مشکلات نوشتاری در دانش اموزان

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:66
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

مشکلات نوشتاری در دانش اموزان

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش کمی و پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه برای گرد اوری اطلاعات استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق ۱۰۰ نفر بوده است که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. چارچوب مفهومی(نظری) این تحقیق نظریات اندیشمندان داخلی:پیران غفاری و اندیشمندان خارجی:وبر. بیرو. لیپست.بوزان.ویور و مولار بوده است. در این تحقیق ارتباط میان متغیرهای مشارکت اجتماعی،سن، جنس، و اعتماد اجتماعی، با احساس امنیت اجتماعی سنجیده شده اند و نتایج حاصله نشان می دهد که بجز رابطه سن و احساس امنیت اجتماعی بین بقیه متغیرها با احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود ندارد.

فهرست مطالب

پیشگفتار  ۱

چکیده       ۳

فصل اول ۴

(طرح تحقیق)          ۴

مقدمه       ۵

بیان مسئله                ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق        ۱۱

اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق          ۱۳

هدف کلی:                ۱۳

اهداف جزئی:          ۱۳

فرضیات: ۱۳

سؤالات:   ۱۳

متغیر های تحقیق:   ۱۴

تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۴

مشارکت  ۱۴

امنیت:     ۱۵

عملیاتی نمودن ابعاد امنیت:     ۱۶

فصل دوم ۱۸

مبانی نظری            ۱۸

مشارکت: ۱۹

اندیشمندان داخلی     ۱۹

غفاری:    ۱۹

اندیشمندان خارجی   ۲۰

ماکس وبر:               ۲۰

آلن بیرو:  ۲۱

سی مور مارتین لیپست:          ۲۱

امنیت:     ۲۲

اندیشمندان خارجی   ۲۳

باری بوزان:            ۲۳

آل ویور:  ۲۴

مولار:      ۲۵

پیشینه ی تجربی تحقیق           ۲۷

تحقیقات انجام شده در داخل     ۲۷

تحقیقات انجام شده در خارج    ۳۰

تحقیقات انجام شده در داخل     ۳۱

تحقیقات انجام شده در خارج    ۳۳

چار چوب نظری     ۳۴

جدول تقابلی             ۳۶

فصل سوم ۳۷

روش تحقیق:           ۳۸

تعریف تحقیق پیمایشی:           ۳۸

تعریف جامعه آماری:              ۳۸

انواع روش های نمونه گیری: ۳۸

تعریف روش نمونه گیری        ۳۹

روش های آماری(تجزیه-تحلیل)             ۴۰

تعریف اعتبار و پا یا بی:         ۴۱

فصل چهارم             ۴۴

ابزار اندازه گیری    ۴۴

روش تجزیه و تحلیل آماری    ۴۵

فصل پنجم ۵۲

بحث و نتیجه گیری ۵۲

مروری بر یافته های اصلی و فرعی       ۵۴

این تحقیق در ۵ فصل انجام شده است شامل:           ۵۴

منابع و مؤاخذ به ترتیب الفبای فارسی     ۵۷

پیشگفتار  ۱

چکیده       ۳

فصل اول ۴

(طرح تحقیق)          ۴

مقدمه       ۵

بیان مسئله                ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق        ۱۱

اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق          ۱۳

هدف کلی:بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی         ۱۳

اهداف جزئی:۱-شناخت تأثیر سن بر احساس امنیت اجتماعی ۱۳

فرضیات: ۱۳

سؤالات:   ۱۳

متغیر های تحقیق:   ۱۴

تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۴

مشارکت  ۱۴

امنیت:     ۱۵

عملیاتی نمودن ابعاد امنیت:     ۱۶

فصل دوم ۱۸

مبانی نظری            ۱۸

مشارکت: ۱۹

اندیشمندان داخلی     ۱۹

غفاری:    ۱۹

اندیشمندان خارجی   ۲۰

ماکس وبر:               ۲۰

آلن بیرو:  ۲۱

سی مور مارتین لیپست:          ۲۱

امنیت:     ۲۲

اندیشمندان خارجی   ۲۳

باری بوزان:            ۲۳

آل ویور:  ۲۴

مولار:      ۲۵

پیشینه ی تجربی تحقیق           ۲۷

تحقیقات انجام شده در داخل     ۲۷

تحقیقات انجام شده در خارج    ۳۰

تحقیقات انجام شده در داخل     ۳۱

تحقیقات انجام شده در خارج    ۳۳

چار چوب نظری     ۳۴

جدول تقابلی             ۳۶

فصل سوم ۳۷

روش تحقیق:در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است.              ۳۸

تعریف تحقیق پیمایشی:  توصیفی از نگرش و رفتارجمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به یک رشته سوالات.   ۳۸

تعریف جامعه آماری: مجمو عه ای است متشکل از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک می با شند. در هر تحقیق جامعه آماری شامل کلیه افرادی است که محقق  علاقمند است نتایج تحقیق را به آن تعمیم دهد برای مثال:کلیه دانشجویان ترم هفتم دانشگاه پیام نور شهر خرم اباد.جامعه آماری در این تحقیق ۶۸۰۰ دانشجو می باشد.    ۳۸

انواع روش های نمونه گیری:تصادفی و غیر تصادفی.           ۳۸

تعریف روش نمونه گیری        ۳۹

روش های آماری(تجزیه-تحلیل)             ۴۰

تعریف اعتبار و پا یا یی:         ۴۱

فصل چهارم             ۴۴

ابزار اندازه گیری    ۴۴

روش تجزیه و تحلیل آماری    ۴۵

فصل پنجم ۵۲

بحث و نتیجه گیری ۵۲

مروری بر یافته های اصلی و فرعی       ۵۴

این تحقیق در ۵ فصل انجام شده است شامل:           ۵۴

منابع و مؤاخذ به ترتیب الفبای فارسی     ۵۷

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط