راهنمای ممیزی ایمنی راه

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:51
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

با رشد روزافزون وسا یل نقل یه در کشورها ی در حال توسعه، در اکثر این کشورها سطح ایمنی راهها در حال کاهش بوده و آمار تصادفات رشد فزاینده ای را نشان می دهد. اگر چه در حوادث و تصادفات جاده ای سه عامل انسان، وس یله نقل یه و راه موثر م ی باشند، و لی آنچه که در وحله اول به دست اندرکاران حمل ونقل مربوط می شود، ارایه یک سطح کیفی مناسب از تسهیلات حمل ونقل می باشد . عدم رعا یت موارد واستانداردهای مرتبط با ایمنی در مراحل امکان سنجی، طراحی، ساخت و بهره برداری پروژه های مرتبط با راه موجب شکل گیری مقاطع حادثه خیز در شبکه راههای کشور می گردد.

ممیزی ایمنی ابزار ی مؤثر در افز ایش ایمنی راه از طر یق بررسی و شناسا یی رسمی نقاط ضعف و مشکل ساز راه و محیط اطر اف آن توسط تیمی مستقل و متشکل از کارشناسان متخصص و مجرب تحت عنوان ممیز قبل از وقوع حوادث جاده ای می باشد. سابقه مبحث ممیزی ایمنی راه در کشورهای مختلف حدوداً به ۲۰ سال گذشته بازگشته و مبدأ آن کشور انگلیس محسوب می گردد . هم اکنون کشورها ی زیادی به ویژه انگلیس، دانمارک، فرانسه، نیوزلند، ایالات متحده، کانادا، نروژ و استرا لیا در زمره کشورها یی قرار دارند که این مقوله را به طور جد ی در دستور کار خود بر ای ایمن سازی راهها قرار داده اند. البته توجه به این نکته ضروری است که مبحث مم یزی ایمنی راه بس یار فراتر از مبحث بازرس ی و هم ین طور تع یین نقاط حادثه خیز می باشد. یکی از و یژگیهای اصلی ممیزی آن است که علاوه بر پروژه های در دست بهره برداری این امکان فراهم می گردد که از مراحل اولیه تا نها یی طراحی و ساخت پروژها ی راه، بتوان برای بهبود پارامترهای مؤثر در ایمنی راه اقدام نمود . با توجه به موارد فوق، ته یه و ارایه منابع تخصص ی مرتبط با ممیزی ایمنی راه جهت آشنایی با مفاهیم، چارچوب اجرا، مزایای اقتصادی و تهیه مقدمات اجرایی نمودن آن در کشور ایران با توجه به رشد فزاینده حوادث جاده ای امری لازم و غیرقابل اجتناب می باشد.

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

فصل اول: کلیات

۱-۱ هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………۳

هدف از تهیه این راهنما، ارایه تکنیکهای مؤثر و دستورالعملهایی برای انجام ممیزی ایمنی توسط سازمانهایحمل ونقل و ممیزان مستقل می باشد.

این راهنما به موارد ذیل می پردازد: ١- طبقه بندی راهها، ٢- ساختار جدید جهت بهینه سازی تسهیلاتموجود و ٣- تسهیلات درون شهری در کنار تسهیلات برون شهری.

۱-۲ پیش زمینه………………………………………………………………………………………………………………………۳

     ۱-۲-۱ مفهوم ممیزى ایمنى راه………………………………………………………………………………………۳

هدف اصلی فرایند ممیزی ایمنی راه کاهش آمار تلفات جاده ای از طریق بکارگیری شیوه ای پیشگیرانه است. بررسیهای مرسوم نقاط حادثه خیز اقدامی انفعالی در توجه به مشکلات ایمنی راه بوده و می توان به آن به عنوان نتیجه نهایی ضعف طراحان در تشخیص و بکارگیری موارد ایمنی در فعالیتهایشان نگریست. با توجه به وجود استانداردهای طراحی رایج ، هنوز هم راهها همراه با مشکلات مربوط به تأمین ایمنی ساخته می شوند که منجر به آمار بالایی از تصادفات می گردد شناسایی ممیزی ایمنی در مراحل ابتدایی طراحی راهها، اقدامی اقتصادی در حذف مشکلات بالقوه مسایل ایمنی قبل از ساخت راهها می باشد

     ۱-۲-۲ ممیزى ایمنى راه چیست؟…………………………………………………………………………………..۳

آسترودز انجمن ملی حمل ونقل جاده ای و مسؤولان ترافیک استرالیا، ممیزی ایمنی راه را چنین تعریف می کنند: “بررسی رسمی جاده موجود و یا جاده در دست احداث یا پروژه ترافیکی و یا هرپروژه ای دیگر که با کاربران جاده در ارتباط می باشد و در آن یک ممیز توانمند، به بررسی موارد امکان وقوع حادثه در پروژه و عملکرد ایمنی آن می پردازد.

تعاریف دیگری نیز وجود دارند که همگی حاوی این مفهوم می باشند که ممیزی ایمنی راه یک بررسی رسمی از اصول ایمنی با دیدگاهی چندمنظوره می باشد. در همه موارد، ممیزی ایمنی راه مرتبط با

ایمنی وسلامت همه کاربران راهها می باشند.

هدف اصلی ممیزی ایمنی راه، تضمین سطح بالایی از ایمنی در مراحل آغازین توسعه طرح با هدف برطرف نمودن یا بهینه سازی عناصر حادثه برانگیز می باشد.

     ۱-۲-۳ هدف از کاربرد ممیزى ایمنى راه چیست؟…………………………………………………………۴

در طول سالیان متمادی، ایمنی جاده به یکی از نگرانی های اصلی اکثر سازمانهای حمل ونقل تبدیل شده است. رشد سریع شبکه راهها، افزایش تعداد وسایل نقلیه، ترکیب متفاوت وسایل نقلیه در  استفاده از راهها(خودروهای کوچک و کامیونهای غو لپیکر در استفاده از راه همراه می باشند)، تعداد و سن رانندگان،محدودیتهای اقتصادی در ساخت راهها و پیشرفتهای تکنولوژیکی نامتقارن همه و همه در افزایش میزانتصادفات مؤثر هستند.

علاوه بر این مطلب، سه عنصر اصلی که در تصادفات راهها نقش عمده دارند، عبارتند از:

راننده، وسیله نقلیه و راه که تحت تأثیر متقابل مسایل اجتماعی و سیاسی محیط موجود خود می باشند.

در تلاش برای افزایش ایمنی راهها، برخی سازمانهای حمل ونقل برنامه های ایمنی خود را تهیه و ارایهکرده اند که به طور کلی عناصری که در تصادفات راهها نقش بسزایی دارند را مورد توجه قرار می دهد. در عین حال، طراحی مهندسی در زمینه وارد کردن عوامل مؤثر بر ایمنی در ساخت جاده ها، پیشرفت بسیاری داشته است. در سالهای اخیر مهندسین برای طراحی و ساخت راهها به صورت Stay – between – the – lines اقدام می کردند که در ایجاد ایمنی و جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه با عوامل زیرساختی و عناصر کنار حاشیه راه چندان مؤثر نبود.

در دهه های ١٩۶٠ و ١٩٧٠ میلادی، مهندسین شروع به ساخت راههای Forgiving Highways کردند کهدر آن عناصر طراحی ضروری را که صدمات ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عناصر حاشیه راه را کاهشمی داد، در نظر گرفته می شود.

به تازگی، مهندسین با تأکید بر جلوگیری از وقوع حوادث، اقدام به ساخت راههای Caring Highways کرده اند، اما با وجود تمام مطالب ذکرشده، هنوز هم روش طراحی و ساخت ساختارهای زیربنایی با حداقلاستانداردها و استفاده از رویکرد Cookbook وجود دارد. این موضوع با توجه به نگرش کم کردهزینه های ساخت در آغاز پروژه ناشی می شود. آنچه در این بین نتیجه گیری شده آن است که جاده ای که با رعایت حداقل استانداردها ساخته شده است، به طور حتم جاده ای ایمن محسوب نمی شود. مهندسین در تلاش خود برای کاهش هزینه ها، عوامل دیگری را نیز باید در نظر بگیرند. این عوامل شامل: بار ترافیکی، حق تقدم در راه، شرایط زمین ، محدودیتهای محیطی، محدودیتهای بودجه ای می باشد.

پارامترهای ایمنی و مخالفتهای موجود در افزایش بودجه ایمن سازی راهها در مورد هر پروژه جدید راه به دوش می کشندممیزی ایمنی راه کمک م یکند تا به نکات و پارامتراهای مربوط به ایمنی راهها توجه لازم مبذول گردد واین توجه نمی بایست کمتر از توجه به سایر عواملی که در طراحی جاد هها مطرح اند باشد. در مواردی کهتسهیلات جاده ای در حال ارایه سرویس هستند، ممیزی ایمنی راه مشکلاتی را مشخص می نماید که با توجهبه میزان اهمیت دهی از سوی مسؤولین، موجب بهبود ایمنی تسهیلات می گردد. باید به این نکته تأکید شودکه این نوع کاربرد ممیزی ایمنی راه، ابتدایی ترین سطح استفاده از ابزار ممیزی ایمنی راه محسوب می گردد اقدام برای بهبود و رفع مسایل مرتبط با طراحی ضعیف و مشکلات بالقوه ایمنی راهها برای راههای در حال سرویس دهی معمولاً پرهزینه بوده و کارایی هزینه به عمل آمده کمتر می باشد. جلوگیری از وقوع حوادث از همان ابتدای کار ، بسیار مؤثرتر از رفع آن در مقاطع زمانی دیگر می باشد. به هر حال تصادفات جاده ای ر می توان با توجه بیشتر به مسایل ایمنی در مراحل مختلفی همچون تعریف، طراحی، ساخت و بهره برداری از جاده کاهش داد.

     ۱-۲-۴ چرا استفاده از راهنماى کانادایى توصیه مى گردد؟…………………………………………..۵

۱-۳ ساختار راهنما…………………………………………………………………………………………………………………۷

فصل دوم: بررسی فعالیتهاى انجام شده در رابطه با ممیزى ایمنى راه

۲-۱ انگلیس…………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۲-۲ استرالیا…………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۳ نیوزیلند…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۲-۴ آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۵ کانادا……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

     ۲-۵-۱ بریتیش کلمبیا………………………………………………………………………………………………….۱۱

   ۲-۵-۲ آلبرتا…………………………………………………………………………………………………………………۱۱

     ۲-۵-۳ انتاریو……………………………………………………………………………………………………………..۱۲

     ۲-۵-۴ کبک………………………………………………………………………………………………………………۱۳

     ۲-۵-۵ نیوبرونسویک……………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۵-۶ نوا اسکو تیا………………………………………………………………………………………………………….۱۴

 ۲-۵-۷ پرنس ادوارد ایلند……………………………………………………………………………………………..۱۴

فصل سوم: اصول ممیزی ایمنی راه

۳-۱ تعریف ممیزی ایمنی راه………………………………………………………………………………………..۱۵

۳-۲ مراحل ممیزی ایمنی راه………………………………………………………………………………………..۱۶

    ۳-۲-۱مرحله امکان سنجی………………………………………………………………………………………۱۶

    ۳-۲-۲ مرحله طرح اولیه………………………………………………………………………………………….۱۷

    ۳-۲-۳ مرحله طرح جزییات……………………………………………………………………………………..۱۷

    ۳-۲-۴ مرحله قبل از افتتاح……………………………………………………………………………………..۱۷

     ۳-۲-۵رمرحله پس از افتتاح )راه در دست بهره برداری)……………………………………….۱۷

۳-۳ انواع پروژه های تحت ممیزی…………………………………………………………………………………۱۸

۳-۴ تیم ممیزی……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

     ۳-۴-۱ عدم وابستگی………………………………………………………………………………………………۱۹

     ۳-۴-۲ صلاحیتها…………………………………………………………………………………………………….۲۰

     ۳-۴-۳ تجربه…………………………………………………………………………………………………………..۲۰

     ۳-۴-۴ تعداد افراد تیم ممیزی……………………………………………………………………………….۲۰

     ۳-۴-۵ انتخاب اعضای تیم در مراحل ممیزی……………………………………………………….۲۱

۳-۵ نقش و مسؤولیتهای اعضای تیم ممیزی……………………………………………………………….۲۱

     ۳-۵-۱ کارفرمای طرح……………………………………………………………………………………………۲۲

     ۳-۵-۲ تیم طراحی / مدیر پروژه……………………………………………………………………………۲۳

     ۳-۵-۳ تیم ممیزی………………………………………………………………………………………………….۲۳

۳-۶ سازماندهی ممیزی ایمنی راه……………………………………………………………………………….۲۴

     ۳-۶-۱ ممیزیهای انجام شده به وسیله تیم یا ممیزان متخصص………………………….۲۵

     ۳-۶-۲ ممیزیهای انجام شده توسط سایر طراحان………………………………………………..۲۵

      ۳-۶-۳ گروه طراح ی که ممیزی را نیز خود بر عهده دارد………………………………….۲۶

۳-۷ آموزش ممیزان……………………………………………………………………………………………………….۲۶

۳-۸ نظارت و ارزیابی…………………………………………………………………………………………………….۲۷

فصل چهارم : فرآیند ممیزی ایمنی راه

۴-۱ انتخاب تیم ممیزی ایمنی…………………………………………………………………………………….۲۸

۴-۲ گردآوری اطلاعات پیش زمینه……………………………………………………………………………..۲۸

۴-۳ جلسه آغازین…………………………………………………………………………………………………………۲۸

۴-۴ فرآیند انجام ممیزی………………………………………………………………………………………………۲۹

     ۴-۴-۱ ممیزی راهها……………………………………………………………………………………………….۲۹

     ۴-۴-۲ ممیزیهای امکانات و قسمتهای خاص از راه………………………………………………۳۱

     ۴-۴-۳ ممیزی راههای شهری……………………………………………………………………………….۳۲

۴-۵ ارایه گزارش ممیزی ایمنی…………………………………………………………………………………..۳۴

۴-۶ جلسه تکمیلی……………………………………………………………………………………………………….۳۴

۴-۷ پیگیری…………………………………………………………………………………………………………………۳۵

فصل پنجم :نگاهی اجمالی به چک لیستهای ممیزی ایمنی راه

۵-۱ ساختار چک لیستها…………………………………………………………………………………………….۳۶

۵-۲ استفاده از چک لیستها…………………………………………………………………………………………۳۶

فصل ششم :کاربردهای اقتصادی ممیزی ایمنی راه

۶-۱ هزینه های انجام ممیزی ایمنی راه……………………………………………………………………..۳۷

۶-۲ مزایای انجام ممیزی ایمنی راه……………………………………………………………………………۳۸

۶-۳ نسبت سود به هزینه انجام ممیزی ایمنی راه…………………………………………………….۳۸

فصل هفتم :نگاهی به مسایل قانونی و حقوقی ممیزی ایمنی راه……………………………..۳۹

نتیجه گیرى………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

از آن جهت که ایمنی راه از جمله مهم ترین مباحث روز دنیا و ایران می باشد پس انجام امور تحقیقاتی در رابطه با ایمنی راه ها از اهمیت زیادی برخوردار است و بحث ممیزی ایمنی راه از جمله بحث های مهم راه می باشد که باید بهش پرداخت.

منابع و ماحذ    ………………………………………………………………………………………………………..۴۴

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت