سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:49
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده: ۱

تا کنون آزمایشات معدودی برای تعیین سختی بتن اسفنجی اتوکلاو در کتب و مقالات مربوط به این موضوع گزارش شده است. آزمایشات روی ۳ نوع متفاوت از بتن  اسفنجی اتوکلاو با استفاده از ۶ نمونه از آزمایش در شکل مهندسی متفاوت انجام شده است . ۴ مورد از این ۶ نمونه آزمایش انتخاب شده دارای نتایج مشابهی به لحاظ KIC بودند و ۲ نوع دیگر برای تعیین انرژی ناشی از ترک خوردگی یعنی Gf به کار برده شدند. میزان KFC به نسبت تاب فشردگی مصالح ، افزایش می یابد.   انرژی ناشی از ترک خوردگی در این نوع  بتن یک دهم انرژی ناشی از ترک خوردگی در بتن معمولی است . تأثیر میزان بارگذاری روی KFC را می توان به وسیله قانون توان بیان کرد. این نتایج گویای آن است که مکانیک ترک خوردگی کشانی و حفّل ، تقریبی از محاسبه افزایش محل ترک خوردگی در بتن اسفنجی اتوکلاو است.

مقدّمه: ۲

بتن اسفنجی اتوکلاو ، از جمله مصالح ساختمانی سبک وزن با ویژگی های گرمایی قابل توجه می باشد که این روزها کاربرد گسترده ای دارد. استحکام و تغییر شکل فیزیکی این مصالح ساختمانی جدید توسط مؤلفان بسیاری مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. رفتار مکانیکی مشخص این بتن را می توان بر اساس ساختار پر منفذ و ویژه آن به شکل نیمه کمی بیان کرد . اغلب نتایج اخیر و به ویژه تأثیر میزان رطوبت روی ویژگی های مصالح در پی برگزاری کنفرانس بین المللی /۱/ تألیف شد. کتاب شناسی جامعی در مورد تحقیق روی بتن اسفنجی اتوکلاو علاوه بر این جلد، منتشر شد. ثابت شده است که مکانیک ترک خوردگی ، ابزار قدرتمندی در مهندسی سازه است . رویکردهای متفاوتی برای رفع محدودیت ها در مکانیک ترک خوردگی یکسانی حفّل وجود دارد که در ساختار های بتنی معمولی برده شده است./۳/. تا به امروز ، پارامترهای مکانیک ترک خوردگی برای بتن اسفنجی اتوکلاو تعیین و منتشر شده است. می توان این طور فرض کرد که افزایش محل ترک خوردگی در بتن اسفنجی اتوکلاو دارای پیچیدگی بسیار کمتری در مقایسه با تخریب ساختار کامپوزیت در اثر تحمل بار است. بنابر این ، استفاده از مکانیک ترک خوردگی ، روش خوابی برای معادله و بررسی مطالعه و بررسی میزان افزایش محل ترک خوردگی و پخش آن در المان های سازهای و یا در مصالح بنایی ساخته شده از بلوک های بتن اسفنجی اتوکلاو است.از این رو، نتایج حاصل از تحقیقات آزمایشگاهی برای تعیین میزان سختی ۳ نوع متفاوت از بتن اسفنجی اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی ارائه خواهد شد.

روند انجام آزمایش: ۳

معمولاً گفته می شود که میزان آزمایشگاهی سختی و مقاومت در برابر ترک خوردگی تا حد زیادی به شکل هندسی نمونه آزمایش بستگی دارد. برای اطمینان از تعیین ویژگی های مصالح ، اشکال هندسی متفاوتی را انتخاب کردیم یعنی ۲ تیر حلقه ای تحت فشار و تراکم ، ۳ تیر منشوری تحت خمیدگی در ۳ نقطه و یک نمونه آزمایش تحت فشردگی (CT) مورد آزمایش قرار گرفتند. تیر های حقه ای دارای شعاع خارجی MM93 بودند. در قسمت زیر ، تیر حلقه ای را که دارای شعاع mm 53 می باشد را A و تیر حلقه ای را که شعاع داخلی آن mm 28 می باشد راB می نامیم . ضخامت هر ۲ تیر ، در اندازه mm 35 انتخاب شد. طول شکاف و سوراخ ارّه شده برای A و بهB ترتیب ، mm8 وmm25 بود . معنی دقیق نمادهای به کار رفته را می توان در شکل ۱۰ مشاهده کرد. نشان داده می شود که وقتی می توان سختی تیر حلقه ای در مقابل ترک خوردگی را مشخص کرد که بار نهایی p با استفاده از معادله زیر/۴/، معلوم شود.

نتایج: ۶

تمام نتایج آزمایشگاهی بدست آمده با سرعت /mm/min 1 و با استفاده از اشکال هندسی متفاوت در جدول ۲ ارائه می شود. هر مقدار نشان داده شده در این جدول ، میانگین ۳ تا ۹ آزمایش صورت گرفته است. در ستون آخر، مجموع مقدار میانگین برای ۳ کیفیت متفاوت ، ارائه می شود. برای بررسی تأثیر میزان بارگذاری روی سختی بتن اسفنجی در مقابل ترک خوردگی ، آزمایشات دیگری در میزان بارگذاری بالاتر انجام شد. حدودتغییرات انتخاب شده روی شرایط بارگذاری تأثیر دارد. در این آزمایش ، نمونه های آزمایش از نوع A به شکل انحصاری مورد استفاده قرار گرفتند . تمام آزمایشات روی بتن اسفنجی با تاب و استحکام معمولی صورت گرفت که نتایج آن در شکل ۲ نشان داده می شود. KIC درست مثل میزان بارگذاری در مقیاس های Log ارائه می شود.

نتیجه گیری ها:

در کل، ۶ نمونه آزمایش با شکل هندسی متفاوت برای تعیین سختی بتن در مقابل ترک خوردگی به کار برده شده است. اعداد و ارقام آزمایش بدست آمده خیلی وابسته به شکل هندسی نمونه آزمایش نبوده است. ارقام بدست آمده از تیرهای bوc ، کمتر بود. این شکل هندسی در اصل برای انجام آزمایشات به منظور تعیین KIC به کار برده نمی شود و فقط برای مقایسه در این تحقیق گنجانده شده است  چرا که برای تعیین انرژی ناشی از ترک خوردگی در بتن به کاربرد دارد./۷/. نمودار تنش/ ترک برای نمونه های آزمایش CT ، به صورت خطی تا بار نهایی است. بنابر این ، این آزمایش در مورد بتن اسفنجی اتو کلاو ، معتبر فرض می شود.

جدول۲

KICkc مشخص شده برای نمونه های آزمایش با اشکال هندسی متفاوت (۳ نوع بتن اسفنجی اتوکلاو ). تمام مقادیر بر حسب MN/m3/2 می باشد.

نوع مصالح حلقه A حلقهB تیرA تیرB تیرC CT مقدار میانگین
 

L

۰٫۰۵۹

+

۰٫۰۱۱

           
 

N

۰٫۰۷۸

+

۰٫۰۰۴

           
 

S

۰٫۱۰

+

۰٫۰۰۱۲

           

اگر تمام مقادیر میانگین سختی در مقابل ترک خوردگی تعیین شده برای ۳ نوع متفاوت از بتن اسفنجی به عنوان تابعی از تاب فشردگی FC طرح ریزی شود، رابطه طولی بدست می آید که در شکل ۳ نسان داده می شود.

از نمودار مجموع نیرو ، جابجایی تیرهای BوC ، می توان از روش های پیشنهادی هیلربرگ ، مودیر و پترسون/۷/، مقدار انرژی ناشی از ترک یعنی GF را تعیین کرد که نتایج آن در جدول ۳ آمده است . با توجه به این جدول ، انرژی ناشی از ترک خوردگی در بتن اسفنجی حدود یک دهم انرژی ناشی از ترک خوردگی در بتن معمول است . طبق شکل (۲)، تأثیر میزان بارگذاری روی سختی در مقابل ترک خوردگی را می توان با استفاده از قانون توان نشان داد.

در این معادله KIC دلالت بر میزان سختی در مقابل ترک خوردگی در میزان بارگذاری مرجع E0 دارد و m، پارامتر مصالح است.

جدول ۳: انرژی ناشی از ترک خوردگی GF 3 نوع متفاوت از بین بتن اسفنجی در مقایسه با مقدار مشخص آن در بتن معمولی

مصالح N/m GF
نوعL ۶٫۰۷
نوعN ۷٫۸۳
نوعS ۱۰٫۱۷
بتن ۱۱۰

این نتایج را می توان با پیش بینی های صورت گرفته از مدل تصادفی برای توصیف تأثیر میزان بارگذاری روی تاب و استحکام بتن/۸/. مقایسه کرد. در بتن اسفنجی ویژه ساخته شده ازر ضایعات سنگ لوح ، GC به عنوان تابعی از تراکم /۹/ تعیین شد. برای چگالی یا تراکم Kg/m3 600، مقدار MN/m3/2 0.055 از نتایج آنها محاسبه می شود که این رقم با یافته های ما در جدول (۲) ارائه شده مطابقت می کند.

مهندسی زلزله ۱۱
دفتر بازرسی ساختمان ۱۲
جدول لرزه نگاری: جدول بزرگترین لرزه های ثبت شده از وقوع زلزله در جهان ۱۵
مدل ساختمانی که در اثر زلزله، لرزش می یابد ۱۶
ایزولاسیون زمین لرزه ۲۷
تــالار شهــر سـان فـرانسیسکو: پروژه مقاوم سازی دربرابر زلزله در مقیاس عظیم ۲۸
رفتار ساختمانی بتن آرمه با فیبر فولادی تحت فشار محوری ۳۱
۲-۲- مصالح مورد استفاده ۳۵
۴-۲- قالب ریزی نمونه های آزمایش ۳۶
۵-۲- آزمایش ۳۶
۳- رفتار CFRC 38
۴- منحنی تنش- تغییر شکل نسبی CFRC 40
۵- نتیجه گیری ۴۶

نتیجه گیریهای زیر از تحقیقات آزمایشگاهی روی حاصل میشود:

  • اضافه کردن فیبر فولادی به نمونه های آزمایش دارای مزیت نسبت به محصور کردن بتن با عضو تحمل کننده کشش جانبی در بهبود ویژگیهای مصالح مثل یکپارچگی، استحکام ابعادی و کارآیی مصالح تحت تغییر شکل فیزیکی زیاد میباشد.
  • از معادله مشخصه غیرابعادی پیشنهاد شده در این تحقیق میتوان برای پیش بینی رفتار ساختمانی CFRC در فشار محوری با دقّت خوب استفاده کرد.
  • گشتاور نهایی و خمیدگی مقطع CFRC را میتوان با استفاده از پارامترهای بلوک تنش ذکر شده در این تحقیق، تعیین کرد.
  • اضافه کردن فیبر فولادی به نمونه آزمایش بتن آرمه محصور شده با عضو تحمل کننده کشش موجب محصور شدن غیرمستقیم بتن تحت فشار محوری میشود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت