فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی
رشته تحصیلی:مهندسی معدن- استخراج معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:144
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده: ۱
مقدمه: ۲

فصل اول ۴

مقدمه: ۵
۱-۱- دسته بندی فضاهای زیرزمینی: ۵
۱-۲- مطالعات و طراحی: ۷
۱-۲-۱- عملیات پیوسته: ۸
مزایا: ۹
معایب: ۹
۱-۴- هزینه ها ۱۰
۱-۵-۲-۱- نگهداری طبیعی: ۱۳
۱-۵-۲-۲- نگهداری مکانیکی: ۱۴
۱-۵-۲-۳- نگهداری با هوای فشرده: ۱۶
۱-۵-۲-۴- نگهداری دوغابی: ۱۸
۱-۵-۲-۵- روش متعادل نمودن فشار زمین: ۱۹
۱-۵-۳- تقسیم بندی براساس سیستم حمل مواد: ۱۹
۱-۵-۳-۱- نوار نقاله: ۲۰
۱-۵-۳-۲- نقاله زنجیری: ۲۱
۱-۵-۳-۳- نقاله مارپیچی: ۲۱
۱-۵-۳-۴- پمپاژ: ۲۲
۱-۶- معرفی چند دستگاه مهم ۲۴
۱-۶-۱- دستگاههای تمام مقطع: ۲۴
۱-۶-۲- دستگاههای حفر سنگهای سخت: ۲۴
۱-۶-۳- سپرهای متعادل با فشار زمین: ۲۶
۱-۶-۴- سپرهای ترکیبی: ۲۶
۱-۷- دستگاههای مقطعی: ۲۷
۱-۷-۱- ماشینهای حفار بازویی/ بیلهای مکانیکی: ۲۸
۱-۸- حفاری کم قطر: ۳۰
۱-۸-۱- دستگاههای حفرAVN : 30
۲- دستگاههای حفرAVT : 31
۱-۹- تجهیزات لوله گذاری: ۳۲

فصل دوم ۳۳

کلیات: ۳۴
۲-۱- شناسایی منطقه: ۳۵
۲-۲- نمونه برداری (گمانه زنی): ۳۶
۲-۳- رسم نقشه های زمین شناسی و تهیه گزارش: ۳۶
۲-۴- انجام آزمایشها و تهیه داده های مربوطه: ۳۶
۲-۵- انتخاب دستگاه ۳۷
۲-۵-۱- زمینهای خاکی و محیطهای رسوبی: ۳۸
۲-۶- سپرهای آبی: ۴۰
۲-۷- سپرهای دوغابی: ۴۰
۲-۸- سپرهای متعادل با فشار زمین: ۴۱
۲-۹- ساختار صخره ای و سنگی: ۴۳

فصل سوم ۴۵

کلیات: ۴۶
۳-۱- نیروی فشارنده پیشانی تونل: ۴۶
۳-۱-۱- روش دیوارگیری: ۴۷
۳-۱-۲- روش لوله گذاری: ۴۹
۳-۱-۳- اتکا به قطعات پوشش: ۴۹
۳-۲- نیروی گشتاور دستگاه: ۴۹
۳-۳- محاسبه نیروهای وارد بر دستگاه حفار: ۵۱
۳-۳-۱- نیروهای وارد بر دستگاه در زمینهای خاکی: ۵۱
۳-۳-۱-۲- نیروی حاصل از وزن طبقات و آب موجود: ۵۷
۳-۳-۱-۳- نیروی اصطکاک بین سپر و زمین ۵۹
۳-۳-۱-۴- نیروی اصطکاک بین سپر و قطعات پیش ساخته پوشش ۶۰
۳-۳-۱-۵- نیروی مقاوم لبه برنده سپر ۶۱
۳-۳-۱-۶- نیروی مقاوم برش دهنده ها ۶۲
۳-۳-۲- نیروهای وارد بر دستگاه، در زمینهای سنگی و صخره ای: ۶۳
۳-۳-۲-۱- برش دهنده های قلمی ۶۸
۳-۳-۲-۲- نیروهای وارد بر برش دهنده ها: ۶۹
۳-۳-۲-۳- عوامل مؤثر در عملکرد برش دهنده های قلمی: ۷۱
۳-۳-۲-۴- عمق نفوذ: ۷۲
۳-۳-۲-۵- زاویه تمایل به جلو: ۷۳
۳-۳-۲-۶- سرعت برش: ۷۴
۳-۳-۲۷- فاصله برش دهنده: ۷۴
۳-۳-۲-۸- محاسبه نیروها: ۷۵
۳-۳-۳- برش دهنده های دیسکی ۸۰
۳-۳-۳-۱- عوامل مؤثر در عملکرد برش دهنده های دیسکی: ۸۱
۳-۳-۳-۲- عمق نفوذ: ۸۲
۳-۳-۳-۳- زاویه لبه برش دهنده های دیسکی: ۸۲
۳-۳-۴-۳- قطر برش دهنده های دیسکی : ۸۵
۳-۳۷- محدوده کاری برش دهنده های دیسکی ۸۵
۳-۳-۴- سرعت: ۸۶
۳-۳-۵- فاصله بین برش دهنده ها: ۸۶
۲-۳-۶- محاسبه نیروها: ۸۸

فصل چهارم ۹۰

کلیات: ۹۱
۴-۱- خاک ۹۲
۴-۱-۱- تعاریف کلی خاک: ۹۲
۴-۱-۳- آزمایشهای خاک ۹۶
۴-۲- سنگ ۱۰۴
۴-۲-۱- تعاریف کلی سنگ: ۱۰۴
۴-۲-۲- مغزه گیری از سنگ ۱۰۶
۴-۲-۳- طبقه بندی سنگها ۱۰۷
۴-۲-۴- آزمایشهای سنگ ۱۱۳
مطالعه پروژه امامزاده هاشم: ۱۲۰
۵-۱- آتشباری: ۱۲۰
۵-۱-۲- دستگاه حفار: ۱۲۱
۵-۱-۳- روش اجرشده جهت بازگشایی تونل در دهانه ورودی ۱۲۱
۵-۱-۴- روش اجرای fore poling (پیش لوله گذاری) ۱۲۲
۵-۲- روش اجرا: ۱۲۲
۵-۲-۱- روش پلکانی: ۱۲۲
۵-۲-۲- روش مستقیم: ۱۲۳
۵-۳- مشخصات کلی سیستم حفار و لوله ها: ۱۲۴
۵-۵-۱- چینه شناسی ۱۲۵
۵-۵-۱-۱- سازند شمشک: ۱۲۶
۵-۵-۱-۲- سازند الیکا: ۱۲۷
۵-۵-۱-۴- سازندهای جیرود لالون: ۱۲۷
۵-۵-۲- زمین ساخت: ۱۲۷
۵-۵-۲-۱- گسله شمالی (قره داغ) ۱۲۸
۵-۵-۲-۲- گسله جنوبی (مشا) ۱۲۸
۵-۶- توضیحاتی پیرامون پروژه: ۱۲۹
۵-۶-۱- مشکلات زمین شناسی: ۱۲۹
۵-۶-۲- ریزش های بوقوع پیوسته و تمهیدات ۱۳۰
۵-۶-۴- خلاصه ای از ریزش های بوقوع پیوسته در دهانه خروجی: ۱۳۲
۵-۶-۵- تمهیدات انجام گرفته جهت مهار ریزش: ۱۳۳
۵-۷- ایجاد دال بتنی ۱۳۵
۵-۸- احداث تونل دسترسی (Adit) 135
منابع ۱۳۷

چکیده:

۱- اشاره به موضوع پروژه و اهمیت و ضرورت بررسی آن

۲- اشاره به روش تحقیق (از محتوای پرونده فوق روش جمع آوری مطالب و مطالعه میدانی بوده است)

۳- اشاره به فصول پروژه که در بخش چه موضوعی بررسی می گردد

۴- اشاره به نتایج و دستاوردهای تحقیق

مقدمه:

در سالهای اخیر فضاهای زیرزمینی مخصوصاً حفر تونل در کشورمان اهمیت زیادی پیدا نموده چرا که مسئله آب به صورت یک مشکل اساسی در کشورهای خشک و کم آب مطرح می باشد، به طوریکه بعضی از تحلیل گران، جنگهای آینده را جنگ بر سر آب می دانند، به همین خاطر در کشور ما نیز، مهار آبهای سطحی سر لوحه برنامه های سازندگی قرار گرفته است. لذا تونلهای انحراف و انتقال آب بسیاری در حال انجام گرفتن است و یا در برنامه های درازمدت دولت قرار دارند.

از طرف دیگر توسعه راههای کشور (چه اتوبانهای داخل شهری و چه جاده های خارج از شهر) باعث افزایش روزافزون تونلزنی در سالهای اخیر گردیده و روش حفر مکانیزه تونیل بعنوان یکی از روشهای سریع و رایج در دنیا حائز اهمیت می باشد.

اما انتخاب غلط دستگاهها در بعضی از پروژه های موجود، گواه این مطلب است که نه تنها هیچ پارامتر کمی و کیفی درباره مشخصات این دستگاهها، اعم از نیروی لازم و توان موردنظر و … وجود ندارد تا کارفرما بتواند براساس آن طرح موردنظر را ارزیابی کند، بلکه حتی شناخت کافی نیز از انواع دستگاهها و محدوده کاری و نحوه عملکرد آنها دردست نمی باشد.

در فصل اول به معرفی و جایگاه این صنعت، مقایسه این روش با دیگر روشها، تقسیم بندی دستگاهها از دیدگاههای مختلف و معرفی دستگاههای مهم روش حفر مکانیزه پرداخته شده است.

در فصل دوم نحوه انتخاب دستگاهها و محدوده کاری آنها و خلاصه ای راجع به چگونگی تهیه پارامترهای با ارزش بحث گردیده است.

در فصل سوم علاوه بر آشنایی پارامترهای مهم و اصلی دستگاه، نحوه بدست آوردن آنها بصورت بسیار ساده بیان شده است که مشخص کردن این پارامترها دیگر مشخصات و تجهیزات دستگاه را تعیین می کند.

در فصل چهارم آزمایشهای مختلفی که در محل و یا در آزمایشگاه باید انجام گیرد تا مشخصات و پارامترهای مختلف زمین و دستگاه قابل محاسبه باشند از منابع مختلف جمع آوری شده اند.

و در فصل آخر یک پروژه در حال کار (تونل امامزاده هاشم) به عنوان طویل ترین تونل راه کشور ارائه گردیده است. کارفرمای این طرح وزارت راه و ترابری، مشاور شرکت ایران استن و پیمانکار موسسه حرا می باشد و در پایان روش اجرایی تونل امامزاده هاشم و مشکلات ناشی از حفر تونل در زمین های سست و ریزش آن ارائه گردیده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت