طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا کار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تکاملی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:24
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چكيده: 1

در اين تحقيق،طراحي سازه هاي فضا كار براي وزن مطلوب هندسي و مصالح با رفتار غير خطي ارائه شده است،كه از الگورستم  تكاملي cvsp استفاده مي كند.(تداوم غير رايج مجازي) متغير هاي طراحي مناطق مقاطع عرضي از سازه هاي فضا كار هستند.محدوديت هاي طراحي شامل محدوديت سازه اي،تعادلي و هندسي مي شود.تنش هاي كششي و فشاري به مقادير بحراني و جابه جايي گره ها كه به مرزهاي بالايي خود مقيد شده اند،محدود مي شود.

كمي بيشينه تعادل نيز در طي فرايند بهينه سازي چك مي شود و برخي از محدوديت ها روي متغير طراحي به عنوان محدوديت هندسي در نظر گرفته مي شود. مدل هاي آماده شده طراحي نشان داده اند كه كاهش اضافي در وزن سازه ها به وسيله رفتار غير خطي در طراحي بهينه سازه هاي فضا كار ممكن است.

-مقدمه: 2

امروزه از سازه هاي فضا كار به طور گسترده استفاده مي شود،به خاطر قابليت اطمينان و فايده هاي بيشمار آن ها در مقايسه بت سازه هايي با ساختار سنتي. اين سازه ها در بسياري از ساختمان ها مثل سالن هاي نمايشگاهي، استاديوم ها، پل ها، استخر ها و … ديده مي شوند.اگر چه بايد توجه كافي براي طراحي سيستماتيك اين سازه ها در نظر گرفته شود.بدين منظور، طراحي سازه هاي فضاكار مي تواند به وسيله تكنيك هاي بهينه به دست آيد.واضح است كه يك طراحي بهينه تاثير بزرگي روي اقتصاد و امنيت تمامي سازه ها (ساختارها) دارد.در سال هاي اخير، تعداد زيادي از فرايند ها در قالب طراحي بهينه سازه هاي فضا كار و در نظر گرفتن رفتار خطي ساخته شده اند.برخي از خرپاها از رفتار غير خطي پيروي مي كنند در حالي محدوده آن ها معمولا [4,5] است.بنابر اين غفلت از تاثيرات غير خطي در طراحي بهينه اين سازه ها ممكن است به يك طراحي غير اقتصادي منجر مي شود.در اين تحقيق، طراحي سازه هاي فضا كار براي وزن بهينه مورد نظر رفتار غير خطي هندسي و مصالح ارائه شده است كه از الگوريتم تداوم تحولي استفاده مي كند. تمامي مشكلات بهينه سازي دو جنبه اصلي دارد: جنبه تحليلي و جنبه بهينه سازي.

ما در جنبه تحليلي از ANSYS (برنامه اجزاي محدود غير خطي) استفاده مي كنيم. در جنبه بهينه سازي، الگوريتم VSP (غير رايج مجازي) را به كار مي گيريم. متغير هاي طراحي مناطق مقاطع عرضي از سازه هاي فضا كار هستند. محدوديت هاي طراحي شامل محدوديت هاي سازه اي، تعادلي و هندسي مي شود. جا به جايي هاي گرهي به مرزهاي بالاي خود محدود مي شوند. تنش هاي محوري كششي و فشاري به تنش هاي كمانش و تسليم محدود مي شوند كه قابل ملاحظه اند.

1- بيشينه تئوري رفتار غير خطي 3
2- مشکلات فرمول های طراحی بهینه 9
4-2متغیر های طراحی 11
4-3 توابع مورد نظر 12
نتیجه گیری 19

طراحی بهینه در مورد سازه های فضا کار مشتمل بر هندسی و مصالح غیر خطی در الگوریتم بهینه یابی آورده شده است که ادامه ای از الگوریتم تکاملی می باشد.

در فرآیند cvsp از مقادیر واقعی به جای مقادیر غیر واقعی در متغیرهای طراحی استفاده شده است .

وزن کل سازه از توابع موثر شیئی به دست می آید و متغیر های طراحی  قسمت هایی مقاطع افقی سازه ها می باشد.

محدودیت های طراحی شامل سازه ای تعادلی و هندسی است.

تنش های  کششی و فشاری محوری با مقادیر بحرانی آن ها محدود شده اند و جابجایی گره ای با بیشترین مقدار آن کنترل شده است.

محدودیت تعادلی محدودیت هایی را برای از دست دادن تعادل در حین طراحی بهینه  تعریف میکند.

چند مثال گویا هم برای شرح دادن هدف از طراحی بهینه  سازه های فضا کار ارائه شد با استفاده از نتایج عددی آشکار شد که استفاده از رفتار غیر خطی می تواند مقادیر قابل ملاحظه ای از وزن بهینه ساختمان را در مقایسه با مقادیر به دست آمده از رفتار خطی کاهش دهد.

منابع : 20

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت