کاربرد Flow-3D و Fluent در شبیه سازی انواع جت ها

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:106
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

کاربرد Flow-3D و Fluent در شبیه سازی انواع جت ها

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده :

هدف از این تحقیق، بررسی کلی روی قابلیت های فلوتری دی در مدلسازی و تحلیل عددی انواع جت ها است. یکی از مسائل مورد بررسی بر روی جت ها وقوع آبشستگی پس از انواع جت ها می باشد، در این راستا از عوامل موثر در تحلیل و شبیه سازی عددی آبشستگی پس از جت ها می توان از مدل های آشفتگی نام برد، برای این منظور بر روی مدل های آشفتگی موجود در فلوتری دی بررسی می گردد. از عوامل موثر دیگر بر روی ابعاد چاله آبشستگی زاویه اصطکاک داخلی رسوبات می باشد که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوتری دی بر روی آن بررسی می شود. از عوامل دیگری که در این تحقیق به وسیله نرم افزار فلوتری دی بر روی جت بررسی گردیده است تاثیر درجه حرارت بر طول اختلاط جت های مستغرق با استفاده از نرم افزار فلوتری دی انجام گردیده است.

فهرست مطالب

فصل اول:مروری برمطالعات انجام شده برروی آبشستگی پایین دست انواع جت

۱-۱مقدمه

-۱-۲آبشستگی ناشی از جت های عمودی ۵

۵-۳کارهای انجام شده قبلی درزمینه آبشستگی ۸

۱-۴جمع بندی ۳۴

فصل دوم:اغتشاش ومدل های اغتشاشی

۲-۱آشفتگی چیست؟ ۳۷

۲-۲اغتشاش ومدل های اغتشاشی ۳۸

۲-۲-۱ اEddy-Viscosity- روابط اساسی حاکم بر ۳۹

۲-۲-۱-۱رابطه اسای بوسینسک ۴۱

۲-۲-۱-۲رابطه اسای اسپزیال ۴۱

۲-۲-۱-۳رابطه اساسی لاندر ۴۲

۲-۲-۲ اEddy-Viscosity -مدل های ۴۳

۲-۲-۲-۱مدل های صفر معادله ای)مدل های طول اختلاطی( ۴۳

۲-۲-۲-۲مدل های یک معادله ای اسپالارت-آلماراس ۴۴

۲-۲-۲-۳مدل های دومعادله ای: ۴۵

۲-۲-۲-۳-۱مدل استاندارا ۴۶

۲-۲-۲-۳-۲مدل توسعه یافتها ۴۷

۲-۲-۲-۳-۳  اRNG –مدل ۴۹

۲-۲-۲-۳-۴مدل ویلکوکسا ۵۰

۲-۲-۲-۴مدل انتقال تنش های رینولدز یا RSMا ۵۲

۲-۲-۲-۴-۱دلایل استفاده ازمدل انتقال تنش رینولدز)(RSMا ۵۳

۲-۲-۲-۴-۲مزایای مدل انتقال تنش رینولدزRSMا ۵۵

۲-۲-۲-۴-۳معایب مدل انتقال تنش رینولدزRSMا ۵۵

فصل سوم:مقدمه ای راجع به دینامیک سیالات محاسباتی وآشنایی بانرم افزارFLOW-3Dا ۵۷

۳-۱   چیست؟CFD- 58

۳-۲یک برنامه CFDچگونه کار میکند؟ ۵۹

۳-۲-۱پیش پردازنه ۶۰

۳-۲-۲حل کننده ها ۶۰

۳-۲-۳پس پردزانده ۶۲

۳-۳صورت های دیفرانسیلی وانتگرالی معادلات کلی انقال ۶۲

۳-۴فلوتری دی ومعادلات حاکم برآن ۶۵

۳-۴-۱معادلات بقای جرم)پیوستگی(وتغییرات آن ۶۶

۳-۴-۲معادلات اندازه حرکت)مومنتوم( ۶۷

فصل چهارم:بررسی عددی اثر زاویه اصطکاک داخلی رسوبات برروی ابعاد چاله آبشستگی ناشی از جت ریزشی

۴-۱مقدمه ای راجع به جت ها ۷۰

۴-۲تعاریفی درمورد آبشستگی ۷۰

۴-۳شبیه سازی عددی ومعادلات حاکم برآن ۷۳

۴-۴میدان حل مسئله ۷۴

۴-۵روش حل نرم افزارFlow-3Dا ۷۵

۴-۵-۱مدل آبشستگی ازدومیدان غلظت استفاده میکند ۷۵

۴-۶خروجی های حاصل ازشبیه سازی عددی ۷۸

۴-۷نتیجه ۸۱

فصل پنجم:بررسی تاثیر درجه حرارت برطول اختلاط های مستغرق بااستفاد از فلوتری دی

۵-۱بررسی تاثیر درجه حرارت برطول اختلاط جتی های مستغرق بااستفاده ازفلوتری دی ۸۳

۵-۲مقدمه وپیشینه موضوع ۸۳

۵-۳تئوری حاکم برجت های مستغرق ۸۵

۵-۴تحلیل های ریاضی براتراژکتوری های دمایی ۸۷

۵-۴-۱معادلات ناحیه کاملا توربولنت)شکل ۸۸

۵-۴-۲معادلات ناحیه نسبتا توزیولنت )درشکل ۸۸

۵-۴-۳معادلات ناحیه آرام ۸۹

۵-۵ اFLOW-3D –مدل ۸۹

۵-۶خروجی های مدلسازی با FLOW-3Dا ۸۹

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط