چاپ آنزیمی روی کالای پنبه ای – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:78
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

چاپ آنزیمی روی کالای پنبه ای – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۴ فصل اول : کلیات
۱-۱ هدف ۴
۱-۲ پیشینه تحقیق ۴
۵ ۱-۳کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع نساجی
۱-۴ ابزارکنترل وشناسایی ۶
۱-۵ تاریخچه آنزیم ها ٨
۱-۶ آنزیم چیست ٩
۱-۷ کینیتیک آنزیم ها ١٢
۱-۸ اثر غلظت سوبسترابرسرعت واکنش آنزیمی ١۵
۱-۹ فرآیندهای آنزیمی ١۶
۱-۱۰ کاربرد آنزیم ها در آماده سازی الیاف ١٧
۱-۱۱ کاربرد آنزیم ها در آماده سازی پارچه ١٨
۱-۱۲ کاربرد آنزیم در تکیمل کالای نساجی ١٩
۱-۱۳ مراقبت بعدی منسوجات : ٢٠
۱-۱۴ عمل آوری الیاف سلولزی توسط سلولازها ٢٠
۱-۱۵ زیست پرداخت آنزیمی ٢١
۱-۱۶ دسته بندی آنزیمهای سلولاز ٢١
۱-۱۷ هیدرولیز آنزیمی سلولز و عوامل مؤثر در شدت هیدرولیز ٢۴
۱ – ۱۸اثر سلولاز برخواص پارچه پنبه ای ٣٢
فصل دوم :کارهای عملی ۳۵
۱-۲مواد و وسایل مورد استفاده در آزمایش ۳۶
۲-۲دستگاه های مورد استفاده دراین آزمایش ۳۷
۲-۳شرح آزمایش وروش کار ٣٧
۲-۳-۱مرحله اول آزمایش ٣٨
۲-۳-۱-۱ -عملیات چاپ روی پارچه ها ٣٩
۲-۳- ۱-۲آماده سازی کتیرا ۴٠
۲-۳-۱-۳ آماده سازی شابلون ۴٠
۲-۳-۱-۴ عملیات چاپ ۴١
۲-۳-۲ مرحله دوم آزمایش ۴٢
۲-۳-۳ اندازه گیری درصد کاهش وزن ۴٣
۲-۳-۴ اندازه گیری ضخامت الیاف ۴۴
۲-۳- ۵ اسپکتروفتومتری ۴۵
فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۸
نتیجه گیری ۴۹
نتیجه گیری کلی ۶۲
پیشنهادات ۶۳
منابع وماخذ ۶۴
فهرست منابع فارسی ۶۴
فهرست منابع لاتین ۶۵
چکیده انگلیسی ۶٧

چکیده:
در این تحقیق از ترکیب دو روش چاپ سوخت و چاپ برداشت، روشی منحصر به فرد ارائه گردیده است که در آن چاپ سوخت و برداشت به صورت بیولوژیکی و همزمان در یک پروسه عملیاتی انجام گرفته است. در هنگام چاپ بر روی پارچه مخمل پنبه، از آنزیم سلولاز استفاده شد. قبل از چاپ نمونه ها به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول نمونه هایی که اول چاپ و سپس رنگرزی بر روی آنها انجام شد و دسته دوم نمونه هایی که ابتدا رنگرزی و سپس چاپ بر روی آنها انجام شد. نمونه ها پس از چاپ با خمیر چاپ حاوی آنزیم سلولاز، برای مدتهای ۲، ۴، ۶ و ۱۰ روز نگهداری و سپس شستشو شدند. درصد کاهش وزن و همچنین کاهش ضخامت پارچه در اثر هیدرولیز سلولز توسط آنزیم سلولاز اندازه گیری شد. اسپکتروفوتومتری انعکاسی به منظور بررسی تا ثیر آنزیم سلولاز بر روی رنگ و شفافیت کالا انجام شد. نتایج نشان دهنده از بین رفتن پرزها در اثر هیدرولیز سلولز و تا حدی برداشت رنگی از روی کالا بود و میزان کاهش رنگ در مناطق چاپ خورده، برای نمونه هایی که ابتدا رنگرزی و سپس چاپ شده بودند بیشتر از نمونه هایی بود که ابتدا چاپ و سپس رنگرزی شده بودند.

مقدمه:
چاپ مجموعهای از هنر، علم شیمی و مکانیک است که میتواند طرح و یا تصویری را بر سطحی مانند پارچه نقش بندد و یا پارچه ساده را زیباتر جلوه دهد.
گرچه به طور معمول چاپ را رنگرزی موضعی و یا از بین بردن موضعی رنگ می-خوانند، اما در بعضی از مواقع در پارچههایی که نخهای آن مخلوطی از الیاف باشد مانند پشم – پنبه و یا پنبه – پلی استر، یا از بین بردن یکی از اجزاء مخلوط توسط مواد شیمیایی، اثر سوخت بر روی کالا ایجاد میشود.
امروزه با پیشرفت بیوتکنولوژی، راه حلهای کم هزینه و مؤثری در فرآیندهای نساجی بوجود آمده است. این فناوری علاوه بر کاهش مضرات زیست محیطی ناشی از شویندهها و مواد شیمیایی، منجر به ایجاد صنعت دوستدار محیط زیست میگردد. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است با به کارگیری آنزیم سلولاز در خمیر چاپ، نقش این آنزیم در هنگام چاپ برروی کالای پنبهای بررسی شود.جهت بررسی نقش آنزیم سلولاز در خمیر چاپ مورد استفاده هنگام چاپ بر روی کالای پنبهای، ابتدا باید از نحوه عملکرد آنزیم سلولاز برروی سلولز مطلع باشیم. به همین دلیل سعی شده است تا در فصل اول به اطلاعات کلی در زمینه ساختار آنزیم سلولاز و نحوه تأثیر بر روی زنجیرههای سلولزی اشاره شود.

نتیجه گیری
همان طوری که میدانیم سلولازها با داشتن مجموعهای از آنزیمها باعث اصلاحسطحی پارچه پنبهای میشوند. این فرایند زدودن پرزهای سطحی یا زیست تراشنامیده میشود.
به طور کلی پس از زیست تراش سطح پارچههای سلولزی خصوصیات جدیدی پیدا میکند. در زیست تراش تمایل به تشکیل پرزدانه در پارچه به حداقل می-رسد بدین ترتیب که پارچه دارای سطحی صاف و کم پرز شده و زیر دست آن نرمتر میشود و مقاومت خمشی آن کاهش مییابد. همچنین جذب آب و آویزش آن بهتر میشود. به عبارت دیگر همراه با تغییرات سطحی پارچه خواص فیزیکی آن نیز در اثر تخریب الیاف پنبه دگرگون میگردد و در اثر این عملیات ضخامت، سختی، زبری، رطوبت بازیافتی و تمایل به ایجاد پرزدانه در پارچه کاهش مییابد. این عملیات باعث کاهش استحکام در اثر به وجود آمدن شکاف و چاکهایی در سطح الیاف میشود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت