پیشرانه های موشکی مایع ، ژل و هیبرید

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی-فرآیند
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:78
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده
مقدمه

فصل اول) پیشرانهای مایع

۱-۱) تاریخچه پیشرا نه های مایع
۱-۲) انواع پیشرانه ها ی مایع
۱-۳) دسته بندی پیشرانه های مایع
۱-۴) معایب پیشرانه های مایع
۱-۵) مزایای پیشرانه های مایع
۱-۶) معرفی انواع سوخت های مایع
۱-۷) معرفی انواع اکسنده های مایع
۱-۸) پارامترهای اساسی و معیار های مهم درارزیابی پیشرا نه های مایع
۱-۹) معرفی برترین سوخت ها ی مایع
۱-۱۰) معرفی برترین سوخت ها ی مایع
۱-۱۱) معرفی برترین اکسنده های مایع
۱-۱۲) روند توسعه پیشرانه های مایع در سیستم های موشکی

فصل دوم) پیشرانهای ژل

۲-۱) ژل چیست
۲-۲) مزایا و معایب های پیشرانه های ژ ل درمقایسه با پیشرانه های مایع وجامد
۲-۳) تاریخچه پیشرانه های ژل
۲-۴) رئولوژی پیشرانه ژل
۲-۵) شیمی ژل
۲-۶) رئومتری(سیال سنجی)
۲-۷) ژلنت ها
۲-۸) جریان پیشرا نه های ژل
۲-۹) پارامتر های مهم در ارز یابی پیشرانه های ژل
۲-۱۰) مهمترین پیشرانه های ژل
۲-۱۱) مهمترین اکسید کنند های ژل
۲-۱۲) مهمترین ژل کننده ها

فصل سوم) پیشرانه های هیبریدی

۳-۱) خط سیر توسعه پیشرا نهای هیبریدی
۳-۲) تریبریدها
۳-۳) مزایاومعایب سیستم های هیبریدی در مقایسه باسایر پیشرا نه ها

فصل چهارم) نتیجه گیری

مراجع لاتین

۲-۱: خواص فیزیکی نمونه نفتی
۲-۲: نتایج حاصل از سه آزمایش

۱-۱ : عنصر هندسی
۱-۲ : محاسبه ضریب خود نفوذی با استفاده از نمودار
۲-۱ : سیستم Solvent-Heavy oil
۲-۲ : نمایی از Visual cell
۲-۳ : نمایی از سل حجم ثابت دکتر ریاضی
۲-۴ : پارامترهای مربوط به شکل ۳
۲-۵ : تغییرات فشار بر حسب زمان
۲-۶ : تغیرات ارتفاع بی بعد مایع با زمان در دمای۸/۳۷درجه سانتی گراد
۲-۷ : تغییرات فشار بی بعد درحجم ثابت در۸/۳۷درجه سانتی گراد
۲-۸ : ضریب نفوذ سیستم متان- پنتان در۸/۳۷درجه سانتی گراد برای فاز گاز ومایع
۲-۹ : مقایسه ضریب نفوذ ماسبه شده از روش ریاضی با سار روش ها
۲-۱۰ : شرایط استفاده شده در روش Zhang
۲-۱۱ : داده های فشار – زمان برای سیستم نفت- دی اکسید کربن
۲-۱۲ : داده های فشار – زمان برای سیستم نفت- متان
۲-۱۳ : داده های فشار- زمان برای سیستم متان-نفت در صفحه نیمه لگاریتمی
۲-۱۴ : داده های فشار- زمان برای سیستم دی اکسید کربن -نفت در صفحه نیمه لگاریتمی
۲- ۱۵ : ضریب نفوذ سیستم نفت- دی اکسید کربن در فشارهای تعادلی مختلف
۲- ۱۶ : ضریب نفوذ سیستم نفت- متان در فشارهای تعادلی مختلف
۲-۱۷ : : روش عددی سیستم دی اکسید کربن- نفت
۲-۱۸ : رسم داده های روش عددی سیستم متان- نفت
۲-۱۹ : مقایسه نتایج این روش با دیگر تحقیقات
۲-۲۰ : نمایی از یک Blind Cell
۲-۲۱ : فشار بر حسب زمان
۲-۲۲ : نمایش داده ها در صفحه نیمه لگاریتمی
۲-۲۳ : نتایج آزمایشگاهی در مشار ۸ مگاپاسکال

چکیده

منظوراز پیشرانه ها[۱] ،یک مخلوط شیمیایی است که شامل سوخت (احیا شونده) و اکسنده میباشد، پیشرا نه ها از جمله (مایع،ژل،هیبرید) به عنوان پیشرانه های دوجزیی[۲] یاد می شوند و عموماً پیشرا نه ها را به همین نام می شناسند و  از این رو کمتر به نام پیشرا نه های تک جزیی[۳] تلقی می شوند.

از این رو در دهه های اخیر ،محققان سعی نمودند که معروفترین و پیشرفته ترین پیشرانه های مایع و ژل و هیبرید  را در زمینه پیشرانش های موشکی ارائه دهند که شامل: خانواده آزیدها و آمینها و هیدازین ها بصورت مایع ،ژل و هیبرید می باشند.

مقدمه

منظوراز پیشرانه ها[۱] ،یک مخلوط شیمیایی است که شامل سوخت (احیا شونده) و اکسنده میباشد، پیشرا نه ها از جمله (مایع،ژل،هیبرید) به عنوان پیشرانه های دوجزیی[۲] یاد می شوند و عموماً پیشرا نه ها را به همین نام می شناسند و  از این رو کمتر به نام پیشرا نه های تک جزیی[۳] تلقی می شوند.

قابل ذکر است که لغت (PROPELLANT)، ازریشه ای (PROPEL) گرفته شده و به معنای حرکت دادن شی ءمی باشد.

پیشرا نه های موشکی (مایع،ژل،هیبرید) به دلیل طبیعی بودن شان ،ماده های پر انرژی  هستندکه این عامل آنها را مخاطره آمیز می سازد. در بین پیشرا نه ها ، پیشرا نهای مایع دسته مهمی از پیشرانه های موشکی است که این امر بد لیل ویژگیهایی  ، نظیر :ایمپا لس ویژه بالا ،قابلیت خاموش کردن و روشن کردن های مکرر موتور وامکان تغییر تراست ، امکان سرد کردن محفظه احتراق توسط پیشرا نه و….، می باشد که    هنوز موشکهای مایع سوز در پروژه های موشکی و حمل ماهواره ،در بین سیستم های موشکی حرف اول می زند.

شایان ذکر است که محرکۀ راکت پیشرانه های مایع در حدود۱ میلیون پوند  نیرو  تولید می کنند وبه همین خاطر موتورپیشرانه های مایع نسبت به موتور پیشرانه های جامد به مراتب دارای قدرت بیشتری است.ولی موتور سیستم های مایع سوز نسبت به موتور موشکهای سوخت جامد پیچید گی های بیشتری دارد ولذا هزینه تمام شده برای ساخت سیستم مایع سوز معمولاً بیشتر از سیستم های با سوخت جامد است.

پیشرا نهای مایع ،سیالهای عاملی[۴]برای موتور های راکت می باشند.زمانی که این  پیشرا نهادر محفظه احتراق راکت میسوزند ،تولید نیروی پیشران( تراست[۵] )می کنند و بعد ازآن گازهای داغی البته باسرعت بسیار زیاد از دماغۀ انتهایی (نازل) موشک خارج می شود.

قریب به ۸۰ سال گذشته،محققان برای استفاده از پیشرا نه ها الگو ومعیار خاصی را نداشتند،واز این رو ازآنها به طور گسترده در دامنه وسیعی از زمینه های نظامی و فضایی استفاده می کردند.بطور مثال بعد از دهه ها تجربه عملی در سالهای بسیارپیشین ،یک ترکیب پیشرانه دوجین[۶] (دو گانه)برای پیشرا نش موتورراکت بوجو دآمد که در آن سالها مورد توجه محققان علوم فضایی  بوده است .مانند: (اسید نیتریک [۷]واسید نیتریک قرمز دود کننده[۸]) که جزء اکسنده ها می باشند بعد ها جای خودشان را به اکسنده های جدید نظیر(تترا اکسید نیتروژن[۹]، پر اکسید هیدروژن[۱۰]) دادند وهم چنین ،می توان گفت که بعضی از سوخت ها امروزه از آنها در عرصه کارهای نظامی ودفاعی استفاده نمی شود به مانند:اتر/ گازوییل، تولوئن ،که آنها از این رو جای خودشان را به سوخت های جدید  نظیر(RP-1 )،دی متیل هیدرازین نا متقارن[۱۱] دادند.

علی رغم اینکه در همه پیشرا نه ها، یک رابطه و یا هما هنگی خاصی بین کیفیت خوب و کیفیت بد آنها وجود دارد ، این امر  باعث می شود که این موادشیمیایی ازهمدیگر متمایز شوند. به این دلیل امروزه دانشمندان برای استفاده از هر پیشرانه محدویت ها و معیارهای را در نظر گرفته  و مورد تست های آزمایشگاهی  قرار داده اند تا مناسب ترین پیشرانه را کشف کنند تا بیشترین ایمپالس ویژه[۱۲] (ISP) که مهمترین پارامتر در ارزیابی های پیشرانه های برتر است را داشته باشند.

بیشتر ین ارزیابی ها توسط محققان در بین سالهای (۱۹۶۵تا ۱۹۳۳) انجام شده اند به طوری که، درکلیه کشور ها (۱۸۰۰تا۲۰۰۰) نوع پیشرا نه های مختلف  تحت بررسی های آزمایشگاهی  قرار گرفته اندوبیش از ۳۰۰نوع ترکیب پیشرا نها دو گانه در محفظه های تراست کوچک تست شده اند.به طوری که درکشور هایی مانند: شوروی ،که تعداد نامعلومی از آنها  بین سالهای(۱۹۴۵تا۱۹۷۰) بدست آمدند ودرآمریکا تقریباً ۱۳۰۰نوع پیشرانه بین سال های (۱۹۳۶ تا۱۹۷۰) شنا خته شده بودند.

برای  سا بقۀ پیشرانه های خود  مشتعل این طور می توان گفت،که درسال ۱۹۳۶کلمۀ Hypergolic برای سوخت خود مشتعل،توسط یک محقق آلمانی Dr.Noeggerath ارائه شد واینکه تاکنون تعدادی زیادی پیشرانه های خود  مشتعل در کشور های مختلف از سالهای ( ۱۹۳۳تا۱۹۷۰ ) مورد بررسی و استفاده قرار گرفته اند.

 در این سمینار سعی شده است که انواع پیشرا نه ها و دسته بندی آنها شرح داده شود واینکه انواع اکسنده هاو سوخت های مایع را معرفی کرده و هم چنین خاصیت های شیمیایی و فیزیکی آنها ونکته آخر پارامتر های اسا سی و کلیدی در تحلیل مناسبترین پیشرا نها وروند توسعه این گونه موادشیمیایی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت