کاربرد نرم افزار MIKE 11 در مدل سازی کانال های انتقال آب و سازه های وابسته در شرایط غیر ماندگار

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:40
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

کاربرد نرم افزار MIKE 11 در مدل سازی کانال های انتقال آب و سازه های وابسته در شرایط غیر ماندگار

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده:

جهت مطالعه و بررسی رفتار هیدرولیکی شبکه کانال های آبیاری در مقابل با سیـستمهـای کنتـرل و سـازههـا ومطالعه و ارزیابی عملکرد جریانهای غیرماندگار، یکی از موثرترین روشهـا، شـبیهسـازی ریاضـی آنهاسـت. بـا توجه به طبیعت جریان غیرماندگار، و تعامل با این سیستمها، استفاده از مـدلهـای هیـدرودینامیکی اجتنـابناپـذیر است. مناسبترین ابزار برای مطالعه جریانهای غیرماندگار و ارزیابی عملکرد آنها مدلهای هیـدرودینامیک اسـت کـه توانایی شبیهسازی جریان در انواع کانالهای آبیاری را در شرایط تغییرات محدود و شدید جریان را داشـته باشـد. اگر چه مدلهای مذکور با امکان ارزیابی عملکرد کانالها اطلاعات مناسبی را برای مدیریت جریان غیـرمانـدگار فراهم مینمایند اما دستیابی به مناسبترین شیوههای مدیریتی نیازمند بهرهگیری از روشهای مؤثر و کارآمد بهینـه- سازی است].[۹ یکی از این مدل ها که در کشور ما جایگاه ویژه ای پیدا نموده بسته نرم افزاری  MIKE 11می باشـد . ایـن بـسته شامل مدل های هیدرولوژی ، هیدرودینامیک ، انتقـال رسـوب ، انتقـال و انتـشار و کیفیـت آب مـی باشـد . مـدل هیدرودینامیک آن که مربوط به مدیریت سیلاب و محاسبه پروفیل سطح آب بوده علیرغم نتایج قابـل قبـولی کـه دارد دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد. مدل  MIKE 11توسط انجمن هیدرولیک دانمارک تهیه شده قادر به محاسبه جریان در شرایط زیربحرانی و یـا فوق بحرانی به صورت های ماندگار ، شبه ماندگار و غیر ماندگار می باشد .مدل  MIKE 11امروزه پیشرفته ترین و جامع ترین از نوع خودش است . و هم اکنـون توسـط  ۱۵۰۰کـاربردر سرتاسر دنیا استفاده می شود .

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول : کلیات ۳

۴ ( هدف۱-۱

(۲-۱ ضرورت انجام تحقیق ۴

(۳-۱ اهداف تحقیق ۵

فصل دوم : مدل ۶ Mike11

(۱-۲ معرفی ۷

(۲-۲ تعریف شعاع مقاومتی ۸

(۳-۲ افت انرژی ۸

۴-۲ Mike11 ( مزایای مدل ۹

(۵-۲ ترکیبات مدل ۹

فصل سوم :تئوری های بکارگرفته شده در مدل ۱۱

(۱-۳ تئوری های بکارگرفته شده در مدل ۱۲

(۲-۳روش حل عددی معادلات ۱۲

(۳-۳شرایط اولیه ۱۴

(۴-۳شرایط مرزی ۱۴

فصل چهارم : ۱۶

(۱-۴اطلاعات هیدرولوژیکی لازم جهت شروع محاسبات ۱۷

(۲-۴چهارچوب مدل ۱۷

(۳-۴معرفی برخی پارامترهای اساسی در مدل ۱۸

(۴-۴مراحل انجام مدل سازی ۱۸

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات ۲۴

نتیجهگیری ۲۵

پیشنهادات ۲۵

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط