میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:تحقیق درارتباطات
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:386
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده :

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی»

(Integrated Marketing Communication ) IMC

در محدوده زمانی سال ۱۳۸۶ و در قلمرو مکانی شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد. با توجه به چارچوب‌های نظری تحقیق در حوزه های مخاطب ،محتوای پیام و رسانه ها ، پژوهش  حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان ۵ شاخص  ارتباطات یکپارچه بازاریابی ، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند ، غیر قابل اجرا هستند؟

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه‌

فصل‌ اول‌: کلیات‌

۱-۱-‌ بیان مسئله‌ ‌      ۵

۲-۱ـ اهمیت تحقیق  ۵

۳ـ۱ـ اهداف‌ تحقیق ‌  ۱

۴ـ۱ـ فرضیه‌های‌ تحقیق‌            ۱۱

۵ـ۱ـ جامعه‌ آماری‌  ۱۱

۶ـ۱ـ روش‌ تحقیق‌     ۱۵

۷ـ۱ـ تکنیک‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش‌)      ۱۶

۸ـ۱ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌        ۱۶

۹ـ۱ـ موانع‌ تحقیق‌    ۱۷

۱۰-۱-پیشینه تحقیق                 ۱۷

۱۱-۱- مبانی نظری                 ۱۸

۱-۱۱-۱- نظریه جریان دو مرحله ای     ۱۸

۲-۱۱-۱-  نظریه استحکام       ۱۸

۳-۱۱-۱- نظریه استفاده- رضایتمندی     ۱۸

۴-۱۱-۱-  نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی    ۱۹

۵-۱۱-۱- نظریه پذیرش          ۱۹

۶-۱۱-۱- نظریه انگیزشی      ۲۰

۷-۱۱-۱- نظریه های خصیصه منفرد     ۲۰

۸-۱۱-۱- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای          ۲۱

۹-۱۱-۱-  نظریه های مخاطب شناسی    ۲۲

فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌

بخش‌ اول‌:

۱ـ۱ـ تعریف واژگان‌                 ۲۸

۱ـ۱ـ۱- مفهوم ارتباط               ۲۸

۲ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات           ۳۰

۳ـ۱ـ۱- مفهوم‌ بازاریابی         ۳۱

۴ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی           ۳۴

۵ـ۱ـ۱- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی             ۳۴

۶ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی            ۳۵

۷ـ۱ـ۱- مفهوم‌ رسانه ها           ۳۷

۸ـ۱ـ۱- مفهوم‌ تبلیغات             ۳۸

۹ـ۱ـ۱- مفهوم‌ پیشبرد فروش   ۴۱

۱۰ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش مستقیم ۴۳

۱۱ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش شخصی              ۴۴

۱۲ ـ۱-۱- مفهوم‌ روابط عمومی              ۴۴

۱۳ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ حمایت مالی   ۴۷

۱۴ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش رابطه ای           ۴۷

بخش‌ دوم‌:

۱ـ۲ـ سیر تحولات بازاریابی     ۴۸

۲ـ۲ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی      ۵۵

۳ـ۲ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی           ۵۷

۱-۳ـ۲ـ گرایش تولید                 ۶۰

۲-۳ـ۲ـ گرایش محصول          ۶۰

۳-۳ـ۲ـ گرایش فروش              ۶۰

۴-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی         ۶۱

۵-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی اجتماعی          ۶۷

۴ـ۲ـ تعاریف بازاریابی            ۶۸

۵ـ۲ـ ابعاد تعاریف بازاریابی   ۷۰

۱-۵ـ۲ـ نیازها و خواسته ها      ۷۱

۲-۵ـ۲ـ مبادله           ۷۲

۳-۵ـ۲ـ بازار            ۷۲

۶ـ۲ـ ابعاد گوناگون Marketingا             ۷۳

۱-۶ـ۲ـ بازارگرایی                  ۷۳

۲-۶ـ۲ـ بازارشناسی                  ۷۳

۳-۶ـ۲ـ بازاریابی      ۷۴

۴-۶ـ۲ـ بازارسازی ۷۴

۵-۶ـ۲ـ بازارگردی                  ۷۵

۶-۶ـ۲ـ بازارسنجی                  ۷۵

۷ـ۶ـ۲ـ بازارداری    ۷۹

۸ـ۶ـ۲ـ بازارگرمی  ۷۹

۹ـ۶ـ۲ـ بازارگردانی                 ۷۹

۷-۲-شش گام برنامه بازاریابی ۷۷

بخش‌ سوم:

۱ـ۳ـ بازاریابی نوین                 ۷۹

۲ـ۳ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی             ۸۴

۳-۳- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی                ۸۷

۴-۳- فرآیند برنامه ریزی IMCا               ۹۰

۵ـ۳ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMCا)    ۹۱

۶ ـ۳ـ فاکتورهای رشدIMCا     ۹۲

۷ ـ۳ـ ارتباطات بازاریابی وIMCا           ۹۳

۸ ـ۳ـ پنج فاکتور کلیدیIMCا   ۹۶

۹ ـ۳ـ  اهداف IMCا  ۹۸

۱۰ـ ۳ـ ویژگی های اصلی IMCا………………………………………………………………………………….. ۹۹

۱۱ـ۳ـ آمیخته تبلیغات وIMCا……………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۱۲ ـ۳ـ به سوی یکپارچگی………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۱۳ ـ۳ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(۵ گام)……………………………………………………………… ۱۰۶

۱۴-۳-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی…………………………………………………….. ۱۰۷

۱۵ ـ۳ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMCا………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۱۶ ـ۳ـ فرآیند هشت مرحله ای IMCا…………………………………………………………………………. ۱۱۶

۱۷ ـ۳ـ فرآیند IMC (گونرینگ ) ……………………………………………………………………………….۱۲۰

۱۸ ـ۳ـ مراحل توسعه IMCا ……………………………………………………………………………………….۱۲۳

۱۹ ـ۳ـ موانع موجود بر سر راه  اجرای IMCا ……………………………………………………………… ۱۲۷

۲۰ ـ۳ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMCا………………………………………………….. ۱۳۱

بخش‌ چهارم‌:

۱ـ۴ـ فرآیند ارتباطات در IMCا …………………………………………………………………………………..۱۳۹

۱-۱ـ۴ـ عناصر فرآیند ارتباط…………………………………………………………………………….۱۳۹

۲-۱ـ۴ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان ……………………………………………۱۴۰

۳-۱ـ۴ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (۹ مرحله )……………………………….. ۱۴۷

۲ـ۴ـ انتخاب رسانه ها  ……………………………………………………………………………………………….۱۶۳

۳ـ۴ـتبلیغات……………………………………………………………………………………………………………….۱۷۱

۱-۳ـ۴ـ میزان تبلیغات …………………………………………………………………………………..  ۱۷۲

۲-۳ـ۴ـ تعیین اهداف تبلیغات    ۱۷۴

۳-۳ـ۴ـ تعیین بودجه تبلیغات    ۱۷۵

۴ـ۳ـ۴ـ تعیین استراتژی تبلیغات               ۱۷۶

۵ـ۳ـ۴ـ عملکردهای تبلیغات‌    ۱۷۷

۶ـ۳ـ۴ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌            ۱۷۸

۷ـ۳ـ۴ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌                 ۱۷۹

۸ـ۳ـ۴ـ تبلیغات و آگهی ها        ۱۸۳

۹ـ۳ـ۴ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها    ۱۸۸

۱۰ـ۳ـ۴ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید     ۱۹۴

۴ـ۴ـ ترویج               ۲۰۶

۱-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج     ۲۰۹

۲-۴ـ۴ـماهیت و اهمیت ترویج  ۲۱۲

۳-۴ـ۴ـ روش های ترویج         ۲۱۲

۴-۴ـ۴ـ ماهیت ابزار های ترویج              ۲۱۴

۵-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی     ۲۲۱

۵ـ۴ـ پیشبرد فروش  ۲۲۴

۱-۵ـ۴ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش        ۲۲۵

۶ـ۴ـ فاصله بین فروش و بازاریابی          ۲۳۱

۷ـ۴ـ روابط عمومی  بازاریابی                 ۲۳۵

۱-۶ـ۴ـ ابزارهای مهم روابط عمومی       ۲۳۸

۲-۶ـ۴ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی   .۲۳۹

۳-۶ـ۴ـ اجرای برنامه روابط عمومی       ۲۴۰

۴-۶ـ۴ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی       ۲۴۱

۸ـ۴ـ حمایت مالی     ۲۴۲

فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌

۱ـ۳ـجامعه‌آماری‌ ……………………………………………………………………………………………………..  ۲۴۷

۲ـ۳ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ ………………………………………………………………………. ۲۵۰

۳ـ۳ـ روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی………………………………………………………………………….   ۲۵۰

۱-۳-۳- روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر …………………………………………………………………. ۲۷۷

۴ـ۳ـ اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ …………………………………………………………………………………….. ۲۷۷

۵ـ۳ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌  ………………………………………………………………………… ۲۷۸

۶-۳-       فرضیه‌های‌ تحقیق‌ …………………………………………………………………………………………… ۲۷۸

۷-۳-       سؤالات‌ تحقیق‌……………………………………………………………………………………………….. ۲۷۹

فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌

۱-۴- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی …………………………………………………………………….. ۳۰۴

فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌

بخش‌ اول‌:

۱ـ۵ـ خلاصه‌ و نتیجه‌گیری‌  ……………………………………………………………………………………… ۳۴۹

بخش‌ دوم:

۲ـ۵ـ پیشنهادات‌ ……………………………………………………………………………………………………… ۳۵۸

منابع‌ومأخذ: ………………………………………………………………………………………………………………۳۶۲

پیوست‌  ……………………………………………………………………………………………………………………۳۶۹

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط