متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و جابجایی فرآورده های نفتی از کشورهای آسیای میانه از طریق ایران – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:471
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و جابجایی فرآورده های نفتی از کشورهای آسیای میانه از طریق ایران – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده………………۱

مقدمه……………….۲

فصل اول –کلیات
۱-۱- بیان مساله……………۴
۱-۲- اهداف………………….۷
۱-۳- ضرورت تحقیق………………….۸
۱-۴- روش تحقیق…………۹
۱-۴- ۱-نوع روش تحقیق………….۹
۱-۴ -۲- روش گرد آوری اطلاعات………..۹
۱-۴- ۳-ابزار گرد آوری اطلاعات………..۱۰
۱-۴- ۴-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………..۱۰
۱-۵- سوابق تحقیق………………….۱۱
فصل دوم- بررسی ذخایر و تولید و صادرات نفت کشورهای آسیای میانه
۲- ۱-مقدمه…………….۱۴
۲-۲- معرفی کشورهای آسیای میانه و تولید و صادرات نفت آنها……………..۱۶
۲-۲- ۱-قزاقستان……………………۲۰
۲-۲- ۱-۱- گازطبیعی………………۲۳
۲- ۲-۱- ۲-توزیع گاز طبیعی……………..۲۴
۲-۲- ۱-۳- نفت…………۲۴
۲-۲- ۱-۴- صادرات نفت………..۲۷
۲-۲- ۱-۵- صنایع پایین دستی – پالایش…………..۲۹
۲-۲- ۱-۶- زغال سنگ……………۳۰
۲-۲- ۱-۷- برق………….۳۱

۲-۲- ۱-۸- انرژی هسته ای………………….۳۱
۲-۲- ۱-۹- حمل و نقل…………..۳۲
۲-۲- ۲-ترکمنستان………………….۳۳
۲-۲- ۲-۱- نفت……………………..۳۳
۲-۲- ۲-۲- حمل و نقل…………….۳۶
۲-۲- ۳-تاجیکستان………………….۳۶
۲-۲- ۳-۱- حمل و نقل…………….۳۷
۲-۲- ۴-قرقیزستان…………………..۳۸
۲-۲- ۴-۱- حمل و نقل…………….۳۹
۲-۲- ۵-ازبکستان…………………….۳۹
۲-۲- ۵-۱- نفت……………………..۴۰
۲-۲- ۵-۲- حمل و نقل…………..۴۱
۲-۳- مسیرهای مختلف نفت و گاز حوزه خزر …………………۴۱
۲-۳- ۱-مسیر شمالی:خط لوله قزاقستان- روسیه-بندر نووروسیسک……………۴۱
۲-۳- ۲-مسیر شرقی:خط لوله قزاقستان- چین………………….۴۲
۲-۳- ۳-مسیر جنوب شرقی:ترکمنستان- افغانستان-پاکستان………..۴۲
۲-۳- ۴-مسیر غربی:باکو-جیحان…………..۴۲
۲-۳- ۵-مسیر جنوبی:ایران خلیج فارس………………۴۳
۲-۴- بررسی وضعیت عرضه و تقاضای جهانی نفت جهت تعیین جایگاه نفت منطقه خزر در تامین بازارهای مصرف…….۴۴
۲-۴- ۱- بررسی وضعیت عرضه و تقاضای جهانی نفت و گاز………..۴۴
۲-۴- ۲- جایگاه نفت وگاز منطقه خزر در تامین تقاضای بازارهای مصرف……………….۵۳
۲-۴- ۳-بررسی مسیر انتقال نفت به خلیج فارس و دریای عمان و تاثیر آن بر بازار نفت آسیا…………..۵۵
فصل سوم-بررسی پتانسیل ها و تسهیلات موجود ایران برای انتقال مواد نفتی منطقه از خاک جمهوری اسلامی ایران
۳-۱- مقدمه………………..۵۹
۳-۲- موقعیت جغرافیایی ایران……………..۵۹
۳-۳- خلاصه ای درباه نفت…………………..۶۲
۳-۴- میزان ذخایر نفت خام و گاز طبیعی و میزان تولید نفت در ایران……….۶۴
۳-۵- میزان مصرف نفت و مواد نفتی در ایران…………………۶۷
۳-۵- ۱-میزان مصرف گاز مایع از ۱۳۸۱ – ۱۳۵۵ ……..۶۹
۳-۵- ۱-۱- دلایل اصلی رشد مصرف گاز مایع ………………۷۰
۳-۵- ۲-مصرف بنزین موتور از ۱۳۸۱- ۱۳۵۵ ……………..۷۰
۳-۵ -۳- مصرف نفت سفید از ۱۳۸۱-۱۳۵۵………….۷۲
۳-۵- ۴-مصرف نفتگاز از ۱۳۸۱- ۱۳۵۵ ………۷۳
۳-۵- ۵-مصرف نفتکوره از سال ۱۳۸۱- ۱۳۵۵ ………….۷۳
۳-۵- ۶-مصرف سوختهای هوایی از ۱۳۸۱-۱۳۵۵ ………۷۵
۷۵………………….(A.T.K) نفت جت -۱-۶ -۵-۳
۳-۵ -۶-۲- بنزین جت (۴J.P.) …………. ………….75
۳-۵- ۶-۳- بنزین ۱۰۰LL ………ا……….۷۶
۳-۶- تاریخچه اکتشاف نفت ایران……….۷۶
۳-۷- بنادر و پایانه های نفتی ایران…………………..۷۷
۳-۷- ۱-جزیره خارک…………….۷۷
۳-۷- ۱-۱- موقعیت جغرافیایی جزیره………………. ………….۷۸
۳-۷- ۱-۲- مخازن ذخیرهسازی نفت………………….۷۹
۳-۷- ۱-۳- اسکله غربی (آذرپاد)…………۸۱
۳-۷- ۱-۴- خدمات دریایی و دریانوردی…………..۸۳
۳-۷- ۱-۵- خطوط لوله…………..۸۴
۳-۷- ۱-۶- اسکله شرقی (T)………ا………۸۵
۳-۷- ۱-۷- سیستم اندازه گیری نفت………………….۸۶
۳-۷- ۲- پایانه نفتی نکا…………۸۷
۳-۷- ۲-۱- مشخصات پایانه نکا…………….۸۹
۳-۷- ۳-بندر شهید رجائی(بندر عباس)………………۹۲
۳-۷- ۳-۱- تاسیسات……………….۹۲
۳- ۷-۳-۲- خدمات بندری…………………….۹۶
۳- ۷-۳-۳- خدمات دریایی………………….۱۰۲
۳-۷- ۳-۴- سیستم کنترل ترافیک دریایی………..۱۰۳
۳-۷- ۳-۵- منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی ……….۱۰۴
۳-۷- ۴-بندر ماهشهر……………۱۰۶
۳-۷ -۴-۱- مشخصات اسکله ها…………۱۰۷
۳-۷- ۴-۲- وظایف پایانه……………………۱۰۷
۳-۷- ۴-۳- سایر مشخصات بندر…………………..۱۰۸
۳-۷ -۵-پایانه نفتی جزیره سیری………..۱۱۰
۳-۷- ۶-پایانه نفتی لاوان…………………….۱۱۰
۳-۷- ۷-عسلویه…………………….۱۱۱
۳-۷- ۷-مشخصات پایانه…………………….۱۱۱
۳-۸- پالایشگاههای داخلی و تولید فرآورده های نفت…………………۱۱۴
۳-۸- ۱- پالایشگاه آبادان……………………۱۱۷
۳-۸ -۲- پالایشگاه بندر عباس……………۱۱۸
– ۸- ۳- پالایشگاه اصفهان……………………۱۲۰
۳-۸ -۴- پالایشگاه تهران…………………….۱۲۲
۳-۸- ۵- پالایشگاه اراک………..۱۲۴
۳-۸- ۶- پالایشگاه تبریز………..۱۲۶
۳-۸- ۷- پالایشگاه شیراز…………………….۱۲۸
۳-۸- ۸- پالایشگاه لاوان………..۱۲۹
۳-۸- ۹- پالایشگاه کرمانشاه……………….۱۳۱
۳-۸- ۱۰- ظرفیت پالایشگاههای ایران……………..۱۳۲
۳-۹- حمل مواد نفتی در ایران…………….۱۳۳
۳-۹- ۱-حمل مواد نفتی توسط کشتی های نفتکش………..۱۳۵
۳-۹- ۱-۱- تاریخچه حمل و نقل نفت توسط کشتی ………………….۱۳۵
۳-۹- ۱-۲- تاریخچه تشکیل ناوگان دریائی نفتکش ایران…………….۱۳۷
فصل چهارم-بررسی سیستمهای حمل مواد نفتی منطقه از طریق ایران
۴-۱- مقدمه…………….۱۴۴
۴-۲- سیستم حمل و نقل ریلی(راه آهن)…………..۱۴۴
۴-۲- ۱-تاریخچه احداث راه آهن در ایران………۱۴۵
۴- ۲-۱-۱- راه آهن غیردولتی…………….۱۴۵
۴- ۲-۱-۲- راه آهن دولتی………………….۱۴۶
۴- ۲-۲-مشخصات راه آهن ایران……………………۱۵۲
۴-۲- ۲-۱- نواحی مختلف راه آهن…………………..۱۵۲
۴-۲- ۲-۲- امکانات راه آهن جمهوری اسلامی ایران …………………۱۵۹
۴-۲- ۳-انواع واگنهای باری………………..۱۶۳
۴-۲- ۳-۱- واگنهای مسقف……………….۱۶۳
۴-۲- ۳-۲- واگنهای لبه کوتاه …………..۱۶۴
۴-۲- ۳-۳- واگنهای لبه بلند معدن…………………..۱۶۴
۴-۲- ۳-۴- واگنهای حمل بالاست……………….۱۶۵
۴-۲- ۳-۵- واگنهای مسطح…………….۱۶۵
۴- ۲-۳-۶- واگنهای مسطح عریض ………….. ….۱۶۵
۴-۲- ۳-۷- واگنهای حمل غلات ……………………۱۶۶
– ۲- ۳-۸- واگنهای کمر شکن …….. ……. …………۱۶۶
۴- ۲-۳-۹- واگنهای مخزن دار………….۱۶۷
۴-۲- ۴- نقش راه آهن در حمل مواد نفتی…………………..۱۶۹
۴-۲- ۵-نقش راه آهن در حمل مواد نفتی کشورهای آسیای میانه در ایران………..۱۷۵
۴-۳- سیستم حمل و نقل جاده ای (کامیون های نفتکش)………….۱۷۷
۴-۳- ۱-طبقه بندی نفتکشها……………..۱۷۹
۴-۳- ۱-۱- طبقه بندی از حیث نوع کار…………۱۷۹
۴- ۳-۱-۲- طبقه بندی از حیث ماده حمل شونده………..۱۸۰
۴-۳- ۱-۳- طبقه بندی از حیث نوع واگذاری………………..۱۸۰
۴-۳- ۲- نقش نفتکش های جاده پیما در انتقال مواد نفتی…………..۱۸۱
۴-۳- ۳- اشکالات عملیات در مورد حمل و نقل جاده ای…………..۱۸۶
۴-۳- ۳-۱- نوسان فصلی مصرف……….۱۸۶
۴-۳- ۱-۲- تعداد تنوع فرآورده های ویژه …………………..۱۸۷
۴-۳- ۱-۳- انعکاس هزینه های جنبی در نرخ حمل و نقل جاده ای بر قیمت فرآورده ها……۱۸۹
۴-۳- ۴-ضوابط نحوه حمل فرآورده های نفتی ………………۱۸۹
۴-۳- ۴-۱- مقررات مربوط به ساخت تانکر تریلر…………۱۹۰
۴-۳- ۴-۲- حمل مواد خطرناک ……….۱۹۱
۴-۳- ۴-۳- نمای ظاهری تانکرهای سیار حمل فرآورده های نفتی ………….۱۹۲
۴-۳- ۴-۴- نگهداری از مخازن و عملیات بارگیری و تخلیه……….۱۹۳
۴-۳- ۴-۵- اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از حادثه و اقدامات فوری پس از حادثه توسط راننده ……………۱۹۳
۴-۳- ۴-۶- مقررات وزارت راه مربوط به ابعاد و وزن………………..۱۹۴
۴-۳- ۵-نقش نفتکشهای جاده پیما در انتقال مواد نفتی کشورهای آسیای میانه در ایران…..۱۹۸
۴-۴- سیستم حمل و نقل لوله ای(خط لوله)………۱۹۸
۴-۴- ۱-تاریخچه احداث خط لوله در ایران…………………..۱۹۹
۴-۴- ۲-نقش خطوط لوله……………………۲۰۳
۴-۴- ۳-مشخصات سیستم حمل و نقل لوله ای…………….۲۱۰
۴-۴- ۲-۱- لوله……………………..۲۱۰
۴-۴- ۲-۲- ایستگاههای پمپاژ و یا تلمبه خانه ها…………..۲۲۳
۴-۴- ۲-۳- شیرها…………………۲۲۶
۴-۴- ۲-۴- اتصالات…………….۲۳۰
۴-۴- ۲-۵- مخازن……………….۲۳۰
۴-۴- ۲-۶- مخابرات…………….۲۳۸
۴-۴- ۳-نقش خطوط لوله در حمل مواد نفتی کشورهای آسیای میانه در ایران……۲۴۰
۴-۴- سیستم معاوضه (سوآپ) نفت………………..۲۴۱
۴-۴- ۱-شرایط استفاده از سیستم سوآپ در بین دو کشور………۲۴۲
۴-۴- ۲-امتیازات انتقال به روش معاوضه (سوآپ)……….۲۴۳
۴-۴- ۳-موانع موجود برای انجام معاملات سوآپ……….۲۴۴
۴-۴- ۳-۱- موانع سیاسی……………………۲۴۴
۴-۴- ۳-۲- موانع فنی……………۲۴۴
۴-۴- ۴- شروع سواپ با ایران و مشکلات بر سر راه آن ……….۲۴۵
۴-۴- ۵-شروع مجدد سواپ……………….۲۴۷
فصل پنجم-متدولوژی تحقیق
۵-۱- مقدمه……………..۲۵۸
فصل ششم- ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و جابجایی مواد نفتی کشورهای آسیای میانه در ایران
۶-۱- مقدمه…………….۳۰۳
۶-۲- محاسبه شاخصها ………..۳۰۹
۶-۲- ۱-ظرفیت…………………….۳۰۹
۶-۲- ۱-۱- تعیین ظرفیت سیستم ریلی…………….۳۰۹
۶-۲- ۱-۲- تعیین ظرفیت سیستم جاده ای………۳۱۰
۶-۲- ۱-۳- تعیین ظرفیت سیستم لوله ای و تعیین قطرخط لوله ……………..۳۱۱
۶-۲-۱-۴-تعیین ظرفیت سیستم سواپ…………………۳۱۲
۶-۲- ۲-هزینه………….۳۱۲
۶-۲- ۲-۱- تعیین هزینه حمل در سیستم ریلی………………۳۱۲
۶-۲- ۲-۲- تعیین هزینه حمل در سیستم جاده ای………..۳۲۲
۶-۲- ۲-۳- تعیین هزینه حمل در سیستم لوله ای………….۳۲۳
۶-۲- ۲-۴- تعیین هزینه حمل در سیستم سواپ……………۳۳۱
۶-۲- ۳- زمان………….۳۳۳
۶-۲- ۳-۱- تعیین زمان حمل در سیستم ریلی……………….۳۳۴
۶-۲- ۳-۲- تعیین زمان حمل در سیستم جاده ای………….۳۳۵
۶-۲- ۳-۳- تعیین زمان حمل در سیستم لوله ای…………..۳۳۶
۶-۲- ۳-۴- تعیین زمان حمل در سیستم سواپ…………….۳۳۷
۶-۲-۴- مصرف انرژی……………..۳۳۷
۶-۲-۵- محیط زیست………..۳۴۲
۶-۲-۵- ۱-خطرات ناشی از احداث خط لوله…………۳۴۳
۶-۲-۵- ۲-خطرات ناشی از استفاده از سیستم جاده ای و سیستم ریلی……………….۳۴۴
۶-۲-۵- ۳-خطرات ناشی از استفاده از سیستم سواپ…………۳۴۶
۶-۲-۵- ۴-نحوه اندازه گیری شاخص آلودگی محیط زیست………………۳۴۷
۶-۲- ۶-ایمنی…………..۳۴۸
۶-۲-۷-مسایل سیاسی……………………۳۵۲
۶-۲-۸-قابلیت اطمینان به سیستم……………۳۵۴
۶-۳ – تعیین میزان اهمیت هر یک شاخصها نسبت به شاخص دیگر………..۳۵۶
۶-۴- ارزیابی اوزان(w) برای شاخص ها………….۳۵۷
۶-۴- ۱- روش کمترین مجذورات وزین شده………………..۳۵۸
۶- ۵-ارزیابی…………………..۳۶۳
۶-۵- ۱-مدلهای مختلف تصمیم گیری چند معیاره(MCDM )……….ا……….۳۶۴
۶-۵- ۱-۱- مدلهای تصمیم گیری چند هدفه (MODM)……..ا…….۳۶۴
۶-۵- ۱-۲- مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)…ا…..۳۶۵
۶-۵- ۱-۳- تفاوت بین طبقهبندی MADM ، MODM ……ا…..۳۶۸
۶-۵- ۲- مدلها و فنون غیر از MCDM …..ا….۳۶۹
۶-۵- ۳- بحث در مورد انتخاب مدل…………………۳۶۹
۶-۵- ۴- ارزیابی و بررسی مدلهای چند شاخصه………….۳۷۰
۶-۵- ۵- روشهای ارزیابی مورد استفاده در تحقیق…………۳۷۳
۶-۵- ۵-۱- روش مجموع وزین و رده بندی شده…………..۳۷۳
۳۸۱…………….TOPSIS روش -۲-۵ -۵-۶
۶-۵- ۵-۳- روش تخصیص خطی………..۳۹۰
۶-۶- ارزیابی اقتصادی……………۳۹۷

فصل هفتم-نتیجه گیری
نتیجه گیری………………۴۰۱

پیشنهادات……………….۴۰۹

پیوست ها…………………۴۱۱

منابع و ماخذ…………….۴۲۱

فهرست منابع فارسی…………… ۴۲۱

فهرست منابع لاتین……………….۴۲۲

سایت های اطلاع رسانی…………………….۴۲۷
چکیده انگلیسی…………۴۲۹

چکیده
یکی از راههای دستیابی کشورهای آسیای میانه به آ بهای آزاد و انتقال مواد نفتی این کشورها به بازارهای جهانی ایران است.کشورهای آسیای میانه از این طریق می توانند مواد نفتی خود را به کمک کشتی به مناطق ساحلی در شمال ایران انتقال دهند و از آنجا به کمک یکی از سیستمهای حمل و جابجایی این محموله ها را به یکی از بنادر جنوبی این کشور انتقال داده تا از آنجا از طریق خلیج فارس و دریای عمان به بازارهای مصرف صادر نمایند.
این پایان نامه سعی بر آن دارد تا علاوه بر شناخت کشورهای آسیای میانه، منابع موجود در هریک و نیز نیاز کشورهای دیگر به مواد نفتی این کشورها یا به عبارت دیگر تعیین عرضه و تقاضای نفت، به شناخت سیستمهای موجود در ایران برای انتقال این مواد در این کشور بپردازد.برای نیل به این هدف چهار سیستم حمل و جابجاییمواد نفتی معرفی گردیده است.این چهار سیستم عبارتند از: سیستم حمل و نقل جاده ای، سیستم حمل و نقل ریلی، سیستم حمل و نقل لوله ای و سیستم معاوضه. پس از معرفی این سیستمها و شناخت خصوصیات هر یک،
به ارزیابی آنها پرداخته شده تا با مقایسه آنها بایکدیگر بتوان سیستم ارجح را از بین آنها انتخاب نمود و در آخر نیز به ارزیابی اقتصادی سیستم مورد نظر پرداخته شده است.
درفصل اول از این پایان نامه کلیات مربوط به پروژه آورده شده است.فصل دوم اختصاص به بررسی کشورهای آسیای میانه و میزان منابع موجود در هر یک دارد.فصل سوم به بررسی کشور ایران و زیر ساختهای این کشور می پردازد و در فصل چهارم هر یک از سیستمهای بیان شده تشریح می شود.در فصل پنجم متدولوژی تحقیق آورده شده است و فصل ششم نیز اختصاص به ارزیابی دارد.در آخر نیز فصل هفتم به نتیجه گیری طرح می پردازد.

مقدمه
در پی فروپاشی اتحاد شوروی در اوائل آخرین دهه قرن بیستم ، منطقه خزر بـار دیگـر در صـحنه انـرژی جهـان مطرح می شود .منابع عظیم انرژی در این منطقه باعث گردیده که کشورهای آسـیای میانـه کـانون توجـه قـرار گیرند.در واقع موضوع اصلی که د ر مورد این کشورها حائز اهمیت است نحوه و چگونگی انتقال و صـادرات نفـت این کشورها می باشد .در امر صادرات نفت دسترسـی بـه آبهـای آزاد یکـی از مـسائل بـسیار مهـم مـی باشـد . کشورهای آسیای میانه که متشکل از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان مـی باشـند، بـه آبهای آزاد راه ندارند .لذا برای صادرات مواد نفتی خود احتیاج به کمک کشورهای همسایه خود دارند تا از طریق آنها به آبهای آزاد راه پیدا کرده و مواد نفتی خود را صادر نمایند .ایران یکی از این کشورها می باشد که به علـت قرار گیری و موقعیت جغرافیایی ویژه ای که دارد مورد توجه قرار گرفته است .ایران به دلیل همسایگی با بعضی از این کشورها و نیز به علت داشتن مرز آبی با بعضی دیگر از آنان از یک طرف و نیز به علت دسترسی بـه خلـیج فارس و دریای عمان از طرف دیگر یکی از کشورهایی است که در امر انتقال مواد نفتی کشورهای آسـیای میانـه مورد توجه قرار گرفته است.
کشورهای آسیای میانه از این طریق می توانند مواد نفتی خود را به کمک کـشتی بـه منـاطق سـاحلی در شـمال ایران انتقال دهند و از آنجا به کمک یکی از سیستمهای حمل و جابجایی مواد نفتی ایـن محمولـه هـا را از شـمال ایران به یکی از بنادر جنوبی این کشور انتقال داده تا از آنجا از طریق خلیج فارس و دریـای عمـان بـه بازارهـای مصرف صادر نمایند.
این پایان نامه سعی بر آن دارد تا علاوه بر شناخت کشورهای آسیای میانه، منابع موجود در هریک و نیز نیاز کشورهای دیگر به مواد نفتی این کشورها یا به عبارت دیگر تعیین عرضه و تقاضای نفت، به شناخت سیستمهای موجود در ایران برای انتقال این مواد در این کشور بپردازد.

نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده از هر سه روش ارزیابی، سیستم سواپ یا معاوضه ارجحترین سیستم از بین سیستمهای حمل و جابجایی مواد نفتی کشورهای آسیای میانه در ایران می باشد.
در واقع همکاری بین ایران و کشورهای آسیای میانه در پروژه های نفتی به صورت معاوضه یا سواپ، منطقی ترین و اقتصادیترین راه برای صادرات نفت از حوزه دریای خزر است.
کلیه شرایط انجام معاملات سواپ که از شرایط لازمه برای سواپ بین دو کشور می باشد،محقق می باشد. در نتیجه برای انجام معاملات سواپ مشکلی وجود نخواهد داشت.این شرایط به صورت زیر خلاصه می گردد:
برای کشور صادرکننده، در اختیار داشتن امکانات و تسهیلات لازم برای بارگیری و انتقال نفت به کشور همجوار و برای کشور وارد کننده،دسترسی به مسیرهای مناسب، بویژه مسیر دریائی و داشتن امکانات و تسهیلات برای صدور نفت به بازارهای جهانی، در اختیار داشتن شبکه خطوط لوله مناسب برای انتقال نفت وارداتی به مراکز پالایش و امکان پالایش و امکان پالایش نفت دریافتی، نیاز به نفت وارداتی در مناطق نزدیک به کشور صادر کننده نفت و بالاخره وجود اراده سیاسی قوی و کارساز بین دو طرف، از پیش نیازهای مهم تحقق معاملات سواپ است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط