طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا کار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تکاملی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:24
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده: ۱

در این تحقیق،طراحی سازه های فضا کار برای وزن مطلوب هندسی و مصالح با رفتار غیر خطی ارائه شده است،که از الگورستم  تکاملی cvsp استفاده می کند.(تداوم غیر رایج مجازی) متغیر های طراحی مناطق مقاطع عرضی از سازه های فضا کار هستند.محدودیت های طراحی شامل محدودیت سازه ای،تعادلی و هندسی می شود.تنش های کششی و فشاری به مقادیر بحرانی و جابه جایی گره ها که به مرزهای بالایی خود مقید شده اند،محدود می شود.

کمی بیشینه تعادل نیز در طی فرایند بهینه سازی چک می شود و برخی از محدودیت ها روی متغیر طراحی به عنوان محدودیت هندسی در نظر گرفته می شود. مدل های آماده شده طراحی نشان داده اند که کاهش اضافی در وزن سازه ها به وسیله رفتار غیر خطی در طراحی بهینه سازه های فضا کار ممکن است.

-مقدمه: ۲

امروزه از سازه های فضا کار به طور گسترده استفاده می شود،به خاطر قابلیت اطمینان و فایده های بیشمار آن ها در مقایسه بت سازه هایی با ساختار سنتی. این سازه ها در بسیاری از ساختمان ها مثل سالن های نمایشگاهی، استادیوم ها، پل ها، استخر ها و … دیده می شوند.اگر چه باید توجه کافی برای طراحی سیستماتیک این سازه ها در نظر گرفته شود.بدین منظور، طراحی سازه های فضاکار می تواند به وسیله تکنیک های بهینه به دست آید.واضح است که یک طراحی بهینه تاثیر بزرگی روی اقتصاد و امنیت تمامی سازه ها (ساختارها) دارد.در سال های اخیر، تعداد زیادی از فرایند ها در قالب طراحی بهینه سازه های فضا کار و در نظر گرفتن رفتار خطی ساخته شده اند.برخی از خرپاها از رفتار غیر خطی پیروی می کنند در حالی محدوده آن ها معمولا [۴,۵] است.بنابر این غفلت از تاثیرات غیر خطی در طراحی بهینه این سازه ها ممکن است به یک طراحی غیر اقتصادی منجر می شود.در این تحقیق، طراحی سازه های فضا کار برای وزن بهینه مورد نظر رفتار غیر خطی هندسی و مصالح ارائه شده است که از الگوریتم تداوم تحولی استفاده می کند. تمامی مشکلات بهینه سازی دو جنبه اصلی دارد: جنبه تحلیلی و جنبه بهینه سازی.

ما در جنبه تحلیلی از ANSYS (برنامه اجزای محدود غیر خطی) استفاده می کنیم. در جنبه بهینه سازی، الگوریتم VSP (غیر رایج مجازی) را به کار می گیریم. متغیر های طراحی مناطق مقاطع عرضی از سازه های فضا کار هستند. محدودیت های طراحی شامل محدودیت های سازه ای، تعادلی و هندسی می شود. جا به جایی های گرهی به مرزهای بالای خود محدود می شوند. تنش های محوری کششی و فشاری به تنش های کمانش و تسلیم محدود می شوند که قابل ملاحظه اند.

۱- بیشینه تئوری رفتار غیر خطی ۳
۲- مشکلات فرمول های طراحی بهینه ۹
۴-۲متغیر های طراحی ۱۱
۴-۳ توابع مورد نظر ۱۲
نتیجه گیری ۱۹

طراحی بهینه در مورد سازه های فضا کار مشتمل بر هندسی و مصالح غیر خطی در الگوریتم بهینه یابی آورده شده است که ادامه ای از الگوریتم تکاملی می باشد.

در فرآیند cvsp از مقادیر واقعی به جای مقادیر غیر واقعی در متغیرهای طراحی استفاده شده است .

وزن کل سازه از توابع موثر شیئی به دست می آید و متغیر های طراحی  قسمت هایی مقاطع افقی سازه ها می باشد.

محدودیت های طراحی شامل سازه ای تعادلی و هندسی است.

تنش های  کششی و فشاری محوری با مقادیر بحرانی آن ها محدود شده اند و جابجایی گره ای با بیشترین مقدار آن کنترل شده است.

محدودیت تعادلی محدودیت هایی را برای از دست دادن تعادل در حین طراحی بهینه  تعریف میکند.

چند مثال گویا هم برای شرح دادن هدف از طراحی بهینه  سازه های فضا کار ارائه شد با استفاده از نتایج عددی آشکار شد که استفاده از رفتار غیر خطی می تواند مقادیر قابل ملاحظه ای از وزن بهینه ساختمان را در مقایسه با مقادیر به دست آمده از رفتار خطی کاهش دهد.

منابع : ۲۰

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت