شبیه سازی بخش رادیوئی سیستم انتقال بی سیم برد کوتاه / استاندارد BLUETOOTH – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:148
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی بخش رادیوئی سیستم انتقال بی سیم برد کوتاه / استاندارد BLUETOOTH – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده : ١
مقدمه : ٢
فصل اول : کلیات ٣
١- ١- هدف ۴
١- ٢- پیشنیه تحقیق ۴
١- ٣- روش کار و تحقیق ۴
فصل دوم : آشنائی با فناوری Bluetooth واستاندارد بخش RF آن  ۶

٧ ……………………………….. چیست ؟ Bluetooth -١ -٢
٢- ٢- باند فرکانسی B.T …………………………………….. ٧
٢- ٣- مدولاسیون و محافظت در برابر خطا ………………………….. ٩
٢- ۴- مشخصات فرستنده ………………………….. ١١
٢- ۴-١- تشعشعات ناخواسته …………………………….١٣
٢- ۵- مشخصات گیرنده ……………………………………….. ١۵
٢- ۵-١- سیگنالهای تداخل ………………………………١۵
٢- ۵-٢- سد کردن خارج از باند …………………………. ١۶
٢- ۵-٣- مشخصات اینترمدولاسیون ………………..١٧
٢- ۵-۴- تشعشعات ناخواسته………………………١٧
٢- ۵-۵- نمایشگر قدرت سیگنال گیرنده …………………….١٨
٢- ۵-۶- تعریف سیگنال تداخلی مرجع ……………………..١٩
١٩ ………………………………. piconets and scatter -۶ -٢
٢- ٧- مکانیزمهای مختلف انتقال…………………………. ٢١
٢- ٨- پروتکل ها و پروفیل ها……………………. ٢٢
٢- ٩- فناوریهای رقیب Bluetooth…………………….. ٢۴
فصل سوم : آشنائی با چند مدار مجتمع ساخته شده و بررسی بلوک دیاگرام بخش رادیوئی (RF) آنها …………………. ٢۶

٣- ١- ٧٠٢۴BluetoothTM Front End T [٣]…………………. ٢٧
٣١ ………………… [۴] ML٧٠۵٠LA Bluetooth RF Transeeiver IC -٢ -٣
٣٧ …………………………[۵] PBA ٣١٣ ١/٠٣ -٣ -٣
فصل چهارم : طراحی فرستنده / گیرنده پیشنهادی و شبیه سازی آن ……………………۴٠

۴- ١- طراحی فرستنده ………………………….. ۴٢
۴- ٢- طراحی گیرنده ………………………… ۴٧
۴- ٣- بلوک دیاگرام فرستنده / گیرنده و شبیه سازی آن ………………. ۵٢
۴- ۴ استفاده از کانال بین فرستنده و گیرنده ………………. ۵٣
فصل پنجم : نتیجه گیرﹺی و پیشنهادات ………………… ۶١

۵- ١- نتیجه گیری………………………..۶٢
۵- ٢- پیشنهادات …………………………………..۶٣
پیوست شماره یک ………………………….. ۶۴
ضمیمه A و B مشخصات رادیوئی استاندارد B.T. ویرایش ١/١ ………………………..۶۴
پیوست شماره دو ……………………… ۶٩
الف – مشخصات الکتریکی و RF مدار مجتمع ٧٠۵٠ML ……………………………….۶٩
ب – مشخصات الکتریکی و RF مدار مجتمع ٠١ ٣١٣PBA …………………………۶٩
پیوست شماره سه……………………٧۵
اطلاعات تکمیلی بلوک های استفاده شده در طراحی فرستنده / گیرنده به وسیله نرم افزار Senerade ………………… ٧۵
پیوست شماره چهار ………………… ١٠١
اطلاعات فنی تقویت کننده ٢٧٠١KGF ………………………… ١٠١
پیوست شماره پنج ……………………. ١٠٩
اطلاعات فنی تقویت کننده نویز پائین ١٣٩١۶MBC …………… ١٠٩
پیوست شماره شش ……………… ١٢١
واژه نامه ………………………… ١٢١
۱۲۶ منابع و ماخذ
۱۲۷ الف – فهرست منابع فارسی
‌ب – فهرست منابع لاتین …………….. ١٢٧
‌ج – سایت های اطلاع رسانی ……………….. ١٢٧
چکیده انگلیسی : ……………………… ١٢٨

چکیده :
روند صعودی تولید تجهیزات مبتنی بر استاندارد Bluetooth در سالهای اخیر، این تکنیک را بعنوان یک تکنیک کارآمد در طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی تبدیل نموده است. بدون تردید بخش رادیویی یک سیستم ارتباطی جزء ضروری و اجتناب ناپذیر آن است. در این مقاله طراحی و شبیه سازی فرستنده / گیرنده با توان خروجی ١ ، ۵/٢ ، ١٠٠ میلی وات مبتنی بر استاندارد Bluetooth ارائه می گردد.

مقدمه :
جذابیت های خاص ارتباطات بدون سیم و مزایای حاصل از آن شرکتهای مطرح دنیا را بر آن داشت تا در اواخر قرن بیستم میلادی ضمن تشکیل گروه کاری موسوم بهBSIG استانداردی را تحت عنوان Bluetooth تدوین نمایند که در آن ضوابط و شرائط انتقال داده در برد کوتاه تعریف و در محدوده فرکانسی ISM تبیین شده است .افزایش تمایل سایر شرکتهای مرتبط برای عضویت در گروه BSIG از یک سو و روند صعودی تولید تجهیزات مبتنی بر این استاندارد ، Bluetooth را در فرصت زمانی بسیار کوتاه بعنوان یک تکنیک کارآمد در طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی تبدیل نمود.این موفقیت چشمگیر انگیزه کارشناسان و اساتید صنعت الکترونیک و مخابرات را بیش از پیش برای تحقیق ، تفحص و بکارگیری این تکنیک افزایش داد که متخصصین کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبودند.از آنجا که یکی از بخشهای ضروری و اجتناب ناپذیر یک سیستم ارتباطی ، بخش رادیوئی(RF ) آن می باشد ،طراحی و شبیه سازی فرستنده / گیرنده مبتنی بر استاندارد Bluetooth در این پایان انجام پذیرفته است. در فصل های مختلف گزارش تقدیم شده در ابتدا فناوری Bluetooth و استاندارد بخش RF معرفی و تشریح می شود. پس از آن در فصل دیگر چند مدار مجتمع مشابه مورد بررسی و آنالیز قرار می گیرد.سپس مدار پیشنهادی تشریح و ضمن معرفی اجزاء آن ،نتایج شبیه سازی گزارش می شود.

نتیجه گیری
خروجی منبع تولید دیتای باینری اتفاقی ، نمودار بهره تقویت کننده نویز پائین پس از بهینه سازی مدار تطبیق آن ، توان ارسالی فرستنده درحد mw, ٢/۵ mw,١mw١٠٠ ، نمودار احتمال خطای ورودی و خروجی در صورت نبود کانال ، نمودار احتمال خطای ورودی و خروجی در صورت استفاده از کانال AGWN و حساسیت گیرنده . آنچه قابل توجه است دستیابی به طراحی و شبیه سازی فرستنده / گیرنده با لحاظ توان ارسالی مورد نظر برای فرستنده و حداقل نمودن احتمال خطای ورودی و خروجی چه در صورت وجود کانال و چه در صورت نبود کانال . لازم بذکر است نمودارهای احتمال خطا و حساسیت گیرنده در شرایطی ترسیم گردیده اند که توان ارسالی فرستنده یک میلی وات بوده است. از دیگر ویژگیهای موجود استفاده از مدولاتور و دی مدولاتور FM است که ضمن سادگی مدار مربوطه زمینه تحقق شبیه سازی فرستنده / گیرنده را فراهم نموده است .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط