طراحی روش اندازه‌گیری خواص جرمی- اینرسی اجسام متقارن محوری

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:142
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چكيده 1

خواص جرمي اينرسي اجسام صلب شامل : وزن ، مركز جرم ، ممان اينرسي و حاصلضرب اينرسي مي‌باشد.

بكارگيري صحيح مقادير اين خواص نقش عمده‌اي را در تخمين پايداري و كنترل عملكرد سيستم‌هاي ديناميكي و بالاخص مانورپذيري پرتابه‌هاي هدايت‌پذير ايفا مي‌كند. اندازه‌گيري اين خواص به منظور حصول اطمينان از مقادير واقعي آنها از اهميت وي‍‍‍‍ژه‌اي برخوردار است و اين اهميت با ميزان پيچيدگي ديناميك سيستم و دقت عملكرد آن رابطه مستقيم دارد. به رغم توسعه روشهاي محاسباتي و نرم‌افزاري ، كه به نوبه خود كمك شاياني به تخمين اين خواص در فرآيند طراحي مي‌نمايد، اهميت اندازه‌گيري اين خواص به ويژه در اندازه‌گيري ممان اينرسي و حاصلضرب اينرسي به منظور شناسايي سيستم و يا حصول اطمينان از عملكرد مطلوب آن، افزايش يافته است.

در اين مقاله سعي بر آن است تا ضمن تبيين مباني علمي و معرفي روشهاي رايج در اندازه‌گيري مقادير پارامترهاي خواص جرمي اجسام صلب متقارن محوري ، به تشريح مزايا و معايب هر يك پرداخته شود و متغيرهاي مؤثر در هر شيوه به همراه ميزان تأثيرگذاري آنها توصيف گردد.

اميد است تا با بهره‌گيري از نتايج اين تحقيق بتوان مناسب‌ترين و دقيق‌ترين شيوه را براي اندازه‌گيري خواص جرمي هر جسم بر اساس شرايط موجود و محدوديتهاي ابعادي و هندسي آن انتخاب نمود.

مقدمه 2

خواص جرمي- اينرسي ، از مهمترين پارامترها در تحليل حركت ديناميكي اجسام متحرك بويژه اجسام پرنده بحساب مي‌آيد؛ بطوريكه آگاهي از مقادير دقيق اين خواص (جرم ، مركز جرم ، ممان اينرسي و ممان اينرسي ضربي) جهت انجام تحليلهاي ديناميك پروازي و همچنين شبيه‌سازي حركت جسم پرنده الزامي مي‌باشد.

بطور مثال يكي از مهمترين شرايط و نيازهاي اصلي در طراحي اجسام پرندة بازگشت‌پذير به جو ، تأمين پايداري استاتيكي آنها در فاز ورود به جو مي‌باشد ؛ پايداري استاتيكي از رابطة   محاسبه مي‌شود و در آن :

= فاصله مركز فشار جسم پرنده از نوك آن

= فاصله مركز جرم جسم پرنده از نوك آن

= طول كل جسم پرنده

كه البته مقدار منفي اين رابطه ، مبيّن ناپايداري استاتيكي خواهد بود.

زمانيكه جسم پرنده وارد اتمسفر مي‌شود، نيروهاي آيروديناميكي (نيروي پسا، نيروي برآ و نيروي عرضي) به سرعت زياد مي‌شوند؛ از طرفي حركات چرخشي جسم پرنده نسبت به جهت سرعت آن ، به نواسانات ميرا تبديل مي‌شود؛ كه در اين وضعيت فرابارهاي بزرگي به جسم وارد مي‌آيد (فرابارهاي عرضي زياد). در اثر اين نواسانات ، جريانهاي حرارتي متغير، بر سطح خارجي جسم پرنده وارد مي‌آيد؛ مقدار اين جريا‌ن‌هاي حرارتي ممكن است خيلي بيشتر از جريان‌هاي حرارتي در حركت پايدار جسم باشد.

چگونگي حركت جسم پرنده حول مركز جرم آن ، به محل نسبي مركز فشار و مركز جرم آن بستگي دارند.

چنانچه )مطابق شكل فوق(، مركز فشار در پشت مركز جرم قرار گيرد، در آن صورت به هنگام انحراف و تغيير محور طولي جسم پرنده به اندازة زاويه  از بردار سرعت، ممان آيروديناميكي ايجاد مي‌شود كه اين ممان توسط نيروهاي پسا و برآ بوجود مي‌آيد و سعي مي‌كند جسم پرنده را نسبت به مركز جرمش طوري بچرخاند كه محور آن با بردار سرعت منطبق گردد يا بعبارت ديگر در جهت كاهش زاوية حمله ، جسم را مي‌چرخاند. در اين حالت جسم پرنده از لحاظ استاتيكي پايدار است.

اگر مركز فشار، در جلوي مركز جرم واقع شود، ممان آيروديناميكي سعي مي‌كند تا زاويه حمله را افزايش دهد و جسم پرنده را وارونه نمايد، در اين حالت جسم پرنده از لحاظ استاتيكي ناپايدار است.

 امروزه سه روش تحليلي، نرم‌افزاري و تجربي براي دستيابي به مقادير خواص جرمي- اينرسي اجسام مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

الف- روش تحليلي:

در روش تحليلي بر اساس شكل هندسي و ابعاد مربوط به هر جسم با استفاده از روابط رياضي مربوط به اشكال متعارف ، خواص جرمي اينرسي هر جسم محاسبه ‌گرديده و با توجه به روابط تركيبي همچون اصل انتقال محورهاي موازي ، خواص جرمي اجسام مركب و يا مجموعه‌هاي مشتمل بر چندين جسم بدست مي‌آيد.

 اگرچه روش تحليلي از دقت بسيار بالايي  برخوردار است، وليكن وجود برخي ايرادات، استفاده از آن ‌را صرفاً به هندسه‌هاي ساده محدود نموده است؛ كه از آن جمله مي‌توان به زمان‌بر بودن محاسبات و يا پيچيدگي‌روابط براي اشكال غير متعارف اشاره نمود؛ با اين‌حال اين روش همچنان درمراحل اولية طراحي محصولات به‌عنوان ابزاري قابل اعتماد و البته با نتايجي تقريبي (براي برآورد اوليه) مورد استفادة طراحان قرار مي‌گيرد.

ب- روش نرم‌افزاري:

از اواسط قرن بيستم با ورود كامپيوترها به عرصة صنعت و طراحي صنعتي ، شركتهاي بزرگ خودرو‌سازي و هواپيماسازي به عنوان اولين مشتريان نرم‌افزارهاي طراحي مهندسي ، توليد نرم‌افزارهاي نقشه‌كشي (دو بعدي و سه ‌بعدي) و همچنين نرم‌افزارهاي مدلسازي را سفارش دادند و متولي عرضة نرم افزارهايي همچون  AutoCad،   MDT ، SolidWorks ، Catia ، Inventor و… شدند؛ كه به ‌اين ترتيب امكان مدلسازي نرم‌افزاري ، استخراج خواص جرمي- اينرسي و همچنين شبيه سازي مكانيكي قطعات و مجموعه‌هاي پيچيده فراهم گرديد.

 عليرغم اينكه در اين‌گونه نرم افزارها قابليت مدلسازي جزئي‌ترين موارد نيز تأمين گرديده ، ليكن به سبب وجود فرآيندهاي ويژه‌[1] در مراحل مختلف ساخت و توليد قطعات و مجموعه‌ها همچون : جوشكاري ، رنگكاري ، عايقكاري سطوح خارجي ، شارژ مواد ناريه و يا اختلاف بين خواص تئوري و واقعي متريالهاي مورد استفاده در ساخت قطعات و همچنين تكنولوژي توليد مورد استفاده در تحقق محصول ، تفاوتهاي محسوسي بين مقادير تئوري و واقعي پارامترهاي خواص جرمي- اينرسي مشاهده مي‌شود.

هرچند در حال حاضر روش نرم‌افزاري مطمئن‌ترين ابزار در تخمين مقادير اين پارامترها بالاخص در مرحلة طراحي دقيق محصولات صنعتي بحساب مي‌آيد ، ليكن اندازه‌گيري عملي اين مشخصه‌ها مهمترين راهكار براي صحه‌گذاري نرم‌افزار بكار رفته و همچنين نتايج استخراج شده از آن مي‌باشد.

 ج- روش اندازه‌گيري تجربي[2]:

به فرآيند اختصاص عدد به مشخصه‌هاي جسم مورد ارزيابي، اندازه‌گيري گفته مي‌شود؛ در واقع فرآيند اندازه‌گيري مجموعه‌اي از دستورالعملها، رويه‌هاي مدون شده، ابزار دقيق، افراد و نرم‌افزارهايي است كه در ارتباط با كار اندازه‌گيري بوده و محصول آن اعداد و ارقام مي‌باشد.

اما سيستم اندازه‌گيري با ابزار اندازه‌گيري متفاوت بوده و چيزي فراتر از آن مي‌باشد؛ در شكل صفحة بعد تفاوت بين ابزار و سيستم اندازه‌گيري نشان داده شده است.

در صورت داشتن يك سيستم اندازه‌گيري مناسب ، با انجام آزمايشات مختلف مي‌توان علاوه بر استخراج مستقيم مقادير خواص جرمي- اينرسي ، روشهاي تحليلي و نرم‌افزاري را صحه‌گذاري نمود.

نتايج حاصل از اندازه‌گيري زماني قابل اعتماد و قابل استفاده خواهد بود كه فرآيند اندازه‌گيري با كيفيت و دقت مطلوب و تحت شرايط مشخص و توسط افراد متخصص و مطابق با روية مدون صورت پذيرد.

در مجموع براي اندازه‌گيري عملي خواص جرمي – اينرسي يك جسم ، اجراي 9 مرحله كاري نياز مي‌باشد:

1) تعيين نوع خواص و دقت مورد نيازي كه اندازه‌گيري مي‌بايست بر اساس آن انجام پذيرد؛ اين مرحله براساس الزامات مشتري و يا توابع طراحي[3] ديگر تعيين مي‌گردد.

2) انتخاب روش مناسب و همچنين نوع مناسبي از ابزار اندازه‌گيري؛ اين انتخاب بر اساس تجهيزات موجود، دقت مورد نياز، هزينة تمام شده و متناسب با محيط اندازه‌گيري صورت مي‌گيرد؛ كه در خصوص انواع روشها و ابزارهاي مورد استفاده براي تعيين خواص جرمي اجسام در اين مقاله توضيحات لازم ارائه مي‌گردد.

3) تعيين سيستم مختصات روي جسم مورد آزمايش كه به عنوان محورهاي مرجع خواص جرمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

4) تعيين موقعيت جسم روي ماشين اندازه‌گيري خواص جرمي:

روشهاي متعددي براي استقرار جسم مورد آزمايش روي ماشين اندازه‌گيري خواص جرمي وجود دارد؛ كه در تمام اين روشها اطلاعات بدست آمده از اندازه‌گيري به موقعيت و جهت جسم مورد آزمايش نسبت به ماشين اندازه‌گيري بستگي خواهد داشت؛ براي مثال يك راكت مي‌تواند در حالت عمودي بگونه‌اي روي ماشين اندازه‌گيري مستقر شود كه دماغه آن رو به بالا و يا رو به پايين باشد؛ همچنين پره‌هاي آن مي‌تواند موازي محور X يا موازي محور Y و يا در جهت هر زاويه‌اي ديگري نسبت به ماشين اندازه‌گيري قرار داشته باشد.

لذا براي جلوگيري از سردرگمي ،لازم است يك نقشه و يا كروكي از نحوة موقعيت‌دهي صحيح جسم مورد آزمايش روي ماشين اندازه‌گيري تهيه گردد تا بتوان پارامترهاي اندازه‌گيري شده را بطور صحيح تفسير نمود. نكته حائز اهميت اين‌كه لزوماً نبايد محور X جسم مورد آزمايش، منطبق بر محور X ابزار اندازه‌گيري باشد.

5) اتخاذ دقت ابعادي مناسب براي جسم مورد آزمايش:

اين مورد مي‌توان عامل محدود كننده‌اي براي دقت اندازه‌گيري باشد؛ بطور مثال نمي‌توان موقعيت مركز جرم يك جسم استوانه‌اي را در حاليكه سطح خارجي آن دقتي در حد 0.5mm دارد، با دقت 0.1 mm اندازه‌گيري نمود.

6) طراحي فيكسچري كه جسم مورد آزمايش را در موقعيت دقيق آن روي ابزار اندازه‌گيري مقيد نمايد.

7) بررسي و تصديق موقعيت جسم مورد آزمايش روي ابزار اندازه‌گيري

8) انجام فرآيند اندازه‌گيري خواص جرمي

9) گزارش نمودن اطلاعات خواص جرمي

[1]-  در استاندارد سيستم مديريت كيفيت (ISO9001-2008) ، به فرآيندي كه جهت تحقق محصول انجام مي‌شود و خروجي آن را بوسيلة پايش و اندازه‌گيري نمي‌توان تصديق نمود ، فرآيند ويژه مي‌گويند؛ نقائص چنين فرآيندهايي فقط پس از آنكه محصول مورد استفاده قرار گرفت ، آشكار مي‌گردد.

[2]-Method  Experimental Measurement

[3]- منظور از توابع طراحي ، واحدها و حوزه‌هاي تخصصي مختلف در طراحي محصول مي‌باشد كه جهت تحقق محصول با يكديگر تبادل اطلاعات دارند؛ كه تعدادي از آنها عبارتند از : آيروديناميك ، ديناميك پرواز ، سازه ، پيشرانش ، سپرحرارتي ، الكترونيك ، واحد نرم‌افزار ، سوخت و …

فصل 1- اصول و مباني اندازه‌گيري خواص جرمي 6

1-1- تعاريف 7
1-1-1- جرم 7
1-1-2- وزن 8
1-1-3- مركز جرم (گرانيگاه) 8
1-1-3-1- تعيين مركز جرم اشكال متعارف به روش تجربي 9
1-1-3-2- تفاوت بين مركز جرم و مركز ثقل 10
1-1-4- ممان اينرسي (لنگر لختي) 11
1-1-5- ممان اينرسي ضربي(حاصلضرب لختي) 12
1-1-6- تانسور لختي 14
1-1-7- محورهاي اصلي 14
1-1-8- دقت و حساسیت 17
1-2- مقدمات اندازه‌گيري خواص جرمي 17
1-2-1- انتخاب دستگاه مرجع 17
1-2-2- تفسير داده‌ها 18
1-2-3- تدوين دستورالعمل براي فرآيند اندازه‌گيري 19
1-2-4- حذف عوامل تاثیرگذار خارجي 20
1-2-5- خطاهاي ابعادي 22
1-2-5-1- تلرانس‌هاي غير واقعي مركز جرم 22
1-2-5-2- اتخاذ تلرانس‌هاي واقعي براي خواص جرمي 22
1-2-5-3- استقرار نقاط سخت روي جسم 23
1-2-6- استفاده از ابزار اندازه‌گيري مناسب 23
1-2-6-1- قدرت تفكيك 24
1-2-6-2- محورهاي اندازه‌گیری دستگاه 24
1-2-6-3- خطاهای مربوط به وزنه های کالیبراسیون دستگاه 24
1-3- معيارهاي سنجش سيستم‌هاي اندازه‌گيري 25
1-3-1- صحت 26
1-3-1-1- تمايل 26
1-3-1-2- ارتباط خطي 27
1-3-1-3- پايداري (ثبات) : 28
1-3-2- دقت 28
1-3-2-1- تكرارپذيري 28
1-3-2-2- تكثيرپذيري 29
1-3-3- انواع خطاهاي سيستم اندازه‌گيري 29

فصل 2- اصول كلي طراحي فيكسچرهاي خواص جرمي 31

2-1- موضع‌دهي 32
2-1-1- موضع‌دهي مسطح 32
2-1-2- موضع‌دهي از سطوح استوانه‌اي 33
2-1-3- موضع‌دهي مخروطي 35
2-1-4- تركيب موضع‌دهنده‌هاي استوانه‌اي 36
2-1-5- موضع‌دهي V شكل 37
2-1-6- موضع‌دهي غيرضروري 38
2-1-7- گيره‌بندي 39
2-2- انتخاب فيكسچر 41
2-2-1- شرايط كلي براي عملكرد فيكسچرهاي خواص جرمي 41
2-2-2- قطعات غير قابل تفكيك فيكسچر 42
2-2-3- بادگيري كم 42
2-2-4- تصديق موقعيت جسم روي فيكسچر 42
2-2-5- تعريف محورهاي ابزار 43
2-2-6- اتصال فيكسچر و جسم 43
2-2-7- تبديل عدم قطعيت‌ها به خطاهاي قابل اصلاح 45
2-2-8- تعيين دقت فيكسچر 46

فصل 3- اندازه‌گيري موقعيت مركز جرم 48

3-1- روش صفحه تكيه‌گاهي 49
3-1-1- بررسي عوامل مؤثر در دقت اندازه‌گيري روش صفحه تكيه‌گاهي 53
3-1-1-1- تأثير دقت نيروسنج و دقت اندازه‌گيري فاصلة X 53
3-1-1-2- تأثير انحراف زاويه‌اي محور تقارن از خط افق 54
3-1-1-3- تأثير انحراف جانبي موقعيت مركز جرم (نسبت به محور تقارن جسم) 56
3-1-1-4- انحراف زاويه‌اي كابل نیروسنج در راستاي طولي 58
3-1-1-5- انحراف زاويه‌اي كابل نیروسنج در راستاي عرضي 59
3-1-2- طراحی جیگ جلويی 60
3-1-3- طراحی جیگ عقبی 63
3-1-3-1- تحليل كمانش قسمت پائيني جيگ 63
3-1-3-2- تحليل كمانش جيگ با استفاده از نرم‌افزار المان محدود 64
3-1-4- طرح نهايي روش صفحه‌ تكيه‌گاهي 67
3-2- روش استفاده از دو کابل 68
3-2-1- ويژگي‌هاي روش دوكابلي 69
3-2-2- بررسي تأثير انحراف عرضي مركز جرم روي دقت روش دوكابلي 71
3-2-3- بررسي ميزان حساسيت روش دوكابلي 72
3-2-4- طرح نهائي روش دو كابلي 73
3-3- اندازه‌گيري انحراف جانبي مركز جرم به روش تعليق قائم 74
3-4- اندازه‌گيري مركز جرم به روش چند نقطه‌اي 77
3-4-1- مبناي روش اندازه‌گيري چند نقطه‌اي 78
3-4-2- تشريح روابط محاسبه وزن و مركزجرم در طرح 3 نقطه‌ای مرسوم 78
3-4-3- روش سه نقطه‌اي مناسبتر 80
3-4-4- طراحي بهينه روش سه ‌نقطه‌اي 82
3-4-4-1- اندازه‌گيري راستاي سوم مركز جرم 83
3-4-4-2- ایجاد مرجع صفر و کالیبره نمودن خروجي‌هاي وزن و گشتاور 85
3-4-4-3- خلاصه ای از نتایج اندازه گیری آزمون پذیرش 85
3-4-4-4- ويژگي‌هاي اين روش اندازه‌گيري 85
3-5- اندازه‌گيري مركز جرم به روش ديناميكي 87
3-5-1- معرفي ابزار اندازه‌گيري 89
3-5-2- اندازه‌گيري مرکز جرم 92
3-5-3- ويژگيهاي كلي روش ديناميكي 93
3-5-3-1- جداسازي خطاي مربوط به زاوية شيب از انحراف مركز جرم 93
3-5-3-2- وزنه های کالیبراسیون – مرکز ثقل 94
3-5-3-3- صلبيت سیستم 94
3-5-4- بررسي خطاهاي روش ديناميكي اندازه‌گيري مركز جرم 95
3-5-4-1- خطاي محور چرخش 95
3-5-4-2- خطاي گشتاور 95

فصل 4- اندازه‌گيري ممان اينرسي 96

4-1- روش‌هاي آزمايشگاهي اندازه‌گيري ممان اينرسي 97
4-1-1- استفاده از پاندول پيچشي 97
4-1-2- استفاده از پاندول با ميله اتصال بدون وزن 98
4-1-3- استفاده از پاندول با ميله اتصال وزن دار 98
4-1-4- روش گهواره‌اي 99
4-1-5- استفاده از سطح شيب‌دار 100
4-1-6- روش سقوط وزنه 101
4-1-7- پاندول پيچشي 3 كابلي 102
4-2- روش عملي مكانيزم نوساني يك بعدي 103
4-2-1- تشريح روابط 103
4-2-2- تحلیل حساسیت پارامتر ها : 104
4-2-3- طراحی تستر اندازه‌گیری ممان اینرسی به روش نوسان يك بعدي 105
4-2-4- ملاحظات آیرودینامیکی روش نوساني يك بعدي 107
4-3- روش عملي پاندول پيچشي 108
4-3-1- مباني تئوری پاندول پيچشي 108
4-3-2- تشريح فرآيند روش پاندول پيچشي 109
4-3-3- تشريح روش کالیبراسیون پاندول پيچشي 111
4-3-4- راه‌اندازي آزمايشي پاندول پيچشي 112
4-3-5- تشريح فرآيند كاليبراسيون پاندول پيچشي 113
4-3-5-1- ساختارهای کالیبراسیون 113

فصل 5- روشهاي مبتني بر داده‌هاي تست ارتعاشي 117

5-1- مقدمه 118
5-2- معرفي روابط اصلي تست ارتعاشي 118
5-3- روش اول 120
5-4- روش دوم 121
5-5- روش سوم 121
5-6- بررسي نتايج عملي تست ارتعاشي 122
5-6-1- اندازه‌گيري خواص جرمي بدنة موتور 4 سيلندر 122
5-6-2- اندازه‌گيري خواص جرمي موتور ديزلي كشتي 124

فصل 6- نتيجه‌گيري 127

در اين گزارش روشهاي (تئوري و عملي) متعارف و مدرن تعيين خواص اينرسي شامل مركز ثقل و شش عنصر مستقل تانسور اينرسي (ممانهاي اينرسي و حاصلضربهاي اينرسي) يك جسم متقارن محوري پيچيده مورد بررسي قرار گرفته است.

براي اندازه‌گيري موقعيت مركزجرم، روشهاي استاتيكي (صفحه تكيه‌گاهي، دوكابلي، تعليق قائم، چند نقطه‌اي) و همچنين روشهاي ديناميكي رايج تشريح و مزاياي و معايب هريك مورد بررسي قرار گرفت.

درخصوص ممان اينرسي نيز، روشهاي مكانيزم نوسان يك‌بعدي ، روش پاندول پيچشي  و همچنين روشهاي مبتني بر داده‌هاي تست ارتعاشي فركانس پائين چند ورودي و چند خروجي و روش مبتني بر پاندول پيچشي وارون بطور اجمالي معرفي و روابط محاسبه و تعيين ممانهاي اينرسي از طريق اين تستها مورد اشاره قرار گرفت.

روشهاي مكانيزم نوسان يك‌بعدي ، روش پاندول پيچشي عمدتاً خطاي بزرگي را در پي داشته و مشكلات ايمني و فضاي آزمايشگاهي و تأسيسات نصب را به همراه دارند؛ البته سادگي و هزينة پائين تجهيزات تست از مزاياي آنها محسوب مي‌گردد؛ اين روشها صرفاً براي ارزيابي اولية سيستمها و يا تعيين خواص جرمي سيستمهاي غير دقيق ميتواند مورد استفاده قرار گيرد و براي سيستمهاي دقيق همچون سيستمهاي هوافضايي چندان مناسب نمي‌باشند.

روشهاي مبتني بر داده‌هاي تست ارتعاشي نياز به تجهيزات تست و آناليز مودال ارتعاشي دارد و تأمين شرايط و نيازمنديهاي تست به منظور تعيين خواص اينرسي اجسام دشوار مي‌باشد؛ اين روش مشكلات ايمني و فضاي آزمايشگاهي و تأسيسات نصب موجود در روشهاي پاندولي مذكور را ندارد. ليكن دشواري فرآيند تست و تحليل نتايج و هزينه‌هاي تجهيزات تست مودال بايد مورد نظر قرار گيرد؛ در اين روشها، خطاي آزمايش عموماً در حدود خطاي روشهاي پاندولي و يا بهتر از آن مي‌باشد.

امروزه رويكرد محققان و صنعتگران به روش مبتني بر داده‌هاي تست ارتعاشي در مقايسه با روشهاي ديگر بيشتر مي‌باشد. روش مبتني بر پاندول پيچشي وارون كه در آن ميز يا استند تست متكي به ياتاقان هوايي و متصل به ميلة پيچشي مي‌باشد، از بالاترين دقت اندازه‌گيري برخوردار است و براي سيستمهاي دقيق و خيلي دقيق مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ همچنين سادگي روش تست و تحليل نتايج، اتوماتيك بودن و زمان كوتاه اندازه‌گيري از مزاياي مهم آن مي‌باشد؛ درمقابل هزينة بالاي تجهيزات و انحصاري بودن آنها از معايب عمدة اين روش محسوب مي‌گردد.

همچنين اين تجهيزات نياز به فضاي آزمايشگاهي مناسب و خاص دارند تا دقت تست و نتايج تضمين گردد و از اين حيث با روشهاي ديگر كاملاً متمايز است.

براي افزايش دقت اندازه‌گيري و كاهش خطاي ناشي از مقاومت هوا به ويژه براي اجسامي كه خارج از جو بكار گرفته مي‌شوند، نيز شرايط خلاء با استفاده از گاز هليوم قابل شبيه سازي است.

با توجه به اينكه كشور ايران در حال برداشتن گامهاي طراحي و يا توسعة سيستمهاي پيشرفتة هوافضايي است، براي پاسخگويي به اين نياز، سرمايه‌گذاري براي مطالعة عميق در راستاي طراحي، ساخت و بهره‌برداري مناسب از اين تجهيزات از ضرورتهاي آيندة نزديك محسوب مي‌گردد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت