چاپ آنزیمی روی کالای پنبه ای – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:78
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

چاپ آنزیمی روی کالای پنبه ای – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چكيده
2 مقدمه
4 فصل اول : كليات
1-1 هدف ٤
1-2 پيشينه تحقيق ٤
5 1-3كاربردهاي بيوتكنولوژي در صنايع نساجي
1-4 ابزاركنترل وشناسايي ٦
1-5 تاريخچه آنزيم ها ٨
1-6 آنزيم چيست ٩
1-7 كينيتيك آنزيم ها ١٢
1-8 اثر غلظت سوبسترابرسرعت واكنش آنزيمي ١٥
1-9 فرآيندهاي آنزيمي ١٦
1-10 كاربرد آنزيم ها در آماده سازي الياف ١٧
1-11 كاربرد آنزيم ها در آماده سازي پارچه ١٨
1-12 كاربرد آنزيم در تكيمل كالاي نساجي ١٩
1-13 مراقبت بعدي منسوجات : ٢٠
1-14 عمل آوري الياف سلولزي توسط سلولازها ٢٠
1-15 زيست پرداخت آنزيمي ٢١
1-16 دسته بندي آنزيمهاي سلولاز ٢١
1-17 هيدروليز آنزيمي سلولز و عوامل مؤثر در شدت هيدروليز ٢٤
1 – 18اثر سلولاز برخواص پارچه پنبه اي ٣٢
فصل دوم :كارهاي عملي 35
1-2مواد و وسايل مورد استفاده در آزمايش 36
2-2دستگاه هاي مورد استفاده دراين آزمايش 37
2-3شرح آزمايش وروش كار ٣٧
2-3-1مرحله اول آزمايش ٣٨
2-3-1-1 -عمليات چاپ روي پارچه ها ٣٩
2-3- 1-2آماده سازي كتيرا ٤٠
2-3-1-3 آماده سازي شابلون ٤٠
2-3-1-4 عمليات چاپ ٤١
2-3-2 مرحله دوم آزمايش ٤٢
2-3-3 اندازه گيري درصد كاهش وزن ٤٣
2-3-4 اندازه گيري ضخامت الياف ٤٤
2-3- 5 اسپكتروفتومتري ٤٥
فصل سوم : نتيجه گيري و پيشنهادات 48
نتيجه گيري 49
نتيجه گيري كلي 62
پيشنهادات 63
منابع وماخذ 64
فهرست منابع فارسي 64
فهرست منابع لاتين 65
چكيده انگليسي ٦٧

چكيده:
در اين تحقيق از تركيب دو روش چاپ سوخت و چاپ برداشت، روشي منحصر به فرد ارائه گرديده است كه در آن چاپ سوخت و برداشت به صورت بيولوژيكي و همزمان در يك پروسة عملياتي انجام گرفته است. در هنگام چاپ بر روي پارچة مخمل پنبه، از آنزيم سلولاز استفاده شد. قبل از چاپ نمونه ها به دو دسته تقسيم شدند. دستة اول نمونه هايي كه اول چاپ و سپس رنگرزي بر روي آنها انجام شد و دستة دوم نمونه هايي كه ابتدا رنگرزي و سپس چاپ بر روي آنها انجام شد. نمونه ها پس از چاپ با خمير چاپ حاوي آنزيم سلولاز، براي مدتهاي 2، 4، 6 و 10 روز نگهداري و سپس شستشو شدند. درصد كاهش وزن و همچنين كاهش ضخامت پارچه در اثر هيدروليز سلولز توسط آنزيم سلولاز اندازه گيري شد. اسپكتروفوتومتري انعكاسي به منظور بررسي تا ثير آنزيم سلولاز بر روي رنگ و شفافيت كالا انجام شد. نتايج نشان دهندة از بين رفتن پرزها در اثر هيدروليز سلولز و تا حدي برداشت رنگي از روي كالا بود و ميزان كاهش رنگ در مناطق چاپ خورده، براي نمونه هايي كه ابتدا رنگرزي و سپس چاپ شده بودند بيشتر از نمونه هايي بود كه ابتدا چاپ و سپس رنگرزي شده بودند.

مقدمه:
چاپ مجموعهاي از هنر، علم شيمي و مكانيك است كه ميتواند طرح و يا تصويري را بر سطحي مانند پارچه نقش بندد و يا پارچة ساده را زيباتر جلوه دهد.
گرچه به طور معمول چاپ را رنگرزي موضعي و يا از بين بردن موضعي رنگ مي-خوانند، اما در بعضي از مواقع در پارچههايي كه نخهاي آن مخلوطي از الياف باشد مانند پشم – پنبه و يا پنبه – پلي استر، يا از بين بردن يكي از اجزاء مخلوط توسط مواد شيميايي، اثر سوخت بر روي كالا ايجاد ميشود.
امروزه با پيشرفت بيوتكنولوژي، راه حلهاي كم هزينه و مؤثري در فرآيندهاي نساجي بوجود آمده است. اين فناوري علاوه بر كاهش مضرات زيست محيطي ناشي از شويندهها و مواد شيميايي، منجر به ايجاد صنعت دوستدار محيط زيست ميگردد. به همين دليل در اين تحقيق سعي شده است با به كارگيري آنزيم سلولاز در خمير چاپ، نقش اين آنزيم در هنگام چاپ برروي كالاي پنبهاي بررسي شود.جهت بررسي نقش آنزيم سلولاز در خمير چاپ مورد استفاده هنگام چاپ بر روي كالاي پنبهاي، ابتدا بايد از نحوة عملكرد آنزيم سلولاز برروي سلولز مطلع باشيم. به همين دليل سعي شده است تا در فصل اول به اطلاعات كلي در زمينة ساختار آنزيم سلولاز و نحوة تأثير بر روي زنجيرههاي سلولزي اشاره شود.

نتيجه گيري
همان طوري كه ميدانيم سلولازها با داشتن مجموعهاي از آنزيمها باعث اصلاحسطحي پارچه پنبهاي ميشوند. اين فرايند زدودن پرزهاي سطحي يا زيست تراشناميده ميشود.
به طور كلي پس از زيست تراش سطح پارچههاي سلولزي خصوصيات جديدي پيدا ميكند. در زيست تراش تمايل به تشكيل پرزدانه در پارچه به حداقل مي-رسد بدين ترتيب كه پارچه داراي سطحي صاف و كم پرز شده و زير دست آن نرمتر ميشود و مقاومت خمشي آن كاهش مييابد. همچنين جذب آب و آويزش آن بهتر ميشود. به عبارت ديگر همراه با تغييرات سطحي پارچه خواص فيزيكي آن نيز در اثر تخريب الياف پنبه دگرگون ميگردد و در اثر اين عمليات ضخامت، سختي، زبري، رطوبت بازيافتي و تمايل به ايجاد پرزدانه در پارچه كاهش مييابد. اين عمليات باعث كاهش استحكام در اثر به وجود آمدن شكاف و چاكهايي در سطح الياف ميشود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت