شبیه سازی بخش رادیوئی سیستم انتقال بی سیم برد کوتاه / استاندارد BLUETOOTH – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:148
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی بخش رادیوئی سیستم انتقال بی سیم برد کوتاه / استاندارد BLUETOOTH – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده : ١
مقدمه : ٢
فصل اول : کليات ٣
١- ١- هدف ٤
١- ٢- پيشنيه تحقيق ٤
١- ٣- روش کار و تحقيق ٤
فصل دوم : آشنائي با فناوری Bluetooth واستاندارد بخش RF آن  ٦

٧ ……………………………….. چيست ؟ Bluetooth -١ -٢
٢- ٢- باند فركانسي B.T …………………………………….. ٧
٢- ٣- مدولاسيون و محافظت در برابر خطا ………………………….. ٩
٢- ٤- مشخصات فرستنده ………………………….. ١١
٢- ٤-١- تشعشعات ناخواسته …………………………….١٣
٢- ٥- مشخصات گيرنده ……………………………………….. ١٥
٢- ٥-١- سيگنالهاي تداخل ………………………………١٥
٢- ٥-٢- سد كردن خارج از باند …………………………. ١٦
٢- ٥-٣- مشخصات اينترمدولاسيون ………………..١٧
٢- ٥-٤- تشعشعات ناخواسته………………………١٧
٢- ٥-٥- نمايشگر قدرت سيگنال گيرنده …………………….١٨
٢- ٥-٦- تعريف سيگنال تداخلي مرجع ……………………..١٩
١٩ ………………………………. piconets and scatter -٦ -٢
٢- ٧- مكانيزمهاي مختلف انتقال…………………………. ٢١
٢- ٨- پروتكل ها و پروفيل ها……………………. ٢٢
٢- ٩- فناوريهاي رقيب Bluetooth…………………….. ٢٤
فصل سوم : آشنائی با چند مدار مجتمع ساخته شده و بررسی بلوك دياگرام بخش راديوئی (RF) آنها …………………. ٢٦

٣- ١- ٧٠٢٤BluetoothTM Front End T [٣]…………………. ٢٧
٣١ ………………… [٤] ML٧٠٥٠LA Bluetooth RF Transeeiver IC -٢ -٣
٣٧ …………………………[٥] PBA ٣١٣ ١/٠٣ -٣ -٣
فصل چهارم : طراحی فرستنده / گيرنده پيشنهادی و شبيه سازی آن ……………………٤٠

٤- ١- طراحي فرستنده ………………………….. ٤٢
٤- ٢- طراحي گيرنده ………………………… ٤٧
٤- ٣- بلوك دياگرام فرستنده / گيرنده و شبيه سازي آن ………………. ٥٢
٤- ٤ استفاده از كانال بين فرستنده و گيرنده ………………. ٥٣
فصل پنجم : نتيجه گيرﹺی و پيشنهادات ………………… ٦١

٥- ١- نتيجه گيري………………………..٦٢
٥- ٢- پيشنهادات …………………………………..٦٣
پيوست شماره يک ………………………….. ٦٤
ضميمه A و B مشخصات راديوئي استاندارد B.T. ويرايش ١/١ ………………………..٦٤
پيوست شماره دو ……………………… ٦٩
الف – مشخصات الکتريکي و RF مدار مجتمع ٧٠٥٠ML ……………………………….٦٩
ب – مشخصات الکتريکي و RF مدار مجتمع ٠١ ٣١٣PBA …………………………٦٩
پيوست شماره سه……………………٧٥
اطلاعات تکميلي بلوک هاي استفاده شده در طراحي فرستنده / گيرنده به وسيله نرم افزار Senerade ………………… ٧٥
پيوست شماره چهار ………………… ١٠١
اطلاعات فني تقويت کننده ٢٧٠١KGF ………………………… ١٠١
پيوست شماره پنج ……………………. ١٠٩
اطلاعات فني تقويت کننده نويز پائين ١٣٩١٦MBC …………… ١٠٩
پيوست شماره شش ……………… ١٢١
واژه نامه ………………………… ١٢١
126 منابع و ماخذ
127 الف – فهرست منابع فارسي
‌ب – فهرست منابع لاتين …………….. ١٢٧
‌ج – سايت هاي اطلاع رساني ……………….. ١٢٧
چکيده انگليسی : ……………………… ١٢٨

چكيده :
روند صعودي توليد تجهيزات مبتني بر استاندارد Bluetooth در سالهاي اخير، اين تكنيك را بعنوان يك تكنيك كارآمد در طراحي و ساخت تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي تبديل نموده است. بدون ترديد بخش راديويي يك سيستم ارتباطي جزء ضروري و اجتناب ناپذير آن است. در اين مقاله طراحي و شبيه سازي فرستنده / گيرنده با توان خروجي ١ ، ٥/٢ ، ١٠٠ ميلي وات مبتني بر استاندارد Bluetooth ارائه مي گردد.

مقدمه :
جذابيت هاي خاص ارتباطات بدون سيم و مزاياي حاصل از آن شركتهاي مطرح دنيا را بر آن داشت تا در اواخر قرن بيستم ميلادي ضمن تشكيل گروه كاري موسوم بهBSIG استانداردي را تحت عنوان Bluetooth تدوين نمايند كه در آن ضوابط و شرائط انتقال داده در برد كوتاه تعريف و در محدوده فركانسي ISM تبيين شده است .افزايش تمايل ساير شركتهاي مرتبط براي عضويت در گروه BSIG از يك سو و روند صعودي توليد تجهيزات مبتني بر اين استاندارد ، Bluetooth را در فرصت زماني بسيار كوتاه بعنوان يك تكنيك كارآمد در طراحي و ساخت تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي تبديل نمود.اين موفقيت چشمگير انگيزه كارشناسان و اساتيد صنعت الكترونيك و مخابرات را بيش از پيش براي تحقيق ، تفحص و بكارگيري اين تكنيك افزايش داد كه متخصصين كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبودند.از آنجا كه يكي از بخشهاي ضروري و اجتناب ناپذير يك سيستم ارتباطي ، بخش راديوئي(RF ) آن مي باشد ،طراحي و شبيه سازي فرستنده / گيرنده مبتني بر استاندارد Bluetooth در اين پايان انجام پذيرفته است. در فصل هاي مختلف گزارش تقديم شده در ابتدا فناوري Bluetooth و استاندارد بخش RF معرفي و تشريح مي شود. پس از آن در فصل ديگر چند مدار مجتمع مشابه مورد بررسي و آناليز قرار مي گيرد.سپس مدار پيشنهادي تشريح و ضمن معرفي اجزاء آن ،نتايج شبيه سازي گزارش مي شود.

نتيجه گيری
خروجي منبع توليد ديتاي باينري اتفاقي ، نمودار بهره تقويت كننده نويز پائين پس از بهينه سازي مدار تطبيق آن ، توان ارسالي فرستنده درحد mw, ٢/٥ mw,١mw١٠٠ ، نمودار احتمال خطاي ورودي و خروجي در صورت نبود كانال ، نمودار احتمال خطاي ورودي و خروجي در صورت استفاده از كانال AGWN و حساسيت گيرنده . آنچه قابل توجه است دستيابي به طراحي و شبيه سازي فرستنده / گيرنده با لحاظ توان ارسالي مورد نظر براي فرستنده و حداقل نمودن احتمال خطاي ورودي و خروجي چه در صورت وجود كانال و چه در صورت نبود كانال . لازم بذكر است نمودارهاي احتمال خطا و حساسيت گيرنده در شرايطي ترسيم گرديده اند که توان ارسالي فرستنده يک ميلي وات بوده است. از ديگر ويژگيهاي موجود استفاده از مدولاتور و دي مدولاتور FM است كه ضمن سادگي مدار مربوطه زمينه تحقق شبيه سازي فرستنده / گيرنده را فراهم نموده است .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت