷
مشتقات ناپایدار سلولز……………………………………………………۳۸
بازگشت و چرخش………………………………………………………….۳۸
لیتیم کلرید/دی متیل استامید………………………………………۳۸
ان-متیل مرفولین ان-اکسید به عنوان حلال سلولز ………………………………۴۰
کاربردهای ان-متیل مرفولین ان-اکسید ………………………۴۰
خصوصیات فیزیکی ان-متیل مرفولین ان-اکسید ………………………….۴۰
بررسی ساختار و خصوصیات ان-متیل مرفولین ان-اکسید……………………۴۱
خصوصیات عمومی ………………………………………………………….۴۱
مکانیسم حل شدن سلولز با ان-متیل مرفولین ان-اکسید …………………۴۳
واکنشهای جانبی و ترکیبات فرعی تولید شده در پروسه لایوسل ……۴۴
واکنشهای ان-متیل مرفولین ان-اکسید با سلولز ………..۴۷
تجزیه ان-متیل مرفولین ان-اکسید……۴۷
واکنش های رادیکالی در سیستم ان-متیل مرفولین ان-اکسید ….۴۸
اندازه گیری DP …………………………….52
تعیین وزن مولکولی سلولز …………………….۵۲
تعیین وزن مولکولی از طریق ویسکوزیته پلیمر در حلال………..۵۶
تعیین وزن مولکولی با استفاده از سانتریفیوژ ………………۵۶
تعیین وزن مولکولی از طریق گروه های انتهایی …………۵۷
اسمومتری غشاء ……………………..۵۷
ویسکومتری …………..۵۹
روش های انجام شده برای DP سلولز …………………………۶۱
فصل دوم ……………………….۶۳
تحقیقات انجام شده روی سلولز باکتریایی ……………………۶۴
فصل سوم……………………..۶۹
روش اجرای تحقیق ………………………….۷۰
مواد استفاده شده …………………………۷۱
وسایل مورد استفاده…………………………….۷۲
آماده سازی نمونه ها …………………………………۷۳
روش حل کردن نمونه ها ……………………………………………….۷۳
روش تعیین رطوبت بازیافتی…………………………………………۷۴
روش تعیینα-سلولز ……………………………………………………….۷۴
روش انجام آزمایشات……………………………………………………..۷۶
فصل چهارم………………….۷۸
نتیجه گیری ………………….۷۹
نتایج به دست آمده …………………………………………………………۸۰
پیشنهادات ………………………………………….. ۸۷
منابع و ماخذ………………..۸۷
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………۸۸
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………..۸۹
چکیده
پیشرفت های اخیر در مورد مواد بیولوژیکی باعث ایجاد تحول در شاخه های مختلف علمی شده است . پلی ساکارید ها به نوبه خود نقش بسزایی در تولید مواد بیولوژیکی داشته اند . در میان پلی ساکاریدهای مختلف ، سلولز باکتریایی که توسط نانو اسپینرت های بیولوژیکی میکروب استوباکتر گزیلینیوم تولید می شود جایگاه ارزنده ای را در میان بیوپلیمرها یافته است . سلولز باکتریایی دارای خواص منحصربفردی همچون استحکام مکانیکی عالی ، ساختار شبکه ای بسیار ظریف ، قابلیت جذب زیاد مایعات و … می باشد . در این پروژه سعی شده است با شناسایی ساختار سلولز باکتریایی خصوصیات آن و مقایسه آن با سلولز گیاهی این ماده را در یک حلال مناسب حل کرده و به تهیه دوپ ریسندگی از آن بپردازیم .  
مقدمه
سلولز یکی از فراوانترین منابع بیوپلیمری روی زمین است . یک فرم جدید سلولز که کاربردهای نوینی دارد سلولز باکتریایی می باشد که توسط برخی از باکتریها تولید می گردد . نوع باکتریی که بیشتر جهت تولید بیوسلولز مورد استفاده قرار می گیرد ، نوع استو باکتر و به طور خاص استوباکتر گزیلینیوم می باشد . سلولز تولید شده دارای یک شبکه نانویی می باشد که این ساختار بسیار ظریف ، خواص فوق العاده و در پی آن کاربردهای متعددی از آن را ایجاد می کند .
هدف از انجام این پایان نامه حل کردن سلولز باکتریایی در حلال مناسب بود که توانستیم این بیوپلیمر را در ان- متیل مرفولین ان- اکسید حل کرده و از آن دوپ ریسندگی بگیریم .
کارهای انجام شده برای تهیه این پایان نامه شامل تهیه سلولز باکتریایی ، انتخاب و تهیه حلال مناسب ، مشخص کردن ساختار و خصوصیات سلولز باکتریایی و حلال آن و آزمایشات مربوط به ویسکومتری برای تعیین ویسکوزیته و درجه پلیمرزاسیون ، تعیین درصد α -سلولز ، به دست آوردن درصد رطوبت بازیافتی ، آزمایش X-Ray و آزمایشات SEM می باشد .
نتایج به دست آمده نشان داد که سلولز باکتریایی با پنبه از لحاظ ساختاری تفاوت هایی دارند که از مهمترین آنها می توان به توانایی نگهداری ببیشتر آب ، کریستالیته بالاتر و استحکام کششی بیشتر سلولز باکتریایی نسبت به پنبه اشاره کرد . همچنین شرایط حل شدن سلولز باکتریایی و پنبه در حلال مشابه بود ولی نتایج به دست آمده نشان داد که زمان حل شدن ویسکوز نسبت به دو پلیمر دیگر کمتر بود و نیز از نظر درجه پلیمرزاسیون پنبه بیشتر از سلولز باکتریایی و ویسکوز دارای کمترین مقدار می باشد .
نتایج به دست آمده
۴ -۱- ۱ نتایج به دست آمده از انحلال:
سه پلیمر سلولز باکتریایی ، پنبه وویسکوز در حلال ان – متیل مرفولین ان- اکسید حل شدند، زمان مورد نیاز برای سلولز باکتریایی و پنبه با زمان مورد نیاز برای حل کردن ویسکوز متفاوت بود. زمان مورد نیاز برای حل شدن پنبه و سلولز باکتریایی حدود ۴ تا ۵ ساعت بود و مدت زمانی که طول می کشید تا ویسکوز به طور کامل حل شود ۲ تا ۳ ساعت بود . حل شدن به این صورت بود که ابتدا نمونه ها ژله ای شکل شده و بعد از گذشت مدت زمانی سریعا حل می شدند . نتایح به دست آمده با روشی که Wadnler بکار برد مطابقت داشتند [۷۸] .
۴ -۱- ۲ نتایج به دست آمده از ویسکومتری بعد از حل شدن نمونه ها برای اندازه گیری ویسکوزیته آماده شدند . برای اندازه گیری ویسکوزیته و درجه پلیمرزاسیون از رابطه (۳ -۵ ) استفاده شد.
سپس اعداد به دست آمده از این فرمول برای تعیین درجه پلیمرزاسیون برای هر نمونه در رابطه (۳ -۶) قرار می دهیم .
اعداد به دست آمده از ویسکوزیته در جدول (۴ -۱) آمده است .

مشاهده شد که بالاترین درجه پلیمرزاسیون مربوط به پنبه و کمترین مربوط به ویسکوز می باشد.
عدد به دست آمده برای درجه پلیمرزاسیون سلولز باکتریایی و پنبه مطابق با اعداد به دست آمده در جدول
(۱ -۱) می باشد و عدد به دست آمده برای درجه پلیمرزاسیون ویسکوز مطابق جدول (۱ -۲) می باشد .
۴ -۱- ۳ نتایج به دست آمده از α -سلولز
بعد از قرار دادن نمونه ها در سود ۱۸ درصد و آنها توسط آون در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد خشک شدند ، سپس از رابطه (۳ -۳) درصد α -سلولز برای هر نمونه محاسبه شد :
اعداد به دست آمده در جدول (۴ -۲) نشان داده شده اند.

مشاهده شد که میزان α- سلولز در پنبه بیشتر از سلولز باکتریایی و ویسکوز می باشد . عدد به دست آمده برای α -سلولز مطابق با [۳] می باشد.
۴ -۱- ۴ نتایج حاصل از رطوبت بازیافتی
در این روش هر سه نمونه ابتدا وزن شدند ، سپس نمونه ها در آون در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد قرار داده شدند و پس از رسیدن به یک عدد ثابت و اطمینان حاصل شدن از خشک بودن نمونه ها از رابطه (۱- ۳)درصد رطوبت بازیافتی برای هر نمونه به دست آمد :
اعداد به دست آمده برای نمونه ها در جدول (۴- ۳) نشان داده شده اند.

مشاهده شد که ویسکوز دارای بالاترین درصد رطوبت بازیافتی و پنبه دارای کمترین رطوبت بازیافتی است .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت