مدلسازی خصوصیات تردد عابرین پیاده در C.B.D – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:132
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مدلسازی خصوصیات تردد عابرین پیاده در C.B.D – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول : تعریف مسئله
۱-۱ – مقدمه ۲
۱-۲ – تعریف کلی مسئله ۳
۱-۳ – نیاز به مطالعه در مورد مسئله ۵
۱-۴ – اثرات مهم مطالعه بر مسئله از نظر بهبود آن ۶
۱-۵ – اهداف و فرضیات طرح ۸
۱-۵ -۱- اهداف ۸
۱-۵ -۲- فرضیات ۹
۱-۵ -۲-۱- فرض اصلی ۹
۱-۵ -۲-۲- فرضیات فرعی ۹
۱-۶ – دامنه اثر مسئله در جامعه علمی و اجتماعی ۹
۱-۷ – محدودیت های موجود در راستای تهیه و تدوین پروژه ۱۱

فصل دوم : کاوش در متون
۲-۱ – مقدمه ۱۵
۲-۲ – روش های مختلف مدلسازی حرکت عابرین پیاده ۱۶
۲-۲ -۱- آنالیز عابرین به کمک شبیه سازی ۱۷
۲-۲ -۲- مدل سلولی منفعت / هزینه ۱۸
۲-۲ -۳- مدل CAص ۲۰
۲-۲ -۴- مدل نیروی مغناطیسی ۲۰
۲-۲ -۵- مدل نیروی اجباری ۲۳
۲-۲ -۶- مدل شبکه ای صف ۲۵
۲-۳ – معرفی روش CAص ۲۶
۲-۳ -۱- تاریخچه ای مختصر از CAص ۲۷
۲-۳ -۲- تعریف CA 28
۲-۳ -۳- انواع CA 28
۲-۳ -۳-۱- انواع CA بر حسب تعداد وضعیت ممکن ۲۹
۲-۳ -۳-۲- انواع CA برحسب نوع همسایگی ۲۹
۲-۳ -۳-۳- انواع CA برحسب قوانین محلی ۳۱
۲-۳ -۴- تئوری GLص ۳۲
۲-۴ – مدل سلولی برای بررسی خرد رفتار تغییر خط وسایط نقلیه ۳۳
۲-۵ – مدل تک بعدی بلو و ادلر ۳۶
۲-۶ – شبیه سازی حرکت دو جهته عابرین به وسیله CAص ۴۴
۲-۷ – شبیه سازی حرکت دو جهته عابرین در یک کریدور ۵۳ فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ – روش کار و تحقیق و دلایل آن ۶۰
۳-۲ – دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های به کار گرفته شده ۶۰
۳-۲ -۱- انتخاب محل تصویر برداری ۶۱
۳-۲ -۲- نحوه تصویر برداری و برداشت ۶۲
۳-۲ -۳- دیجیتایز کردن فیلم تهیه شده ۶۳
۳-۲ -۴- معرفی برنامه کامپیوتری ۶۴
۳-۲ -۵- دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از روی عکس ۶۵
۳-۳ – تعاریف، اختصارات و نشانه های ریاضی ۶۹
۳-۴ – برنامه های کامپیوتری استفاده شده ۷۱ فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
۴-۱ – مقدمه ۷۴
۴-۲ – دستیابی به قوانین حاکم بر خصوصیات تردد عابرین پیاده در CBDص ۷۴
۴-۳ – کنترل اطلاعات بدست آمده از مرحله اول ۸۸
۴-۴ – شبیه سازی حرکت عابرین پیاده ۹۰
۴-۵ – سرعت حرکت عابرین پیاده ۹۳
۴-۶ – نگاهی بر عواملی که سرعت پیاده روی را تحت تأثیر قرار می دهد ۹۸
۴-۷ – مطالعات سرعت پیاده روی عابران در کشورها دیگر ۱۰۰
۴-۸ – مشکلات در جمع آوری اطلاعات ۱۰۶
فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج
۵-۱ – مقدمه ۱۰۹
۵-۲ – تحلیل اطلاعات ۱۰۹
۵-۳ – نتیجه گیری در مورد هر یک از سوالات یا فرضیات تحقیق ۱۱۱
۵-۴ – کاربرد های عملی و تئوری ۱۱۸
۵-۵ – پیشنهاد های تحقیقاتی برای آینده ۱۱۹
منابع و مأخذ ۱۲۱

چکیده :
در پایان نامه حاضر، عنوان »بررسی خصوصیات تردد عابرین پیاده در (مراکز تجاری) C.B.D ها« با تاکید بر یکی از مناطق تجاری شهر رشت به منظور اخذ مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته عمران انتخاب شده است. مهمترین اهداف تحقیق حاضر، بررسی خصوصیات تردد عابرین پیاده در یکی از مراکز تجاری شهر رشت با توجه به مسیر، سرعت و چگالی عابرین پیاده می باشد. این شهر به دلیل برخورداری از اقلیم بسیار مطبوع و دلانگیز و سایر پارامترهای دیگر، از جمله پر تراکمترین مناطق شهری ایران محسوب می شود و از سوی دیگر نزدیک بودن روستاها و شهرهای اقماری، به ویژه تراکم جمعیت شهری در مقابل C.B.D ها را به دنبال دارد و این در حالی است که بعنوان یک قاعده کلی، همواره در طول تاریخ شهر، دو متغیر و عنصر »شهر و میزان جمعیت« بر هم تاثیرات متقابل فراوانی دارند لذا بررسی اینگونه موارد سالهاست که در کشورهای غربی با الگو و روش های گوناگون مطرح و اجرا می شوند. اینگونه الگوها نیز به تدریج در کشورمان رایج گردیده است. مهمترین روش بررسی تردد عابرین پیاده در تحقیق حاضر، از بین الگوهای مختلف روش CA سلولار اتومیتا جهت بررسی خصوصیات تردد عابرین پیاده در مراکز تجاری استفاده شده است و بدین سبب تمامی مساعی نگارنده مصروف به پاسخ فرضیه اصلی تحقیق یعنی »خصوصیات تردد عابرین پیاده در C.B.D ها با روش CA قابل بررسی و ارزیابی می باشد« شده است وبه جهت پاسخگویی به فرضیه فوق پس از طی مراحل سخت تحقیقی به روش میدانی، مشاهده ای و تحلیلی و تبدیل آن به داده ها و بانک اطلاعاتی با قابلیت اطمینان بالا، نتایج زیر حاصل گردید :
اولا، خصوصیات تردد عابرین پیاده در مرکز تجاری مورد نظر به روش CA قابل ارزیابی و بررسی است و از سوی دیگر تردد عابرین پیاده تحت تاثیر سه متغیر چگالی، سرعت و حرکت عابرین قرار میگیرد. ثانیا، عموماً سعی عابرین پیاده بر این است تا همواره سلولهای جلویی خود را جهت تردد انتخاب کنند مثلا ۴/۸۳ درصد عابرین، سلول جلویی را مسیر بعدی خود انتخاب می کنند، حفظ رعایت عابرین پیاده با نفر جلویی با توجه به فرهنگ اسلامی و رعایت برخی مسائل اخلاقی، فصول، اقلیم، حرارت محیط و… از اصول لاینفک خصوصیات تردد عابرین است تا جایی که تاخیر در تردد را تحمل می کنند، از بین عابرین، ۴۴٪ ترجیح می دهند عابرین جلویی خود را دنبال کنند تا مسیر حرکت روانتر صورت گیرد و حریم راحتی یا آسایش در حرکت را همواره حفظ کنند، به طوری که این فاصله در عابرین پیاده مرد نسبت به هم ۱۲۳ سانتیمتر و این میزان درعابرین پیاده زن ۱۶۸ سانتیمتر بوده و حریم بین مردو زن به ۱۱۱ سانتیمتر میرسد.
همچنین سرعت متوسط عابرین مرد و زن در مراکز تجاری اختلاف چندانی ندارد و از سرعت یکسانی برخوردارند، به نظر میرسد که خصوصیات تردد عابرین جلوی مراکز تجاری در کشورمان در بسیاری موارد با سایر کشورها متفاوت است.

مقدمه :
با رشد روزافزون علم و تکنولوژیهای گوناگون در چند دهه اخیر، دستاوردهای قابل ملاحظهبشریت در عرصههای مختلف به ویژه ابعاد علمی و اقتصادی، که بدون هیچگونه تردیدی با مجموع دستاورد های کل بشریت برابری کرده یا گوی سبقت را ربوده است ؛ همه این عوامل به انحنای گوناگون در ایجاد مراکز جمعیتی در اقصی نقاط جهان به ویژه کشورهای پیشرفته و با پیشرو در صنعت، نقش غیر قابل انکاری را ایفا نموده است و با افزایش این مراکز جمعیتی که از آن بعنوان شهرها یاد می کنند به دلایل متعدد از جمله برخورداری از رفاه نسبی به روستاها، جاذبههای صادق و کاذب، خیل عظیمی از جامعه روستایی به سمت و سوی شهرها و مراکز شهری سوق پیدا نمودند که مجموعه این عوامل موجب تراکم بیشتر جمعیت در مناطق شهری به ویژه مراکز مهم تجاری در کانون مرکز شهرها مانند پاساژها، مراکز تجاری، صنعتی شده است که اندیشمندان علوم مربوطه در کشورهای غربی به فکر ارائه راهکارهای علمی و منطقی جهت کاهش شدت شلوغی ها و ترافیک و پیامدهای ناشی از آن و کنترل هزینه های حمل و نقلی و برنامه ریزی در راستای اصلاح طرح هندسی و عرض پیاده روها شدند.
از آنجایی که پیامدهای حاصل از شهرنشینی و صنعتی شدن، سالهاست که در کشورمان نیز به نحوی رسوخ و نفوذ کرده است، شهر رشت نیز بی تردید یکی از پر تراکم ترین شهرهای ایران پس از تهران محسوب می شود که این خود عامل مهمی قلمداد می گردد تا در این زمینه مطالعه شده و نتایج آن را به دستگاههای ذیربط ارائه داده و نسبت به اتخاذ تدابیری عالمانه مبتنی بر منطق و شرایط محلی اقدام لازم را معمول دارند، بدین منظور نظر به تحصیل در رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد تمام مساعی خود را مصروف به تهیه و تدوین طرح عنوان پایان نامه تحصیلی اینجانب »خصوصیات ترددی عابرین پیاده در (مراکز تجاری) C.B.Dها « در مقابل یکی از پر تراکمترین مراکز تجاری شهر رشت (پاساژ نور) بعنوان زادگاهم باشم و در این راستا با طراحی سئوال اصلی تحقیق »خصوصیات تردد عابرین پیاده در مقابل پاساژ نور رشت چگونه است؟« درطول بیش از یک سال مطالعه، تفحص و تحقیق سعی شده است به سئوال فوق پاسخ علمی ومستدل ارائه گردد تا با ارائه آن پاسخ، کمکی هر چند ناقابل به مردم شریف و شهیدپرور شهرستان رشت نمایم.

نتیجه
در این مطالعه به منظور تعیین قوانین حاکم بر حرکت عابرین پیاده در CBD ها حـینمواجهه با سایر عابرین واقع در همسایگی نزدیـک خـود از روشـی بـه نـامCA اسـتفادهگردید که بر اساس متغیرهای گسسته زمان و مکان به بررسی حرکت عابرین می پردازد. از آنجائیکه اکثر مطالعاتی که در زمینه عابرین صورت گرفته است ، بـر اسـاس قـوانینی که حاصل پژوهش در زمینه ترافیک وسایط نقلیه می باشد ، تدوین یافته انـد ، لـذا در ایـنمطالعه سعی شد تا از اطلاعات واقعی عابرین پیاده استفاده گـردد. بـه دلیـل اینکـه بانـکاطلاعاتی که نیاز این پژوهش بود ، وجود نداشت ، داده های مورد نیاز بـه کمـک تصـویربرداری از حرکت عابرین پیاده در معـابر پیـاده رو بـه دسـت آمـد. طـی چنـدین مرحلـهتصویربرداری از معابر مختلف سطح شهر رشت، در نهایت دو مرحله مناسـب تشـخیصداده شد و برداشت اطلاعات از آن آغاز گردید . بدین منظور از نـرم افـزارflash player کمک گرفته شد ، هر چند که این نرم افزار قـادر نبـود تـا تمـام مراحـل مـورد نیـاز را بـهصورت خودکار انجام دهد لذا تقریباً به شکل نیمه دستی موقعیت عـابرین در فـریم هـایمختلف ثبت گردید و همچنین جنسیت عابرین به عنوان یک داده اضافی و برای اولین بـاردر این پژوهش در کنار سایر اطلاعات برداشت گردید.
در نهــایت پس از صرف مدت زمان نسبتــاً طولانی، دو بانک اطلاعاتی حاصل گشت کـهاولی از ۱۶۰۰۰مـشاهده که ۷۳۰ عـابر را شامل می شد و دومی از ۱۰۵۰۰ مشاهده که در برگــیرنده ۵۳۰ عـابر پیـاده بود . از آنجائی که بررسی نحــوه عکـس العمـل عـابرین درمواجهه با سایر عابرین واقع در همسایگی نزدیک آنها جزء اهداف این پــژوهش بود ، لـذامی بایست نـوع همسـایگی ای که در این مطــالعه از آن استفاده می شـد ، مشـخص مـیگردید . مشاهدات به عمل آمده از حرکت عابرین ، این حقیقت را که آنهـا در حـین حرکـتچندان وضعیت سلول های عقبی خود را مورد توجه قرار نمی دهنـد ، نشـان داد . لـذا دونوع همسایگی ۳و۵ سلولی در نظر گرفته شد که همسایگی ۵ سلولی ، برای اولـین بـار دراین پژوهش ، مورد استفاده قرار گرفت .
از آنجائیکه هر سلول در هر گام زمانی تنهـا مـی توانـد دو وضـعیت ” خـالی ” و ” پـر “داشته باشد ، لذا انواعی از حالات مختلف همسایگی ممکن است رخ دهد که به طـور کامـلدر شکل ۴-۳ و ۴-۴ از فصل ۴ آمده است. امـا در مجمـوع بیشـتر از ۸ حالـت در حرکـتواقعی عابرین مشاهده نشـد کـه نشـان از ایـن دارد کـه ایـن چنـد حالـت ، متـداول تـرینوضعیتهای همسایگی است که درمورد عابرین پیاده ممکن است رخ دهد. جهـت اسـتخراجاحتمالات موجود در حرکت عابرین، ماکرویی در برنامه اکسـل نوشـته شـد و مقـدار ایـناحتمالات بدست آمد . تمامی حالاتی که توسط برنامه و از آمار موجود حاصل شـده ، درشکل ۵-۱ نشان داده شده است . برای آسان تر شدن کار ، هـر یـک از ۵ سـلول واقـع درهمسایگی عابر p با شماره از ۱ تا ۵ مشخص شده و در تمامی حـالات ثابـت هسـتند. در حالت (الف ) که تمامی سلول های اطراف واقع در همسایگی عابر خالیسـت ، هـر یـک از ۵ سلول می تواند در گام زمانی بعدی توسط او اشغال گردد . طبق داده های بدست آمـده ،مشاهده شده است که در ۴/۸۳% موارد ، سلول جلویی ( سلول ۳ ) به عنوان انتخاب بعدی عابر برگزیده شده است . همچنین احتمال انتخاب سـلول هـای ۲ و ۴ بـه ترتیـب ۸% و ۶% بدست آمده است . سلول های ۱ و ۵ هم با احتمال بسیار پایین ( حـدود ۶/۲% ) مـی توانـدبه عنوان هدف بعدی عابر جهت حرکت انتخاب گردند.
شکل ۵ – ۱ : حالات مختلف وضعیت همسایگی با توجه به موقعیت عابر P در حالت ( ب) سلول واقع در سمت چپ عابر (سلول ۱ ) اشـغال مـی باشـد. در ایـنشرایط احتمال انتخاب سلول جلویی عابر ( سلول ۳ ) ۸۷% به دسـت آمـده اسـت .احتمـالانتخاب سلول ۲ در این حالت ۵/۱% در مقابل احتمال ۲/۸% انتخاب سلول ۴ محاسـبه شـدهاست. حدود ۲ درصد عابرین نیز سلول ۵ را برای حرکت بعدی خود انتخاب نمـوده انـد ودر سایر موارد نیز عابرین سلول ۱ را برگزیده اند. نکته حائز اهمیت، کاهش قابل ملاحظه انتخاب سلول ۲ نسبت به سلول ۴ در مقایسه با حالت الـف کـه از نسـبت تقریبـاً یکسـانیبرخوردار بودند، می باشد. علت این امر نیز آن است که سلول ۲ با احتمال بسـیار بـالاییبه عنوان هدف عابر واقع در سلول ماقبل آن در گام زمانی بعدی انتخـاب مـی شـود و درصورتیکه به عنوان هدف عابرp قرار گیرد ، احتمال برخورد و تصادم بین عابرین وجـوددارد ، به همین دلیل عابرین تا حد امکان سعی دارند که از سایرین یک فاصله اطمینـانی رارعایت کنند تا برخوردی با آنها نداشته باشند.
در حالت (پ) که سلول ۵ اشغال می باشد ، احتمال انتخاب سلول ۳ برابر بـا ۸۳% و احتمال انتخاب سلول ۲ مساوی ۷/۱۲% است . این در حالیست که تنها در ۷/۱% مشاهدات، عابر pسلول ۴ را برای گام بعدی انتخاب کرده است . در سایر موارد نیز عـابرp سـلولکناری سمت چپ ( سلول ۱ ) را انتخاب کرده است . در حالـت (ت ) کـه دو سـلول کنـاریعابر پر می باشد، در ۵/۸۷% موارد، سلول ۳ جهت حرکت بعدی عابر اشـغال شـده اسـت.
نکته جالب این است که در مواردی مشاهده شده است که عـابرp سـلول هـای ۱و۵ را بـاکمی تاخیر و پس ازخالی شده آنها ، در گام زمانی بعدی انتخاب نموده است که سـهم ۱۰ درصدی سلول ۱ نشان دهنده این است که عابرین حتی ممکن اسـت جهـت ادامـه حرکـتخود ، کمی تاخیر را تجربه نمایند و منتظر بمانند تا یک سلول خالی گـرد د . در حالـت (ث) که سلول ۲ توسط عابر دیگری اشغال شده، احتمـال انتخـاب سـلول ۳ ، ۵/۹۱% بـه دسـتآمده و در ۳/۵% موارد ، سلول ۴ به عنـوان سـلول بعـدی انتخـاب شـده اسـت. در سـایرموارد نیز هر کدام از سلول های ۱و۵ به عنوان سلول هدف عابر p برای گام زمانی بعدی برگزیده شده است.
در حالت (ج) که سلول ۳ یعنی سلولی که به عنوان بهترین گزینه جهت حرکـت عـابر درگام زمانی بعدی در اکثر حالات انتخاب شده، اشغال اسـت . لـذا ممکـن اسـت ایـن تصـوربوجود آید که در این حالت، یکی از ۴ سلول اطراف به عنوان بهتـرین سـلول انتخـاب مـیگردد . طبق اطلاعات بدست آمده مشاهده شده که هر ۴ سلول اطـراف کـه مـی تواننـد بـهعنوان هدف عابر جهت حرکت در گام زمانی بعدی انتخاب گردند ، از احتمال یکسـان ۱۴% برخوردارند و به یک اندازه مورد توجـه عـابرین قـرار گرفتـه انـد. امـا در ۴۴% حـالات ،عابرین ترجیح داده اند که عابر جلویی خود را دنبال کنند یعنی سـلول ۳ را بـرای حرکـتانتخاب کرده اند . این ویژگی که عـابرین تمایـل دارنـد حتـی در صـورت کـاهش سـرعتحرکت خود ، سایر عابرین را دنبال کنند و تا حد امکـان مسـیر عبـوری آنهـا را بـه دلیـلوجود یک حرکت روان در این خط ترک نکنند جزء یکی از خصوصیات شـناخته شـده دررفتار عابرین در حین حرکت می باشد . تشابه احتمال انتخاب۴ سلول کناری در نوع خودجالب توجه است . در حالت ( چ) که سلول ۴ اشغال شده است ، احتمال انتخاب سلول های اطراف در گام زمانی بعدی عبارتست از :
۵/۱% = (۵) p (1) = %3/5 ، p (2) = %17 ، p (3) = %75 ، p در حالت (ح) که سلول های گوشه ای جلوی عابر اشغال باشد ، همچنان سلول ۳ با وجود دو عابر دیگر در سمت چپ و راست او که می تواند به عنوان یـک عامـل بازدارنـده قـویعمل کند در ۹۰% موارد به عنوان هدف عابر جهت حرکـت در گـام زمـانی بعـدی انتخـابشده است . در سایر موارد نیز مشاهده شده است که عابر یکی از دو سلولی را که توسط فرد دیگری اشغال می باشد ، بلافاصله پس از خالی شدن ، آنها را انتخاب نموده است کـهسهم سلول ۴ بیش از دیگری بوده است .
پس از آن ، جهت مقایسه ، به نتایج مشابهی که از تحلیـل داده هـای مربـوط بـه همـانمقطع که در زمان دیگری حاصل شده است ، پرداخته شد.
در حالت (الف ) احتمال انتخاب سلول ۳ ، ۵/۸۱% محاسبه شده است . با احتمـال ۱۶% ، سلول ۴ و با احتمال ۱% ، سلول ۲ انتخاب شـده انـد. همچنـین سـلول ۵ نیـز بـا احتمـالمعادل ۳/۱ % در مواردی انتخاب شده است . در حالـت (ب) بـا احتمـال ۴/۸۳% ، سـلول ۳ انتخاب شده است . احتمال انتخاب سلول هـای ۴ و۵ نیـز بـه ترتیـب ۱۱% و ۵% محاسـبهشده اند . در سایر موارد نیز سلول ۱ با احتمال بسـیار کـم جهـت حرکـت بعـدی عـابرینبرگزیده شده است . در حالت (پ) احتمال انتخاب سلول ۳، ۸۲% محاسبه شده است . ایـندر حالیست که هر یک از سلول های ۲و۴ با احتمال معادل ۲/۱۲% و ۳% ، به عنوان سـلولهدف جهت ادامه حرکت عابرین انتخاب شده اند . در حالت (ت) هـیچ گونـه نتـایجی ارائـهنشده است . این بدین معنی است که در مورد این مرحله ، هیچ موردی که در این شـرایطهمسایگی وجود داشته باشد ، موجود نبوده است . در حالت (ث) با احتمال ۹۲% ، سلول ۳و با احتمال ۹/۳% ، سلول ۴ به عنوان هـدف بعـدی عـابر برگزیـده شـده اسـت. هریـک ازسلول های ۲و۵ نیز با احتمال بسیار کم انتخاب شـده انـد. در حالـت (ج) احتمـال انتخـابسلول ۳ جهت هدف بعدی عابر به اندازه ۴۰% بوده است . این در حالیست که سـلول ۱و۵ هرکدام بطور جداگانه بـا احتمـال یکسـان ۱۵% ، سـلول ۲ بـا احتمـال ۱۱% و سـلول ۴ بـااحتمال ۱۹% انتخاب شده اند . در حالت (چ) سلول ۳ با احتمال ۸۰% جهت گام بعـدی عـابربرگزیده شده است . سلول ۲ با احتمال ۲/۱۲% و سلول ۱ نیز با احتمال ۴/۵% ، به عنـوانسلول هدف عابر انتخاب شده اند و در سایر موارد نیز سلول ۴ انتخـاب شـده و بـالاخرهدر حالت (ح) این سلول ۳ است که با احتمال ۶۷% انتخاب شده است. دو سلول ۱و۵ نیز بـااحتمال یکسان ۱۷% ، به عنوان هدف بعدی عابر برگزیده شده است .
با مقایسه احتمالات بدست آمده از آنالیز داده هـای بانـک اطلاعـاتی مرحلـه دوم بـانتایج مشابهی که به کمک آمار مرحله اول حاصل شده است، پی خواهید بـرد کـه در یـکسطح قابل قبولی از درجه اطمینان نتایج دو مرحلـه تفـاوت چنـدانی بـا یکـدیگر نداشـته وتقریباً یکسان می باشند. هر چند که داده های مرحله دوم در یکی از حالات منجر به ارائـهمقادیر احتمالات نشده است ولی می توان نتیجه گرفت که ایـن چنـد حالـت، متـداول تـرینحالاتی هستند که در حرکت عابرین وجود دارند و به کمک این اطلاعات بتوان نتـایج قابـلقبولی را به کمک شبیه سازی ، درباره رفتـار عـابرین بـه دسـت آورد و در مـدل سـازیترافیک عابرین پیاده ، از اطلاعات بیشتر بی نیاز شد . بیشترین اختلاف مربوط بـه حالـت(ح) است که تعداد کم داده های مربوط به این حالت ، شاید علت اصلی آن باشد.
محاسبه سرعت متوسط عابرین از دیگر اهداف این پژوهش بـوده اسـت. در مجمـوع ،در مرحله اول ۳۲۰۰ سرعت انفرادی از ۷۳۰ عابر مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت و در مرحله دوم نیز ۳۰۹۰ سرعت انفرادی از ۵۳۰ عابر تحلیل شده است . نتایج آنالیز این دادهها نشان داد که زنان و مردان از لحاظ سرعت متوسط اختلاف چندانی ندارند و تقریبـاً ازیک سرعت متوسط برخوردار هستند و می توان نتیجه گرفت که جهت طراحـی تسـهیلاتپیاده روی به لحاظ استفاده گروه خاصی از عابرین ، تفاوت چندانی قائل نشـد. همچنـیننمودار توزیع فراوانی سرعت متوسط بـه وضـوح نشـان داده اسـت کـه توزیـع فراوانـیسرعت متوسط عابرین از توزیع نرمال پیروی می کند .
به دست آوردن دیاگرام های اساسی جریان از دیگر اهداف این پژوهش بوده اسـت.
سه پارامتر اساسی جریان شامل سرعت ، چگالی و تردد هستند که ارتباط مابین این سـهمتغیر ، دیاگرام های اساسی جریان را نتیجه می دهد . نمودارهای به دست آمـده در ایـنمطالعه در هر دو مرحله کاملاً مشابه نمودارهای موجود در مراجع می باشـد کـه ایـن بـهمعنی صحت اطلاعات به دست آمده می باشد .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت