ساخت VCO با L وC ساخته شده با RF MEMS – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:112
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ساخت VCO با L وC ساخته شده با RF MEMS – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………2

فصل اول:مباني نوسان و نوسان سازها
1-1: اهميت نوسان سازها در سيستمهاي ارتباطي…………………………………………………………….4
2-1: علت ايجاد نوسان……………………………………………………………………………………………………….4
1-2-1ز منظر دو پرت(فيدبك) ………………………………………………………………………………………….4
2-2-1منظر يك پرت (مقاومت منفي) ………………………………………………………………………………5
3-1 : انواع نوسان سازها……………………………………………………………………………………………………….6
1-3-1: نوسان سازحلقه اي………………………………………………………………………………………………….6
1-3-2: نوسان ساز مولتي ويبراتور……………………………………………………………………………………….6
1- 3-3:نوسان ساز با مدارتشديد………………………………………………………………………………………….7
1-4: توپولوژيهاي نوسان ساز LC……………………………………………………………………………………….8
1-5: محاسبه ماكزيمم دامنه نوسان در فركانس پايه……………………………………………………….10
1-6: محاسبه مقاومت منفي يك زوج ديفرانسيلي……………………………………………………………12
1-7: محاسبه تبديل مقاومت سري در مدار به مقاومت موازي معادل……………………………13
1-8: محاسبه ضريب كيفيت معادل سلف و خازن……………………………………………………………14
1-9: مدهاي عملكردي نوسان ساز…………………………………………………………………………………….15
1-01: توپولوژي مكمل براي نوسان ساز MOS………………………..ا…………………….16
1-11: مدل و ويژگيهاي نوسان ساز كنترل شده با ولتاژ(VCO) ……………….ا………….17

فصل دوم: نويز فاز
2-1: مقدمه……………………………………………………….20
2-2 : تاثيرات نويز فاز در فرستنده و گيرنده………………………………..21
2-3: منابع نويز در مدار……………………………………………….23
2- 3-1: نويز حرارتي…………………………………………23
2- 3-2: نويز فيلكر………………………………………………..24
3- 3-3: فركانس گوشه……………………………………………25
2-4: توصيف كيفي نويز فاز……………………………………25
5-2 : نحوه تأثير منابع نويز در طيف نويز فاز………………………………28
2-5-1: نويز افزوده شده ………………………………………………….28
2- 5-2: نويز تبديل شده به بالا ………………………………..30
2-6: مدل نويز فاز ليسون از منظر رياضي……………………………………31

2-7:مدل نويز فاز خطي و متغيير با زمان حاجي ميري……………………………………….35

فصل سوم: طراحي سلف و خازن MEMS
3-1: مقدمه …………………………………………….38
2-3 : نحوه عمل …………………………………………38
3-3: مدل سازي خازن………………………………………..40
3- 3-1: محاسبه ظرفيت خازني ……………………………….41
3-3-2: اندوكتانس و مقاومت پارازيتي ميله هاي به هم متصل……………………43
3-3-3: مدار معادل محل اتصال استاتور…………………………44
3-3-4: مدار معادل تحريكها……………………………..45
3-3-5: مدل الكتريكي كامل خازن MEMS………………….ا…………….46
3-4: شبيه سازي عملي يك خازن در ADS……………………ا…………………….47
50…………………………………………………………MEMS سلف :5-3
3-6: محاسبه ميزان اندوكتانس سلف…………………………………51
3-7:شبيه سازي سلف در ADS بصورت EM…………………………ا………………..52
3-8: شبيه سازي عملي يك سلف……………………………………..53

فصل چهارم: طراحي VCO
4-1: منبع جريان Cascode…………………………ا………………….58
4-2:انتخاب Itail………………………….ا…………………….61
4-3: طراحي زوج هاي PMOS و NMOS توپولوژي مكمل…………………………64
4-4: خازن وركتور(متغيير) …………………………………..66
4-5: دستورالعمل طراحي …………………………………67
4-6: اولين طراحي ………………………………………69
4-7: طراحي دوم…………………………………….71

فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري – پيشنهادات
نتيجه گيري……………………………………………………..77
پيشنهاد براي ادامه كار………………………………………..77

ضميمه الف:نگاه كلي به MEME………………ا………………………80

ضميمه ب : ضريب كيفيت……………………………….83

منابع لاتين

منبع فارسي

چكيده

در اين پايان نامه مزاياي عناصر RF MEMS در طراحي يك VCO با توپولوژي مكمل به كار گرفته مي شود تا يك نوسان ساز با توان مصرفي كم، بازه تنظيم زياد ، نويز فاز كم و دامنه مناسب ولتاژ خروجي طراحي شود. معمولا رسيدن به همه اين اهداف بطور همزمان مشكل است اما سلف و خازن RF MEMS كه طي عمليات ميكرو ماشين كاري بعد از ساخت مدارات CMOS ساخته مي شوند، ضريب كيفيت مناسبي در فركانسهاي بالا دارند كه رسيدن به همه اهداف فوق را ميسر مي كنند.
در طراحي اول بازه تنظيم GHz 17/2~71/1 است. توان مصرفي mW82/4 است.نويز فاز در فركانس مركزي برابر با dBc/Hz@1MHz1/125- است.
در طراحي دوم بازه تنظيم GHz 54/2~ 04/2 است. توان مصرفي mW 57/4 است.نويز فاز در فركانس مركزي برابر با dBc/Hz@1MHz6/125- است.
ضمناٌ به جهت آنكه فرآيند ساخت خازن MEMS در فرآيند استاندارد CMOS عملي باشد از نوع ساخته شده اي استفاده مي گردد كه در منبع [١٢] آمده است. اين كار به جهت اطمينان خاطر از عملي بودن ساخت تمامي عناصر اين VCO است. ترانزيستورهاي MOS به كار رفته منطبق با تكنولوژي 81. ميكرو متر بوده و همه از نوع RF هستند.

مقدمه
VCO يكي از بخشهاي مهم مدارات RF در بخش گيرنده و فرستنده است. با ورود فركانس هاي بالاتر از چند گيگا هرتز در ارتباطات و شبكه هاي بي سيم ، اهميت اين عنصر بيش از پيش شده است. از طرف ديگر براي كوچك سازي وسايل ارتباطي، طراحان مدارات RF به سوي يك پارچه سازي همه عناصر در يك تراشه گام برداشته اند. محدوديتهاي توان و كيفيت بالا از ضرورياتي است كه در يك پارچه سازي مدارات بايد در نظر داشت.RF MEMS يكي از راههاي جديد و مناسب براي يكپارچه سازي و توان مصرفي كم است كه مد نظر طراحان قرار گرفته است و توان بالقوه و بالفعل براي بالاتر بردن كيفيت ارتباطات بي سيم را دارد . در اين راستا به يكي از كاربرد هاي RF MEMS براي طراحي VCO در اين پايان نامه خواهيم پرداخت.
در فصل اول به مباني نوسان و نوسان سازها خواهيم پرداخت و آنچه كه براي درك و تحليل VCO است را بيان خواهيم كرد. در فصل دوم به نويز فاز مي پردازيم وبه واسطه اهميت نويز فاز در VCO مباني تئوري آن را بيان خواهيم كرد تا شناخت كافي از آن پيدا كنيم.در فصل سوم عملكرد يك خازن MEMS را تشريح خواهيم كرد و يك مدل الكتريكي از آن را بيان مي كنيم. در همين فصل سلف MEMS را نيز بررسي مي كنيم. در فصل چهارم به طراحي دو VCO كه در بازه فركانسي پركاربرد ارتباطات بي سيم هستند مي پردازيم. در فصل آخر ضمن مقايسه اين طراحيها با ساير كارهاي انجام شده در سالهاي اخير، پيشنهاداتي را براي ادامه كار مطرح خواهيم كرد .
در دو ضميمه جداگانه مطالبي در مورد CMOS MEMS و مفهوم ضريب كيفيت در عناصر الكتريكي بيان خواهيم كرد.

نتيجه گيري:
با استفاده از سلف و خازن MEMS كه قابل پياده سازي در تكنولوژي CMOS است مي توان دو هدف عمده را دنبال كرد . يكي بازه تنظيم گسترده تر كه باعث مي شود با انتخاب خازن هاي قابل تغيير MEMS ؛ به صورت گسسته روي باندهاي مختلف فركانسي نوسان ايجاد شود. ثانيا توان مصرفي را با بالابردن ضريب كيفيت كاهش دهيم ورسيدن به اهداف فوق الذكر همراه با نويز فاز كم است.
از لحاظ مداري نيز بهتر است از منابع جريان كسكود PMOS استفاده نماييم زيرا نويز فاز بهتري از ديگر منابع جريان دارند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت