شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:126
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده
مقدمه
• فصل اول
ضرورت اجرای طرح وآشنایی با راکتورهای  tfifria راکتورهای هوایی
۳
۱ -۱راکتورهای هوایی حلقوی …… .……………..…… ۴
۱ -۲مور فولوژی راکتورهای هوایی . . .……………………….…………۴
۱-۳لحظه اختلاط…………………………………….… ۵
۱-۴امتی ازات راکتورهای هوایی به بیولوژیکی………………..…………… ۶
۱-۵برآورد جریان..……………………………….…………… ۱۱
۱-۶جداکننده گاز…..………………………….……….…… ۱۲
۱-۷ماندگی گاز…………………………………………………… ۱۳
۱-۸سرعت سطحی گاز…..…………………..…………… ۱۶
فصل دوم
راکتورهای هوایی با حلقه بیرونی ..……………………………… ۲۰
۲-۱سرعت سطحی گاز…………………………………………. ۲۲
۲-۲پارامترهای توزیع…..……………………………… ۲۳
۲-۳چرخش دوباره گاز وتأثیرات سطح رایزر وپایین آورنده ..………………… ۳۱
۲-۴تأثیرات علم جریان وتغییر شکل مایعات….………………………… ۳۳
۲-۵تأثیر سطح مایع ..……………………………………… ۳۷
۲-۶اختلاط مایع)مخلوط سازی مایع(…..……………………………… ۳۹
۲-۷زمان آمیختن……………………………….. ۴۰
۲-۸اتلاف انرژی وشکافت سرعت در راکتورهای حمل کننده هوا…………… ۴۴
۲-۹انتقال جرم..………………………………… ۴۸
۲-۱۰اندازه گیری ضریب اصطکاک.…………………………………… ۴۸‌ز
۲-۱۱همبستگی داده ها برای میزان انتقال جرم.………………………… ۴۹
۲-۱۲انتقال گرما.……………………………………… ۵۳
• فصل سوم
شبیه سازی هیدرو دینامیکی وروش تحقیق
۳-۱تشریح .……………………………………… ۵۶
۳-۲روش محاسبه واقدام تجربی..………………………… ۵۷
۳-۳معرفی مدل هیدرو دینامیک………………….. ۵۹
۳-۴معادله رایز.……………………………………… ۶۰
۳-۴-۱پرفایل فشار..……………………………… ۶۰
۳-۴-۲مناسب بودن ماندگی گاز……………………… ۶۱
۳-۴-۳افت فشار در لوله پایین آورنده.…………………………… ۶۲
۳-۵شناسایی رژیم
۳-۵-۱آنالیز فلاکس ….………………………………………… ۶۲
۳-۵-۲آنالیز آماری….………………………………….….…… ۶۳
۳-۵-۳آنالیز سایشی…………………………………………… ۶۵
۳-۵-۴آنالیز طیفی.……………………………………..……… ۶۶
۳-۶اطلاعات بدست آمده………………………………………… ۶۹
۳-۶-۱ارزیابی ماندگی گاز.……………………………….……… ۶۹
۳-۷مقایسه بین مدل شبیه سازی شده واطلاعات تجربی……………….. ۷۰
۳-۸تشریح کامل مدل ……………………………… ۷۳
۳-۹عمل فاز اختلاط………………………………… ۷۴
۳-۱۰شبیه سازی راکتور اکسیداسیون .……………………… ۷۵
فصل چهارم
۴-۱پیشرفت های طراحی وراهکارهای پیشنهادی.……………………… ۷۷
۴-۲پیشرفت طراحی.………………… ۷۸
۴-۳مراحل پیشنهادی ..………………………….. ۸۰
۴-۴چکیده..………………………………… ۸۳
مراجع و منابع ……………………………… ۸۴

چکیده: شبیه سازی یک مدل هیدرودینامیک برای ماندگی گاز و گردش مایع سرعت پیشگیری در راکتور های بالا برنده هوا را توسعه داده است و اطلاعات بدست آمده از شبیه سازی با اطلاعات جمع آوری شذه تجربی روییک راهنمای تاسیسات راکتور تجهیز شده با نوع توزیح کننده گاز مختلف چند ورودی وتک ورودی مقایسه کردیم با استفاده از آنالیزهای موجود در مدل اصلی به نتایج مطلوب رسیدیم

مقدمه: راکتورهای P حلقویP 1 بالا رنبده هوا بطور عمومی در صنعت شیمیایی و بیولوژیکی برای حمل کردن راکتورهای آرام مثل اکسیداسیون ها و کلردار شدن ها مورد استفاده قرار می گیرد یک راکتور بالا رنبده هوا از یک حباب تبدیل شده است این  نوع راکتور شامل سه بخش مجزا یعنی بر خیزنده،جدا کننده گاز و مایع و پایین آورنده ‌میباشد گردش مایع توسط تزریق گاز در پایین برخیزنده (Riser) پس ایجاد یک چگالی خالص تفاوت بین برخیزنده (Riser) و پایین آورنده down comer را مشخص می سازد. در واقع برای طراحی، اهداف کنترل و عملکرد یک شبیه سازی صحیح اجرایی راکتور ضروری است مدل اتنخاب شده برای شبیه سازی باید شامل انتقال جرم، ‌ واکنش جنبشی، ترکیب جریان و هیدرودینامیک ها باشد. اگر چه مدل راکتورهای بالا برنده هنوز بسیار سخت است چونکه فرض نظام واکنش آرام ممکن نبود بطور کامل ادا شود و اثر شرایط عملیاتی، هندسه راکتورها و خصوصیات شیمیایی_یفزیکی فازها به ویژه رفتار  غیر به هم پیوسته آلی که بطور کمی در صنعت با آن مواجه ‌شدهاند روی هیدرودینامیک ها بطور کامل و بارز درک نمی‌شود.اهداف کار حاضر یک مدل براسا س معادلات تعادل به منظور شبیه سازی پارامترهای هیدرودینامیک بوده و مدل برای اطلاعات جمع آوری شده ی تجربی رو ی راهنمایی تاسیسات راکتور و برای ماندگی P گازP 2 و سرعت گردش مایع و هیدرودینامیک های بالا برنده هوا توسط الگوهای جریان مختلف مشخص ‌میشود که این ها هم وابسته به نسبت جریان گاز ‌میباشند. در حالت کلی دو نظام بطور عادی تشخیص داده ‌میشوند:  ۱٫ نظام همگن. ۲٫ نظام هم جنس نامتجانس( ناهمگن). پارامترهای هیدرودینامیک بعلاوه فازهای ترکیبی و الگوهای انتقال جرم سخت وابسته به نظام جریان متداول  است برای مدل مناسب تشخیص طبیعت پراکندگی ضروری ‌میباشد با توجه به گفته هایی که در بالا ذکر شد آنالیز علامت فشار دیوار برای خلاصه ی اطلاعات درباره ی نظام های جریان بکار گرفته ‌میشود. این تکنیک برای دادن یک نبش عمیق تر در هیدرودینامیک پیچیده سیستم گاز_مایع نشان داده شده است. در این پایان نامه نظام انتقالات و تشخیص رفتار هیدرودینامیکی راکتور بالا برنده ی هوا با استفاده از یک شبیه سازی و استفاده از آنالیز های آماری و کسری و آنالیز طیفی رسیدگی کرده ایم. ترکیب هیدرودینامیک ها با انتقال جرم  واکنش و شکل جریان یک مدل کامل را ثمر ‌میدهد که قادر به فراهم کردن یک توصیف کاملاً مناسب از راکتورهای بالا برنده ی هوا(Air- lift Reactor) ‌میباشد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط