طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظهای در باند S و C – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:120
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظهای در باند S و C – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل یکم: کلیات
۱- ۱ طرح مسئله (بیان مسئله) ۴
۲- ۱ اهمیت و ضرورت انجام پروژه ۵
۳- ۱ اهداف کلی و جزئی پروژه ۶
فصل دوم: تئوری IFM
۱- ۲ شرح سیستم IFM 8
۲- ۲ بیان ریاضی مسئله ۱۰
فصل سوم: بخش RF
طراحی اجزای بخش RF 12
۱- ۳ مقسم توان ویلکینسون ۱۳
۱- ۱- ۳ – پیادهسازی محاسبات در محیط نرمافزار Matlab 15
۲- ۱- ۳ – شبیهسازی در محیط نرمافزار Microwave Office 16
۳- ۱- ۳ – ساخت، تست و بررسی نتایج ۱۸

۲- ۳ تزویج کننده خط انشعابی ۲۰
۱- ۲- ۳ – پیادهسازی محاسبات در محیط نرمافزار Matlab 26
۲- ۲- ۳ – شبیهسازی در محیط نرمافزار Microwave Office 27
۳- ۲- ۳ – مقایس ه نتایج تست و شبیهسازی ۳۰
۳- ۳ کابلها وخطوط تاخیر ۳۲
۱- ۳- ۳ – پیادهسازی محاسبات در محیط نرمافزار Matlab 33
۲- ۳- ۳ – شبیهسازی در محیط نرمافزار Microwave Office 34
۳- ۳- ۳ – بررسی نتایج تست و مقایسه خط تاخیر مایکروایتریپ و کابلی ۳۵
۴- ۳ ضرب کننده ۳۷
۳۸ ۳ -۵ سیستم کامل بخش RF
فصل چهارم: بخش پردازش
سخت افزار پردازش ۴۳
۱- ۴ تصحیح و تقویت سیگنال ۴۴
۲- ۴ مبدل آنالوگ به دیجیتال ۴۵
۳- ۴ حافظه جدول مرجع ۴۶
۴- ۴ پردازشگر دیجیتال ۴۷
۵- ۴ منبع تغذیه ۴۸
۶- ۴ دیگر اجزا ۴۹

نرمافزار پردازش ۵۰
۷- ۴ بررسی برنامه مورد نیاز ۵۱
۸- ۴ سرعت برنامهها ۵۳
۹- ۴ ارائه برنامه ۵۵
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
۱- ۵ نتیجهگیری ۵۷
۱- ۱- ۵ – اندازهگیری و محاسبه خطا ۵۸
۲- ۵ محدودیتها و پیشنهادات ۶۰ پیوستها
۱- * برنامهها و توابع نوشته شده ۶۲
۲- * شبیهسازیهای انجام شده ۸۱
۳- * مشخصات المانها و قطعات ۸۵
۴- * تصاویر قطعات شاخته شده ۹۹ منابع و ماخذ
۱- * فهرست منابع فارسی ۱۰۵
۲- * فهرست منابع لاتین ۱۰۶
۳- * سایتهای اطلاع رسانی ۱۰۶
۴- * نرمافزارهای کاربردی ۱۰۷

چکیده:

پایاننامه حاضر تحت عنوان ”طراحی، شبیهسازی و ساخت دستگاه اندازهگیری فرکانس لحظه- ای درباند S و “C بر اساس مقالات و مستندات متعدد؛ برای اندازهگیری فرکانس لحظهای یک سیگنال تک فرکانس از این نکته بهره برده است که طیف حاصل ضرب یک سیگنال در تأخیر یافتهی خودش شامل هارمونیکهایی در مبداء و در دو برابر فرکانس سیگنال اصلی میباشد. دامنهی این هارمونیکها متناسب با دامنه سیگنال ورودی و میزان تأخیر ایجاد شده است. این سیستم در محیط نرم افزار MATLAB پیادهسازی و اجزای آن، در محیط نرمافزار Microwave Office شبیهسازی و بهینه گردید. مقسم توان ویلکینسون و تزویج کنندهی خط- انشعابی، برای پهنای باند فرکانسی ۲ تا ۶ گیگا هرتز توسعه داده شدند. در نهایت یک سیستم IFM ساخته شد و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

مقدمه:

در این پروژه نحوهی عملکرد یک گیرندهی IFM مورد بررسی قرار گرفته است. سپس یک سیستم کامل IFM طراحی شده، ساخته شده و نتایج آن ارائه گردیده است. در فصل یکم کلیات پروژه از جمله طرح مسئله، اهمیت و ضرورت انجام آن و اهداف پروژه بیان شده است. در فصل دوم به شرح سیستم IFM و بیان ریاضی مسئله پرداخته شده است. فصل سوم به طراحی، شبیهسازی و ساخت اجزای بخش RF، یعنی مقسمهای توان، تزویج کنندههای دورگه، خطوط تاخیر و میکسرها، و ارتباط بین آنها اختصاص دارد. فصل چهارم نیز به بررسی و ساخت سختافزار بخش پردازش و تحلیل نرمافزار پردازشگر اختصاص دارد. در فصل پنجم مطالب جمعبندی شده است و در خاتمه برنامهها و توابع نوشته شده، شبیه سازیهای انجام شده، مشخصات المانها و قطعات و تصاویر قطعات ساخته شده پیوست شدهاند.

نتیجه گیری

ساختار و نحوه ساخت یک سیستم IFM در فصول قبل به تفصیل بیان شده است. عملکرد سیستم به اختصار چنین است؛
یک سیگنال موج پیوسته یا پالسی با عرض پالس کافی و با توان +۱۶dBm معادل ۴۰mW در بازهی فرکانسی ۲۸۰۰-۵۹۰۰ MHz به عنوان ورودی، وارد بخش RF سیستم می شود و به دو گیرنده پایه که به صورت موازی با یکدیگر کار می کنند، هدایت میگردد تا همبستگی آن با تأخیر یافتهاش استخراج شود.
خروجی هر گیرنده دو سیگنال متعامد است که تناوب آنها بسته به میزان تأخیر بکار رفته تنها در حد چند هرتز می باشد. این سیگنال های ضعیف به همراه زمین سیستم RF ورودی های بخش پردازش را تشکیل می دهند، این سیگنالها پس از عبور از یک طبقه بافر، تقویت شده، آماده نمونهبرداری می شوند.
وظیفه پردازشگر سیستم در گام نخست ذخیرهسازی مقادیر سیگنالهای نمونه برداری شده حاصل از سیگنال RF وارد شده به کل سیستم با فرکانس معلوم در یک پایگاه داده به نام جدول مرجع است. تا پس از آن هر سیگنالی با فرکانس مجهول به سیستم وارد شد، با مقایسه اثر آن بر روی مبدل های آنالوگ به دیجیتال و مقادیر جدول مرجع، فرکانس حامل آن را با خطایی قابل قبول تشخیص داده، بر روی نمایشگر اعلام کند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط